zarządzania majątkiem

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zarządzania majątkiem. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zarządzania majątkiem.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • W jaki sposób rodzice mogą <strong>zarządzać</strong> <strong>majątkiem</strong> dziecka

  W jaki sposób rodzice mogą zarządzać majątkiem dziecka

  ... lub jako darowiznę majątek znacznie większy niż majątek, którego dorobili się jego rodzice. Majątek dziecka może pochodzić ... żółtaczką). Natomiast do majątku dziecka nie należy ... alimentów. Składnikiem tego majątku jest np. ... ich władzą rodzicielską. Zarządzając tym majątkiem, wykonują czynności tzw. ... do sporządzenia inwentarza majątku dziecka. Inwentarz majątku należy wówczas przedstawić ...

  czytaj więcej

 • Jak rodzice mogą <strong>zarządzać</strong> <strong>majątkiem</strong> małoletniego dziecka

  Jak rodzice mogą zarządzać majątkiem małoletniego dziecka

  ... nad osobą i majątkiem dziecka. Mają też ... z należytą starannością zarządzać tym majątkiem. W wykonywaniu tego ... rygory obowiązujące przy zarządzaniu majątkiem dziecka. Majątki małoletnich stają się ... , aby rodzice zarządzali nimi rozważnie ... porozumienia Wprawdzie rodzice zarządzają majątkiem dziecka, ale przed ... rodziny. W ramach zarządzania majątkiem dziecka rozróżnia się ... : Jak rodzice mogą zarządzać majątkiem małoletniego dziecka

  czytaj więcej

 • Uniwersytecki kurs zarządzania majątkiem mafii

  ... służyć będzie studentom powołana niedawno przez rząd Silvio Berlusconiego włoska agencja ds. zarządzania dobrami, odebranymi mafijnym klanom. To w niej przede wszystkim pracować będą potem ... bezpieczeństwie a także z technicznych aspektów przejmowania nieruchomości oraz innych dóbr. Administrowanie majątkiem odebranym przestępczości zorganizowanej to ogromne wyzwanie we Włoszech, przede wszystkim ze względu ...

  czytaj więcej

 • Co rodzice mogą zrobić z <strong>majątkiem</strong> dziecka, którym <strong>zarządzają</strong>

  Co rodzice mogą zrobić z majątkiem dziecka, którym zarządzają

  ... sposób rodzice dziecka zarządzają jego majątkiem. Dlatego bez jego ... przykład, gdy rodzice zarządzają majątkiem dziecka, w skład ... żona korzystali i zarządzali tym majątkiem. Nie mają do ... opiekuńczy. Będzie on zarządzał majątkiem, a nadzór nad ... ograniczenia, co rodziców zarządzających majątkiem dziecka: musi uzyskać ... się, że kurator zarządza tylko częścią majątku dziecka, ...

  czytaj więcej

 • Dziedziczenie ustawowe i testamentowe: zarządzanie majątkiem dziecka

  Dziadkowie mogą swoim majątkiem rozporządzić na wypadek ... rozporządzają w nich majątkiem wspólnym. Każdy z ... wnukom swoją część majątku. Gdyby dziadkowie nie ... testamentu, to wówczas majątek dziedziczyliby spadkobiercy ustawowi. ... skład ich majątku. Mimo, że ... wola wyrażonej ustnie Zarządzania majątkiem Dochodu z majątku Kuratora zamiast rodziców ... Gazety Prawnej: Zasady zarządzania majątkiem dziecka odziedziczonym po ...

  czytaj więcej

 • Swoboda małżonków w zarządzaniu majątkiem wspólnym jest ograniczona

  ... inny ustrój. Zarząd tym majątkiem przysługuje obojgu małżonkom ... informacji o stanie majątku i o posiadanych ... zobowiązaniach, które ich majątek obciążają. Trzeba jednak ... w sprawach dotyczących majątku wspólnego. Przede wszystkim ... małżonka darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem ... być pozbawiony zarządu majątkiem wspólnym Jan K. ... samodzielnego decydowania o majątku wspólnym. Istnieje również ...

  czytaj więcej

 • Sądy sprawdzą, jak rodzice <strong>zarządzają</strong> <strong>majątkiem</strong> dziecka

  Sądy sprawdzą, jak rodzice zarządzają majątkiem dziecka

  ... jaki sposób rodzice zarządzają majątkiem dziecka. Może nawet ... sporządzili inwentarz tego majątku i złożyli go ... Ustaw. Majątek nie na ... między nimi. Rodzice zarządzają majątkiem dziecka, które pozostaje ... mają ułatwić rodzicom zarządzanie majątkiem dziecka, który ma ... z mocy ustawy zarządzają tym majątkiem i mogą czysty ... Ewy Załęgi takie zarządzanie majątkiem dziecka sprzyja zacieraniu ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca będzie mógł zarządzać majątkiem upadłej firmy

  W takiej sytuacji znajdą się przede wszystkim te firmy, które mają niewielkie długi. Jeżeli firma ma długi wobec wielu wierzycieli, zostaną oni podzieleni na grupy, a wówczas układy będą zawierane z każdą z nich z osobna. Podziału na grupy będzie dokonywał przedsiębiorca, który ogłosił upadłość. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i ...

  czytaj więcej

 • Darowizna dla wnuka: Dorośnie i rozliczy tego, kto <strong>zarządzał</strong> jego <strong>majątkiem</strong>

  Darowizna dla wnuka: Dorośnie i rozliczy tego, kto zarządzał jego majątkiem

  ... rodzice dziecka nie zarządzali mieszkaniem, nawet wówczas ... , powinno dotyczyć wyłącznie majątku, który dziecko otrzymało ... nie zrobi, zarząd majątkiem dziecka sprawuje kurator ... ważniejszych sprawach dotyczących majątku zarządcy muszą nawet ... . Czysty dochód z majątku dziecka, np. ... , który również powinien zarządzać majątkiem dziecka. Może się ... zatem udowodnić, że zarządzał majątkiem podopiecznego właściwie. Na ...

  czytaj więcej

 • Część przedsiębiorców będzie mogła sama zarządzać majątkiem upadłej firmy

  W takiej sytuacji znajdą się przede wszystkim te firmy, które mają niewielkie długi. Jeżeli firma ma długi wobec wielu wierzycieli, zostaną oni podzieleni na grupy, a wówczas układy będą zawierane z każdą z nich z osobna. Podziału na grupy będzie dokonywał przedsiębiorca, który ogłosił upadłość. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i ...

  czytaj więcej

 • Majątkiem gminy ma prawo zarządzać tylko jej zarząd, a nie radni

  Radni Halinowa zobowiązywali burmistrza i podległych mu dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaprzestania nieudostępniania pomieszczeń gminnych organizacjom i osobom, które nie prowadzą działalności wolontariackiej. Ponadto zażądali od włodarza aktualizacji stawek za wynajem nieruchomości należących do samorządu. Zdaniem wojewody akt przyjęty przez radnych jest niezgodny z art. 30 ust. 2 pkt 3 ...

  czytaj więcej

 • Niewypłacalny przedsiębiorca może obracać <strong>majątkiem</strong> za zgodą wierzyciela

  Niewypłacalny przedsiębiorca może obracać majątkiem za zgodą wierzyciela

  ... sprawowania zarządu nad majątkiem przez niewypłacalnego przedsiębiorcę ... upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego zadłużonego przedsiębiorcy ... do zarządu swoim majątkiem, który od tego ... upadłości. Zakaz dysponowania majątkiem Przedsiębiorca musi w ... syndykowi cały swój majątek oraz dokumenty, które ... dokonywał, oraz jego majątku, np. księgi rachunkowe ... tym, które składniki majątku wyda. Upadły przedsiębiorca ... ukryć swój majątek i po ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób rodzice mogą korzystać z majątku małoletniego dziecka

  ... . Czy sąd zabezpieczy majątek dziecka Zarządzam majątkiem dziecka. Sąd opiekuńczy ... granice między tym majątkiem a majątkiem reszty rodziny. ... . zm.). Czy rodzice zarządzają majątkiem dziecka Dziecko odziedziczyło ... Rodzice mają prawo zarządzać majątkiem dziecka, które pozostaje ... jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany majątek.W ciągu roku ... zgody sądu. Dlatego zarządzając majątkiem dziecka, warto dokumentować ...

  czytaj więcej

 • Jakiego <strong>zarządzania</strong> chcemy uczyć Ukraińców

  Jakiego zarządzania chcemy uczyć Ukraińców

  ... się, jakich metod zarządzania projektami i programami ... o upowszechnienie sposobu zarządzania stosowanego przy budowie ... więc o sposób zarządzania wyborami samorządowymi w ... z obszaru nowoczesnego zarządzania w naszej części ... we wprowadzaniu nowego zarządzania publicznego. A przyjrzyjmy się kilku obszarom zarządzania publicznego w Polsce. Zarządzanie strategiczne. W Polsce ... praktyce nie funkcjonuje zarządzanie strategiczne. Polskie ...

  czytaj więcej

 • Bez zgody sądu rodzice nie mają prawa dowolnie dysponować <strong>majątkiem</strong> dziecka

  Bez zgody sądu rodzice nie mają prawa dowolnie dysponować majątkiem dziecka

  ... i matka mają obowiązek zarządzać majątkiem dziecka, które znajduje się ... zgoda sądu opiekuńczego. Jeśli majątek dziecka przynosi dochód (np. ... ramach wykonywania opieki nad majątkiem dziecka sąd opiekuńczy może ... rodziców do sporządzenia inwentarza majątku, przedstawienia go sądowi ... w stanie tego majątku, np. o tym, ... tylko oddać mu majątek, lecz także na ...

  czytaj więcej

 • Jakie prawa i obowiązki ma syndyk

  ... upadłości, powodującej likwidację majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy albo ... zobowiązania całym swoim majątkiem, pod warunkiem posiadania ... prawnego. Syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza przed ... chciał dobrowolnie wydać majątku, to syndyka w ... wprowadzi komornik. Natomiast zarządzanie majątkiem polega m.in. ... obowiązki Aby zabezpieczyć majątek, syndyk może zawrzeć ... proponuje sposoby sprzedaży majątku, preliminarz ...

  czytaj więcej

 • Rodzice i dzieci mają obowiązek utrzymywania kontaktów

  Rodzice i dzieci mają obowiązek utrzymywania kontaktów

  ... zasadach regulują sposób zarządzania majątkiem dziecka oraz utrzymywania ... zarząd rodziców nad majątkiem dziecka? Tak Rodzice ... należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ... , aby sporządzili inwentarz majątku dziecka i przedstawili ... w stanie tego majątku. Chodzi tutaj przede ... nakazać sporządzenie inwentarza majątku dziecka rodzicowi, któremu ... ważniejszych zmianach w majątku dziecka - przypomina Jacek ...

  czytaj więcej

 • Nowy system <strong>zarządzania</strong> sądami to oszustwo

  Nowy system zarządzania sądami to oszustwo

  ... większych sądów lepiej zarządzać kadrą sędziowską. Czy ... tzw. menedżerski system zarządzania sądami. Jak pan ... rozwiązanie? Menedżerski sposób zarządzania sądami to oszustwo. ... instytucje powinny być zarządzane sprawnie, to oczywiste. ... , która sądem nie zarządza. Przytaczanie takich argumentów ... większy wpływ na zarządzanie sądami. I o ... rzeczywiście decyduje o zarządzaniu sądami. Mówię o ... taki model zarządzania sądami może ...

  czytaj więcej

 • Problem przeciętnych milionerów. Jak roztrwonić rodzinny <strong>majątek</strong>?

  Problem przeciętnych milionerów. Jak roztrwonić rodzinny majątek?

  ... dziesięciu lat wartość majątku Polaków wzrosła z ... osób z milionowymi majątkami ma osiągnąć poziom ... , że dzieci pomnożą majątki wypracowane przez rodziców ... ekscentrycznych bogaczach, trwoniących majątek na prawo i ... świadomość posiadanego majątku. Taki wizerunek ... przy planowaniu dziedziczenia majątków. Specjaliści od zarządzania wskazują, że proces ... usługi pomagające w zarządzaniu i dalszym przekazywaniu majątków. Takie jak oferowany ...

  czytaj więcej

 • Trusty inwestycyjne: alternatywa dla oszczędności i obligacji

  Trusty inwestycyjne: alternatywa dla oszczędności i obligacji

  ... niej wycofany w wyniku poniedziałkowego głosowania inwestorów. Jednak względny sukces trustów inwestycyjnych, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy w tym roku, stanowi sygnał, że więcej zarządzających majątkami bogatych klientów – którzy są głównymi nabywcami trustów inwestycyjnych – jest skłonnych przeznaczyć na nie fundusze. Na początku 2009 roku brokerzy byli zasypywani propozycjami od podupadłych ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne