ważności pozwolenia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ważności pozwolenia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ważności pozwolenia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane szybciej. MSWiA przygotowało nowy projekt

  Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane szybciej. MSWiA przygotowało nowy projekt

  MSWiA proponuje w projekcie m.in. przyznanie pracownikom urzędów stanu cywilnego (USC) uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach (do tej pory każdy taki akt musiał podpisać kierownik USC lub jego zastępca), wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania błędnie sporządzonych aktów oraz wzmianek do nich, a także możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego z programów komputerowych, które funkcjonowały w urzędach, zanim MSW wprowadziło jedną wspólną aplikację Źródło.

  czytaj więcej

 • Śledczy odblokowują budowę dróg: Nie było zmowy cenowej

  Śledczy odblokowują budowę dróg: Nie było zmowy cenowej

  Nie było zmowy cenowej, orzekła prokuratura. I umorzyła postępowanie. Można podpisywać wielkie kontrakty. W lipcu 2015 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu zmowy przetargowej firm budujących autostrady i drogi ekspresowe.

  czytaj więcej

 • Próba ugodowa przerwie bieg terminu przedawnienia

  Próba ugodowa przerwie bieg terminu przedawnienia

  Kontrahent nie zapłacił za zamówienie. Przez dłuższy czas czekałem, aż dobrowolnie ureguluje należność. Niedawno wysłałem do niego przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym wskazałem, że jeżeli nie ureguluje zobowiązania – skieruję sprawę do sądu. Moje wezwanie pozostało bez odpowiedzi. Właśnie zauważyłem, że za 10 dni minie termin przedawnienia mojego roszczenia. Co w tej sytuacji powinienem zrobić? Czy fakt skierowania przeze mnie wezwania do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

  czytaj więcej

 • Importerów i eksporterów czekają rewolucyjne zmiany. 1 maja 2016 wchodzi w życie nowe unijne prawo

  Importerów i eksporterów czekają rewolucyjne zmiany. 1 maja 2016 wchodzi w życie nowe unijne prawo

  Marta Kolbusz-Nowak Co do zasady wszelkie operacje, które mogą skutkować powstaniem długu celnego, będą musiały zostać objęte zabezpieczeniem

  czytaj więcej

 • Zmiana nazwy miejscowości musi być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami

  Zmiana nazwy miejscowości musi być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami

  Do końca marca rada gminy może wnieść stosowny wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. Składa się go na ręce wojewody.

  czytaj więcej

 • Niejasne uprawnienie gmin w sprawie odpadów

  Niejasne uprawnienie gmin w sprawie odpadów

  Rada gminy nie może wymagać, aby właściciele nieruchomości, składając deklarację śmieciową, oświadczali, że są świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Może natomiast oczekiwać udzielenia informacji potrzebnych do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

  czytaj więcej

 • Apetyt Polaków na certyfikowaną żywność

  Apetyt Polaków na certyfikowaną żywność

  Ubiegły rok obfitował w premiery tradycyjnych i regionalnych towarów. Ten urodzaj to głównie zasługa sadowników i jabłka grójeckiego.

  czytaj więcej

 • Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prace nad nowymi aktami prawnymi toczyły się od kilku lat. Jeszcze w ubiegłym roku nie było pewne, czy uda się dotrzymać planowanego terminu wdrożenia zmian z uwagi na przedłużające się prace nad aktami wykonawczymi do nowego kodeksu celnego.

  czytaj więcej

 • Bez planu zagospodawania przestrzeni nie znaczy dowolnie

  Bez planu zagospodawania przestrzeni nie znaczy dowolnie

  Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy jedną z najważniejszych, wymagających zweryfikowania przesłanek jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. By ustrzec się kosztownych błędów, trzeba znać nie tylko przepisy, lecz także bogate orzecznictwo.

  czytaj więcej

 • Zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Co nas czeka w 2016 roku?

  Zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Co nas czeka w 2016 roku?

  Komisja Europejska przewiduje, że wprowadzenie niektórych tylko zmian wobec obecnego stanu prawnego pozwoli zaoszczędzić przedsiębiorcom nawet 2,3 mld euro rocznie.

  czytaj więcej

 • Bosek: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa najlepszą firmą procesową w Polsce

  Bosek: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa najlepszą firmą procesową w Polsce

  Jest wiele argumentów przemawiających za wypowiedzeniem unijnych umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. Wprowadzają one nierówność inwestorów wobec prawa - wyjaśnia profesor Leszek Bosek, prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

  czytaj więcej

 • Wszyscy obrońcy demokracji, czyli jak Piłsudski grillował opozycję

  Wszyscy obrońcy demokracji, czyli jak Piłsudski grillował opozycję

  Komendant chciał unikać łamania demokratycznych reguł, dlatego nieustannie grillował opozycję, by pozostawała słaba i rozbita. Doprowadził tym do jej zjednoczeni i musiał wybierać między oddaniem władzy a użyciem siły.

  czytaj więcej

 • Unijny Kodeks Celny. Mnożą się problemy i niepokoją zmiany w polskim prawie

  Unijny Kodeks Celny. Mnożą się problemy i niepokoją zmiany w polskim prawie

  W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego zastępującego Wspólnotowy Kodeks Celny i przygotowaniem przez ministra finansów projektu nowelizacji prawa celnego i innych ustaw pojawiły się liczne problemy, które mogą mocno utrudnić prowadzenie działalności przez polskich przedsiębiorców.● Wyższe koszty i podwyższać koszt importu. Przykładowo przepis UKC dotyczący procedury wpisu do rejestru zgłaszającego (dawniej „pozwolenie na procedurę w miejscu”) jest wykładany w sposób, który bardzo komplikuje jego zastosowanie. Zdaniem MF procedura wpisu do rejestru zgłaszającego może być realizowana wyłącznie przez samego przedsiębiorcę (we własnym imieniu i na własną rzecz) lub ewentualnie we własnym imieniu na rzecz innej osoby, tj. w ramach przedstawicielstwa pośredniego. W ten sposób przedstawiciel bezpośredni, który nie jest zgłaszającym, nie będzie mógł odprawiać towarów swoich klientów, wykorzystując swoje pozwolenie na procedurę uproszczoną, co było do tej pory popularnym rozwiązaniem. Zmienia się również podejście do stosowania uproszczeń celnych. Organy mają weryfikować, by ten sam podmiot stosujący uproszczenie miał pozwolenie na procedurę specjalną (w przypadku jej zastosowania). Rozwiązanie takie również może prowadzić do utrudnień w prowadzonej działalności.

  czytaj więcej

 • Nie będzie cyfrowego przyspieszenia w załatwianiu urzędowych spraw przez internet

  Nie będzie cyfrowego przyspieszenia w załatwianiu urzędowych spraw przez internet

  Istnieje wiele aplikacji umożliwiających np. złożenie PIT-37. Podobne mogłyby pozwolić na załatwianie wielu spraw urzędowych. Nowa ustawa nie da takich możliwości.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników