windows phone

Windows Phone 7 jest najnowszą wersją systemu Windows Mobile opracowywanego przez Microsoft.