zasady obliczania

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zasady obliczania. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zasady obliczania.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy pracownik może liczyć na dodatek wyrównawczy do pensji

  Kiedy pracownik może liczyć na dodatek wyrównawczy do pensji

  Niektórym pracownikom po przeniesieniu na inne stanowisko pracy przysługuje dodatek wyrównawczy do pensji. To forma rekompensaty dla pracownika, dla którego zmiana stanowiska pracy wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia.

  czytaj więcej

 • Dla kogo i jak jest ustalany dodatek wyrównawczy

  Dla kogo i jak jest ustalany dodatek wyrównawczy

  Należy go wypłacać m.in. po przeniesieniu na inne stanowisko w związku z ciążą, wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Sposób wyliczenia zależy zaś od tego, czy płaca jest stała, czy zmienna.

  czytaj więcej

 • Tusk kontra Saryusz-Wolski, czyli wojna polsko-polska pod unijną flagą

  Tusk kontra Saryusz-Wolski, czyli wojna polsko-polska pod unijną flagą

  Odnowienie mandatu Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej to obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz.

  czytaj więcej

 • Odbiór śmieci – reorganizacja metodą na in-house

  Odbiór śmieci – reorganizacja metodą na in-house

  Znamy uzasadnienie do pierwszego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zamówień in-house! Zmiany organizacyjne w spółce komunalnej uprawniają do udzielenia jej zamówienia z wolnej ręki.

  czytaj więcej

 • Wplątani w sieć papierowych umów: Kontrakty na dostawy produktów rolnych też dla małych firm

  Wplątani w sieć papierowych umów: Kontrakty na dostawy produktów rolnych też dla małych firm

  Zarówno duże przetwórnie i sieci handlowe, jak i małe sklepy czy kwiaciarnie muszą zawierać umowy na dostawy produktów rolnych. Tak wynika z interpretacji przepisów przez Agencję Rynku Rolnego.

  czytaj więcej

 • Monitoring floty pojazdów: Powody, dla których warto go wprowadzić

  Monitoring floty pojazdów: Powody, dla których warto go wprowadzić

  W branży logistycznej utarło się twierdzenie, że zarządzanie flotą samochodową to bezkresne pole minowe, po którym trzeba umieć stąpać. Do tego jeszcze monitorowanie służbowych aut kojarzy się często z formą inwigilacji przez pracodawcę. Zupełnie niesłusznie, bo dzięki takim rozwiązaniom oszczędności dla firm mogą być naprawdę spore. Dodatkowo, jakość pracy i bezpieczeństwo pracowników znacznie wzrasta.

  czytaj więcej

 • Czas pracy: Jak rozumieć podstawowe pojęcia?

  Czas pracy: Jak rozumieć podstawowe pojęcia?

  Pojawia się wiele interpretacji dotyczących poszczególnych zagadnień, niekiedy znacząco różniących się od siebie, co rodzi liczne problemy w praktyce

  czytaj więcej

 • Sejmowa komisja zdrowia przyjęła z poprawkami projekt ustawy o sieci szpitali

  Sejmowa komisja zdrowia przyjęła z poprawkami projekt ustawy o sieci szpitali

  Sejmowa komisja zdrowia przyjęła w środę z poprawkami projekt ustawy o sieci szpitali. Opozycja i właściciele prywatnych szpitali krytycznie ocenili nowe zasady finansowania i kryteria kwalifikacji do sieci. Resort zdrowia zapewniał, że zmiana poprawi dostęp do świadczeń.

  czytaj więcej

 • Porażka z wyboru: Głos polskiego rządu jest mało słuchany w Unii

  Porażka z wyboru: Głos polskiego rządu jest mało słuchany w Unii

  Ponowny wybór Donalda Tuska na prezydenta Rady Europejskiej pokazuje, że głos polskiego rządu jest mało słuchany w Unii. Do tej pory naszym największym sukcesem przy negocjacjach nad przyszłością UE był traktat z Nicei z 2001 r., kiedy Polska jeszcze nie była członkiem Wspólnoty.

  czytaj więcej

 • Budżet nie zarobi kroci na ściąganiu długów

  Budżet nie zarobi kroci na ściąganiu długów

  Naczelnik urzędu skarbowego pobierze za czynności egzekucyjne nie więcej niż 30 tys. zł – odpowiada Ministerstwo Finansów na pytanie DGP.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Z końcem grudnia 2016 r. uległa rozwiązaniu zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony. Pracownik zakwestionował wskazaną przez pracodawcę przyczynę jednomiesięcznego wypowiedzenia. Oddał sprawę do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy. Sąd przyznał mu rację i przychylił się do żądania pracownika. Podjęcie pracy nastąpiło 1 marca 2017 r. Pracownik ma zasądzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Jak obliczyć to wynagrodzenie? Czy podlega ono oskładkowaniu? W czasie zatrudnienia pracownik zarabiał 4200 zł miesięcznie oraz miał prawo do miesięcznych zmiennych premii, które wyniosły 420 zł, 504 zł, 630 zł, odpowiednio za miesiące od września do listopada, a za grudzień - 210 zł. Pracownik po przywróceniu do pracy ma takie same warunki płacowe.

  czytaj więcej

 • Wyrównanie pensji do minimalnej dodatkiem lub ryczałtem za pracę w nocy nie jest możliwe

  Wyrównanie pensji do minimalnej dodatkiem lub ryczałtem za pracę w nocy nie jest możliwe

  Prowadzę hurtownię. Zamierzam podpisać z pracownikiem umowę z wynagrodzeniem zasadniczym 1800 zł (czyli mniejszym niż minimalne), ale z dodatkowymi składnikami, więc w sumie przewyższy ono 2000 zł brutto. Jeśli w danym miesiącu ich nie będzie, m.in. premii, to wyrównam pensję do minimum. Czy takie rozwiązanie jest legalne? Zastanawiam się również, czy w ramach minimalnej pensji mogę uwzględnić np. ryczałt za pracę w porze nocnej (wg kodeksu pracy), skoro przepisy wyłączają z niej tylko dodatek za pracę w nocy?

  czytaj więcej

 • Jerzy Hoffman: Po człowieku zostaje to, co zrobił w życiu

  Jerzy Hoffman: Po człowieku zostaje to, co zrobił w życiu

  Jerzy Hoffman, reżyser nazywany "wielkim hetmanem polskiego kina", twórca legendarnych ekranizacji kolejnych części "Trylogii" Henryka Sienkiewicza oraz m.in. filmów "Prawo i pięść", "Znachor" i "Trędowata", obchodzi w środę 85. urodziny.

  czytaj więcej

 • Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach

  Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach

  PROBLEM W spółce z o.o. jest kilkoro wspólników. Dwóch zostało powołanych do zarządu, jeden jest prezesem. Działa też rada nadzorcza i prokurent. Jak określić podleganie ubezpieczeniom wspólników i członków organów spółki?

  czytaj więcej

 • Nowa kontrola ZUS: Przedsiębiorcy odprowadzający tylko składki zdrowotne zostaną prześwietleni

  Nowa kontrola ZUS: Przedsiębiorcy odprowadzający tylko składki zdrowotne zostaną prześwietleni

  Przedsiębiorcy odprowadzający za pracowników tylko składki zdrowotne muszą się liczyć z tym, że zostaną prześwietleni. Tak jak firmy wykorzystujące zbieg tytułów.

  czytaj więcej

 • Wypadek Macierewicza: Prokuratura nie wszczęła śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez szefa MON

  Wypadek Macierewicza: Prokuratura nie wszczęła śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez szefa MON

  Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez szefa MON Antoniego Macierewicza. Posłowie PO zawiadamiali, że mógł on nakłaniać kierowcę do niezachowania ostrożności przed wypadkiem w Lubiczu Dolnym.

  czytaj więcej

 • Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu: Mnożą się wątpliwości interpretacyjne

  Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu: Mnożą się wątpliwości interpretacyjne

  1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych. Niestety, mimo iż cel ustawodawcy, towarzyszący wprowadzeniu ww. przepisów, czyli ograniczenie patologicznie niskich wynagrodzeń w niektórych sektorach gospodarki, uznać należy za słuszny, nie można oprzeć się wrażeniu, iż narzędzie służące jego realizacji stworzone zostało w sposób chaotyczny oraz nasuwający szereg wątpliwości interpretacyjnych.

  czytaj więcej

 • Wiceminister finansów: Nie wykluczamy poprawki rządowej zakazującej łączenia usług audytu i doradztwa

  Wiceminister finansów: Nie wykluczamy poprawki rządowej zakazującej łączenia usług audytu i doradztwa

  Ministerstwo finansów nie wyklucza przygotowania poprawki rządowej dotyczącej zakazu łączenia usług audytorskich i doradczych - poinformował PAP wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Jego zdaniem dyskusja na ten temat będzie możliwa podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów, która pracuje nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników