VAT akredytacja

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu VAT akredytacja. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące VAT akredytacja.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Można prowadzić szkolenia i nie płacić VAT-u

  Można prowadzić szkolenia i nie płacić VAT-u

  Usługi szkoleniowe będą zwolnione z VAT, w przypadku gdy odbywać się będą w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Organizator musi jednak spełnić określone warunki.

  czytaj więcej

 • Czy usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT

  Czy usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT

  Kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe jest zwolnione z VAT, pod warunkiem że jest ono prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  czytaj więcej

 • Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych wolne od VAT

  Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych wolne od VAT

  Spółka zajmuje się m.in. wyceną nieruchomości. Organizuje też praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Prowadzą je osoby uprawnione, tj. wpisane na listę rzeczoznawców majątkowych. Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty.

  czytaj więcej

 • Doradcy rolni wprowadzają rolników w błąd i zgarniają unijne fundusze. Niezgodnie z prawem?

  Doradcy rolni wprowadzają rolników w błąd i zgarniają unijne fundusze. Niezgodnie z prawem?

  Firmy doradcze wymyśliły mechanizm, dzięki któremu Polsce nie przepadną unijne pieniądze na usługi oferowane rolnikom. Balansują jednak na granicy legalności. Za pieniądze z UE część firm realizuje fikcyjne usługi, zwracając mieszkańcom wsi wkład własny. To działania na granicy prawa.

  czytaj więcej

 • Część usług szkoleniowych i dotyczących podnoszenia kwalifikacji bez VAT

  Część usług szkoleniowych i dotyczących podnoszenia kwalifikacji bez VAT

  Z podatku VAT zwolnione są kursy oferowane przez szkoły i uczelnie, a także te, z których korzystają np. radcowie prawni, lekarze i przedstawiciele innych zawodów. Takie osoby mają bowiem obowiązek podnoszenia swoich umiejętności zawodowych.

  czytaj więcej

 • Fiskus dokonując wykładni przepisów, powinien brać pod uwagę prawo unijne

  Fiskus dokonując wykładni przepisów, powinien brać pod uwagę prawo unijne

  Izba skarbowa, która pozwoliła na skorzystanie ze zwolnienia w VAT na podstawie przepisu ustawy naruszającego dyrektywę, musi wydać nową interpretację. Tak uznał WSA w Gliwicach.

  czytaj więcej

 • Kiedy usługi szkoleniowe i edukacyjne są wolne od VAT

  Kiedy usługi szkoleniowe i edukacyjne są wolne od VAT

  Z preferencji w VAT mogą korzystać m.in. szkoły i biblioteki świadczące usługi kształcenia i wychowania.

  czytaj więcej

 • Zwolnienie z podatku od towarów i usług dla świadczeń kształcenia jest szersze

  Zwolnienie z podatku od towarów i usług dla świadczeń kształcenia jest szersze

  Minister finansów wyjaśnił w interpretacji ogólnej, kiedy podwykonawcy wykonujący czynności na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania również mogą korzystać z preferencji podatkowej.

  czytaj więcej

 • Szkolenia z medycyny są zwolnione z VAT

  Szkolenia z medycyny są zwolnione z VAT

  Kursy z zakresu niekonwencjonalnych sposobów leczenia są zwolnione z VAT – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • MF znowu odmawia firmom szkoleniowym prawa do zwolnienia

  MF znowu odmawia firmom szkoleniowym prawa do zwolnienia

  Po tym, jak się okazało, że polskie przepisy są niezgodne z dyrektywą i nie mogą być przeszkodą w stosowaniu preferencji w VAT, fiskus złożył broń tylko na chwilę. Teraz uważa, że szkolenie musi być opodatkowane, jeśli nie ma nad nim państwowej kontroli. I powołuje się na regulacje UE

  czytaj więcej

 • Fiskus nie chce zmienić zdania w sprawie VAT od szkoleń

  Fiskus nie chce zmienić zdania w sprawie VAT od szkoleń

  Tylko kursy zorganizowane w formach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów są zwolnione z podatku – zastrzega ministerstwo

  czytaj więcej

 • Szkolenia powinny być zwolnione z VAT

  Szkolenia powinny być zwolnione z VAT

  Szkolenia mogą być zwolnione z VAT, nawet jeśli państwo nie sprawuje nad nimi kontroli – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

  czytaj więcej

 • Szkolenie bez VAT pod pewnymi warunkami

  Szkolenie bez VAT pod pewnymi warunkami

  Mam niewielką firmę, która od niedawna zajmuje się organizacją kursów zawodowych m.in. dotyczących prawa, księgowości i podatków. Z tego tytułu wystawiamy też faktury, na których naliczamy 23 proc. podatku od towarów i usług. Niektóre firmy jednak w ogóle nie rozliczają tej daniny – pisze pan Michał. – Czy szkolenia mogą być w ogóle zwolnione z VAT – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • Rewolucja w zdrowiu według Radziwiłła: Likwidacja NFZ, darmowe leczenie dla wszystkich [WYWIAD]

  Rewolucja w zdrowiu według Radziwiłła: Likwidacja NFZ, darmowe leczenie dla wszystkich [WYWIAD]

  -  Docelowo o prawie 40 proc. powinny się zwiększyć nakłady na służbę zdrowia, tak by pacjenci odczuli zmianę. Priorytetem jest zapewnienie wszystkim dostępu do leczenia - uważa Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  W ABC sp. z o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota dofinansowań za ten okres wynosi 4000 zł (otrzyma je 8 pracowników). Dofinansowania zostaną przelane na rachunek bankowy uprawnionych pracowników w dniach 18–20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak prawidłowo spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie na gruncie CIT i VAT? Czy na spółce ABC jako płatniku ciążą jakieś obowiązki w zakresie PIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Nauka w prywatnej fundacji nie zawsze bez podatku

  Nauka w prywatnej fundacji nie zawsze bez podatku

  Podmiot prywatny, który chce skorzystać ze zwolnienia z podatku dla usług edukacyjnych, musi wykazać, że za ich pomocą realizuje cele podobne do tych, które urzeczywistniają podmioty publiczne.

  czytaj więcej

 • Jak mały przedsiębiorca ma się przygotować do RODO. PORADNIK

  Jak mały przedsiębiorca ma się przygotować do RODO. PORADNIK

  RODO, czyli unijne rozporządzenie regulujące zasady ochrony danych osobowych, zacznie być stosowane 25 maja 2018 r. Anna Kowalska i jej mąż Antoni, którzy są drobnymi przedsiębiorcami i prowadzą odrębne firmy, wprawdzie o nim słyszeli, ale nic do tej pory nie zrobili, aby się do zmian przygotować.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników