węzeł kolejowy

Węzeł kolejowy – wg definicji PKP PLK jest to zespół stacji i posterunków ruchu kolejowego sąsiadujących ze sobą, którego granice ustala Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.