OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) - polska centrala związkowa.