zapłaty roszczeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zapłaty roszczeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zapłaty roszczeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Właściwość sądu można zmienić, ale umowę muszą podpisać obie strony

  Właściwość sądu można zmienić, ale umowę muszą podpisać obie strony

  Skierowałem pozew przeciwko kontrahentowi – dużej firmie przewozowej – o zapłatę 5 tys. zł. Sąd w Warszawie przekazał go jednak do sądu w Poznaniu, w uzasadnieniu podając, że zawarta była umowa o ustaleniu właściwości tamtejszego sądu. Tyle że zapis o tym pojawił się nie w umowie ramowej na usługi przewozowe, ale został wpisany w treść pojedynczego zlecenia (na jedną usługę). Co więcej, nie zostało ono podpisane przez nas (jest tylko wydruk). Zależy mi, aby sprawa toczyła się w sądzie w Warszawie, gdzie prowadzę firmę. Czy w tej sytuacji mam podstawę do odwołania się od decyzji sądu?

  czytaj więcej

 • Sąd oddalił pozew Marzeny K. o 9,8 mln zł odszkodowania ws. Brackiej 23

  Sąd oddalił pozew Marzeny K. o 9,8 mln zł odszkodowania ws. Brackiej 23

  Warszawski sąd okręgowy oddalił w poniedziałek powództwo Marzeny K. ws. nieruchomości przy Brackiej 23 w centrum stolicy. Chodziło o prawie 10 mln. zł odszkodowania za sprzedane lokale w zreprywatyzowanej kamienicy. Umowę, która miała być podstawą roszczenia K. sąd uznał za nieważną.

  czytaj więcej

 • Kongres Prawników Polskich spróbuje obniżyć opłaty sądowe

  Kongres Prawników Polskich spróbuje obniżyć opłaty sądowe

  Skład społecznej komisji kodyfikacyjnej powołanej podczas Kongresu Prawników Polskich nie jest znany, ale wiemy, jaka będzie jedna z pierwszych jej inicjatyw

  czytaj więcej

 • Doradca emerytalny pomoże podjąć decyzję, ale nie odpowie za jej skutki

  Doradca emerytalny pomoże podjąć decyzję, ale nie odpowie za jej skutki

  Doradzi, jak najkorzystniej przejść na emeryturę, ale informacje od niego uzyskane mogą się różnić od decyzji wydanej przez ZUS. I to nawet na niekorzyść ubezpieczonego.

  czytaj więcej

 • Nieszczelna ochrona rodziców przed zwolnieniem

  Nieszczelna ochrona rodziców przed zwolnieniem

  Luka w kodeksie pracy: firma może zwolnić zatrudnionego po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub ojcowskiego. Pracownicy wnioskujący o urlop rodzicielski są chronieni dopiero od momentu rozpoczęcia opieki. Pismo do pracodawcy muszą złożyć jednak co najmniej 21 dni wcześniej.

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

  Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

  W piśmie do Wicepremiera i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł pomysł związany z dochodzeniem należności podatkowych na drodze cywilnej na podstawie przepisów dotyczących nienależnego świadczenia (bezpodstawnego wzbogacenia).

  czytaj więcej

 • Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Nabywamy i sprzedajemy towary i usługi. Zdarza się, że w razie uszkodzenia towaru lub nienależytego wykonania usługi reklamujemy je u swoich kontrahentów. Również nasi odbiorcy czasem reklamują zakupione u nas towary (usługi). Jak ująć operacje związane z reklamacją towarów (usług) w ewidencji księgowej?

  czytaj więcej

 • Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  W ramach uszczelniania polskiego systemu podatkowego rząd zamierza wprowadzić przepisy umożliwiające stosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT. Pomysł – w obecnym kształcie – budzi liczne obawy ekspertów.

  czytaj więcej

 • GetBack vs Leszek Czarnecki

  GetBack vs Leszek Czarnecki

  Wielopoziomowa konstrukcja, dzięki której zamożni klienci Getin Noble Banku zarabiali na wierzytelnościach, runęła jak domek z kart. Zamiast zysków są straty. I konflikt o 100 mln zł.

  czytaj więcej

 • Wkładu do nietypowej spółki cichej można nie odzyskać

  Wkładu do nietypowej spółki cichej można nie odzyskać

  Wraz koleżanką założyłyśmy niepubliczne przedszkole. Zainwestowałam w ten biznes sporo pieniędzy. Pochodziły one z kredytu, który zaciągnęłam. Ponadto do moich obowiązków należy bieżące zarządzanie przedszkolem, prowadzenie spraw administracyjnych, sporządzanie listy obecności dzieci, a także rekrutowanie pracowników i organizowanie im prac. Ostatnio placówka przynosi straty. Bardzo skomplikowały się też moje relacje ze wspólniczką. Dochodzi między nami do sporów na tle finansowym. Czy mogę skutecznie żądać od wspólniczki zwrotu udzielonej jej pożyczki?

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy w obronie ludzi. Pomaga w codziennych sprawach [RAPORT]

  Sąd Najwyższy w obronie ludzi. Pomaga w codziennych sprawach [RAPORT]

  Ostatnie 18 miesięcy to pasmo korzystnych dla obywateli rozstrzygnięć. Tam, gdzie konsumenci byli przez lata naciągani – interweniował SN. Tam, gdzie drobny biznes nie wiedział, jak zinterpretować niedoskonałe przepisy – wydawana była rozwiewająca wątpliwości uchwała.

  czytaj więcej

 • Łukasz Bojarski: Przyszłym komisjom śledczym podpowiadam [OPINIA]

  Łukasz Bojarski: Przyszłym komisjom śledczym podpowiadam [OPINIA]

  Co zrobić, aby przekonać państwo i jego organy, żeby dzisiejszymi oszustwami zajmowały się z potrzebną energią, strategią, współdziałaniem różnych agend teraz, kiedy się dzieją, a nie po latach, w blasku fleszy?

  czytaj więcej

 • Pracodawca może obniżyć należną rekompensatę za wypadek przy pracy

  Pracodawca może obniżyć należną rekompensatę za wypadek przy pracy

  W razie wystąpienia takiego zdarzenia pracownik może żądać zadośćuczynienia od firmy za doznaną krzywdę. Ta może jednak pomniejszyć je o kwotę jednorazowego odszkodowania z ZUS

  czytaj więcej

 • Dlaczego SN jest ważny dla zwykłych obywateli? Oto 10 uchwał, o których powinieneś wiedzieć

  Dlaczego SN jest ważny dla zwykłych obywateli? Oto 10 uchwał, o których powinieneś wiedzieć

  Uchwały SN to jednak wcale nie narzędzie do wymuszania na sędziach konkretnych decyzji. Służą one usuwaniu rozbieżności w orzecznictwie. Często przepisy uchwalone przez Sejm są bowiem niejasne lub prowadzą do nielogicznych wniosków. Wówczas np. sąd w Łodzi interpretuje prawo inaczej niż sąd we Wrocławiu. A prawa obywateli wszędzie powinny być chronione w tym samym stopniu.

  czytaj więcej

 • Dariusz Rosiak: Kolonializm miał jakieś zalety [WYWIAD]

  Dariusz Rosiak: Kolonializm miał jakieś zalety [WYWIAD]

  Jest rasizm czarnych wobec białych, ale też i rasizm białej mniejszości. Wśród niej niestety też niektórych Polaków, którzy uważają, że tak jak było kiedyś w RPA – czarny pracował dla białego i dostawał za to jeść – to było dobrze. System działał i po co to było zmieniać?

  czytaj więcej

 • Kosmetyki mogą uczulać. Nawet przed użyciem testera trzeba sprawdzić etykietę

  Kosmetyki mogą uczulać. Nawet przed użyciem testera trzeba sprawdzić etykietę

  Właściciel sklepu nie może odpowiadać za reakcje patologiczne, spowodowane użyciem kosmetyku niezgodnie z przeznaczeniem. To klient powinien zapoznać się z informacjami przedstawionymi na produkcie.

  czytaj więcej

 • Jak ująć świadczenie urlopowe dla nauczycieli

  Jak ująć świadczenie urlopowe dla nauczycieli

  Od niedawna prowadzę księgi szkoły i mam dylemat, jak zaewidencjonować świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Poprzedniczka stosowała konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. A ja w innej jednostce ujmowałam to świadczenie na koncie 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Które konto jest właściwe?

  czytaj więcej

 • Biuro Rzecznika Finansowego: Unijne orzecznictwo korzystne dla konsumenta

  Biuro Rzecznika Finansowego: Unijne orzecznictwo korzystne dla konsumenta

   Uchylenie przez sąd nieuczciwego postanowienia z umowy kredytu to dopiero pierwszy krok. W kolejnym pojawiają się choćby trudności z ustaleniem wysokości rekompensaty dla klienta. Dlatego rzecznik finansowy konsekwentnie postuluje polubowne rozwiązywanie takich sporów, ale jednocześnie wspiera konsumentów, przedstawiając sądom tzw. istotne dla sprawy poglądy.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorcy zmuszani do kredytowania służby zdrowia

  Przedsiębiorcy zmuszani do kredytowania służby zdrowia

  Szpitale wymuszają na firmach startujących w przetargach rezygnację z odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach. To niezgodne z prawem, a mimo to coraz częściej stosowane.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników