zakład produkcji

* Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych (POLTEL)