wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu - etap cyklu życia systemu, polegający na wprowadzeniu w życie.