zabezpieczenie majątkowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zabezpieczenie majątkowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zabezpieczenie majątkowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prokurator może zastosować <strong>zabezpieczenie</strong> <strong>majątkowe</strong>

  Prokurator może zastosować zabezpieczenie majątkowe

  czytaj więcej

 • Prokuratura: poręczenia majątkowe wystarczą, by zabezpieczyć śledztwo

  ... jakiejś podstawy do matactwa "Zastosowanie poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju połączonego z ... , jakoby katowiccy śledczy wyznaczyli podejrzanym poręczenia majątkowe, nie chcąc, by sprawie przyglądał się ... razie jakichkolwiek problemów ze strony podejrzanych zabezpieczenia automatycznie przepada na rzecz Skarbu Państwa. ... z prywatyzacjami. Podejrzanym zarzucono przyjmowanie korzyści majątkowych, nadużycie zaufania w obrocie ...

  czytaj więcej

 • Jakie korzyści wynikają z ustanowienia <strong>zabezpieczenia</strong> <strong>majątkowego</strong>

  Jakie korzyści wynikają z ustanowienia zabezpieczenia majątkowego

  ... złożyć w urzędzie skarbowym stosowny wniosek wraz z zabezpieczeniem majątkowym w określonej formie (np. w formie gwarancji bankowej ... niesłusznie wypłaconej kwoty (bądź zaspokoić się ze złożonego zabezpieczenia). Zabezpieczenie oczywiście kosztuje, dlatego za każdym razem podatnik musi ... żądanej kwoty w stosownym terminie właśnie poprzez złożenie zabezpieczenia.

  czytaj więcej

 • Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wykonuje urząd skarbowy

  ... r. wydała postanowienie o zabezpieczeniu na mieniu podejrzanego. Chodziło o zabezpieczenie wykonania orzeczenia o przepadku ... przepisami k.p.k. zabezpieczenie przepadku następuje w ... do wykonania spornego zabezpieczenia. Od tego wyroku ... także postanowienia o zabezpieczeniu tego przepadku, skoro ... , że skoro postanowieniom o zabezpieczeniu majątkowym wydanym przez prokuratora zostały ...

  czytaj więcej

 • Kiedy udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia <strong>zabezpieczenia</strong> <strong>majątkowego</strong>

  Kiedy udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia zabezpieczenia majątkowego

  ... może zażądać od wnioskodawcy zabezpieczenia. Zgodnie bowiem z art. ... od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń ... . Jednak w praktyce udzielenie zabezpieczenia może być wymagane w ... nie posiadają dostatecznego majątku. Zabezpieczenie obejmuje ewentualne roszczenia ... . Katalog form takiego zabezpieczenia jest otwarty. Może ... finansową wnioskodawcy. Niezłożenie zabezpieczenia powinno skutkować odmową ...

  czytaj więcej

 • Polisy <strong>majątkowe</strong> zdrożeją za brak <strong>zabezpieczeń</strong>

  Polisy majątkowe zdrożeją za brak zabezpieczeń

  ... jedynymi, które będą ponosiły wyższe koszty związane z zabezpieczeniem się przed zdarzeniami losowymi. – W podwyżki stawek dla ... muszą być przygotowani na ostrzejsze wymogi dotyczące np. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a to kosztuje, szczególnie jeśli zmiany trzeba ... firma oraz jaka jest konstrukcja budynku i jakość zabezpieczeń – mówi Rafał Tokarz. Przypomina, że już rok ...

  czytaj więcej

 • Weksel umożliwi zwrot podatku

  ... , które weszły w życie od 1 grudnia, wprowadziły zabezpieczenie majątkowe mające zastosowanie przy zwrocie VAT. Od początku grudnia ... podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu. Zabezpieczenie majątkowe może być złożone m.in. w formie: gwarancji ...

  czytaj więcej

 • Kiedy z wnioskiem o zwrot VAT składać <strong>zabezpieczenie</strong>

  Kiedy z wnioskiem o zwrot VAT składać zabezpieczenie

  ... w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie równej ... w terminie, a zabezpieczenie majątkowe spełnia warunki określone ... bezwzględny obowiązek przyjąć zabezpieczenie i zwrócić kwotę ... wniosku wraz z zabezpieczeniem zarówno przed, jak ... od dnia złożenia zabezpieczenia. W praktyce oznacza ... uwagę także koszt zabezpieczenia majątkowego. Rzecz jasna, złożenie wniosku wraz z zabezpieczeniem oznaczać ...

  czytaj więcej

 • Czy można dostać zwrot VAT w 60 dni

  ... czynności sprawdzających przez urząd, pod warunkiem że złoży zabezpieczenie majątkowe w wysokości wnioskowanego zwrotu podatku. Urząd będzie mógł żądać zabezpieczenia od wszystkich podatników, którzy będą chcieli zwrotu VAT ... otrzymać zwrot w ciągu 60 dni, jeśli złożą zabezpieczenie w wysokości żądanego zwrotu. Gdy urząd ...

  czytaj więcej

 • Rekompensata przysługuje z majątku skazanego

  Rekompensata przysługuje z majątku skazanego

  ... . Nie wszystkie przestępstwa Zabezpieczenie majątkowe jest instytucją uregulowaną ... domagać się ustanowienia zabezpieczenia majątkowego. Co do zasady ... . Mienie oskarżonego Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego jest mienie oskarżonego. ... oskarżonego może podlegać zabezpieczeniu majątkowemu. Przepisy k.p ... celu udaremnienia dokonania zabezpieczenia majątkowego i dalszej egzekucji ... innego organu państwowego. Zabezpieczenie majątkowe może być ustanowione ... w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego wydaje odpowiednio ...

  czytaj więcej

 • Zabezpieczenie umożliwi szybszy zwrot VAT

  ... 54, poz. 535 z późn. zm.) na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe (np. gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, poręczenia banku, czeku potwierdzonego przez bank krajowy). Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten ...

  czytaj więcej

 • Niepełny wniosek o zabezpieczenie nie zostanie zwrócony przez sąd

  ... ministrze sprawiedliwości. Mniej zabezpieczeń Obecnie w przypadku ... złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jeżeli to ... pieniężnej. Takiego rodzaju zabezpieczenia można żądać w ... . z autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz ... w postępowaniu o zabezpieczenie swoich roszczeń żądać ... spraw takim rodzajem zabezpieczenia, a rozmiar dochodzonych ... dodają, że finansowe zabezpieczenie roszczeń pieniężnych powinno ... wnioski o zabezpieczenie pozwu, jeżeli ...

  czytaj więcej

 • Jak sporządzić umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie

  ... Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie może zostać zawarta ... umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, wierzyciel musi mieć ... jako nabywcy składnika majątkowego będącego własnością podatnika ... że przewłaszczenie na zabezpieczenie nie jest wprost ... zabezpieczanej przewłaszczeniem na zabezpieczenie. W przypadku niespełnienia ... , umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie daje mu możliwość ... . Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie powinna również regulować ... przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zabezpieczenie</strong> roszczeń pieniężnych

  Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

  ... wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Potem dokonywane jest zabezpieczenie i dopiero wówczas ... postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jeszcze przed przekazaniem ... do organu wykonującego zabezpieczenie. Takie przypadki występują w razie zabezpieczenia nowacyjnego (art. 753, ... k.p.c. zabezpieczenie w sprawach o ... tych sprawach podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie ... odpis postanowienia o zabezpieczeniu. Jeszcze przed ...

  czytaj więcej

 • Kaucja gwarancyjna zostanie zlikwidowana

  ... gwarancyjnej i wprowadzenia innych zabezpieczeń dla nowych firm wnioskujących ... . W zamian wprowadzane jest zabezpieczenie majątkowe proporcjonalne do kwoty żądanego ... dłuższym niż 12 miesięcy. Zabezpieczenie majątkowe będzie ustalane w wysokości ... trwałych nabywcy. Wysokość zabezpieczenia nie będzie już ... możliwość wyboru formy zabezpieczenia, np. w postaci ... wartościowych na okaziciela. Zabezpieczenie powyższe ma być ...

  czytaj więcej

 • Zabezpieczenie pożyczki zastawem pozwoli lepiej ochronić spłatę długu

  ... komorniczej rzeczy obciążonej takim zabezpieczeniem przeznacza się przede ... w ten sposób zabezpieczyć udzieloną pożyczkę, albo ... ) lub zbywalnym prawem majątkowym (np. prawami z ... na wykonanie zobowiązania zabezpieczonego tym zastawem. Umowa ... ma wierzyciel, który zabezpieczył swoje roszczenia, ustanawiając ... ruchomych, albo prawach majątkowych dłużnika. Nie może ... , który swoje roszczenia zabezpieczył ustanawiając hipotekę na ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać kaucję na zabezpieczenie roszczeń

  ... ugruntowane jest stanowisko, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje jego definitywny charakter w tym ... wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest ... omawianej ustawy tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie, którymi może on ...

  czytaj więcej

 • Zastaw na ruchomościach zabezpieczy odsetki na trzy lata

  ... upadłościowym albo egzekucyjnym. Zabezpieczeniu będą podlegały ponadto ... będą zaspokajane należności zabezpieczone między innymi zastawem, ... zaspokajane też należności zabezpieczone hipoteką, korzystające z ... świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych ... były objęte, zostaną zabezpieczone dopiero w kategorii ... należność nie podlegała zabezpieczeniu w kategorii ... lutego 2011 r. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH Prawa i obowiązki ...

  czytaj więcej

 • Zanim będą alimenty, warto złożyć wniosek o <strong>zabezpieczenie</strong>

  Zanim będą alimenty, warto złożyć wniosek o zabezpieczenie

  ... wniosku o udzielenie zabezpieczenia. W każdej bowiem ... można żądać udzielenia zabezpieczenia. Najczęściej taki wniosek ... w całości. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ... prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie ... o alimenty podstawą zabezpieczenia jest jednak ... odpis postanowienia o zabezpieczeniu. Co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać ...

  czytaj więcej

 • Zabezpieczenie należności zastawem rejestrowym

  ... swoje wierzytelności może zabezpieczyć Skarb Państwa lub ... jest umowa Aby zabezpieczyć roszczenie zastawem rejestrowym, ... ). Aby zastawem rejestrowym zabezpieczyć wierzytelności z tytułu ... przedmiot zastawu i zabezpieczoną wierzytelność. W ten sposób można zabezpieczyć wierzytelność wyrażoną w ... obcej. Można też zabezpieczyć wierzytelność przyszłą lub ... umowie najwyższej sumy zabezpieczenia. Rzeczy obciążone zastawem ... zbywalnych prawach majątkowych. Można więc ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej