wielkopolski

Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 powiaty grodzkie, 31 powiatów ziemskich i 226 gmin; siedzibą wojewody i zarządu województwa jest Poznań.