zasady obliczania

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasady obliczania. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasady obliczania.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Będą wyższe emerytury? Zmienią się <strong>zasady</strong> <strong>obliczania</strong> kapitału początkowego

  Będą wyższe emerytury? Zmienią się zasady obliczania kapitału początkowego

  Resort pracy chce zmienić zasady ustalania wysokości kapitału początkowego. Do wysokości tego świadczenia będzie doliczany cały udowodniony ... wynosi co najmniej 6 miesięcy i jeden dzień. Jeśli jest krótszy, nie oblicza się jej. Natomiast do ustalenia części kapitałowej zależącej od wysokości zapłaconych składek ...

  czytaj więcej

 • Nowe <strong>zasady</strong> <strong>obliczania</strong> kapitału początkowego. Wyższe emerytury już w tym roku

  Nowe zasady obliczania kapitału początkowego. Wyższe emerytury już w tym roku

  ... kapitału początkowego na nowych zasadach będzie następować na ... kilka razy zmieniał zasady ustalania wysokości kapitału ... . Zachowana zostanie jednak zasada, że okresy nieskładkowe ... . Reforma emerytalna wprowadziła zasadę, że wskaźnik wysokości ... – będą mogli do obliczania emerytury wykorzystać np. ... na starość wprowadził zasadę, że im więcej ... nowa emerytura. Obecne zasady ustalania dalszego życia ...

  czytaj więcej

 • Od 9 listopada nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  ... ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ... istotnych zmian. Przewidują m.in. zmianę zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych, możliwość ... tajemnic ustawowo chronionych, a także zmianę zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, ... ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników ...

  czytaj więcej

 • Niekorzystne <strong>zasady</strong> <strong>obliczania</strong> odszkodowań

  Niekorzystne zasady obliczania odszkodowań

  ... . Niezgodna z prawem jest definicja szkody całkowitej oraz zasady wyliczania szkody. Każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek jego ... uszkodzonego pojazdu przez warsztat. Przepis ten może naruszać zasadę równości stron, bowiem w praktyce to ubezpieczyciel będzie ... znajdą się klauzule niedozwolone, należy pamiętać, iż w zasadzie nie wiążą one konsumenta.

  czytaj więcej

 • Umowa ubezpieczenia AC - Niekorzystne zasady obliczania odszkodowań

  ... kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu przez warsztat. Przepis ten może naruszać zasadę równości stron, bowiem w praktyce to ubezpieczyciel będzie decydował o tym, gdzie ... ubezpieczającego. Jeżeli w OWU znajdą się klauzule niedozwolone, należy pamiętać, iż w zasadzie nie wiążą one konsumenta.

  czytaj więcej

 • Nowe zasady obliczania dochodu dla ubiegających się o zasiłek na dziecko

  ... do obydwu ustaw, dotyczą przeniesienia do nich z rozporządzeń przepisów określających sposób obliczania dochodu rodziny na potrzeby przyznania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ... w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały zmienione przepisy określające zasady odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Wymagały one dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ...

  czytaj więcej

 • Korzystniejsze zasady obliczania wynagrodzenia za czas choroby

  Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas choroby nie będą wliczane te składniki wynagrodzenia (np. premie, dodatki stażowe), do których pracownik zachowuje prawo w czasie ich pobierania zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych lub przepisami o wynagradzaniu. Takie rozwiązanie ma zapobiegać podwójnemu wypłaceniu danego składnika wynagrodzenia w czasie niezdolności ...

  czytaj więcej

 • Proporcja w VAT będzie <strong>obliczana</strong> na nowych <strong>zasadach</strong>

  Proporcja w VAT będzie obliczana na nowych zasadach

  ... prawo do obniżenia VAT należnego (art. 90 ust. 1 i 2 ustawy). Zasady są więc następujące: podatek naliczony związany z działalnością dającą prawo do ... takich czynności powinien zostać potrącony proporcjonalnie. linki wyróżnione Jak obliczyć proporcję Zasady obliczania proporcji sprzedaży zostały określone w art. 90 ust. 3–6 ustawy. Ustala ...

  czytaj więcej

 • Obliczanie zasiłku według jednolitych zasad

  Już niedługo pracownicy działów księgowo-płacowych w firmach mogą przestać narzekać, że nie wiedzą, jak wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie na czas niezdolności do pracy. Senatorowie z komisji ustawodawczej przygotowali projekt nowelizacji art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz ...

  czytaj więcej

 • Ile wyniesie emerytura pomostowa

  Emeryturę pomostową oblicza się jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze ... 2009 r. (ukończyła 55 lat). Anna P. jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Przy obliczaniu emerytury pomostowej składki zaewidencjonowane na koncie w ZUS od 1 stycznia 1999 r. ...

  czytaj więcej

 • Od czego zależy wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS

  ... emerytury nauczycielskiej jest zawieszone. W przyszłym miesiącu będziemy występować do ZUS z wnioskiem o przyznanie mu emerytury w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Czy obliczając ją ZUS na nowo ustali podstawę wymiaru świadczenia? Czy można uwzględnić nową kwotę bazową Od 2002 roku otrzymuję rentę z tytułu całkowitej niezdolności do ...

  czytaj więcej

 • Pensje pracowników uczelni wzrosną o 30 proc.

  Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady wynagradzania pracowników uczelni publicznych. Będą obowiązywać jedynie minimalne stawki płacy zasadniczej. Obecnie są dwie – minimalna i maksymalna. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra nauki i ...

  czytaj więcej

 • Fundusz socjalny tylko dla pracowników

  Pracodawca tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie będzie już musiał odprowadzać składek za osoby, z którymi zawarł umowę o wykonywaniu pracy nakładczej lub zatrudnił na podstawie umowy agencyjnej. Taką zmianę zamierza wprowadzić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ...

  czytaj więcej

 • Podwyżka najniższych świadczeń może kosztować 3 mld zł

  Wczoraj w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowanego przez Lewicę. Zgodnie z nim, kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz emerytury nie będzie mogła być niższa niż 50 ...

  czytaj więcej

 • Od czego zależy wysokość emerytury

  czytaj więcej

 • Rodzic z niższą pensją bez zasiłku rodzinnego

  Zasiłki rodzinne są przyznawane na podstawie dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. To na ich podstawie gmina sprawdza, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń. Ponieważ obecny okres zasiłkowy rozpoczął się w listopadzie 2010 roku, pod uwagę są brane dochody z 2009 roku. Jednak ...

  czytaj więcej

 • Zmienią się <strong>zasady</strong> wynagradzania biegłych sądowych

  Zmienią się zasady wynagradzania biegłych sądowych

  ... nich znajdą się zasady ich powoływania, odwoływania ... również opracowania nowych zasad wynagradzania biegłych wraz ... zrozumiała. Te jasne zasady obowiązują na gruncie ... z punktu widzenia zasad konstytucyjnych sposób, rozszerza ... Grzegorzewski. Potrzebne nowe zasady Dzisiaj istnieją dwa ... tę należy zmienić. Zasady wynagradzania Konieczne staje ... kolejności należałoby usystematyzować zasady obliczania wynagrodzeń przez samych ...

  czytaj więcej

 • Rewolucja w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

  Rewolucja w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

  ... Zgodnie z ogólnymi zasadami prawo do zasiłków ... 30 dni. STARE ZASADY OBLICZANIA ZASIŁKÓW Zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków ... wymiaru zasiłku chorobowego oblicza się, dzieląc łączny ... ,02 zł. Ta zasada obliczania podstawy zasiłkowej ma ... składek zasiłek jest obliczany od podstawy z ... zł. Na powyższych zasadach będzie również obliczana podstawa wymiaru zasiłku ...

  czytaj więcej

 • UOKiK pozwał Millennium za <strong>zasady</strong> przeliczania kursów walut

  UOKiK pozwał Millennium za zasady przeliczania kursów walut

  "Brak jakichkolwiek zasad ustalania kursu walut oraz niejednoznaczne przesłanki ... UOKiK wzbudził m.in. brak jasnych zasad obliczania kursu walut stosowanych w przypadku rozliczania ... banku, bez dokładnego sprecyzowania, na jakich zasadach bank ustala ogłaszane w swojej tabeli ... niemożliwe ze względu na brak oparcia zasad ustalania kursów wymiany o obiektywne i ...

  czytaj więcej

 • ... rozbijają państwo: Wystarczyły cztery miesiące kampanii wyborczej, by podważyć nienaruszalne <strong>zasady</strong> polskiego systemu prawnego

  ... rozbijają państwo: Wystarczyły cztery miesiące kampanii wyborczej, by podważyć nienaruszalne zasady polskiego systemu prawnego

  ... bez analizy konsekwencji. Na bok poszły zasady: lex retro non agit (prawo nie ... też wątpliwa z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Uprzywilejowuje frankowiczów wobec ... ● Sejm postawił pod znakiem zapytania fundamentalne zasady prawa 2. Zarodki zapomniane przez ustawę ... nie tylko zdrowy rozsądek, lecz także zasady, które budują zaufanie do ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne