widok

* W naukach technicznych, widok obiektu to jedno z możliwych jego ujęć