Zajęcie egzekucyjne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu Zajęcie egzekucyjne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące Zajęcie egzekucyjne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • W jaki sposób przebiega sprzedaż <strong>zajętych</strong> udziałów w postępowaniu <strong>egzekucyjnym</strong>

  W jaki sposób przebiega sprzedaż zajętych udziałów w postępowaniu egzekucyjnym

  ... ), wówczas istnieje szansa nabycia zajętych udziałów przez wspólnika ... o zarządzeniu sprzedaży zajętych udziałów – może wskazać osobę, która nabędzie zajęte udziały. Choć w ... jako przyszłych nabywców zajętych udziałów. W tym ... osobę, która nabędzie zajęte udziały, a także ... dochodzi do przejścia zajętych udziałów na wspólnika. Z uwagi na egzekucyjny charakter sprzedaży udziałów ...

  czytaj więcej

 • Zajęcie konta bankowego przerywa przedawnienie

  ... na skutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został ... , w którym zastosowano środek egzekucyjny. W rozpatrywanej sprawie prowadzono egzekucję w postaci zajęcia rachunku bankowego, a więc ... . Sąd uznał, że poprzez zajęcie rachunku bankowego został przerwany ... przedawnienia, ponieważ dokonane zajęcie jest uznawane za czynność egzekucyjną. Sygn. akt I ...

  czytaj więcej

 • Zajęcie nawet pustego konta przerywa przedawnienie

  ... . Fiskus postanowił więc zająć konto bankowe dłużnika. – Czy zajęcie pustego rachunku przerwie ... . zm.) zastosowanie środka egzekucyjnego, w tym także zajęcie konta podatnika, przerywa ... o zastosowanym środku egzekucyjnym. – Na skuteczność przerwania ... powodzenie podjętych działań egzekucyjnych, jak również efektywne ... Mazur. Już samo zajęcie konta podatnika, bez ... którym zastosowano środek egzekucyjny, a okres, ...

  czytaj więcej

 • Kiedy organ podatkowy może rozpocząć czynności <strong>egzekucyjne</strong>

  Kiedy organ podatkowy może rozpocząć czynności egzekucyjne

  ... skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz ... . Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz ... związane z realizacją zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego wierzytelności ... należności podatkowych. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę ... terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie ... pracodawcy zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie to zachowuje moc ...

  czytaj więcej

 • Można rozporządzać działką zajętą przez komornika

  ... dłużnikiem uczestnikami postępowania egzekucyjnego są również osoby, ... , to jest tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę ... stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w ... wówczas dalsze czynności egzekucyjne możliwe są na ... dłużnika sprzeciwia się zajęciu nieruchomości wchodzącej w ... przeciwko małżonkowi dłużnika. Zajęcie nieruchomości Nieruchomość uznaje się za zajętą w stosunku do ... egzekucji, skutki zajęcia powstają z ...

  czytaj więcej

 • Postępowanie egzekucyjne: Bank może blokować niektóre środki

  ... kont na skutek zajęcia egzekucyjnego. Problem polega na ... , w tym niepodlegających zajęciu. Można je ewentualnie ... realizacji stosowanego środka egzekucyjnego, resort zwrócił się ... bez zgody organu egzekucyjnego do wysokości zajętej wierzytelności (poza środkami ... limitu od braku zajęć egzekucyjnych na rachunku posiadacza. ... kwoty wolnej od zajęć, gdy organ egzekucyjny, po uzyskaniu informacji ...

  czytaj więcej

 • Komornicze postępowanie <strong>egzekucyjne</strong>: małym firmom będzie trudniej odzyskać dług

  Komornicze postępowanie egzekucyjne: małym firmom będzie trudniej odzyskać dług

  ... tego samego postępowania egzekucyjnego składany będzie mógł ... dolnej wysokości opłaty egzekucyjnej do 1/20 ... się obniżenia opłaty egzekucyjnej do minimalnej stawki. ... o kosztach postępowania egzekucyjnego – mówi sędzia Przemysław ... podważania wysokości wynagrodzenia egzekucyjnego. – Polskie prawo w ... , gdy wysokość opłaty egzekucyjnej (nawet obniżonej) pozostaje ... do wykonywania czynności egzekucyjnych w obszarze właściwości ... rewiru czynności egzekucyjne wykonywaliby komornicy ...

  czytaj więcej

 • Postępowanie egzekucyjne: Trzeba udowodnić bezprawność działania komornika

  ... samochód ciężarowy sprowadzony z zagranicy. Wstrzymanie nakazu Komornik zajął samochód i polecił pozostawienie go pod dozorem na ... nie on. Zwrot pojazdu Sąd zwolnił samochód spod zajęcia i pojazd został oddany właścicielowi. Teraz Krzysztof P. twierdził że przez to, że komornik zajął samochód osoby trzeciej, zrezygnowała ona z zakupu ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zajęcie</strong> konta przez nieuprawniony organ podatkowy nie przerywa biegu przedawnienia

  Zajęcie konta przez nieuprawniony organ podatkowy nie przerywa biegu przedawnienia

  ... , że jej konto bankowe zajął organ niewłaściwy w sprawie. ... urzędu skarbowego zastosował środek egzekucyjny na podstawie tytułu ... ma znaczenia, kto zajął konto. Ważne, że zastosowano środek egzekucyjny. Sąd się z ... wymaga zastosowania środka egzekucyjnego oraz zawiadomienia o ... biegu przedawnienia, jeśli środek egzekucyjny zastosował organ egzekucyjny niewłaściwy w sprawie. W ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zajęcie</strong> rachunku bankowego nie stanowi uciążliwej egzekucji

  Zajęcie rachunku bankowego nie stanowi uciążliwej egzekucji

  ... tytuł wykonawczy, na podstawie którego organ egzekucyjny zajął rachunek bankowy podatnika. Wobec prowadzonej egzekucji podatnik zgłosił zarzut bezzasadnego, zajęcia konta bankowego, uzasadniając, że jest to ... nie złożył stosownego wniosku. Odnośnie do zajęcia rachunku bankowego organ stwierdził, że nie ... stanowisko organów podatkowych, podkreślając, że istotnie zajęcie rachunku bankowego nie ...

  czytaj więcej

 • Zajętą za długi nieruchomość wierzyciel może sprzedać tylko na licytacji

  ... wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być między ... wierzyciela Podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w ... zostać przeprowadzone czynności egzekucyjne, wierzyciel musi uzyskać ... podjąć żadnych czynności egzekucyjnych aż do wydania ... postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. ... wieczystej. O dokonanym zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela. Zajęcie nieruchomości Zajęcie obejmuje wszystkie części ...

  czytaj więcej

 • Jak uniemożliwić komornikowi <strong>zajęcie</strong> rzeczy z mieszkania

  Jak uniemożliwić komornikowi zajęcie rzeczy z mieszkania

  ... zostać wyłączone spod zajęcia wówczas, gdy ich ... o wszczęciu postępowania egzekucyjnego czy też przenosić ... niektóre przedmioty nigdy zajęte być nie mogą. ... nie mogą zostać zajęte, powinny więc decydować ... przypadku wolna od zajęcia, decyduje sam organ egzekucyjny. Ograniczenia egzekucji dotyczą ... odmowy dokonania zajęcia konkretnej rzeczy ... . podczas prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawie egzekucyjnej Ireneusza Kota przeciwko ...

  czytaj więcej

 • Koszty <strong>egzekucyjne</strong>: Procentowe wyliczanie opłaty komplikuje system

  Koszty egzekucyjne: Procentowe wyliczanie opłaty komplikuje system

  ... nie może być więc traktowany jako wyłączne kryterium decydujące o wysokości kosztów egzekucyjnych. Takie stanowisko zajął resort sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację posła Waldemara Sługockiego w sprawie poselskiego ... o ok. 35 proc. To spowoduje całkowity brak możliwości funkcjonowania sądowych organów egzekucyjnych, a tym samym zapaść sytemu egzekucji sądowej, czyli dysfunkcję ...

  czytaj więcej

 • Kiedy fiskus ściągnie należności z konta bankowego podatnika

  Kiedy fiskus ściągnie należności z konta bankowego podatnika

  ... , kiedy fiskus może zająć jego konto bankowe. ... zwłokę i kosztami egzekucyjnymi. Zajęcie jest dokonane z ... dla zobowiązanego. Środek egzekucyjny w postaci zajęcia rachunku bankowego doskonale ... skargi na czynność egzekucyjną zajęcia rachunku bankowego. Skargę ... mówimy wówczas o egzekucyjnym zajęciu wierzytelności z rachunku ... odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny wzywa bank, aby ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób fiskus może ściągać nałożone na podatników kary

  W jaki sposób fiskus może ściągać nałożone na podatników kary

  ... w ramach postępowania egzekucyjnego. Również mandat za ... na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy ... stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być ... wykorzystaniu dwóch środków egzekucyjnych. Pierwszym środkiem egzekucyjnym jest zajęcie wierzytelności z tytułu ... przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny może zająć wierzytelność tej osoby. ... związku z czym zajęcie egzekucyjne nie jest skuteczne. ...

  czytaj więcej

 • Jak bronić się przed bankowym tytułem egzekucyjnym

  ... tym, że komornik zajmie rachunek, by dokonać ... niego egzekucji. Do zajęcia dochodzi w momencie ... rachunku do wysokości zajętej wierzytelności z wyjątkiem ... dokonanie tych wypłat. Zajęcie obejmuje nawet kwoty, ... dopiero po dokonaniu zajęcia. Tylko z udziałów ... może też dokonać zajęcia z rachunku wspólnego ... swoich pieniędzy przed zajęciem w drodze egzekucji. ... wspólnego czynności egzekucyjne mogą być ...

  czytaj więcej

 • Jakie są skutki prawne <strong>zajęcia</strong> udziałów w spółce

  Jakie są skutki prawne zajęcia udziałów w spółce

  ... postępowania cywilnego z mocy zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie ... majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa, które są niezbędne ... , że wierzyciel z mocy zajęcia udziałów może wykonywać także ... innych uprawnień wynikających z zajętego prawa niż wymienione w ... . Wierzyciel uzyskuje dzięki zajęciu udziałów możliwość wydania ... świadczeń majątkowych, to zajęcie udziału umożliwia mu ...

  czytaj więcej

 • W USA rozpoczęło się postępowanie <strong>egzekucyjne</strong> przeciwko TPSA. Spółka nie chce płacić Duńczykom

  W USA rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne przeciwko TPSA. Spółka nie chce płacić Duńczykom

  ... TPSA nie wywiązuj je się z tych zobowiązań, DPTG złożyło wniosek o zajęcie środków wypacanych na rzecz TPSA przez amerykańską spółkę AT&T. DPTG złożyło już wnioski o postępowanie egzekucyjne wobec TPSA w sześciu państwach. Na początku września zeszłego roku Sąd Arbitrażowy ...

  czytaj więcej

 • Komornik nie może <strong>zająć</strong> środków debetowych właściciela konta

  Komornik nie może zająć środków debetowych właściciela konta

  ... debetowym. Zdaniem autora zajęcie obejmuje jedynie tzw. ... , które wpływają na zajęty rachunek i zmniejszają ... przekazaniu do organu egzekucyjnego. W takiej sytuacji ... . Wierzytelność taka podlega zajęciu, ale nie w ... banku przez organ egzekucyjny zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego nie ... ujemnego na rachunku. Zajęcie wierzytelności Zgodnie z ... k.p.c. zajęcie wierzytelności ...

  czytaj więcej

 • Skarbówka może zająć pensję, gdy podatnik nie spłacił długu

  ... więcej ma prawo zająć pensję nierzetelnego obywatela. Procedura egzekucyjna Organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej ... tego podatnika dokona zajęcia jego wynagrodzenia ... o tym organ egzekucyjny Organ egzekucyjny przesyła wówczas do ... terminie i kosztami egzekucyjnymi. – Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, ... , obowiązków wynikających z zajęcia egzekucyjnego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej