zapłaty roszczeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zapłaty roszczeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zapłaty roszczeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prawa autorskie: Piraci nie będą już płacić podwójnie?

  Prawa autorskie: Piraci nie będą już płacić podwójnie?

  Przepis nakazujący automatyczną zapłatę dwu-, a nawet trzykrotności wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich są niezgodne z prawem unijnym – uznała rzecznik generalna luksemburskiego Trybunału. Powinny rekompensować straty, a nie stanowić karę.

  czytaj więcej

 • Spółka partnerska: Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

  Spółka partnerska: Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

  Spółka partnerska (dalej: sp. p.) jest spółką osobową utworzoną przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, może być ona zawiązana dla realizacji więcej niż jednej wolnej profesji. Natomiast za wszelkie długi ww. spółki odpowiedzialność ponosi ona sama, całym swoim majątkiem. Obok niej odpowiadają również jej partnerzy. Przy czym reguły odpowiedzialności tych ostatnich kształtują się odmiennie w zależności od tego, czego konkretnie dotyczy zadłużenie podmiotu. Poniżej opisujemy te reguły oraz przybliżamy je na przykładach.

  czytaj więcej

 • Koszty najmu pojazdu zastępczego do odzyskania

  Koszty najmu pojazdu zastępczego do odzyskania

  Poszkodowany w wypadku na czas naprawy samochodu otrzymał do użytkowania pojazd zastępczy. Należność za wynajem pokryło towarzystwo ubezpieczeniowe C. z własnych środków.

  czytaj więcej

 • RPO do TK: Skarga pauliańska nie jest dla fiskusa

  RPO do TK: Skarga pauliańska nie jest dla fiskusa

  Organy podatkowe nie powinny chodzić do sądów powszechnych z żądaniem uznania za bezskuteczne transakcji zawieranych przez podatników. RPO złożył właśnie w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

  czytaj więcej

 • Bat na kartele: Poszkodowani łatwiej uzyskaja odszkodowanie

  Bat na kartele: Poszkodowani łatwiej uzyskaja odszkodowanie

  Kartele cenowe, porozumienia czy inne naruszenia prawa konkurencji niejednokrotnie powodują znaczne szkody po stronie kontrahenta, jak i odbiorców końcowych (konsumentów). To oni płacą wyższe ceny za objęte zmową cenową towary czy też ponoszą konsekwencje związane z koniecznością nabywania danego towaru tylko od jednego przedsiębiorcy. Dla wszystkich poszkodowanych przedsiębiorców i konsumentów dobrą wiadomością jest to, że wkrótce dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przez kontrahentów naruszających zasady konkurencji może stać się łatwiejsze. W konsultacjach społecznych znajduje się bowiem projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Implementuje on przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, („dyrektywa odszkodowawcza”).

  czytaj więcej

 • Łódzki pomysł na walkę z dopalaczami. Przyniesie więcej szkody czy pożytku?

  Łódzki pomysł na walkę z dopalaczami. Przyniesie więcej szkody czy pożytku?

  Problem: Za pomocą powództwa wytoczonego przez rzecznika konsumentów Łódź chce unieważniać umowy zakupu szkodliwych substancji z uwagi na wprowadzenie kupującego w błąd. Punktem zaczepienia jest inne niż spodziewane działanie produktu. To z kolei ma otworzyć drogę do kolejnego postępowania o odszkodowanie.

  czytaj więcej

 • Windykacja długów: Należności przedawnią się po trzech latach

  Windykacja długów: Należności przedawnią się po trzech latach

  Banki, odzyskując zaległe płatności, korzystają przy tym z pomocy firm windykacyjnych. Te często skupują należności sprzed wielu lat, również takie, które należą do osób dawno zmarłych. Teraz po najnowszym orzeczeniu Sądu Najwyższego ma się to zmienić.

  czytaj więcej

 • Nieoczekiwany skutek wygranej z kredytodawcą: Banki mogą się domagać od klientów zapłaty wynagrodzenia

  Nieoczekiwany skutek wygranej z kredytodawcą: Banki mogą się domagać od klientów zapłaty wynagrodzenia

  Banki mogą się domagać od klientów, którym udało się unieważnić umowę o kredyt, zapłaty wynagrodzenia. Dlaczego? Ponieważ ci drudzy korzystali bezpłatnie z udostępnionego im kapitału.

  czytaj więcej

 • Wykryłeś plagiat? Sprawdź, jak ubiegać się o swoje prawa [PORADNIK]

  Wykryłeś plagiat? Sprawdź, jak ubiegać się o swoje prawa [PORADNIK]

  Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, której jednym z podstawowych przejawów jest prawo do autorstwa utworu i powiązane z nim prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo (art. 16 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.; dalej jako: PrAut).

  czytaj więcej

 • GiP chce pomóc, ale na koszt firm

  GiP chce pomóc, ale na koszt firm

  PROBLEM: Zdaniem głównego inspektora pracy podmiot sprzedający firmę powinien przez kolejny rok lub dwa ponosić odpowiedzialność za zaległości płacowe. Wszystko po to, by zabezpieczyć pracowników przed nieuczciwym pracodawcą, który sprzedaje firmę wraz z nimi. Nieuczciwym, bo zdarza się, że przy takim transferze były pracodawca celowo zwleka z wypłatą pensji. Czego przykładem jest sprawa spółki Bezpieczny List, sprzedanej przez Inpost (pisaliśmy o tym w DGP nr 219). GIP zwrócił się ze swoją propozycją do resortu rodziny. Jednak już dziś pomysł budzi kontrowersje. Zdaniem ekspertów jest to rozwiązanie za daleko idące i istnieje ryzyko, że obróci się przeciwko uczciwym przedsiębiorcom.

  czytaj więcej

 • Kiedy link poniża i upokarza

  Kiedy link poniża i upokarza

  Czy publikacja odnośnika do innej strony może naruszać czyjeś prawo do wizerunku? Tak twierdzi pewien mężczyzna, żądając od blogera zapłaty 20 tysięcy złotych.

  czytaj więcej

 • Kopalnie pozywają za zmowę klejową

  Kopalnie pozywają za zmowę klejową

  Ponad 355 mln zł odszkodowania żądają trzy śląskie spółki węglowe od producentów klejów i pianek ukaranych już wcześniej wysoką grzywną za nieuczciwe praktyki – ustalił DGP.

  czytaj więcej

 • Firmy mogą wpaść w pułapkę reklamacji

  Firmy mogą wpaść w pułapkę reklamacji

  Nie będzie już można lekceważyć żadnej z nich. Przedsiębiorcy wykorzystujący dziś to, że przepisy nie mówią, do kiedy trzeba odpowiedzieć na żądania klienta, będą na to mieli 30 dni

  czytaj więcej

 • Czy umieszczenie danych w BIG narusza dobre imię spółki

  Czy umieszczenie danych w BIG narusza dobre imię spółki

  Nasza sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką jawną, w związku z czym wystawiono nam fakturę VAT. Nie uregulowaliśmy należności, gdyż uznaliśmy, że druga strona nie zrealizowała warunków umowy. Spółka wezwała nas do zapłaty, a następnie wysłała ostateczne wezwanie, zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, prowadzącego rejestr dłużników. Na oba pisma nie odpowiedzieliśmy. Na wniosek sp.j. w jednym z biur ujawniono informację o zadłużeniu naszej spółki. Nie zawarto jednak informacji, że roszczenie jest sporne. Gdy okazało się, że spółka figuruje w rejestrze, bank odmówił udzielenia kredytu. Wystąpiliśmy więc do sp.j., by wnioskowała o usunięcie informacji. Ta odmówiła, nie poinformowała też biura, że sprawa jest sporna. Czy doszło do naruszenia dóbr osobistych naszej spółki, w tym dobrego imienia?

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorcy mogą zapłacić za problemy SKOK-ów

  Przedsiębiorcy mogą zapłacić za problemy SKOK-ów

  Posiadacze udziałów w spółdzielczych kasach powinni reagować na niekorzystne dla nich zmiany w statutach. W razie upadłości, mogą zostać zmuszeni do pokrycia części strat

  czytaj więcej

 • Romans to umowa nienazwana

  Romans to umowa nienazwana

  Sąd: dokonywanych na konto kochanki wpłat nie można uznać za darowizny.

  czytaj więcej

 • Pracownik nie musi informować prezesa o chorobie

  Pracownik nie musi informować prezesa o chorobie

  Jeżeli warunki zatrudnienia nie stanowią inaczej, o zwolnieniu lekarskim należy powiadomić bezpośredniego przełożonego. To on poniesie ewentualne konsekwencje braku przekazania tego faktu.

  czytaj więcej

 • Miażdżący raport NIK: PKP PLK nie poradziły sobie z realizacją projektów i modernizacją linii

  Miażdżący raport NIK: PKP PLK nie poradziły sobie z realizacją projektów i modernizacją linii

  PKP PLK nie zakończyły 73 ze 153 projektów i nie zmodernizowały prawie 500 km linii. Największy kłopot był z dużymi projektami, o wartości powyżej 1 mld zł. Jest ryzyko, że za kilka lat problem się powtórzy.

  czytaj więcej

 • Przedawnienie roszczenia wobec operatora? Firmy windykacyjne zrzucają obowiązki na konsumentów

  Przedawnienie roszczenia wobec operatora? Firmy windykacyjne zrzucają obowiązki na konsumentów

  Termin przedawnienia roszczeń dostawcy usług o zapłatę opłaty abonamentowej oraz za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynosi 3 lata. Jak informuje Federacja Konsumentów mogą jednak pojawić się pewne problemy związane tą procedurą.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników