zadaniom komunikacyjnym

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zadaniom komunikacyjnym. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zadaniom komunikacyjnym.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rząd wskaże w ustawach źródła finansowania <strong>zadań</strong> gminy

  Rząd wskaże w ustawach źródła finansowania zadań gminy

  ... wpływów, albo nowe zadania, na które nie ... opisu celów nowych zadań i mierników ich ... aktów prawnych zmieniających zadania samorządów, jak i ... do zakresu realizowanych zadań, o przestrzeganie której ... , że nałożenie nowego zadania powinno wiązać się ... kluczowych dla spójności komunikacyjnej kraju. Jak dodaje ... nasz rozmówca. Każde zadanie kosztuje Konieczność opisu celów nowych zadań i mierników ...

  czytaj więcej

 • Kto odpowiada za porządek w obrębie przystanków komunikacyjnych

  ... obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie przystanków komunikacyjnych? Kto i w jaki sposób powinien nakładać i ... ten obowiązek? MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY INFORMUJE Obowiązek sprzątania przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z ... wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym schematu połączeń komunikacyjnych z przystankami i potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania ...

  czytaj więcej

 • Jakie są zadania gminy związane z zagospodarowaniem przestrzennym

  ... obszarów przeznaczonych pod zabudowę, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych czy terenów chronionych. Studium przyjmowane jest uchwałą rady ... wszystkim uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, ... , zarządem województwa i zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych, właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, ...

  czytaj więcej

 • Organizacja usług przewozowych przez gminę

  ... do miasta przedsiębiorstwo komunikacyjne to tylko jeden ... do miasta zakłady komunikacyjne. Takie rozwiązanie funkcjonuje ... , Lublinie. Zlecanie wykonywania zadań Należy podkreślić, że gmina może wykonywać zadania użyteczności publicznej w ... , komercyjną formą wykonywania zadań użyteczności publicznej jest ... działalności zaliczanej do zadań o charakterze użyteczności ... upoważnienia do wykonania zadań własnych z zakresu ... jej wykonywania zadań z zakresu ...

  czytaj więcej

 • Zbigniew Ziobro nowym ministrem sprawiedliwości. Jakie <strong>zadania</strong> przed nim stoją?

  Zbigniew Ziobro nowym ministrem sprawiedliwości. Jakie zadania przed nim stoją?

  ... - powiedział karnista. Dodał, ze wyzwań jest sporo a jednym z podstawowych będzie reforma prawa cywilnego, tak aby bardziej odpowiadało wymogom współczesności - jak informatyzacja, rozwój technologii komunikacyjnych czy nowe drogi zawierania transakcji cywilnych. Profesor Majewski zaznacza, że potrzebne będzie także uspójnienie polskiej polityki karnej z polityką karną większości państw Unii Europejskiej. ...

  czytaj więcej

 • Gminny transport publiczny będzie działał na zasadach rynkowych

  ... – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych ... planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze. ... z zamówienia linii komunikacyjnej, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjną, których dotyczy umowa, ... po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. Umowa o świadczenie ...

  czytaj więcej

 • Duże projekty będą promować inwestycje komunikacyjne

  ... dany projekt mógł być zakwalifikowany jako duży planowana realizacja, musi posiadać jasno określone cele, składać się z serii robót, działań lub usług służących wykonaniu niepodzielnego zadania, o sprecyzowanym charakterze w wymiarze gospodarczym lub technicznym. Z kolei koszt musi przekraczać 25 mln euro, jeśli chodzi o realizację projektów dotyczących środowiska naturalnego, ...

  czytaj więcej

 • Centra urazowe będą leczyć ofiary wypadków komunikacyjnych

  ... kosztów funkcjonowania centrów urazowych, ale także z konieczności zapewnienia dużej liczby pacjentów. Ponadto nowelizacja ustawy przedłuża na kolejne lata obowiązywanie aktualnego mechanizmu podziału środków na zadania ratownictwa medycznego. Zawieszony zostanie więc dotychczasowy system finansowania ratownictwa za pomocą tzw. algorytmu. Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 27 marca. 1,7 ...

  czytaj więcej

 • Zalogowanie do systemu to nie zawsze rozpoczęcie pracy

  Zalogowanie do systemu to nie zawsze rozpoczęcie pracy

  ... służące rozliczaniu czasu pracy. Jednocześnie zdaniem inspektora realizacja zadań pracowniczych bez logowań do systemu nie była możliwa, ... korzystali z systemu intranetowego, który był swoistym modułem komunikacyjnym. Dostępy do innych programów były uwarunkowane rodzajem, zakresem zadań, stanowiskiem czy też pełnioną funkcją. Warto więc ...

  czytaj więcej

 • Zintegrowany transport zbiorowy zlikwiduje korki

  Zintegrowany transport zbiorowy zlikwiduje korki

  ... . Integracja środków transportu Zadaniem nowej ustawy będzie ... . Nierentowne linie Linie komunikacyjne ujęte w planie ... w godzinach szczytu komunikacyjnego, gdy rentowność jest ... , gdy określone linie komunikacyjne zostaną objęte prawem ... na danej linii komunikacyjnej od świadczenia usług ... na innej linii komunikacyjnej. - Takie rozwiązanie ma ... z tytułu realizacji zadania o charakterze użyteczności ... danej linii komunikacyjnej będzie przynosić ...

  czytaj więcej

 • Samorząd śląski porozumiał się ws. połączeń kolejowych na styku województwa

  Samorząd śląski porozumiał się ws. połączeń kolejowych na styku województwa

  ... powierzył on województwom: małopolskiemu, łódzkiemu, opolskiemu i świętokrzyskiemu zadania organizacji transportu zbiorowego w międzywojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych znajdujących się na obszarze woj. śląskiego. Podobne uchwały, zlecające zadania woj. śląskiemu, muszą przyjąć także sejmiki województw, ...

  czytaj więcej

 • Załoga Tu-154 za późno wyłączyła autopilota?

  ... - wyłącza się autopilota. Sobczyński zaznaczył, że autopilot, którego zadaniem jest odciążenie pilota, utrzymuje pewne parametry, np. ciąg, ... procedur, natomiast ustalenie przyczyn i okoliczności katastrofy pozostaje zadaniem komisji. Także inny doświadczony pilot samolotów komunikacyjnych, który chciał zachować anonimowość, ocenił w rozmowie ...

  czytaj więcej

 • NIK krytycznie o porządkowaniu strefy wokół Muzeum Auschwitz

  ... służyć wyznaczane kolejno zadania: uporządkowanie strefy wokół ... Edukacyjnego. Realizacja tych zadań jest jednak zagrożona. ... realizowanych w rzeczywistości zadań przestała odpowiadać zakładanym ... na siebie, ponieważ zadania zostały źle przygotowane: ... z 16 zaplanowanych zadań. "Wciąż - jak zaznaczono ... także poprawy systemów komunikacyjnych oraz rozwoju działalności ... na siebie, ponieważ zadania zostały źle przygotowane: ... , by to zadanie zrealizować" - napisano. ...

  czytaj więcej

 • Auto na kredyt lub w leasingu. Jak je ubezpieczyć?

  Auto na kredyt lub w leasingu. Jak je ubezpieczyć?

  ... polisy AC. Zapewnienie pełnego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych ma za zadanie chronić obie strony umowy: firmę leasingową ... banku lub firmy leasingowej Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych może, ale nie musi zostać wykupiony ... ubezpieczeń mfind. Solidne porównanie ofert ubezpieczeń komunikacyjnych może stanowić narzędzie do negocjacji. Jeśli ... kółek. Pełny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC+AC oraz ubezpieczenie ...

  czytaj więcej

 • Czy wójt może zawrzeć porozumienie

  ... woli o powierzeniu wykonania zadań innej gminie w drodze ... sprawie przebiegu tras linii komunikacyjnych oraz ich liczby – pyta ... woli o powierzeniu wykonania zadań innej gminie w drodze ... dotyczącym przebiegu tras linii komunikacyjnych należą do kompetencji tego ... dotyczącym przebiegu tras komunikacyjnych wymagają zgody rady, ... rada, powierzając wykonanie zadań w zakresie transportu ...

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawni: może zabraknąć pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne

  ... ,5 mln zł mniej na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych ... rehabilitacyjnego oraz na likwidację barier komunikacyjnych, architektonicznych i technicznych. Środki na te zadania przekazuje samorządom Państwowy Fundusz Rehabilitacji ... przekazywać wystarczających środków na inne zadania, np. rehabilitację dzieci i ... pomocy na najważniejsze zadania uniemożliwiają nie tylko ...

  czytaj więcej

 • PFRON dofinansuje wypożyczalnie sprzętu

  ... rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zadań powiatu, które mogą być dofinansowane z PFRON. O ... niepełnosprawnych. Służyły także likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych. Przepisy nie określają jednak, kto przejmie od samorządów te zadania. ŁUKASZ GUZA lukasz.guza@infor.pl

  czytaj więcej

 • Centra usług księgowych zatrudnią więcej osób

  ... . Indie czy Egipt. – Jeszcze kilka lat temu głównym zadaniem naszych specjalistów było księgowanie faktur. Obecnie wachlarz usług obejmuje zadania coraz bardziej strategiczne dla ... jest także umiejętność pracy w zespole i zdolności komunikacyjne, ponieważ wiele zadań realizowanych jest we współpracy z innymi osobami. – Elastyczność, ...

  czytaj więcej

 • Obligacje drogowe zapewnią pieniądze na autostrady

  Obligacje drogowe zapewnią pieniądze na autostrady

  ... ma przyspieszyć realizację inwestycji komunikacyjnych. Projekt nowelizacji ma ... w Sejmie priorytetowo. - Zadania związane z rozwojem ... zwiększenie elastyczności finansowania zadań o okresie realizacji ... finansowania na jednym zadaniu inwestycyjnym. Gdy inwestycja ... pod nowe szlaki komunikacyjne mają być pokrywane ... , to wszystkie wymienione zadania będzie musiał tymczasowo ... KFD do realizacji zadań, do których wykonywania ...

  czytaj więcej

 • Niepełnosprawni: Więcej dopłat do wózków, mniej na turnusy rehabilitacyjne

  ... decyzji, bo w 2011 r. na zadania związane z rehabilitacją otrzymają ponad 80 ... w turnusach rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych oraz szkolenia zawodowe i tworzenie ... rzeszowskiego PCPR. W ubiegłym roku na zadania związane z rehabilitacją w Radomiu wydano ... zł mają otrzymać samorządy powiatowe na zadania związane z rehabilitacją w ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne