zabezpieczenie majątkowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zabezpieczenie majątkowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zabezpieczenie majątkowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przyznanie 500 zł nie oznacza odebrania innych zasiłków

  Przyznanie 500 zł nie oznacza odebrania innych zasiłków

  Świadczenie wychowawcze jest zwolnione z egzekucji komorniczej. Jego przyznanie nie może spowodować obniżenia alimentów.

  czytaj więcej

 • Po pakiecie paliwowy fiskus bierze się za uszczelanianie systemu w innych branżach

  Po pakiecie paliwowy fiskus bierze się za uszczelanianie systemu w innych branżach

  Po pakiecie paliwowym Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejne regulacje zmierzające do uszczelniania systemu podatkowego w innych obszarach gospodarki.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  W ABC sp. z o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota dofinansowań za ten okres wynosi 4000 zł (otrzyma je 8 pracowników). Dofinansowania zostaną przelane na rachunek bankowy uprawnionych pracowników w dniach 18–20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak prawidłowo spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie na gruncie CIT i VAT? Czy na spółce ABC jako płatniku ciążą jakieś obowiązki w zakresie PIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Niespłacony kredyt nie przeszkodzi w rozwiązaniu spółki cywilnej

  Niespłacony kredyt nie przeszkodzi w rozwiązaniu spółki cywilnej

  TEZA: Każdy wspólnik odpowiada za całość zobowiązań spółki do pełnej wysokości, całym majątkiem, a więc także swoim majątkiem osobistym, odrębnym od majątku spółki, a wierzycielowi przysługuje prawo swobodnego wyboru majątku, z którego chce uzyskać zaspokojenie.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej: Zobacz, co zakłada projekt

  Nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej: Zobacz, co zakłada projekt

  Właściciel gruntu oraz bank mają wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego - zakłada projekt noweli ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który we wtorek pozytywnie zarekomendowała sejmowa komisja rolnictwa.

  czytaj więcej

 • Prokuratorzy powalczą z oszustami na drodze cywilnej

  Prokuratorzy powalczą z oszustami na drodze cywilnej

  Oskarżyciele będą pomagać ofiarom naciągaczy, które straciły nieruchomości stanowiące zabezpieczenie oszukańczych transakcji czy pożyczek.

  czytaj więcej

 • Właściciel oraz bank ustalą wartość gruntu. Kluby za nowelizacją ustawy o ochronie ziemi rolnej

  Właściciel oraz bank ustalą wartość gruntu. Kluby za nowelizacją ustawy o ochronie ziemi rolnej

  Właściciel gruntu oraz bank będą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego - zakłada projekt noweli ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Kluby podczas drugiego czytania we wtorek zapowiedziały, że go poprą.

  czytaj więcej

 • Sejm: Nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną. Co się zmieniło?

  Sejm: Nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną. Co się zmieniło?

  Właściciel gruntu oraz bank będą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego - zakłada znowelizowana w środę ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Rozwiązanie to ma ułatwić finansowanie inwestycji na gruntach rolnych.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wynajem mieszkań dla pracowników (weekend)

  Jak rozliczyć wynajem mieszkań dla pracowników (weekend)

  Nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi budowlane. Ostatnio podpisaliśmy umowę na wykonanie prac budowlanych w innym mieście, niż znajduje się siedziba firmy. Prace będą trwały około pół roku, dlatego też wynajęliśmy dla pracowników mieszkanie. Czy takie wydatki możemy zaliczyć do kosztów? Czy udostępnienie pracownikom mieszkania będzie stanowiło dla nich przychód?

  czytaj więcej

 • Martwe spółki, żywy problem (nie tylko) wierzycieli

  Martwe spółki, żywy problem (nie tylko) wierzycieli

  Podmioty, które figurowały w tzw. starym rejestrze handlowym (RHB) i do 31 grudnia 2015 r. nie dopełniły obowiązku złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, od początku tego roku z mocy prawa zostały z niego wykreślone. Inaczej mówiąc, formalnie od 1 stycznia 2016 r. o godz. 0.00 przestały istnieć. Ich mienie przejął Skarb Państwa. Miało to skutecznie wyeliminować z obrotu tzw. martwe spółki. Ustawodawca nie przewidział jednak całej masy problemów, jakie się z tym wiążą.

  czytaj więcej

 • Pożyczka dla prokuratora. Jak uzyskać pomoc finansową

  Pożyczka dla prokuratora. Jak uzyskać pomoc finansową

  Prokuratorzy mają prawo do wsparcia finansowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Pożyczki udziela im się na maksymalnie 25 lat, a oprocentowana jest w stosunku rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

  czytaj więcej

 • PARP: 106 mln zł ze środków UE na innowacyjne projekty dla startupów

  PARP: 106 mln zł ze środków UE na innowacyjne projekty dla startupów

  106 mln zł ze środków UE trafi na pożyczki dla startupów - poinformowała w poniedziałek PARP. Młodzi przedsiębiorcy będą mogli starać się o nią w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji od 18 lipca.

  czytaj więcej

 • Atak hakerów utrudnia zadośćuczynienie

  Atak hakerów utrudnia zadośćuczynienie

  Utrata danych osobowych przez firmę, która zachowała wszelkie procedury związane z ustawą likwiduje możliwość skutecznego dochodzenia przez klientów roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Problemy z siecią Orange i T-Mobile rekompensują klientom. Od tych, skąd kradzione są dane konsumenci nie mogą wiele wyegzekwować. Źródło: GIODO.

  czytaj więcej

 • Eksperci o konfiskacie rozszerzonej: Silne narzędzie do walki z przestępcami, ale ma braki

  Eksperci o konfiskacie rozszerzonej: Silne narzędzie do walki z przestępcami, ale ma braki

  Propozycje zmian w Kodeksie karnym, dot. m.in. konfiskaty rozszerzonej, dadzą bardzo silne narzędzie do walki z przestępcami, ale zawierają liczne braki i niejasności, przez co mogą stanowić także duże zagrożenie dla uczciwych firm - mówią PAP eksperci.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników