zalewski

Zalewski (forma żeńska: Zalewska; liczba mnoga Zalewscy) – polskie nazwisko.