zabezpieczenie majątkowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zabezpieczenie majątkowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zabezpieczenie majątkowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zmiany w systemie emerytalnym przeprowadzono nadużywając zaufania społecznego

  Zmiany w systemie emerytalnym przeprowadzono nadużywając zaufania społecznego

  Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 31 sierpnia 2016 r. konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Dokument ten zawiera propozycje zmian w systemie emerytalnym bazujące w dużym stopniu na Programie Budowy Kapitału, który został zaprezentowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego podczas konferencji zwołanej na Giełdzie Papierów Wartościowych 4 lipca 2016 r.

  czytaj więcej

 • Wiceszef MON: Rząd PO-PSL zawiódł ws. odszkodowań dla rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej

  Wiceszef MON: Rząd PO-PSL zawiódł ws. odszkodowań dla rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej

  Poprzedni rząd nie stanął na wysokości zadania ws. odszkodowań dla rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, były one za niskie - ocenił w niedzielę wiceszef MON Bartosz Kownacki. Dodał, że są zabezpieczone pieniądze na kolejne odszkodowania.

  czytaj więcej

 • Nowe zasady w obrocie ziemią rolną przeorały pole upadłości i restrukturyzacji

  Nowe zasady w obrocie ziemią rolną przeorały pole upadłości i restrukturyzacji

  Reglamentacja sprzedaży nieruchomości rolnych utrudnia życie syndykom i negatywnie wpływa na poziom zaspokojenia wierzycieli. Blokuje też próby sanacji przedsiębiorstw.

  czytaj więcej

 • Wałęsa: W tym układzie politycznym nie ma szansy na prawdę w mojej sprawie

  Wałęsa: W tym układzie politycznym nie ma szansy na prawdę w mojej sprawie

  W tym układzie politycznym nie ma szansy na prawdę – powiedział w środę w Poznaniu Lech Wałęsa pytany o to, czy i w jaki sposób można ostatecznie zakończyć sprawę TW „Bolka” i dokumentów znalezionych w mieszkaniu gen. Czesława Kiszczaka.

  czytaj więcej

 • Trzeba spłacić cały dług, żeby zdjąć zabezpieczenie

  Trzeba spłacić cały dług, żeby zdjąć zabezpieczenie

  Zastaw skarbowy, podobnie jak hipoteka, jest niepodzielny i zabezpiecza całą wierzytelność. Spłata części zobowiązania nie powoduje więc wygaśnięcia odpowiednio części zastawu – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć dofinansowanie pobytu dzieci pracowników w żłobku lub przedszkolu

  Jak rozliczyć dofinansowanie pobytu dzieci pracowników w żłobku lub przedszkolu

  W ABC sp. z o.o. pracownicy zgłaszali zapotrzebowanie na dofinansowanie żłobka lub przedszkola. Takie dofinansowanie miałoby zachęcić wykwalifikowanych specjalistów do zmiany miejsca zamieszkania w celu zatrudnienia się w spółce. Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając strukturę wieku zatrudnianych osób, zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu pracownikom (ze środków obrotowych spółki) wydatków od 1 września 2016 r. Wprowadzono jednak warunek co do wysokości refundowanych wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do:

  czytaj więcej

 • Rada gminy nie udziela generalnej zgody na zmianę oprocentowania rat przy nabyciu nieruchomości

  Rada gminy nie udziela generalnej zgody na zmianę oprocentowania rat przy nabyciu nieruchomości

  TEZA: Rada gminy nie jest uprawniona do ustalenia generalnej zgody na stosowanie przez wójta odmiennych stawek oprocentowania, niż to przewiduje ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 70 ust. 3. Stawki te są skuteczne wobec wszystkich potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych nabywanych w trybie bezprzetargowym, którym rozłożono spłatę na okres do 10 lat.

  czytaj więcej

 • Ciche rezerwy będą opodatkowane. Fiskus zacznie zarabiać na aportach

  Ciche rezerwy będą opodatkowane. Fiskus zacznie zarabiać na aportach

  Od przyszłego roku wnoszenie aportów do spółek kapitałowych może już się przestać opłacać, jeżeli ktoś myśli wyłącznie o korzyściach podatkowych. To skutek uchwalonej 5 września 2016 r. nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Czeka już ona tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nabycie materiałów informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności

  Jak rozliczyć nabycie materiałów informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się produkcją mebli (kuchennych, do sypialni, do salonu, dziecięcych). Spółka poniosła 3 października 2016 r. wydatki na nabycie katalogów, broszur i ulotek o charakterze informacyjnym w łącznej wysokości 6150 zł. Wydatki te zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez kontrahenta i otrzymaną przez spółkę 3 października 2016 r. Należność wynikająca z otrzymanej faktury za materiały informacyjne została uregulowana przelewem na rachunek bankowy kontrahenta 6 października 2016 r. Otrzymana faktura nie zawierała wyrazów „metoda kasowa”. Zdecydowana większość katalogów z produktami ma zostać wysłana kontrahentom (sklepy meblowe), a kilka ma zostać wyłożonych w sklepie firmowym do dyspozycji klientów indywidualnych. Z kolei broszury i ulotki o charakterze informacyjnym mają zostać wyłożone do dyspozycji klientów indywidualnych w sklepie firmowym oraz w sklepach meblowych, które nabędą produkty spółki. Jak spółka powinna rozliczyć na gruncie VAT i CIT wydatki poniesione na nabycie tych materiałów informacyjnych? Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości koszty informacji handlowej rozliczamy w dacie ich poniesienia. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Pra(co)wniczy spór o pre-pack [WYWIAD]

  Pra(co)wniczy spór o pre-pack [WYWIAD]

  Przepisy nie przesądzają, czy przy upadłości przygotowanej nabywca przedsiębiorstwa przejmuje też jego pracowników . A od tego może zależeć rentowność całej operacji.

  czytaj więcej

 • Na czym polega offset?

  Na czym polega offset?

  Ostatnie negocjacje offsetowe z Francją zakończyły się żądaniem odszkodowania dla koncernu Airbus Helicopters. Okoliczności zakupu przez Polskę śmigłowców rodzą pytanie jakie warunki muszą spełnić strony, by offset nie zakończył się fiaskiem.

  czytaj więcej

 • SN o odszkodowaniu za zwolnienie: Czy za jedną szkodę będą dwie rekompensaty

  SN o odszkodowaniu za zwolnienie: Czy za jedną szkodę będą dwie rekompensaty

  Ostatnia uchwała składu siedmiu sędziów SN to kolejny krok w kierunku odchodzenia od limitowania wysokości odszkodowań za zwolnienia.

  czytaj więcej

 • Stałe miejsce pracy na budowie to czasem kilka różnych inwestycji

  Stałe miejsce pracy na budowie to czasem kilka różnych inwestycji

  Investment sp. z o.o. zajmuje się działalnością budowlano-remontową. Swoje usługi wykonuje w kraju i za granicą – wszystko zależy od tego, gdzie uda się jej wygrać przetarg. Ma zaufanych pracowników, z których usług korzysta najchętniej, a jedynie w miarę potrzeby szuka pracowników na lokalnym rynku pracy wyznaczonym przez miejsce inwestycji. Tym samym pracownicy spółki często podróżują. Zazwyczaj są to wyjazdy dość długie (kilka-kilkanaście miesięcy), ale zdarzają się też wyjazdy krótkie (poniżej jednego miesiąca).

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nabycie usługi deratyzacji pomieszczeń

  Jak rozliczyć nabycie usługi deratyzacji pomieszczeń

  ABC sp. z o.o. nabyła od firmy X usługę deratyzacji budynku. Znajduje się w nim siedziba spółki ABC. Usługa została wykonana 17 października 2016 r. Na udokumentowanie wykonanej usługi firma X wystawiła 17 października 2016 r. fakturę na kwotę brutto 1230 zł, w tym VAT 230 zł. Niestety otrzymana 24 października 2016 r. faktura zawierała pomyłkę w numerze NIP spółki ABC (tzw. czeski błąd – przestawienie kolejności dwóch cyfr). Zapłaty za wykonaną usługę spółka zamierza dokonać na początku listopada 2016 r. Jak spółka powinna rozliczyć na gruncie CIT i VAT nabytą usługę deratyzacji? Spółka zajmuje się sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (proporcja wstępna stosowana dla 2016 r. wynosi 80 proc.). Spółka otrzymuje od kontrahentów odszkodowania, odsetki za zwłokę i kary umowne. Czy powinna także stosować prewskaźnik? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników