zapłaty roszczeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zapłaty roszczeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zapłaty roszczeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, gdy praca jest akordowa, a wypłacane składniki są zmienne

  Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, gdy praca jest akordowa, a wypłacane składniki są zmienne

  Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym przez 40 godzin, tj. od 9 do 13 maja. Jest wynagradzany w sposób zmienny, stawką akordową, do tego dochodzi dodatek na dojazdy do pracy 150 zł i premia miesięczna uzależniona od oceny pracy i stopnia wykonania normy przydzielonych zadań. Bywa, że w niektórych miesiącach pracownik otrzymuje wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego ze względu na brak premii lub niewypracowanie wynagrodzenia akordowego. Pracownik w poprzednich miesiącach otrzymał: w lutym – wyrównanie 30 zł, wynagrodzenie 1560 zł, premię 110 zł; w marcu – wynagrodzenie 1785 zł (z akordu), premię 120 zł, wynagrodzenie chorobowe 131,50 zł za trzy dni niezdolności do pracy; w kwietniu – wynagrodzenie 1698 zł, premię 95 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie za majowy urlop? Czy wlicza się tu wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?

  czytaj więcej

 • Przedawnione składki zwiększą emeryturę

  Przedawnione składki zwiększą emeryturę

  ZUS ma obowiązek doliczenia do konta emerytalnego należności od umów-zleceń także w sytuacji, kiedy pracodawca ich nie odprowadził. Sędziowie Sądu Najwyższego pozytywnie odpowiedzieli na pytanie, czy dopuszczalne jest ustalenie w drodze decyzji ZUS podlegania ubezpieczeniom społecznym osoby wykonującej pracę na podstawie umowy-zlecenia. I to w sytuacji, gdy składki na te ubezpieczenia uległy przedawnieniu przed wydaniem decyzji. Problem pojawił się w czasie rozpatrywania sprawy przedsiębiorcy, który nie zgodził się, aby ZUS wydał decyzję w sprawie podlegania ubezpieczeniom w 1999 r. kobiety, która wykonywała dla niego pracę na zlecenie. Powód? Składki z tego tytułu uległy już przedawnieniu.

  czytaj więcej

 • Bierny jak pracownik

  Bierny jak pracownik

  Pracownicy narzekają na niskie pensje i śmieciowe umowy. Ale sami niewiele robią, by temu przeciwdziałać, choć mają ogromne możliwości.

  czytaj więcej

 • Bezpodstawne wzbogacenie bywa podstawą roszczeń

  Bezpodstawne wzbogacenie bywa podstawą roszczeń

  TEZA: Przepisy prawa zamówień publicznych nie są sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu (nienależnym świadczeniu) i nie wyłączają możliwości ich zastosowania.

  czytaj więcej

 • Europejski nakaz zapłaty pomoże odzyskać pieniądze

  Europejski nakaz zapłaty pomoże odzyskać pieniądze

  Pół roku temu sprzedałem meble czeskiemu przedsiębiorcy – pisze pan Radosław. – Na fakturze wskazałem termin zapłaty – dwa miesiące. Pieniędzy nie dostałem do dziś. Wysłałem oficjalne wezwanie, jednak nie ma żadnego odzewu. W jaki sposób odzyskać należność? Czy muszę pisać pozew do czeskiego sądu? Nie znam tego języka. A może istnieje prostsze rozwiązanie, przecież jesteśmy w Unii Europejskiej – zastanawia się czytelnik.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż nieistniejącej usługi nie jest naruszeniem dóbr osobistych

  Sprzedaż nieistniejącej usługi nie jest naruszeniem dóbr osobistych

  Pomimo nienależytego wywiązania się z umowy przez firmę i zaoferowanie wycofanego z oferty ubezpieczenia, klientowi nie należy się zadośćuczynienie za poniesione straty, a jedynie odszkodowanie za wpłacone z tego tytułu składki.

  czytaj więcej

 • 13-złotowa stawka do obejścia. Tak firmy ominą minimalne wynagrodzenie

  13-złotowa stawka do obejścia. Tak firmy ominą minimalne wynagrodzenie

  Firmy szukają już sposobów na omijanie minimum płacowego. Mogą wykorzystywać umowy o dzieło, kary umowne i opłaty za ułatwienia w świadczeniu pracy.

  czytaj więcej

 • Część prawniczych taks to stawki głodowe

  Część prawniczych taks to stawki głodowe

  Sądy stanęły za adwokatami i radcami prawnymi. Ich zdaniem wprowadzane przez ministra sprawiedliwości nowe taksy za prowadzenie spraw z urzędu i wyboru nijak się mają do rzeczywistości. „Przed chaotycznym i bezpodstawnie ekspresowym wprowadzaniem nowych unormowań, należałoby rzetelnie i długofalowo ocenić zarówno prawidłowość stosowania istniejących norm prawnych, jak i faktyczne skutki finansowe ich obowiązywania” – napisała Maria Nowak, prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Nadodrzańskim w uwagach skierowanych do resortu sprawiedliwości. Niedawno zakończyły się konsultacje czterech projektów rozporządzeń dotyczących adwokackich oraz radcowskich taks za prowadzenie spraw z urzędu i z wyboru.

  czytaj więcej

 • Fiskus podważa w sądach skuteczność zawartych transakcji

  Fiskus podważa w sądach skuteczność zawartych transakcji

  Obecnie w sądach powszechnych toczą się 222 sprawy ze skargi pauliańskiej złożonej przez organy podatkowe i celne. W 2015 r. Skarb Państwa wygrał z tego tytułu prawie 8 mln zł.

  czytaj więcej

 • Metody z PRL na froncie walki z zatorami płatniczymi

  Metody z PRL na froncie walki z zatorami płatniczymi

  Biura informacji gospodarczej (BIG) wespół z notariuszami pomogą wierzycielom odzyskiwać długi. Takie jest główne założenie opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Rozwoju projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (tzw. pakiet wierzycielski). Tyle że prawnicy już zaznaczają, iż proponowane rozwiązanie jest szalenie kontrowersyjne, a być może nawet niezgodne z konstytucją.

  czytaj więcej

 • Dekret Bieruta: Bez przełomu w sprawie stołecznych gruntów

  Dekret Bieruta: Bez przełomu w sprawie stołecznych gruntów

  Na termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych dotyczących gruntów warszawskich nie ma wpływu wniesienie sprawy o zwrot nieruchomości utraconej na podstawie dekretu Bieruta.

  czytaj więcej

 • Sztywna procedura uderza wierzycieli po kieszeni

  Sztywna procedura uderza wierzycieli po kieszeni

  Opublikowany właśnie przez resort rozwoju pakiet wierzycielski nie rozwiązuje jednego z najbardziej palących problemów – gdy osoba domagająca się zapłaty nie zna adresu dłużnika.

  czytaj więcej

 • Mieszkaniec lokalu socjalnego nie może żądać remontu

  Mieszkaniec lokalu socjalnego nie może żądać remontu

  Osoba uprawniona do wspólnego korzystania z pomieszczeń należących do gminy wraz z jego najemcą nie wywalczy w sądzie poprawy warunków bytowych. Nie jest stroną umowy – przypomniał sąd w Słupsku.

  czytaj więcej

 • Rząd poprawi pozycję wierzycieli, ale nie przyspieszy pracy sądów

  Rząd poprawi pozycję wierzycieli, ale nie przyspieszy pracy sądów

  ANALIZA: Przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności to jeden z elementów przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm”. Ma m.in. pomóc wierzycielom w odzyskiwaniu długów.

  czytaj więcej

 • Prawo do oceny pracownika bezdyskusyjne. Trzeba uważać, by nie narazić się na roszczenia

  Prawo do oceny pracownika bezdyskusyjne. Trzeba uważać, by nie narazić się na roszczenia

  Kodeks pracy nie mówi szczegółowo o tym, jak jej dokonać. Ma być po prostu obiektywna i sprawiedliwa. Granice jej przeprowadzania ukształtowała już jednak praktyka.

  czytaj więcej

 • Notarialny nakaz zapłaty. Białecki: Nie zastąpimy sędziów, tylko ich odciążymy [WYWIAD]

  Notarialny nakaz zapłaty. Białecki: Nie zastąpimy sędziów, tylko ich odciążymy [WYWIAD]

  Z konstytucją się nie dyskutuje, ale nie zgadzam się z tezą, że wydawanie nakazów zapłaty stanowić będzie pełnienie funkcji orzeczniczej.

  czytaj więcej

 • Lepiej unikać pośredników w dochodzeniu odszkodowania

  Lepiej unikać pośredników w dochodzeniu odszkodowania

  Koszty związane z zastępstwem poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym nie zawsze podlegają zwrotowi w ramach odszkodowania.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników