wejść

Wejście i wyjście - w teorii sterowania punkty, przez które można wprowadzać sygnały oddziaływania na obiekt (lub odpowiednio element, człon układu, układ), nazywa się zwykle wejściami tego obiektu, a punkty, w których można obserwować (mierzyć) zachowanie się obiektu - jego wyjściami.