zapłaty roszczeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zapłaty roszczeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zapłaty roszczeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prawo autorskie: Dobra wiadomość z Luksemburga

  Prawo autorskie: Dobra wiadomość z Luksemburga

  TSUE jednoznacznie odrzucił argumenty, które od wielu lat wykorzystywano do zwalczania roszczenia twórcy o wielokrotność stosownego wynagrodzenia z tytułu naruszenia jego autorskich praw majątkowych.

  czytaj więcej

 • Klazula antykumulacyjna: Menedżer spółki pod pręgierzem

  Klazula antykumulacyjna: Menedżer spółki pod pręgierzem

  Klauzula antykumulacyjna nie obejmuje swą mocą oskarżonych o przestępstwo członków zarządu podmiotu, jeśli występujący w obrocie prawnym tytuł egzekucyjny został wydany przeciwko spółce kapitałowej. Do takiego wniosku doszedł Sąd Okręgowy w Częstochowie.

  czytaj więcej

 • Banki mają już substytut BTE

  Banki mają już substytut BTE

  Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego nie zniosła uprzywilejowanej pozycji jednostek rynku finansowego. Znalazły one nową drogę do szybkiego egzekwowania swoich należności.

  czytaj więcej

 • Przewlekłość sądu można skarżyć i dostać odszkodowanie

  Przewlekłość sądu można skarżyć i dostać odszkodowanie

  Prowadzę małą firmę. W połowie marca 2016 r. skierowałem do sądu pozew o zapłatę w trybie nakazowym przeciwko kontrahentowi. Moim zdaniem doszło do przewlekłości, bo pierwsze pismo z sądu, wzywające do usunięcia braków formalnych, dostałem dopiero 2 lutego br. Czy mogę złożyć skargę na przewlekłość i starać się o odszkodowanie?

  czytaj więcej

 • VAT od odstępnego wciąż budzi wątpliwości

  VAT od odstępnego wciąż budzi wątpliwości

  Opłata pobierana od pasażerów, którzy rezygnują z biletu długookresowego, nie jest odszkodowaniem za odstąpienie od umowy. To zła wiadomość dla gmin.

  czytaj więcej

 • Sprawa Wardęgi: Czy przedsiębiorca może ustanowić opłatę za chwilowy wjazd na jego posesję

  Sprawa Wardęgi: Czy przedsiębiorca może ustanowić opłatę za chwilowy wjazd na jego posesję

  Czy przedsiębiorca może zażądać opłaty za nieuprawniony, nawet chwilowy, wjazd na teren jego nieruchomości? Takie pytanie powstaje przy okazji zdarzenia, które miało niedawno miejsce na krakowskim dworcu autobusowym MDA. Znany performer Sylwester Adam Wardęga, nie stosując się do znaku drogowego B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, wjechał na teren dworca, a ochroniarz zażądał od niego opłaty karnej w wysokości 85 zł. Wardęga odmówił, żądając wskazania podstawy prawnej. Wkrótce na miejscu pojawiła się policja, by niepokornego ukarać mandatem. Przy interwencji użyto siły, a sprawa zakończyła się na komisariacie. Wątpliwości pozostały: trzeba płacić za wjazd na prywatny teren czy może roszczenie jest bezpodstawne?

  czytaj więcej

 • Sprawa o odmowę legalnej aborcji przez prof. Chazana: Jest sznasa na ugodę

  Sprawa o odmowę legalnej aborcji przez prof. Chazana: Jest sznasa na ugodę

  Jest szansa na ugodę w procesie cywilnym, wytoczonym stołecznemu Szpitalowi im. Św. Rodziny za głośną odmowę legalnej aborcji w 2014 r. Kobieta, której aborcji odmówił ówczesny dyrektor placówki prof. Bogdan Chazan, chce wraz z mężem ponad miliona zł zadośćuczynienia.

  czytaj więcej

 • Potrącenie można złożyć pełnomocnikowi przeciwnika

  Potrącenie można złożyć pełnomocnikowi przeciwnika

  Sprawa dotyczyła wydania przez Wacława Ś. nieruchomości. Mężczyzna był posiadaczem kilku działek o powierzchni ok. 0,25 ha. Miasto Gliwice zażądało ich zwrotu, a sąd to potwierdził, uznając, że Ś. miał świadomość zajmowania cudzego gruntu i przez to był posiadaczem w złej wierze. Sprawa toczyła się pod nieobecność posiadacza, więc zapadł wyrok zaoczny.

  czytaj więcej

 • Uważajmy, komu dajemy rzeczy na przechowanie. W razie upadłości kontrahenta można wszystko stracić

  Uważajmy, komu dajemy rzeczy na przechowanie. W razie upadłości kontrahenta można wszystko stracić

  Tak się stanie, gdy powierzone zboże czy cegły oznaczone są wyłącznie co do gatunku. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono, że odbiorca nie ma prawa nimi dysponować, trafią do masy upadłości.

  czytaj więcej

 • Lokalne zwyczaje mają znaczenie podczas podejmowania decyzji o kosztach związanych z pochówkiem

  Lokalne zwyczaje mają znaczenie podczas podejmowania decyzji o kosztach związanych z pochówkiem

  Rodzice winni pokryć długi spadkowe powstałe po śmierci dziecka. Nawet jeśli decyzja o sposobie i kosztach pochówku zapadła bez wiedzy jednego z nich. Nie powinny one jednak przekraczać lokalnych standardów.

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy: Spółdzielnia mieszkaniowa to przedsiębiorca, a spółdzielca to konsument

  Sąd Najwyższy: Spółdzielnia mieszkaniowa to przedsiębiorca, a spółdzielca to konsument

  Po wielu latach wszystko stało się jasne. Członkowie betonowych molochów otrzymali potężny oręż w walce z władzami. Roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. A co za tym idzie, przedawniają się po upływie zaledwie trzech lat. Uznał tak w uchwale Sąd Najwyższy w powiększonym składzie.

  czytaj więcej

 • Nabycie akcji przez jednego z małżonków rodzi problemy

  Nabycie akcji przez jednego z małżonków rodzi problemy

  Gdy składa on oświadczenie woli o ich objęciu lub nabyciu wyłącznie we własnym imieniu, to tylko on stanie się akcjonariuszem. Jednak pomimo tego nabyte walory stanowić będą majątek wspólny.

  czytaj więcej

 • Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych sprawia urzędnikom nie lada trudności. Nie tylko dlatego, że w toku ich załatwiania stykają się z ludzkimi dramatami finansowymi, rodzinnymi czy też zdrowotnymi. Chodzi przede wszystkim o to, że tego typu sprawy są rozstrzygane w ramach uznania administracyjnego, a to oznacza brak ścisłych kryteriów podejmowania decyzji i dużą odpowiedzialność, by konkretnym rozstrzygnięciem nie skrzywdzić wnioskodawcy.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Z końcem grudnia 2016 r. uległa rozwiązaniu zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony. Pracownik zakwestionował wskazaną przez pracodawcę przyczynę jednomiesięcznego wypowiedzenia. Oddał sprawę do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy. Sąd przyznał mu rację i przychylił się do żądania pracownika. Podjęcie pracy nastąpiło 1 marca 2017 r. Pracownik ma zasądzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Jak obliczyć to wynagrodzenie? Czy podlega ono oskładkowaniu? W czasie zatrudnienia pracownik zarabiał 4200 zł miesięcznie oraz miał prawo do miesięcznych zmiennych premii, które wyniosły 420 zł, 504 zł, 630 zł, odpowiednio za miesiące od września do listopada, a za grudzień - 210 zł. Pracownik po przywróceniu do pracy ma takie same warunki płacowe.

  czytaj więcej

 • MS rozprawia się z bankowymi przywilejami i likwiduje pozostałości po BTE

  MS rozprawia się z bankowymi przywilejami i likwiduje pozostałości po BTE

  Nie ma żadnego racjonalnego powodu, by największe korporacje były w lepszej sytuacji niż inni wierzyciele. Dlatego przepis, który jest pozostałością po skasowanej wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, zostanie uchylony. Zapowiedziało to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników