współczynnik wypłacalności

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu współczynnik wypłacalności. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące współczynnik wypłacalności.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • KNF: trzy polskie banki mają problem ze <strong>współczynnikiem</strong> <strong>wypłacalności</strong>

  KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności

  ... etapie prac w Ministerstwie Finansów. Według ostatnich danych współczynnik wypłacalności polskich banków jest nie najgorszy, bo oscyluje średnio ... , Andrzej Jakubiak, zalecił działającym w Polsce bankom utrzymywanie współczynnika Tier 1 na poziomie min. 9 proc., a współczynnika wypłacalności na poziomie min. 12 proc. KNF powtórzyła te ...

  czytaj więcej

 • ... Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

  Współczynnik wypłacalności kasy oblicza się w procentach jako pomnożony przez 100 ułamek, którego: ●licznikiem jest wartość funduszy własnych, a ●mianownikiem jest suma wymagań kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, ...

  czytaj więcej

 • Nadzór stawia wymagania przejmującym SKOK-i

  Nadzór stawia wymagania przejmującym SKOK-i

  ... się również minimum 5-proc. współczynnik wypłacalności, zatwierdzony przez nadzór statut oraz ... W przypadku banków wymagany jest współczynnik wypłacalności przekraczający 12 proc., a wskaźnik wypłacalności opierający się na ... w końcu września ub.r. współczynnik wypłacalności przekraczający 5 proc. 12 ... z inspekcji nadzoru – współczynnik wypłacalności niższy od zera

  czytaj więcej

 • Banki w tym roku też zarobią, ale mniej - przez sektor budowlany

  Banki w tym roku też zarobią, ale mniej - przez sektor budowlany

  ... - dodał. Obniżył się współczynnik wypłacalności Zastępca przewodniczącego KNF ... spodziewany jest spadek współczynnika wypłacalności. Nie będzie to ... spadek istotny i współczynnik nadal będzie utrzymywać ... powyżej 12 proc. Współczynnik wypłacalności w sektorze bankowym ... poziomie 8 proc. Współczynnik wypłacalności na poziomie niższym ... nastąpił wzrost zarówno współczynnika wypłacalności, jak i współczynnika Tier1. Wyniosły one ...

  czytaj więcej

 • Spółka Getin Holding kupuje bank w Rosji

  Spółka Getin Holding kupuje bank w Rosji

  ... Banku mówili w połowie ubiegłego roku. Dzięki niej współczynnik wypłacalności banku miał wzrosnąć do powyżej 10 proc. Z ... zł. – Oferta publiczna Open Finance powinna wywindować nasz współczynnik wypłacalności do powyżej 10 proc. W przypadku jej sukcesu ... Noble Banku. Dodaje, że na koniec 2010 roku współczynnik wypłacalności banku wyniósł 9,87 ...

  czytaj więcej

 • Największe banki w Europie mają problem: muszą zatkać dziurę kapitałową na 242 mld euro

  Największe banki w Europie mają problem: muszą zatkać dziurę kapitałową na 242 mld euro

  ... spośród 48. wiodących europejskich banków musiałoby posiadać minimalny współczynnik wypłacalności (Core Tier 1) na poziomie 7 proc. swoich ... kwotę 242 mld euro, aby osiągnąć 7-proc. współczynnik wypłacalności. Według ocen europejskiego nadzoru bankowego, reguły Bazylea III ... niż początkowo sądzono. M.in. dlatego, że podstawowy współczynnik wypłacalności w wielkich bankach zgodnie ...

  czytaj więcej

 • Głosowanie nad dywidendą PKO BP możliwe dopiero w drugim półroczu

  ... zdecydują o emisji i dywidendzie, obniżeniu współczynnika wypłacalności banku nie zapobiegnie raczej nawet wypłata ... obniżenia wysokości kapitałów wykorzystywanych do wyliczania współczynnika wypłacalności i tym samym powoduje jego spadek. ... najpierw emisji akcji nic nie zmieni. Współczynnik wypłacalności banku i tak spadnie – mówi Marek ... przez bank obniży współczynnik wypłacalności z 11,6 ...

  czytaj więcej

 • SKOK-i wykorzystały połowę funduszu stabilizacyjnego

  SKOK-i wykorzystały połowę funduszu stabilizacyjnego

  ... ,8 mln zł na minusie. Na potrzeby kalkulacji współczynnika wypłacalności, czyli podstawowego wskaźnika bezpieczeństwa, fundusze są wyliczane według ... kwotę powinny się one zwiększyć, by kasy miały współczynnik wypłacalności na wymaganym poziomie 4 proc. W końcu I ... normę, która będzie obowiązywała od przyszłego roku – ich współczynnik wypłacalności przekraczał 5 proc.; w ...

  czytaj więcej

 • Nie będzie dywidend mimo tegorocznych rekordowych zysków

  Nie będzie dywidend mimo tegorocznych rekordowych zysków

  ... wypłacić dywidendy. Warunki, jakie postawił nadzór, dotyczą wielkości współczynnika wypłacalności czy wielkości portfela kredytów walutowych. – Dywidend nie wypłacą banki, których współczynnik wypłacalności wynosi poniżej 12 proc. lub portfel kredytowy składa ... rynek, bo bank ma wysokie kapitały, a jego współczynnik wypłacalności na koniec III kw. ...

  czytaj więcej

 • KNF: Coraz lepsze wyniki SKOK-ów głównie dzięki transakcjom jednorazowym

  KNF: Coraz lepsze wyniki SKOK-ów głównie dzięki transakcjom jednorazowym

  ... 2012 r. wzrosły o 69,2 mln zł, tj. o 39,8%. Współczynnik wypłacalności w sektorze, zgodnie ze sprawozdawczością kas, wzrósł z 1,79% na koniec ... głównie jednorazowe transakcje przeprowadzone przez niektóre kasy. Uwzględniając natomiast wyniki inspekcji KNF, współczynnik wypłacalności powinien być wykazany na poziomie (-) 1%.

  czytaj więcej

 • Jak wygląda czarny scenariusz dla polskich banków? Zabrakłoby im 59 mld zł

  ... wymagałyby zwiększenia kapitałów łącznie o ok. 1,9 mld zł, aby utrzymać współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9%. W scenariuszu szokowym kwota ta wyniosłaby ... . Z kolei w scenariuszu bazowym, udział banków wymagających dokapitalizowania tak, aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 9% wyniósłby 7,8%. NBP podał, że większość z ...

  czytaj więcej

 • Kredyty na dowód nie wrócą. Ale aby wziąć pożyczkę, wystarczy oświadczenie

  Kredyty na dowód nie wrócą. Ale aby wziąć pożyczkę, wystarczy oświadczenie

  ... zgodzi się, by z tej możliwości korzystały tylko najbardziej bezpieczne banki – których współczynnik wypłacalności będzie wynosił co najmniej 12 proc. i które będą mogły się pochwalić ... niewygodne dla klientów. Sami będą musieli sprawdzać, które instytucje mają odpowiednio wysoki współczynnik wypłacalności. Poza tym uproszczona procedura badania zdolności kredytowej będzie stosowana jedynie ...

  czytaj więcej

 • Wyścig o Millennium. Pekao czarnym koniem

  ... – jak wynika z wyliczeń DI BRE – ok. 6,5 mld zł. Jego współczynnik wypłacalności należy do najwyższych na rynku – wynosi ok. 19 proc. Na dodatek dla ... Millennium. Po wypłacaniu w formie dywidendy 70 proc. zysku za ubiegły rok, współczynnik wypłacalności PKO BP wynosi nieco ponad 12,5 proc. – Sfinalizowanie transakcji ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra pracy i poli-tyki społecznej z 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej ...

  ... , muszą mieć fundusze własne wynoszące co najmniej 50 mln euro, a ich współczynnik wypłacalności powinien wynosić nie mniej niż 8 proc. Maksymalna kwota wszystkich lokat nadwyżek w jednym banku, którego współczynnik wypłacalności wynosi co najmniej 12 proc., nie może być wyższa od ...

  czytaj więcej

 • Banki w Polsce mają ponad 50 mld zł wolnych środków

  Banki w Polsce mają ponad 50 mld zł wolnych środków

  ... banki nie wypłacały dywidendy, więc zwiększył się ich współczynnik wypłacalności. To wcale nie oznacza jednak, że banki chętniej ... . Najpierw muszą pojawić się sygnały z rynku, że wypłacalność firm się poprawia, że zwolnienia ... bank ma odpowiednie kapitały, wolne środki i wysoki współczynnik wypłacalności, ale kłopoty z niską kapitalizacją ma grupa finansowa, ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad ...

  ... , muszą mieć fundusze własne nie niższe niż 50 mln euro, a ich współczynnik wypłacalności powinien wynosić co najmniej 8 proc. Maksymalna kwota wszystkich lokat nadwyżek w jednym banku, którego współczynnik wypłacalności wynosi co najmniej 12 proc., nie może być wyższa od ...

  czytaj więcej

 • Banki nie boją się stress testów

  Banki nie boją się stress testów

  ... akcji PKO BP jest jednym z najlepiej dokapitalizowanych banków w Polsce. Jego współczynnik wypłacalności wynosi ponad 14 proc. wobec wymaganych przez nadzór 8 proc. Dodatkowo bank ... kapitały banku. W korzystnej sytuacji jest zdecydowana większość polskich instytucji finansowych, których współczynnik wypłacalności przekracza bezpieczny poziom 10 proc. Jednak Komisja Nadzoru Finansowego też ...

  czytaj więcej

 • Bank BGŻ zwiększy sieć do ponad 400 placówek, zainwestuje ok. 100 mln zł

  Bank BGŻ zwiększy sieć do ponad 400 placówek, zainwestuje ok. 100 mln zł

  ... chce jednak zwiększyć sieć placówek i wprowadzić w życie strategię cross-sellingu. Współczynnik wypłacalności ma utrzymywać się na poziomie powyżej 10% Na koniec 2007 r. wskaźnik ... 70,9%, a w I kw. 2008 r. spadł do 65,7%. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12% na koniec I kw. 2008 r. Do 2010 ...

  czytaj więcej

 • Kredytowy szał franka - jak sobie radzić z drogą walutą

  Kredytowy szał franka - jak sobie radzić z drogą walutą

  ... . Marta Chmielewska-Racławska z KNF potwierdza: – Polskie banki są dobrze zabezpieczone. Ich współczynnik wypłacalności sięga blisko 14 proc. Natomiast kredyty hipoteczne są najlepiej spłacane. I dodaje, ... decydujący o ich odporności na niekorzystne warunki rynkowe, spełniają normy ostrożnościowe, a współczynnik wypłacalności sięga 14 proc. – powiedziała „DGP” Marta Chmielewska-Racławska z Urzędu ...

  czytaj więcej

 • Tańszy kredyt w BOŚ na hybrydowy samochód

  ... do depozytów banku wyniósł na koniec I kwartału 86,3 proc., a współczynnik wypłacalności prawie 13 proc. Wkrótce KNF powinna zatwierdzić podwyższenie kapitału o 96 mln zł, które walne zgromadzenie banku zatwierdziło pod koniec ubiegłego roku. Wtedy współczynnik wypłacalności będzie wynosił ok. 14 proc. Bank mimo wszystko nie wyklucza ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne