PESEL

PESEL – skrót od nazwy "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności".