zaległości czynszowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zaległości czynszowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zaległości czynszowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


  • Spółdzielnie mieszkaniowe: eksmisja na wniosek sąsiada to jedyny sposób na <strong>zaległości</strong> <strong>czynszowe</strong>

    Spółdzielnie mieszkaniowe: eksmisja na wniosek sąsiada to jedyny sposób na zaległości czynszowe

    ... . zł ma do spłacenia mieszkaniec Opola. Przeciętne miesięczne zadłużenie z tytułu opłat czynszowych w spółdzielniach wzrosło na przestrzeni lat. W latach 2005 – 2009 wynosiło niemal ... . Ustawa, zdaniem autorki projektu Lidii Staroń z Platformy Obywatelskiej, ma poprawić ściągalność zaległości płatniczych z tytułu opłat eksploatacyjnych. Kontrowersyjne przepisy Zgodnie z nowelą jeśli przez ...

    czytaj więcej

  • Lokal może wykupić najemca bez zaległości czynszowych

    Mieszkanie komunalne najemca może wykupić tylko wówczas, gdy gmina przeznaczy je do sprzedaży. O tym, z jakiej bonifikaty przy tym skorzysta, zadecyduje samorząd. Bez zaległości czynszowych O wykup mieszkania komunalnego od gminy może starać się tylko najemca, który nie zalega z opłatą czynszu. Nieruchomość, w której znajduje się mieszkanie, powinna ...

    czytaj więcej

  • Spółdzielnie pogrążają się w długach swoich lokatorów

    Spółdzielnie pogrążają się w długach swoich lokatorów

    ... mieszkaniowych w Polsce zaległości czynszowe sięgają 10 proc. ... okresie letnim zawsze zaległości wzrastają, bo pierwszeństwo ... Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaległości czynszowe jeszcze na początku ... co piątej spółdzielni zaległości sięgają od 4 ... do sposobu uregulowania zaległości (np. rozłożenia jej ... propozycją podwyższenia opłat czynszowych płacącym ... . zm.) dane o zaległościach czynszowych swoich mieszkańców do ...

    czytaj więcej

  • Praca za długi: zalegasz z zapłatą czynszu? Odpracujesz go za 10 zł za godzinę.

    Praca za długi: zalegasz z zapłatą czynszu? Odpracujesz go za 10 zł za godzinę.

    ... sposób uda się odzyskać chociaż część zaległości czynszowych. zdjęcie główne Jak tłumaczy Małgorzata ... programu nie zmniejszy w radykalny sposób zaległości czynszowych. Władze miasta liczą jednak, że pozwoli ... mógł przystąpić każdy mieszkaniec, który ma zaległości czynszowe, bez względu na dochody oraz wysokość ... schorowanych. Możliwość anulowania zaległości czynszowych w zamian za ...

    czytaj więcej

  • Umorzenie <strong>zaległości</strong> jest przychodem

    Umorzenie zaległości jest przychodem

    ... otrzymała listem poleconym informację na druku PIT-8C o dodatkowych przychodach z innych źródeł. Nadawcą była administracja nieruchomościami, która przypomniała o umorzeniu odsetek od zaległości czynszowych. zdjęcie główne – Jaki to przychód, skoro nie zobaczyłam na oczy żadnych pieniędzy, a odsetki umorzono mi tylko w zamian za to, że podstawowe ...

    czytaj więcej

  • Będą masowe eksmisje z mieszkań komunalnych

    Będą masowe eksmisje z mieszkań komunalnych

    ... o kilka milionów złotych zmniejszenie zaległości czynszowych. – Nie chodzi nam jednak o ... także możliwość odpracowania zaległości – podkreśla Michał Piotrowski ... czemu w ciągu kilku miesięcy zaległości czynszowe udało się zmniejszyć o milion ... jednak wyjątkiem. W większości miast zaległości czynszowe zamiast maleć, rosną. W Warszawie ... mld zł. Rosnące zaległości są główną przyczyną ...

    czytaj więcej

  • Wspólnoty mieszkaniowe znalazły sposób na dłużników

    Wspólnoty mieszkaniowe znalazły sposób na dłużników

    Nie tylko raty kredytów, lecz także zaległości czynszowe na rzecz spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych spędzają sen ... rok przybywa właścicieli lokali, którzy niesystematycznie regulują opłaty czynszowe. Coraz częściej w imieniu wspólnot kierujemy również ... żadnych przeszkód, żeby przykładowo za kwotę 1500 zł zaległości czynszowych sprzedać mieszkanie – tłumaczy Katarzyna Jachacy. Podzielone stanowiska Z ...

    czytaj więcej

  • Warszawa: radni uchwalili nowe zasady najmu mieszkań komunalnych

    Warszawa: radni uchwalili nowe zasady najmu mieszkań komunalnych

    ... najczęściej jest wypowiedzenie umowy najmu za zaległości czynszowe oraz sądowy wyrok eksmisji. Zamieszkujący w ... lokalu zamieszkać) oraz wypowiedzenia z powodu zaległości czynszowych, zwolnieni będą też z kryterium metrażowego, ... wypowiedziano umowę najmu z powodu zadłużenia czynszowego, będą miały możliwość ponownego jej zawarcia ... za 2007 r., z opłatami czynszowymi dłużej niż 3 ...

    czytaj więcej

  • Uchwała rady gminy nie może pozbawiać najemców prawa do bonifikaty

    ... . Na obniżkę przy zakupie mieszkania nie mogli również liczyć najemcy, którzy mieli zaległości czynszowe lub w terminie dwóch lat przed złożeniem wniosku o wykup skorzystali z pomocy gminy w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu. Stosowana bonifikata ...

    czytaj więcej

  • Połowa spółdzielców nie płaci czynszu na czas. Rekordzista ma 290 tys. zł długu wobec spółdzielni

    Połowa spółdzielców nie płaci czynszu na czas. Rekordzista ma 290 tys. zł długu wobec spółdzielni

    ... rok KRD dodał, że prezesi największych spółdzielni mieszkaniowych w kraju ocenili, że zaległości czynszowe rosą z roku na rok. Rocznie do kas spółdzielni nie trafia 8 ... nie informują, o ile podnoszą czynsze, by pokryć straty, które wynikają z zaległości czynszowych, ale - według niego - w grę wchodzi nawet 10-30 proc. 

    czytaj więcej

  • Odzyskiwanie zaległego czynszu: przedawnienie po trzech latach

    Odzyskiwanie zaległego czynszu: przedawnienie po trzech latach

    ... . spółdzielni mieszkaniowych zadłużenie czynszowe lokatorów sięga 10 ... opłat. Problem długów czynszowych nie jest również ... . Termin na pozew Zaległości czynszowe, podobnie jak inne ... jego upływie dłużnik czynszowy może skutecznie skorzystać ... się od spłaty zaległości. Należy pamiętać, że ... roszczenia przez dłużnika czynszowego, przeciwko któremu ... stwierdzonym przez sąd. Zaległości czynszowe powstałe w przyszłości ...

    czytaj więcej

  • Spółdzielnie mieszkaniowe: Dłużnika nie można piętnować

    Spółdzielnie mieszkaniowe: Dłużnika nie można piętnować

    ... , że nieuprawnione udzielanie informacji o zaległościach lokatorów jest zagrożone odpowiedzialnością karną. ... spółdzielni do ujawniania informacji dotyczących zaległości czynszowych niezbędnym warun- kiem takiej publikacji ... pozbawienia wolności do lat 2 Zaległości czynszowe mogą być ujawnione w rejestrze ... schodowych, informacji o zadłużeniach czynszowych mieszkańców, zawierających dane ... informacji o zadłużeniach czynszowych w miejscach ogólnie ...

    czytaj więcej

  • Będzie zwolnienie w PIT dla umorzonego przez gminę czynszu

    ... urzędu skarbowego o odroczenie podatku, rozłożenie go na raty lub o umorzenie zaległości podatkowych – stwierdza nasz rozmówca. Pozostają również wątpliwości, czy zwolnienie z podatku wyłącznie zaległości czynszowych umorzonych przez gminę, a już nie np. spółdzielnie, nie spowodowałoby naruszenia zasady ...

    czytaj więcej

  • Zamiast eksmitować, dadzą pracę - nowy pomysł gmin na walkę z dłużnikami

    Zamiast eksmitować, dadzą pracę - nowy pomysł gmin na walkę z dłużnikami

    ... to 7 zł brutto. Odpracowanie zobowiązań z tytułu zaległości finansowych nie powoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu. – Zakres ... imponujące. Chociaż w 2008 r. dłużnicy komunalni odpracowali zaległości na kwotę niespełna 50 tys. zł, to w ... z warszawskiego ratusza. Spóźniona jest też Łódź. Choć zaległości dłużników do czerwca 2014 r. wyniosły tam ...

    czytaj więcej

  • Pełnoletnie dzieci na utrzymaniu rodziców nie płacą czynszu

    Pełnoletnie dzieci na utrzymaniu rodziców nie płacą czynszu

    ... sądy uznały, że wynajmujący może dochodzić od pełnoletnich dzieci najemcy zapłaty całej zaległości: nawet tej części, która powstała zanim ukończyły 18. rok życia. Taka ... lokalu nie powinien mieć decydującego znaczenia przy określaniu zakresu solidarnej odpowiedzialności za zaległości czynszowe. Jej opinię podzielili autorzy projektu. Jednakże utrzymywanie odmiennej regulacji ma swoich obrońców ...

    czytaj więcej

  • Dłużnicy czynszowi będą mogli być ujawniani w rejestrze spółdzielni mieszkaniowej

    ... uiszczaniu opłat związanych z członkowstwem. Poza wysokością zadłużenia czynszowego możliwe jest również wskazanie imienia i nazwiska oraz ... i formę udostępniania informacji o dłużnikach. – Informacje o zaległościach w opłatach za mieszkanie członków spółdzielni mieszkaniowej są ... rozwiązania umożliwiającego ujawnianie w rejestrze członków informacji o zaległościach z tytułu wydatków związanych z członkostwem. – Należy ...

    czytaj więcej

  • Rosną niespłacone długi obywateli i firm

    Rosną niespłacone długi obywateli i firm

    ... zagrożonych kredytów hipotecznych i konsumenckich, rosną zaległości czynszowe. Jak powiedział dziś rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów (KRD) Andrzej Kulik, największe zaległości są w spłacie kredytów zaciągniętych w ... miejscach - po kredytach bankowych - znajdują się zaległości wobec skarbu państwa (20,4 mld ... nie zapłacone w terminie podatki. Natomiast zaległości w spłacie czynszów ...

    czytaj więcej

  • Brak opłat za czynsz nie musi oznaczać eksmisji

    Brak opłat za czynsz nie musi oznaczać eksmisji

    ... w celu polubownego rozwiązania problemu zaległości czynszowych. - Porozumienie powinno ustalać kwotę zadłużenia, ... standardowo wysyłane są informacje o zaległościach na koncie oraz wezwanie do ... go na raty. Po opłaceniu zaległości w niektórych przypadkach dopuszczamy jednorazowe ... procedurą windykacyjną. - Wysyłamy przypomnienie o zaległościach, a gdy to ... zakładowi energetycznemu przyczyny zaległości. Podstawa prawna • Ustawa ...

    czytaj więcej

  • Same długi nie świadczą o braku środków na opłaty sądowe

    ... też, że ma długi wobec banku, gazowni, zakładu energetycznego oraz w opłatach czynszowych za dom. To wszystko powoduje, że nie stać go na opłacenie kosztów sądowych i wynajęcie zawodowego prawnika. W ocenie sądu zaległości w bieżących opłatach nie są wystarczającym powodem zwolnienia z kosztów sądowych. Wydatki ...

    czytaj więcej

  • Jesteś zadłużony? Zobacz, gdzie najszybciej eksmitują

    Jesteś zadłużony? Zobacz, gdzie najszybciej eksmitują

    ... są dużo wyższe niż komunalne, to tam tych zaległości jest dużo mniej. To wynika przede wszystkim ze sprawności władz miasta i niedopuszczania do powstawania zaległości. A nie wszystkie miasta są dobrymi ... przez miasto eksmisji (poprzedzonej wypowiedzeniem umowy najmu) są zaległości czynszowe. – To 65–70 proc. wszystkich prowadzonych postępowań sądowych ...

    czytaj więcej

  • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne