zastępca skarbnika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zastępca skarbnika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zastępca skarbnika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • W samorządach 8,5 mld zł nadwyżki zamiast deficytu

  W samorządach 8,5 mld zł nadwyżki zamiast deficytu

  ... . To skutek spowolnienia gospodarczego. Z drugiej jednak strony, skarbnicy w miastach i gminach zamiast ... mniej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości – tłumaczy Marzanna Krajewska, zastępca skarbnika Warszawy. – Mniejsze są także ceny lokali i działek, ... zł mniejszą, niż była zapisana w budżecie – informuje zastępca skarbnika Warszawy. Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca również potwierdza, ...

  czytaj więcej

 • Niepewny los Schetyny: Przestanie być <strong>zastępcą</strong> Tuska w PO?

  Niepewny los Schetyny: Przestanie być zastępcą Tuska w PO?

  ... i dobre podejmowanie decyzji oraz wewnętrzną dyskusję. Rada Krajowa ma wybrać 4 zastępców przewodniczącego, skarbnika, sekretarza generalnego oraz 4 zwykłych członków zarządu partii. Grzegorz Schetyna jest pierwszym zastępcą Donalda Tuska. Mówi się, że przez konflikt obu polityków, Schetyna ...

  czytaj więcej

 • Do 30 kwietnia samorządowcy muszą złożyć oświadczenie o stanie majątku

  ... miasta i jego zastępcy), ● członkach zarządu powiatu ... (gminy i powiatu), ● skarbniku (gminy, powiatu i ... zostaje powołany na zastępcę wójta, to z ... przed dniem wyboru. Zastępca wójta, sekretarz gminy (powiatu, województwa), skarbnik gminy (powiatu, województwa), ... wójta (starosty, marszałka), zastępcy wójta, członka ... radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki ...

  czytaj więcej

 • Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć kopię PIT za ubiegły rok

  ... miasta i jego zastępcy), członkach zarządu powiatu ... (gminy i powiatu), skarbniku (gminy, powiatu i ... przed dniem wyboru. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki ... powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki ... , członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej ... sejmiku województwa – wojewodzie, ● zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz, skarbnik, kierownik samorządowej ...

  czytaj więcej

 • Oświadczenie majątkowe przedstawicieli władz samorządowych

  ... egzemplarzach: ● radny - przewodniczącemu rady gminy, ● wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie, ● zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu ... grudnia roku poprzedniego oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu ...

  czytaj więcej

 • Skarbnik i sekretarz będą wyłaniani w drodze naboru

  ... pochodzące z wyboru - mówi Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obowiązująca ... osoby zatrudnione w drodze powołania, czyli zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i rzecznik ... będzie jedynie wyrażała zgodę na zatrudnienie skarbnika. Stanisława Szołtysek, sekretarz Nowego Targu, popiera ... jednostek budżetowych i ich zastępców nie będzie mogła ...

  czytaj więcej

 • Asystent wójta może być zatrudniony w urzędzie

  ... o pracę powinien dodatkowo: ● mieć co najmniej wykształcenie średnie, ● cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Formy zatrudnienia w samorządach ● wybór (marszałek województwa, zastępca marszałka, starosta, zastępcy starosty, wójt), ● powołanie (zastępca wójta, skarbnik), ● na podstawie umowy o pracę (sekretarz, stanowiska urzędnicze, w tym kierownicy, pomocnicze i obsługi, doradcy i asystenci). Podstawa prawna Ustawa ...

  czytaj więcej

 • Pierwsze oświadczenia majątkowe powinny być złożone w ciągu 30 dni od dnia wyboru

  ... są w dwóch egzemplarzach. Radny przedkłada je przewodniczącemu rady gminy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta i przewodniczący rady – wojewodzie, natomiast wójtowi składają je: zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba, która wydaje decyzje administracyjne w imieniu wójta. Termin złożenia Pierwsze ...

  czytaj więcej

 • Urzędnicy boją się odpowiedzialności karnej skarbowej za błędy w rozliczaniu VAT. Niepotrzebnie?

  Urzędnicy boją się odpowiedzialności karnej skarbowej za błędy w rozliczaniu VAT. Niepotrzebnie?

  ... , jak i przyszłe – mówi skarbnik jednego z dużych miast ... to Danuta Kamińska, skarbnik miasta Katowice, przewodnicząca Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii ... pełnić funkcji kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora, członka zarządu, skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego czy kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio ...

  czytaj więcej

 • Nieterminowe złożenie oświadczenia o majątku oznacza utratę funkcji radnego

  ... rady gminy – wojewodzie, ● zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki ... kadencji. Z kolei zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki ... skontroluje oświadczenie swojego zastępcy czy sekretarza gminy. ... wójt czy skarbnik gminy tracił ... niezłożenie oświadczenia przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki ... z przepisami wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, sekretarz gminy, ...

  czytaj więcej

 • Skarbnicy Kremla oficjalnie na czarnej liście UE

  Unia Europejska po raz pierwszy zdecydowała się uderzyć w skarbników Kremla - w osoby, które dorobiły się majątków przy Putinie, które czerpią korzyści ... od wielu lat w ścisłym kręgu bliskich znajomych rosyjskiego prezydenta. Również pierwszy zastępca szefa jego administracji - Aleksiej Gromow został objęty sankcjami. Te osoby będą miały ...

  czytaj więcej

 • Za dwa lata w gminach nie będzie urzędników zatrudnionych na podstawie mianowania

  ... województw i ich zastępcy. Podobnie jest w ... starostów i ich zastępców. Z kolei w ... miasta. Natomiast ich zastępcy zatrudniani są na ... powołać na swojego zastępcę. Nie może to ... zatrudniany jest też skarbnik. Tu jednak ... ● wybór (marszałek województwa, zastępca marszałka, starosta, zastępcy starosty, wójt), ● powołanie (zastępca wójta, skarbnik), ● na podstawie umowy ...

  czytaj więcej

 • Jakie obowiązki nakłada na urzędników ustawa antykorupcyjna?

  Jakie obowiązki nakłada na urzędników ustawa antykorupcyjna?

  ... departamentu i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału ... wydziału i jego zastępcy oraz głównego księgowego ... urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych ... Państwa;- przewodniczący i zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru ... stanowiska: przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka ... ich imieniu), ich zastępcy, skarbnicy gmin, sekretarze gmin, ... prawnymi. - członkowie zarządów, skarbnicy, sekretarze powiatów i ...

  czytaj więcej

 • Konwencja PO: zarząd bez Schetyny, propozycja okrągłego stołu i zapowiedź likwidacji śmieciówek

  Konwencja PO: zarząd bez Schetyny, propozycja okrągłego stołu i zapowiedź likwidacji śmieciówek

  relacja na zywo zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Gminy więcej zapłacą specjalistom

  ... oraz ile mogą im zapłacić - mówi Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wskazuje, że samorządy ... związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych - wskazuje Jerzy Wateha, zastępca wójta gminy Mysłakowice (woj. ... zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie powołania (m.in. zastępcy wójta i skarbnika). Obecne rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych ...

  czytaj więcej

 • Funkcjonariusz publiczny nie może prowadzić działalności gospodarczej

  ... np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, skarbnik gminy, sekretarz gminy, członek zarządu ... m.in. wojewodę, wicewojewodę i zastępcę kierownika urzędu centralnego, zobowiązane są ... , burmistrzów, prezydentów miast oraz ich zastępców, ● skarbników, sekretarzy oraz kierowników jednostek organizacyjnych ... , prezydenta miasta, ● członków zarządów powiatów, ● skarbników, sekretarzy oraz kierowników ... ● członków zarządów województw, ● skarbników i sekretarzy województw ...

  czytaj więcej

 • Miasta tworzą złe sprawozdania finansowe za 2010 rok

  Miasta tworzą złe sprawozdania finansowe za 2010 rok

  ... . Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby więc, aby biegły w wystawionej opinii jedynie zwrócił uwagę, że sprawozdanie roczne zostało przygotowane na podstawie nieobowiązującego rozporządzenia. Barbara Balcarczyk, zastępca Skarbnika Katowic, twierdzi, że jednostki samorządu terytorialnego powinny brać pod uwagę interpretacje Ministerstwa Finansów, a racje samorządów powinny być przez biegłych respektowane. Jeśli jednak wydane ...

  czytaj więcej

 • Urzędnicy będą gorzej wyszkoleni? Nowy rok z kiepskim budżetem w samorządach

  Urzędnicy będą gorzej wyszkoleni? Nowy rok z kiepskim budżetem w samorządach

  ... roku na ten cel zarezerwujemy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Te środki są przeznaczane na niezbędne kursy wynikające np. z wdrożenia ustawy śmieciowej – mówi Anna Plewka, zastępca skarbnika miasta Opola. Tłumaczy, że pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich pracowników i dlatego ci muszą się szkolić we własnym zakresie. – Obecnie nie ma też już ...

  czytaj więcej

 • Chorujący urzędnicy nie powinni otrzymywać trzynastki

  ... jest nieprecyzyjna i dlatego musieliśmy zasady przyznawania nagrody dookreślić w regulaminie wynagradzania. Nie wypłacamy jej za okresy, w których pracownik chorował – mówi Anna Plewka, zastępca skarbnika miasta Opole. Dodaje, że problemów z ustawą jest więcej, bo np. w przypadku zatrudnienia pracownika od 4 stycznia nie jest jasne, czy należy wypłacać ...

  czytaj więcej

 • Budżetówka potrzebuje standardów w rachunkowości

  Budżetówka potrzebuje standardów w rachunkowości

  ... już teraz eksperci z polskich firm audytorskich twierdzą, że wdrożenie standardów w naszej sferze budżetowej to konieczność. zdjęcie główne Podobnie uważa Barbara Balcarczyk, zastępca skarbnika Katowic. – Już stosujemy wytyczne Eurostatu w zakresie definicji długu w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub koncesji – podkreśla. Samorządy obecnie mają trudności z księgowym ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej