ważności pozwolenia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ważności pozwolenia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ważności pozwolenia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • MIB: Rozmowy ws. transportu do Rosji wznowimy 1 lutego

  MIB: Rozmowy ws. transportu do Rosji wznowimy 1 lutego

  Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB) wznowią rozmowy ze stroną rosyjską na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej w poniedziałek, 1 lutego, podał resort.

  czytaj więcej

 • Budowa drogi rujnuje życie? Można skutecznie walczyć o przejście dla pieszych

  Budowa drogi rujnuje życie? Można skutecznie walczyć o przejście dla pieszych

  W pobliżu mojej miejscowości jest budowana droga ekspresowa – pisze pan Aleksander. – Na czas wykonywania prac wstrzymany został ruch pieszych i samochodów. Wcześniej mieszkańców wsi dzieliła niewielka odległość do przystanku i drogi prowadzącej do miasta, dziś trzeba pokonywać aż 9 kilometrów. Starsi, schorowani ludzie, nieposiadający aut, nie mają możliwości, aby dostać się do szpitala. My musimy odwozić dzieci do szkoły, a przedsiębiorstwa upadają, bo dostawcy nie chcą jeździć po lokalnych, dziurawych drogach. Taki stan ma trwać kilka miesięcy. Inwestor powinien przecież znaleźć alternatywne rozwiązanie. Czy jako mieszkańcy możemy się przeciwstawić ograniczaniu naszych praw – pyta czytelnik

  czytaj więcej

 • Jak unieważnić ślub kościelny?

  Jak unieważnić ślub kościelny?

  Pani Joanna rozwiodła się z mężem, który nadużywał alkoholu i stosował przemoc. – Wprawdzie rozstaliśmy się, ale tylko na drodze cywilnej – mówi czytelniczka. – Mamy ślub kościelny, który za wszelką cenę chciałabym unieważnić. Procedura jest jednak dla mnie niezrozumiała. Jakie warunki muszę spełnić i gdzie skierować skargę – pyta

  czytaj więcej

 • Polsko-rosyjski konflikt towarowy: Polscy przewoźnicy muszą wyjechać z Rosji

  Polsko-rosyjski konflikt towarowy: Polscy przewoźnicy muszą wyjechać z Rosji

  Na polskich drogach nie ma już rosyjskich ciężarówek, w Rosji- nie ma już praktycznie żadnych polskich tirów. W poniedziałek o północy mija termin, w którym polscy przewoźnicy nie posiadający zezwoleń na drogowy transport drogowy w Rosji mogą opuścić ten kraj. Ważność dwustronnych zezwoleń wygasła z końcem stycznia.

  czytaj więcej

 • Bez zmiany prawa zamówień publicznych nie wykorzystamy środków z nowej perspektywy

  Bez zmiany prawa zamówień publicznych nie wykorzystamy środków z nowej perspektywy

  Obecny stan prawa zamówień publicznych nie satysfakcjonuje żadnego z uczestników rynku zamówień. Mimo licznych zmian i nowelizacji ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w dalszym ciągu wymaga gruntownej sanacji. Co więcej, należy rozważyć przygotowanie zupełnie nowego aktu prawnego, który w kompleksowy sposób uregulowałby omawianą materię, unikając błędów obecnej ustawy.

  czytaj więcej

 • Koniec z propagowaniem komunizmu: Senatorowie za usunięciem nazw upamiętniających autorytarny system

  Koniec z propagowaniem komunizmu: Senatorowie za usunięciem nazw upamiętniających autorytarny system

  Za skierowaniem projektu do Sejmu opowiedziało się 73 senatorów, żaden nie był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z projektem przygotowanym przez senatorów PiS nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

  czytaj więcej

 • Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane szybciej. MSWiA przygotowało nowy projekt

  Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane szybciej. MSWiA przygotowało nowy projekt

  MSWiA proponuje w projekcie m.in. przyznanie pracownikom urzędów stanu cywilnego (USC) uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach (do tej pory każdy taki akt musiał podpisać kierownik USC lub jego zastępca), wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania błędnie sporządzonych aktów oraz wzmianek do nich, a także możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego z programów komputerowych, które funkcjonowały w urzędach, zanim MSW wprowadziło jedną wspólną aplikację Źródło.

  czytaj więcej

 • Śledczy odblokowują budowę dróg: Nie było zmowy cenowej

  Śledczy odblokowują budowę dróg: Nie było zmowy cenowej

  Nie było zmowy cenowej, orzekła prokuratura. I umorzyła postępowanie. Można podpisywać wielkie kontrakty. W lipcu 2015 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu zmowy przetargowej firm budujących autostrady i drogi ekspresowe.

  czytaj więcej

 • Próba ugodowa przerwie bieg terminu przedawnienia

  Próba ugodowa przerwie bieg terminu przedawnienia

  Kontrahent nie zapłacił za zamówienie. Przez dłuższy czas czekałem, aż dobrowolnie ureguluje należność. Niedawno wysłałem do niego przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym wskazałem, że jeżeli nie ureguluje zobowiązania – skieruję sprawę do sądu. Moje wezwanie pozostało bez odpowiedzi. Właśnie zauważyłem, że za 10 dni minie termin przedawnienia mojego roszczenia. Co w tej sytuacji powinienem zrobić? Czy fakt skierowania przeze mnie wezwania do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

  czytaj więcej

 • Importerów i eksporterów czekają rewolucyjne zmiany. 1 maja 2016 wchodzi w życie nowe unijne prawo

  Importerów i eksporterów czekają rewolucyjne zmiany. 1 maja 2016 wchodzi w życie nowe unijne prawo

  Marta Kolbusz-Nowak Co do zasady wszelkie operacje, które mogą skutkować powstaniem długu celnego, będą musiały zostać objęte zabezpieczeniem

  czytaj więcej

 • Zmiana nazwy miejscowości musi być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami

  Zmiana nazwy miejscowości musi być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami

  Do końca marca rada gminy może wnieść stosowny wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. Składa się go na ręce wojewody.

  czytaj więcej

 • Niejasne uprawnienie gmin w sprawie odpadów

  Niejasne uprawnienie gmin w sprawie odpadów

  Rada gminy nie może wymagać, aby właściciele nieruchomości, składając deklarację śmieciową, oświadczali, że są świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Może natomiast oczekiwać udzielenia informacji potrzebnych do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

  czytaj więcej

 • Apetyt Polaków na certyfikowaną żywność

  Apetyt Polaków na certyfikowaną żywność

  Ubiegły rok obfitował w premiery tradycyjnych i regionalnych towarów. Ten urodzaj to głównie zasługa sadowników i jabłka grójeckiego.

  czytaj więcej

 • Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prace nad nowymi aktami prawnymi toczyły się od kilku lat. Jeszcze w ubiegłym roku nie było pewne, czy uda się dotrzymać planowanego terminu wdrożenia zmian z uwagi na przedłużające się prace nad aktami wykonawczymi do nowego kodeksu celnego.

  czytaj więcej

 • Bez planu zagospodawania przestrzeni nie znaczy dowolnie

  Bez planu zagospodawania przestrzeni nie znaczy dowolnie

  Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy jedną z najważniejszych, wymagających zweryfikowania przesłanek jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. By ustrzec się kosztownych błędów, trzeba znać nie tylko przepisy, lecz także bogate orzecznictwo.

  czytaj więcej

 • Bosek: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa najlepszą firmą procesową w Polsce

  Bosek: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa najlepszą firmą procesową w Polsce

  Jest wiele argumentów przemawiających za wypowiedzeniem unijnych umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. Wprowadzają one nierówność inwestorów wobec prawa - wyjaśnia profesor Leszek Bosek, prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników