wypłaty świadczeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wypłaty świadczeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wypłaty świadczeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  ... przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki,● uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o nadaniu REGON, zawierającą aktualne dane pracodawcy oraz NIP,● aktualne zaświadczenie banku prowadzącego rachunek podmiotu składającego wykaz,● uwierzytelnioną kopię postanowienia sądu stwierdzającego jedną z przesłanek niewypłacalności pracodawcy,● uwierzytelnioną kopię dokumentu określającego datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

  czytaj więcej

 • ZUS może kwestionować wysokość pensji będącej podstawą do wypłaty świadczeń

  ... on jej wysokość wynagrodzenia pracowniczego jako podstawy ... tym idzie wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego. ... tys. zł umówionego wynagrodzenia za pracę, lecz kwota najniższego wynagrodzenia (wówczas 800 zł). ... tys. zł umówionego wynagrodzenia. Wskazywał, że przyjmował ... momencie powstania obowiązku wypłaty przez zakład świadczeń. Ponadto ZUS nie ... . Sąd stwierdził, że wynagrodzenie wnioskodawczyni ...

  czytaj więcej

 • Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczeń rodzinnych

  ... , którym wypłacane są świadczenia rodzinne. Równocześnie gminy ... września wnioski o wypłatę świadczeń na nowy okres ... w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych. W praktyce ... się składać wnioski. Świadczenia rodzinne są przyznawane ... przerwy w ich wypłacie, powinny złożyć wniosek ... na pewno otrzymają świadczenia. Natomiast osobom, które ... i listopadzie, świadczenia za pierwszy ... : Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczeń rodzinnych .

  czytaj więcej

 • FUS: Składki wpłacane za ubezpieczonych nie wystarczają na wypłaty świadczeń

  ... ogółem, która ma gwarantować wypłaty wszystkich świadczeń z FUS, a nie ... mld zł. Na wypłatę rent będzie trzeba ... będą także środki na wypłatę dodatków do świadczeń. Prawie 5 mld ... pozostałe zasiłki i świadczenia z FUS zostanie ... będzie przeznaczone na wypłaty emerytur, a 2 ... wynosi przeciętna wysokość świadczenia rentowego lub emerytalnego

  czytaj więcej

 • Zmiana miejsca zamieszkania nie ma znaczenia dla wypłaty świadczeń

  ... . Otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie było uzupełniane dodatkowym świadczeniem pieniężnym, które zostało ... niższe od minimalnego wynagrodzenie było uzupełniane przez dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ... prawa do tego świadczenia. W uzasadnieniu decyzji ... podstawą wypłacanych pracownikowi świadczeń). W myśl powyższego ... do świadczeń w razie ... dopuszczalne jest zastrzeżenie wypłaty tego świadczenia na rzecz osób ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przedawnia się prawo do wypłaty świadczeń wypadkowych

  Wyłączenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego ... członkom ich rodzin świadczenia wypadkowe nie przysługują, ... wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby ... . W takim przypadku świadczenia nie przysługują do ... jest bowiem, że świadczenia z tytułu wypadków ... do zasiłków i świadczeń Możliwości odzyskania uprawnień ... się prawo do wypłaty świadczeń wypadkowych . Zobacz nowy ...

  czytaj więcej

 • ZUS ułatwi wypłatę świadczeń rodzinom ofiar wypadku w Smoleńsku

  ... ZUS powołani zostali koordynatorzy, których zadaniem będzie ułatwianie wypełniania formalności związanych z wypłatą świadczeń po śmierci ofiar katastrofy" - czytamy w komunikacie. Na stronie internetowej ZUS (www ... całym kraju są odpowiedzialne za udzielanie rodzinom ofiar katastrofy informacji w sprawie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Znajdują się tam również numery telefonów kontaktowych do ...

  czytaj więcej

 • ZUS nie będzie odmawiał wypłaty świadczeń

  ... wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej ... późn. zm.). Zgodnie z nim prawo do świadczeń przysługuje kombatantom oraz osobom represjonowanym wyłącznie w ... więc, że polskie organy emerytalno-rentowe odmawiają wypłaty świadczeń lub zawieszają ich wypłatę osobom przebywającym za granicą. Po zmianie przepisów ...

  czytaj więcej

 • Fiskus nie ściągnie odsetek, gdy ZUS spóźnia się z <strong>wypłatą</strong> <strong>świadczeń</strong>

  Fiskus nie ściągnie odsetek, gdy ZUS spóźnia się z wypłatą świadczeń

  ... pracodawcę są podobnymi świadczeniami. Powinny więc być ... z ZUS o wypłatę zaległego zasiłku i ... zwlekał jednak z wypłatą tego świadczenia. Gdy mężczyzna stracił ... apelacyjnym – sąd nakazał wypłatę zaległego zasiłku chorobowego. ... za zwłokę w wypłacie zasiłku. ZUS wypłacił zarówno zaległe świadczenie, jak ... za zwłokę w wypłacie świadczeń, a od części ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wypłaty</strong> <strong>świadczeń</strong> z ZUS nie są zagrożone, mimo braku 5,5 mld zł

  Wypłaty świadczeń z ZUS nie są zagrożone, mimo braku 5,5 mld zł

  ... kredytowej na 2,5 mld zł. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na kolejny kredyt. Według Derdziuka, pieniądze z kredytu bankowego zostaną wykorzystane na wypłatę bieżących świadczeń jeszcze w tym roku, po raz pierwszy prawdopodobnie w końcu października lub w listopadzie. Zaznaczył, że gdyby do końca roku wpłynęło więcej składek ...

  czytaj więcej

 • ... pracy tylko dla osób, które zgromadzą w ZUS środki na <strong>wypłatę</strong> minimalnego <strong>świadczenia</strong>?

  ... pracy tylko dla osób, które zgromadzą w ZUS środki na wypłatę minimalnego świadczenia?

  Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, świadczenia bez względu na wiek mają być ... zakaz dorabiania. Ponadto ubiegający się o świadczenie będą musieli mieć na swoim koncie ... odkręcana przez prezydenta: Emeryci dostaną niższe świadczenia [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA ... opowiedziała się za rozwiązaniem, które uzależnia wypłaty świadczeń emerytalnych od wysokości zarobków. – W propozycji ...

  czytaj więcej

 • Jakie są zasady wypłaty zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

  ... związane z otrzymaniem świadczenia przedemerytalnego. Jednak pracownicy ... terminu otrzymania pierwszej wypłaty, poinformowali ich o ... ZUS o przyznanie świadczenia. Czy wtedy też ... warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego. Odbierając świadectwo ... dla bezrobotnych otrzyma świadczenie przedemerytalne. Jednak ... emerytury powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia? Czy zwolnienia grupowe ... : Jakie są zasady wypłaty zasiłków i świadczeń przedemerytalnych W pełnej ...

  czytaj więcej

 • ZUS przerzuca na emerytów odpowiedzialność za niską <strong>wypłatę</strong> <strong>świadczeń</strong>

  ZUS przerzuca na emerytów odpowiedzialność za niską wypłatę świadczeń

  ... trzech miesiącach otrzymał świadczenie zaliczkowe. Po dziewięciu ... decyzja o przyznaniu świadczenia. Jednak okazało się, ... sprawdzenie wysokości wyliczonego świadczenia przez biegłego sądowego. ... z jego winy świadczenie nie zostało wypłacone ... jedyną przesłanką do wypłaty odsetek ustawowych jest ... przy ustalaniu wysokości świadczenia. Zgodnie z wyrokami ... ustalana jest wysokość świadczenia. Żeby się nie ... nieprawidłowo naliczył świadczenia – dodaje Karolina ...

  czytaj więcej

 • Zawieszeni emeryci tuż przed wypłatami zaległych świadczeń

  ... . o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których ... można otrzymać zaległe świadczenia. Sprawa ciągnie się ... , to prawo do wypłaty będzie mieć więcej ... akcję przeciwko wstrzymaniu wypłat emerytom. Prawo ... r. Drugi – że wypłata świadczenia została zawieszona z ... ustali wysokość zawieszonych świadczeń podlegających wypłacie. Będzie mieć na ... ZUS o zawieszeniu wypłaty świadczenia – wyjaśnia Karolina Miara, ...

  czytaj więcej

 • ZUS wstrzymał wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę 75,5 mln zł

  ... zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia tym osobom, którym ... z tego tytułu wypłaty osiągnęły sumę 64 ... . decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Liczba ... ., a kwota wstrzymanych wypłat wyniosła 5 mln ... pozbawiono prawa do świadczeń chorobowych 1729 osób. ... w ten sposób wypłat to 1,6 ... ogranicza wypłacane świadczenie o 25 ...

  czytaj więcej

 • Policjanci poczekają na wypłaty 150 mln zł zaległych świadczeń

  ... do funkcjonariuszy najmniej zarabiających. W sumie wypłaty obejmą około 85 tys. policjantów. Zdaniem ... Związku Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego, wypłaty te nie zmienią sytuacji policjantów. – Zapowiedziane ... o 200 zł wysokości przeciętnego wynagrodzenia policjantów – mówi Andrzej ... , zwraca uwagę, że pożyczanie pieniędzy na wypłaty należnych świadczeń policjantów bez zgody ministra finansów jest ...

  czytaj więcej

 • Dwie wersje <strong>wypłaty</strong> zawieszonych emerytur. Będą odsetki od zaległych <strong>świadczeń</strong> z ZUS?

  Dwie wersje wypłaty zawieszonych emerytur. Będą odsetki od zaległych świadczeń z ZUS?

  ... , którym ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia, poczynając od 1 ... , którym ZUS zawiesił wypłatę świadczeń, miały miesiąc na ... ustaliły prawo do wypłaty wstrzymanego świadczenia. picture Bez ... do skorzystania z wypłaty zaległych świadczeń wyłącznie do osób, ... odwieszenia świadczeń. – Skoro ZUS wstrzymał wypłaty na podstawie ... emeryta wniosku o wypłatę nie tylko świadczeń za cały okres ...

  czytaj więcej

 • Gminy mają kłopot z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych

  Świadczenie pielęgnacyjne (520 zł miesięcznie) przysługuje od stycznia ... osobie, jeśli jest ona zobowiązana do alimentacji. Świadczenia może więc otrzymać np. wnuk. W przypadku ... niektóre gminy w podobnych sytuacjach będą przyznawać świadczenie, a inne odmawiać. – Będziemy też czekać na ... pewno będą się zwracać osoby, którym odmówimy świadczenia – dodaje Danuta Bojarska.

  czytaj więcej

 • Zostały trzy tygodnie na <strong>wypłatę</strong> <strong>świadczenia</strong> urlopowego dla nauczycieli

  Zostały trzy tygodnie na wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli

  ... o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe dla ... przed ostatecznym terminem wypłaty świadczenia urlopowego dla pozostałych ... , za jaki następuje wypłata świadczenia urlopowego w 2015 ... . linki wyróżnione Świadczenie urlopowe nie jest wynagrodzeniem (jest dodatkowym świadczeniem z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), tak więc ... ; 3. Wyciąg bankowy – wypłata świadczenia urlopowego przelewem: strona ...

  czytaj więcej

 • ... z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

  Uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania żołnierza wynoszą 84,70 zł za miesiąc.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne