zabezpieczyć pieniądze

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zabezpieczyć pieniądze. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zabezpieczyć pieniądze.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • TTIP: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-USA, a powinniście

  TTIP: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-USA, a powinniście

  Ta kontrowersyjna umowa, negocjowana pomiędzy Unią Europejską a USA, dotyczy także nas, bo jeśli zostanie podpisana, w istotny sposób wpłynie na rynek pracy, bezpieczeństwo żywności czy ochronę danych osobowych. Pytanie: w jaki sposób wpłynie - jest otwarte, bo nadal, pozbawieni dostępu do szczegółowych informacji, poruszamy się w sferze domniemań i informacji z przecieków. Byle się nie okazało, że gdy już poznamy treść umowy, będzie za późno na reakcję, a ACTA przy TTIP okaże się drobiazgiem.

  czytaj więcej

 • Podatkowe pułapki outsourcingu pracowników

  Podatkowe pułapki outsourcingu pracowników

  Czytelnik prowadzi spółkę handlową. Postanowił przekazać od połowy roku część swoich pracowników do firmy zewnętrznej. Wszystko byłoby zgodne z art. 231 kodeksu pracy. To – jak sądzi – oznaczałoby, że jego firma nie musi już wystawiać przekazanym osobom dokumentów PIT-11. W innym dokumencie PIT-4R należy jednak określić kwoty zaliczek pobranych wcześniej na podatek. Czy ma rację?

  czytaj więcej

 • GDDKiA dostanie pieniądze za A4, choć spór z wykonawcą trwa

  GDDKiA dostanie pieniądze za A4, choć spór z wykonawcą trwa

  Macedoński bank ma wypłacić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prawie 18 mln zł z tytułu gwarancji złożonej jako zabezpieczenie budowy odcinka autostrady A4. Między GDDKiA a polsko-macedońskim konsorcjum wciąż trwa spór o to, która ze stron skutecznie odstąpiła od tej umowy.

  czytaj więcej

 • Barabasz: Za brak podwyżek dla urzędników związki odpowiedzą zawiadomieniami do prokuratury

  Barabasz: Za brak podwyżek dla urzędników związki odpowiedzą zawiadomieniami do prokuratury

  Dysponenci środków publicznych są zobowiązani podjąć rozmowy ze związkami zawodowymi w zakresie ustalenia zasad podziału pieniędzy na wynagrodzenia urzędników - mówi w wywiadzie dla DGP Robert Barabasz, szef Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”.

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenie dla wynalazcy punktem zapalnym w stosunkach pracy

  Wynagrodzenie dla wynalazcy punktem zapalnym w stosunkach pracy

  Generalną zasadą prawa własności przemysłowej jest, że to twórca wynalazku, wzoru użytkowego czy wzoru przemysłowego ma prawo do uzyskania odpowiedniej ochrony prawnej owoców swojej pracy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy np. wynalazek powstaje w ramach umowy o pracę czy zlecenia. Jeżeli jego dokonanie jest wynikiem wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji umowy cywilnoprawnej – prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy (zamawiającemu).

  czytaj więcej

 • Jak założyć brytyjską spółkę limited?

  Jak założyć brytyjską spółkę limited?

  Brytyjska spółka nazywana w skrócie LTD, jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (posiadają osobowość prawną). W spółce LTD finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy, co oznacza, że w razie jakiegoś niepowodzenia, udziałowcy czy akcjonariusze takiego przedsiębiorstwa odpowiadają tylko i wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie wkładu (do wartości posiadanych akcji).

  czytaj więcej

 • Polska Grupa Górnicza od A do Z. Czy kopalnie zostaną uratowane?

  Polska Grupa Górnicza od A do Z. Czy kopalnie zostaną uratowane?

  Następczyni Kompanii Węglowej, zwana roboczo Nową Kompanią Węglową, a oficjalnie Polską Grupą Górniczą, zacznie działać 1 maja. Czy uratuje 11 kopalń wchodzących w skład Kompanii?

  czytaj więcej

 • Nie ma podatku od likwidacji

  Nie ma podatku od likwidacji

  Fiskus idzie za daleko, żądając od rozwiązywanych spółek, by płaciły CIT od majątku trafiającego ostatecznie do rąk wspólników. Nie można porównywać tego ze sprzedażą – orzekł sąd.

  czytaj więcej

 • Bezpieczeństwo bankomatów – jak i dlaczego cyberprzestępcy mogą je kontrolować

  Bezpieczeństwo bankomatów – jak i dlaczego cyberprzestępcy mogą je kontrolować

  Do niemal każdego bankomatu na świecie można uzyskać nielegalny dostęp i wypłacić z niego pieniądze – z pomocą szkodliwego oprogramowania lub bez. Z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Kaspersky Lab wynika, że jest to możliwe ze względu na powszechne stosowanie przestarzałego i niezabezpieczonego oprogramowania, błędy w konfiguracji sieci oraz brak fizycznego zabezpieczenia krytycznych części bankomatu.

  czytaj więcej

 • ZBP: Nie ma ataku na polskie banki

  ZBP: Nie ma ataku na polskie banki

  W dniu 25 kwietnia 2016 r. pojawiły się w mediach informacje o rzekomym ataku na 17 banków komercyjnych i na ponad 200 banków spółdzielczych. Źródłem informacji jest oficjalny BLOGNiebieski IBM Polska Sp. z o.o.

  czytaj więcej

 • Kancelaria Sejmu zatrudnia 1257 pracowników. 63 procent z wykształceniem wyższym

  Kancelaria Sejmu zatrudnia 1257 pracowników. 63 procent z wykształceniem wyższym

  Z danych z początku kwietnia 2016 r. wynika, że w Kancelarii Sejmu zatrudnionych jest 1257 pracowników, w tym 51 proc. kobiet; 63 proc. pracowników posiada wykształcenie wyższe - poinformował szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla na posiedzeniu komisji regulaminowej i spraw poselskich.

  czytaj więcej

 • Kontrole w szpitalu i przychodni bez limitu. Zabraknie lekarzy do przyjmowania pacjentów?

  Kontrole w szpitalu i przychodni bez limitu. Zabraknie lekarzy do przyjmowania pacjentów?

  Resort zdrowia chce wyłączyć wszystkie placówki medyczne spod zapisów ustawy o swobodzie gospodarczej. Nawet małe gabinety przyjmujące pacjentów komercyjnie. Propozycja całkowitego wyłączenia wszystkich podmiotów medycznych z ustawy o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584) znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, ale początkowo prawie nikt nie zwrócił na to uwagi. Więcej dyskutowano np. o zakazie wypłaty dywidendy przez szpitale, choć prób wypłaty zysku było dotychczas zaledwie kilka. Wyłączenie spod ustawy o swobodzie dotyczyć zaś będzie aż 16,5 tys. przedsiębiorstw.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników