wyrok

Wyrok – orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego.


 • Milczenie na temat przemocy to nie dowód, że jej nie było

  Milczenie na temat przemocy to nie dowód, że jej nie było

  Krzywdzone przez mężów kobiety często ukrywają ten fakt. Zapewnienia sąsiadów o braku problemów w danej rodzinie to za mało, by przyznać, że znęcanie nie miało miejsca – uznał Sąd Okręgowy w Sieradzu.

  czytaj więcej

 • Nadzwyczajny Kongres Sędziów: Milczenie nie zawsze jest złotem

  Nadzwyczajny Kongres Sędziów: Milczenie nie zawsze jest złotem

  Sędziowie doświadczają dziś bezpardonowych ataków. Jednocześnie odmawia się im prawa do repliki, ich udział w debacie przedstawiając jako uprawianie polityki.

  czytaj więcej

 • Suplementy diety trzeba zgłosić do głównego inspektora sanitarnego

  Suplementy diety trzeba zgłosić do głównego inspektora sanitarnego

  Prowadzę od niedawna sklep z artykułami zielarskimi i suplementami diety, m.in. sprowadzanymi od producenta w USA. Po kontroli z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dostałem decyzję nakazującą m.in. przedstawienie do wglądu dowodów potwierdzających fakt powiadomienia głównego inspektora sanitarnego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium RP suplementów diety. Czy decyzja sanepidu jest prawnie uzasadniona? Czy grozi mi zamknięcie sklepu?

  czytaj więcej

 • Płatności kartami wyjdą na jaw przy kontroli

  Płatności kartami wyjdą na jaw przy kontroli

  Organy podatkowe mają pełne prawo domagać się dopłaty podatku, gdy raporty dobowe z kasy fiskalnej nie zgadzają się z transakcjami, które przeszły przez terminal płatniczy – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Podatek od garażu: Podwyżka o 1000 proc. była prawidłowa

  Podatek od garażu: Podwyżka o 1000 proc. była prawidłowa

  Wyodrębnione od mieszkania miejsce postojowe w hali garażowej budynku jest opodatkowane stawką właściwą dla budynków pozostałych – orzekł WSA w Kielcach.

  czytaj więcej

 • Za lampy LED niezgodne z wymaganiami sprzedawca też ponosi odpowiedzialność

  Za lampy LED niezgodne z wymaganiami sprzedawca też ponosi odpowiedzialność

  Sprzedajemy lampy LED, które kupujemy u importera sprowadzającego je z Chin. Niedawno jeden z klientów zakwestionował prawdziwość parametrów, które importer zadeklarował na opakowaniu, a ponadto stwierdził, że informacje są niepełne, bo brakuje m.in. danych o trwałości lampy. Jako sprzedawca mam niewielkie możliwości skontrolowania parametrów jakościowych. Czy ponoszę odpowiedzialność za ewentualne nieprawdziwe informacje? Jakie dane powinny znaleźć się na opakowaniu?

  czytaj więcej

 • Opłata adiacencka: Samorząd może chcieć pieniędzy za wzrost wartości nieruchomości

  Opłata adiacencka: Samorząd może chcieć pieniędzy za wzrost wartości nieruchomości

  W mojej miejscowości wybudowano sieć kanalizacyjną – pisze pan Sebastian. – Wiem, że gmina nie ma prawa pobierać opłat za przyłączenie do sieci. Ja jednak otrzymałem wezwanie do zapłaty kwoty w wysokości 3 tys. zł. Odmówiłem dokonania płatności. W odpowiedzi skierowano sprawę do sądu, wnosząc o obciążenie mnie kosztami procesowymi. W jaki sposób się bronić – pyta zmartwiony czytelnik.

  czytaj więcej

 • SN: Inwestor nie podważy ustaleń między wykonawcami

  SN: Inwestor nie podważy ustaleń między wykonawcami

  Jeżeli inwestor nie zgłosi sprzeciwu, to nie może później kwestionować dokonanego przez generalnego wykonawcę wyboru waluty i sposobu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za zrealizowane roboty budowlane – uznał Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Więzień narkoman musi mieć wpływ na sposób leczenia

  Więzień narkoman musi mieć wpływ na sposób leczenia

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Wenner przeciwko Niemcom (skarga nr 62303/13) musiał się wypowiedzieć na temat tego, czy odmowa zastosowania substytucyjnej terapii antynarkotykowej (opartej na stosowaniu substancji o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania narkotyku) wobec osoby uzależnionej, która odbywa karę pozbawienia wolności, jest zgodna z art. 3 konwencji.

  czytaj więcej

 • Umowy procesowe: Nowy instrument dla przedsiębiorców

  Umowy procesowe: Nowy instrument dla przedsiębiorców

  Firmy zyskają nowe narzędzie, które ma ułatwić im dochodzenie należności. Chodzi o umowy procesowe, które zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju.

  czytaj więcej

 • Udostępniony link może naruszać prawa autorskie

  Udostępniony link może naruszać prawa autorskie

  W miniony czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że osoba umieszczająca link w internecie nie narusza prawa, ale tylko wtedy, gdy nie wie, że prowadzi on do pirackich treści, i nie działa w celu zarobkowym. Zgadza się pan z tym rozstrzygnięciem?

  czytaj więcej

 • Prezes Instytutu Ordo Iuris: Wypełniliśmy pewną niszę

  Prezes Instytutu Ordo Iuris: Wypełniliśmy pewną niszę

  Oczywiście, że mam poczucie wpływu na rzeczywistość. Na pewno klimat jest teraz dużo lepszy do wprowadzenia w życie naszych propozycji aniżeli wtedy, gdy u władzy była koalicja PO-PSL – mówi Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, konserwatywnego prawniczego think tanku

  czytaj więcej

 • Gdy mecenas ma trudny charakter

  Gdy mecenas ma trudny charakter

  Klient nie musi weryfikować pism formułowanych przez swojego pełnomocnika ani też zatwierdzać ich treści

  czytaj więcej

 • Staszak: Woluntaryzm egzekucyjny

  Staszak: Woluntaryzm egzekucyjny

  Ustawodawca od lat woli udawać, że każdy z dłużników ma znaczny majątek , który wystarczy do wyegzekwowania całości świadczenia, i to w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy

  czytaj więcej

 • UOKiK: Wyspy z e-papierosami mogą zostać, ale z ograniczeniami

  UOKiK: Wyspy z e-papierosami mogą zostać, ale z ograniczeniami

  ZMIANA PRAWA: Każdy, kto chociaż raz był w większym centrum handlowym, z pewnością napotkał na swojej drodze punkty sprzedaży ulokowane na środku alejek – tzw. wyspy. Od wielu lat takie punkty były doskonałym sposobem na promocję i sprzedaż e-papierosów. To już przeszłość. Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. poz. 1331; dalej: ustawa) wprowadziła bowiem zakaz reklamy papierosów elektronicznych. Przepisy jednak są tak niejasno sformułowane, że niektórzy sprzedawcy zastanawiają się nawet, czy ich wyspy nadal mogą funkcjonować. A jeśli tak – to jak powinny zmienić zasady działania, aby nie narazić się na kary. Te zaś są wysokie: za złamanie zakazu reklamy grozi do 200 tys. zł grzywny, kara ograniczenia wolności bądź obie te sankcje łącznie.

  czytaj więcej

 • Nie od każdego vana z zagranicy trzeba płacić akcyzę

  Nie od każdego vana z zagranicy trzeba płacić akcyzę

  O tym, czy auto jest osobowe, czy ciężarowe, nie decydują popielniczki ani aluminiowe felgi. Rozstrzyga to, czy bez trudu można w nim zamontować tylną kanapę.

  czytaj więcej

 • Jednoczesna zmiana planu miejscowego i studium jest niemożliwa

  Jednoczesna zmiana planu miejscowego i studium jest niemożliwa

  Planujemy budowę zakładu produkcyjnego. Bardzo nam zależy na czasie – chciałbym rozpocząć prace najszybciej, jak to możliwe. Niestety do realizacji zamierzenia niezbędne jest uchwalenie planu miejscowego. Na etapie wstępnych analiz w gminie okazało się, że nowy plan miejscowy byłby sprzeczny z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w związku z powyższym konieczna jest również zmiana studium. Rozłożone w czasie prace nad zmianą studium i zmianą planu miejscowego znacząco wydłużyłyby przygotowania do inwestycji. Zastanawiam się, czy w celu przyśpieszenia całej procedury nie byłoby możliwe równoczesne rozpoczęcie prac nad zmianą planu miejscowego i studium?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników