zbigniew nowak

* Zbigniew Nowak (1919-1993), polski historyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego