zawodów zaufania

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zawodów zaufania. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zawodów zaufania.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 7 rzeczy, które zmienią się w Sądzie Najwyższym po reformie PiS

  7 rzeczy, które zmienią się w Sądzie Najwyższym po reformie PiS

  Sąd Najwyższy jest najistotniejszym sądem w Polsce. Zgodnie z obowiązującą jeszcze ustawą powołany jest on przede wszystkim do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Przy czym robi to w sposób inny niż sądy powszechne, czyli sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Obywatele do Sądu Najwyższego nie wnoszą bowiem odwołań, lecz kasacje (w sprawach karnych) i skargi kasacyjne (w innych – np. cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy; z wyłączeniem spraw administracyjnych podlegających Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu). Sąd Najwyższy nie rozpoznaje już sprawy merytorycznie. Skupia się na procedurze. Jeśli więc sędzia sądu powszechnego źle zinterpretował przepis, który zastosował, Sąd Najwyższy może uchylić wyrok. Ale jeśli doszło do błędnego ustalenia faktów, Sąd Najwyższy tego co do zasady nie będzie brał pod uwagę. Dlatego też mówi się, że Sąd Najwyższy jest „sądem prawa”.

  czytaj więcej

 • Wszystko co musicie wiedzieć o ustawie o ustroju sądów powszechnych. Jak jest i jak ma być

  Wszystko co musicie wiedzieć o ustawie o ustroju sądów powszechnych. Jak jest i jak ma być

  To ustawa będąca swoistą konstytucją dla sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych (sądy wojskowe, administracyjne czy Sąd Najwyższy działają na podstawie innych przepisów). Ustawa określa, jak sądy są zorganizowane, finansowane, kto nimi kieruje, a kto czuwa nad tym, by cała machina działała sprawnie. Bo sądy, choć niezależne, nie są zawieszone w próżni. Merytoryczny nadzór sprawuje nad nimi Sąd Najwyższy (czyli, mówiąc obrazowo, dba o jakość wydawanych orzeczeń), a administracyjny – minister sprawiedliwości (tzn. dogląda warunków pracy i sposobu zarządzania jednostkami). W tym drugim przypadku wbrew pozorom nie chodzi tylko o zapewnianie sądom odpowiedniej liczby biurek w wyremontowanych budynkach czy właściwej obsady w sekretariatach. Środowisko sędziowskie od lat przekonywało, że ministerialny nadzór to fortel, za pomocą którego politycy mogą wywierać wpływ na to, jak orzekają sędziowie. Bo mając władzę decydowania o podziale pieniędzy czy kontrolowania sądowych statystyk, stają przed pokusą uzależnienia od siebie prezesów sądów o giętkim kręgosłupie. Takich, których symbolem stał się sędzia Milewski. Dlatego też sędziowskie stowarzyszenia opowiadały się za tym, aby nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi przejął SN. Ale kolejni szefowie resortu sprawiedliwości nigdy nie zamierzali w tej kwestii ustąpić. Wręcz przeciwnie, raczej sami dążyli do rozszerzenia swojej kontroli nad sądownictwem.

  czytaj więcej

 • Ile państwa w szkole. Usztywniona oświata

  Ile państwa w szkole. Usztywniona oświata

  Moglibyśmy mieć system edukacji na miarę Finlandii, gdyby państwo inwestowało w nauczycieli. Bo to od ich jakości zależy tak naprawdę, jakie będą szkoła i przyszłe pokolenia.

  czytaj więcej

 • Niemieccy sędziowie o zmianach w polskim sądownictwie: Koniec państwa prawa

  Niemieccy sędziowie o zmianach w polskim sądownictwie: Koniec państwa prawa

  Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów (Deutscher Richterbund) w piątek oceniło ostatnie zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości jako "koniec państwa prawa"- w należącej do UE - Polsce. Niemieccy sędziowie zarzucili, że polskie władze dążą do stworzenia "politycznie sterowanego wymiaru sprawiedliwości". Tymczasem w Niemczech decyzje dotyczące składu osobowego pięciu niemieckich federalnych sądów rangi najwyższej podejmowane są w trybie współdziałania rządu federalnego i rządów krajowych z Bundestagiem.

  czytaj więcej

 • "Do sądu po wyrok, a nie po sprawiedliwość". Dlaczego Polacy mają tak złe zdanie o wymiarze sprawiedliowości?

  "Do sądu po wyrok, a nie po sprawiedliwość". Dlaczego Polacy mają tak złe zdanie o wymiarze sprawiedliowości?

  „Powinien jej się zaśmiać w twarz, tak jak oni śmiali się ludziom szukającym sprawiedliwości” – taki komentarz pojawił się pod artykułem informującym o spotkaniu Andrzeja Dudy i Małgorzaty Gersdorf. To jedno zdanie podsumowuje wszystko, co zwolennicy reformy sprawiedliwości forsowanej rzez PiS widzą w niej pozytywnego i budzącego nadzieję.

  czytaj więcej

 • 30- i 40-latkowie mieli tylko robić karierę. Niespodziewanie wyszli na ulice

  30- i 40-latkowie mieli tylko robić karierę. Niespodziewanie wyszli na ulice

  Ze sceny pod Pałacem Prezydenckim wodzirej wykrzykuje hasło: „Zjednoczona opozycja, zjednoczona opozycja!”. Stojąca obok mnie opalona, szczupła 30-latka, ubrana jakby przed chwilą wyszła z biura, syknęła: – Niech już przestaną p...ć te głupoty. Jaka z nich opozycja. My jesteśmy opozycją, a nie oni.

  czytaj więcej

 • System motywujący dla sędziów, niższe opłaty sądowe. To byłaby prawdziwa reforma sądownictwa

  System motywujący dla sędziów, niższe opłaty sądowe. To byłaby prawdziwa reforma sądownictwa

  Przygotowane de facto przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a zgłoszone jako projekty poselskie trzy ustawy dotyczące sądownictwa, z których dwie zostały zawetowane przez prezydenta, reklamowane były przez polityków partii rządzącej oraz część mediów jako „reforma sądownictwa”.

  czytaj więcej

 • Pomysły na reformę wymiaru sprawiedliwości, czyli protokół rozbieżności

  Pomysły na reformę wymiaru sprawiedliwości, czyli protokół rozbieżności

  Nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie dyskusji o rzeczywistej reformie wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim dlatego, że problem zainteresował znaczną część społeczeństwa, o czym świadczą lipcowe protesty.

  czytaj więcej

 • Napisałeś negatywny komentarz w internecie? Skrytykowany może sięgnąć po kodeks karny

  Napisałeś negatywny komentarz w internecie? Skrytykowany może sięgnąć po kodeks karny

  Artykuł 212 k.k. jest przede wszystkim biczem na niewygodnych dziennikarzy, ale coraz częściej jego ostrze kieruje się przeciwko blogerom, działaczom społecznym i zwykłym internautom. Krótko mówiąc, dziś może zmrozić każdego.

  czytaj więcej

 • Pilitowski: Kandydat na sędziego powinien pracować poza wymiarem sprawiedliwości, choćby w fast foodzie

  Pilitowski: Kandydat na sędziego powinien pracować poza wymiarem sprawiedliwości, choćby w fast foodzie

  Dla mnie lepszym kandydatem na sędziego będzie ten, kto pracował też poza wymiarem sprawiedliwości, choćby fizycznie, nawet w fast foodzie. Bo to znaczy, że poznał życie z różnych stron - mówi w wywiadzie dla DGP Bartosz Pilitowski, prezes zarządu Fundacji Court Watch Polska.

  czytaj więcej

 • Totalna krytyka sądów i sędziów podkopuje zaufanie do całego państwa [OPINIA]

  Totalna krytyka sądów i sędziów podkopuje zaufanie do całego państwa [OPINIA]

  Jak zapewne wielu wie, Kopernik był nie tylko wybitnym astronomem, lecz także sformułował aktualne do dziś prawo ekonomiczne (nazywane także prawem Kopernika-Greshama).

  czytaj więcej

 • Pompa śmiechu dla weterana: Bez państwowego wsparcia, cierpią w milczeniu

  Pompa śmiechu dla weterana: Bez państwowego wsparcia, cierpią w milczeniu

  Choć stracili zdrowie w służbie ojczyzny, nie wszyscy weterani mogą liczyć na państwowe wsparcie. Odsunięci na bok cierpią w milczeniu, bo ich skarg nie ma kto wysłuchać.

  czytaj więcej

 • Szukajmy porozumienia w ważnych sprawach [POLEMIKA]

  Szukajmy porozumienia w ważnych sprawach [POLEMIKA]

  W artykule „Obrażanie adwokatów i jednoczesne szukanie wsparcia u władz palestry to kiepski patent” (DGP, 22.08.2017) dwóch prominentnych działaczy samorządu adwokackiego postanowiło połączyć dwa cele: słuszną krytykę opinii przedstawiciela samorządu rzeczników patentowych z przeglądem frustracji narosłych wśród niektórych adwokatów w obliczu zmian zachodzących na rynku usług prawnych, ze szczególnym naciskiem na pielęgnowane przez lata urazy wobec środowiska radców prawnych.

  czytaj więcej

 • Wyścig po książki do tornistra: Co dziesiąta szkoła nie zamówiła podręczników

  Wyścig po książki do tornistra: Co dziesiąta szkoła nie zamówiła podręczników

  Co dziesiąta szkoła nie zamówiła podręczników. W placówkach branżowych większość uczniów będzie korzystała ze starych.

  czytaj więcej

 • Reforma sądownictwa: Potrzebne są zmiany, a nie rewolucja [DEBATA DGP]

  Reforma sądownictwa: Potrzebne są zmiany, a nie rewolucja [DEBATA DGP]

  Obowiązkowe wysłuchanie publiczne kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i członków KRS, losowy przydział spraw w SN i więcej nowoczesnych technologii – to część pomysłów uczestników spotkania w redakcji DGP na poprawę wymiaru sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Wiele państw jest przeciw Polsce [WYWIAD]

  Wiele państw jest przeciw Polsce [WYWIAD]

  Można oczywiście zastanawiać się, czy Komisja ma kompetencje do oceny praworządności, ale nie ma sporu co do tego, że ma kompetencje do złożenia wniosku o wszczęcie procedury z art. 7 TUE. Tym bardziej że dotąd nie było tak drastycznego, newralgicznego przypadku jak polski, gdzie za pomocą ustaw podjęto próbę praktycznej likwidacji Sądu Najwyższego, sparaliżowania pracy TK czy wprowadzenia możliwości powoływania i odwoływania przez władzę wykonawczą prezesów sądów bez żadnych kryteriów – mówi DGP dr Maciej Taborowski, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  czytaj więcej

 • Jak zmotywować młodych bez pracy do działania [DEBATA DGP]

  Jak zmotywować młodych bez pracy do działania [DEBATA DGP]

  Programem #YouthEmpowered: Możesz więcej, niż myślisz Coca-Cola HBC Polska wraz z partnerami chce pobudzić i zmotywować do działania sporą w naszym kraju grupę młodych ludzi, którzy nie potrafią odnaleźć się w dorosłej rzeczywistości. Przyczynom i możliwościom wyjścia z tej sytuacji była poświęcona nasza redakcyjna debata.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników