zyski

Zyski nadzwyczajne - zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.