ustawa o ZFŚS

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ustawa o ZFŚS. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ustawa o ZFŚS.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dofinansowanie z ZFŚS: Pracodawca może żądać oświadczenia o dochodach

  ... . 1 pkt 67 ustawy o PIT). Może też ... ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) do wypoczynku ... . 1 pkt 78 ustawy o PIT. Przyznawanie ulgowych ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... . 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Regulamin może przewidywać ... zatem prawo wystąpić o oświadczenie o sytuacji dochodowej pracownika ...

  czytaj więcej

 • Kluczowa ustawa pakietu zdrowotnego przyjęta, pielęgniarki protestują przeciwko poprawce o kontraktach

  ... cywilno-prawnych. "Uchwalenie ustawy o działalności leczniczej jest ... uchwalenie przez Sejm ustawy o działalności leczniczej jest ... ustaw zdrowotnych: refundacyjnej, o ... nad projektami nowelizacji ustaw: o prawach pacjenta i ... doprecyzowujące i redakcyjne. Ustawa o działalności leczniczej wchodzi ... rządowego pakietu zdrowotnego Ustawa o działalności leczniczej wchodzi ... ) lub jego likwidacji. Ustawa o działalności leczniczej uniemożliwia ...

  czytaj więcej

 • Zorganizowanie żłobka lub klubu dziecięcego może zwiększyć <strong>ZFŚS</strong>

  Zorganizowanie żłobka lub klubu dziecięcego może zwiększyć ZFŚS

  ... świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS) określa zasady tworzenia ... . 3 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Chodzi tu o pracodawców nieprowadzących działalności ... . 4 ust. 1 ustawy o ZFŚS). U pracodawców, których ... . 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Uregulowania ... mieszkalnych, który zwiększa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ustawa o ZFŚS uważa przychód ze ...

  czytaj więcej

 • 900 tys. osób bez przywilejów emerytalnych

  900 tys. osób bez przywilejów emerytalnych

  ... rodzajów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze (zamieszczamy go powyżej), • ma ... zasadach określonych w art. 5-11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które ...

  czytaj więcej

 • Rząd proponuje dwie podwyżki dla nauczycieli - o 1 i o 3 proc.; "to efekt kryzysu"

  ... została już zrealizowana: wiosną płace zasadniczenauczycieli stażystów wzrosły o 390 zł brutto, kontraktowych - o 220 złbrutto, mianowanych - o 100 zł brutto i dyplomowanych o 125 zł brutto ...

  czytaj więcej

 • Wpłaty na <strong>ZFŚS</strong> to koszt pracodawcy

  Wpłaty na ZFŚS to koszt pracodawcy

  ... ust. 1–3 ustawy o ZFŚS). Przepisy określają też ... ustawy o ZFŚS). ... odpisy i zwiększenia, o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ... wynika zarówno z ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT – dotyczy odpisów ... sposób niezgodny z ustawą o ZFŚS, to żaden przepis ustawy podatkowej nie obliguje ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik może ubiegać się <strong>o</strong> dopłatę do wakacji

  Kiedy pracownik może ubiegać się o dopłatę do wakacji

  ... roku, powinien utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ... . 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), ustalony w ten ... fizycznych. Zgodnie z ustawą o ZFŚS środki z funduszu ... socjalną Zgodnie z ustawą o ZFŚS środki z funduszu ... środkami socjalnymi reguluje ustawa o ZFŚS, ale zdarza się, ...

  czytaj więcej

 • Zakładowe żłobki i kluby dziecięce można finansować ze środków ZFŚS

  Kolejna nowelizacja ustawy o ZFŚS, wprowadzona przez ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi ... w życie ww. ustawy, tj. od 4 ... . Zwiększenie odpisu na ZFŚS Wysokość odpisu podstawowego ... mógł zwiększyć o 7,5 ... wpłacone na rachunek ZFŚS. Przedmiotowa ustawa wprowadziła również zmiany w ustawie o PIT. Świadczenia otrzymane ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać wydatki na ZFŚS

  ... firma musi tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Obowiązek taki zasadniczo ... . Mniejsi pracodawcy tworzą ZFŚS na zasadach ... 7 lit. b) ustawy o PIT oraz art. ... 9 lit. b) ustawy o CIT kosztem uzyskania ... w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... podstawie art. 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ...

  czytaj więcej

 • Czas na wypłatę świadczenia urlopowego nauczycielom

  Czas na wypłatę świadczenia urlopowego nauczycielom

  ... wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w ustawie o ZFŚS. Ustala się je ...  marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ... . 3 ust. 2 ustawy o ZFŚS. Dlatego też, ponieważ ... dotyczą ich zapisy ustawy o ZFŚS o tzw. świadczeniu urlopowym. ... oświatowych dotyczą przepisy ustawy o ZFŚS, nie przysługuje świadczenie ... . o zakładowym ...

  czytaj więcej

 • Nieprawidłowe wypłaty z ZFŚS będą oskładkowane

  ... społeczne pracowników reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. ... rozumieniu przepisów o podatku dochodowym ... oskładkowane wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przeznaczone na cele ... jego środkami reguluje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ... zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych. Ustawa o ZFŚS przewiduje, że przyznanie ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ...

  czytaj więcej

 • Czy zamiast wycieczki z <strong>ZFŚS</strong> wolno wypłacić gotówkę

  Czy zamiast wycieczki z ZFŚS wolno wypłacić gotówkę

  ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... dokumentem, jeżeli chodzi o ZFŚS, oprócz ustawy, jest regulamin ZFŚS. Zgodnie z ustawą regulamin ten określa ... . 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych) albo ... stosownymi postanowieniami regulaminu ZFŚS – podjął decyzje o wydatkowaniu środków z ZFŚS na określony cel, ... 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Pracownicy otrzymają z ZFŚS 380 zł bez podatku

  ... przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz funduszy związków ... gotówkowe. Zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o PIT, którą przyjął ... ekspert. Niestety, nowelizacja ustawy o PIT nie zmieniła ... i w gotówce o łącznej wartości nieprzekraczającej ... . 1 pkt 67 ustawy o PIT można wnioskować, ... pieniężnych) ze środków ZFŚS lub funduszu związków ...

  czytaj więcej

 • Bez regulaminu <strong>ZFŚS</strong> pracownik zapłaci PIT

  Bez regulaminu ZFŚS pracownik zapłaci PIT

  ... z PIP. Utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) pociąga za sobą ... świadczeń ze środków ZFŚS. Stworzenie ... Z art. 8 ustawy o ZFŚS wynika, że pracodawca ... . 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. ... odwołują się do ustawy o ZFŚS, z którą regulamin ... niż określone w ustawie o ZFŚŚ – wyjaśnia Michał ...

  czytaj więcej

 • Imprez finansowanych z ZFŚS nie trzeba różnicować

  ... organizowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ... tego, czy z ZFŚS w ogóle można ... mogą iść środki ZFŚS. Jednym z celów ... finansowane ze środków ZFŚS, czy też nie. ... kosztów ze środków ZFŚS. W efekcie ... . 12 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ...

  czytaj więcej

 • "Pożyczek z <strong>ZFŚS</strong> nie można opodatkować VAT"

  "Pożyczek z ZFŚS nie można opodatkować VAT"

  ROZMOWA • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) ma obowiązek tworzyć ... w przepisach, tj. ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... danego pracodawcy regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ... swobodnie wykorzystywać środków ZFŚS, gdyż jego rola ... • Z ZFŚS pracodawcy często ... wykonuje czynności podlegających ustawie o VAT przy udzielaniu ... w art. 15 ustawy o VAT, gdyż faktycznie ...

  czytaj więcej

 • Zbliża się termin przekazania pozostałej kwoty odpisu na <strong>fundusz socjalny</strong>

  Zbliża się termin przekazania pozostałej kwoty odpisu na fundusz socjalny

  Zakładowy fundusz świadczeń ... zasadami zawartymi w ustawie o ZFŚS na dany rok ... . 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Jeżeli pracodawca nie ... ust. 1 – 3 ustawy o ZFŚS. Przepisy te dotyczą ... z art. 12a ustawy o ZFŚS kto, będąc pracodawcą ... za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania ...

  czytaj więcej

 • Pracodawca, nasz wielki brat. Wie <strong>o</strong> nas wszystko

  Pracodawca, nasz wielki brat. Wie o nas wszystko

  ... nad tym, co o nich wie ich ... informacji, jakie może o nich zdobyć pracodawca. ... się m.in. o tym, czy podwładny ... wie także, o jakie dolegliwości ... z art. 42 ustawy o gwarancjach wolności sumienia ... dowiedzieć czegoś więcej o zatrudnionych, załóż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ... – W jednej firmie o zapomogę z ZFŚS wystąpił dobrze zarabiający ...

  czytaj więcej

 • Wakacje pod gruszą i palmą na koszt pracodawcy

  Wakacje pod gruszą i palmą na koszt pracodawcy

  ... więcej, zgodnie z ustawą o ZFŚS, z dnia z ... rygorów przewidzianych w ustawie o ZFŚS i zmierzać jedynie ... art. 8.1 ustawy o funduszu socjalnym, przyznanie ulgowych ... przepisów (art. 8 ustawy o ZFŚS). - W orzeczeniu z ... ZFŚS, do złożenia zaświadczenia o ... ), pracodawca, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może się domagać informacji <strong>o</strong> dochodach żony

  Czy pracodawca może się domagać informacji o dochodach żony

  ... zdjęcie główne W ustawie o Służbie Więziennej jest ... warunków wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych. ... przepisem tym jest ustawa o funduszu i jego ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... stanowi art. 161 ustawy o Służbie Więziennej. ... . oraz w innych ustawach, w tym w ustawie o Służbie Więziennej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Maj 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
01020304050607

zobacz więcej