ustawa o ZFŚS

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ustawa o ZFŚS. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ustawa o ZFŚS.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dofinansowanie z ZFŚS: Pracodawca może żądać oświadczenia o dochodach

  ... . 1 pkt 67 ustawy o PIT). Może też ... ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) do wypoczynku ... . 1 pkt 78 ustawy o PIT. Przyznawanie ulgowych ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... . 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Regulamin może przewidywać ... zatem prawo wystąpić o oświadczenie o sytuacji dochodowej pracownika ...

  czytaj więcej

 • Kluczowa ustawa pakietu zdrowotnego przyjęta, pielęgniarki protestują przeciwko poprawce o kontraktach

  ... cywilno-prawnych. "Uchwalenie ustawy o działalności leczniczej jest ... uchwalenie przez Sejm ustawy o działalności leczniczej jest ... ustaw zdrowotnych: refundacyjnej, o ... nad projektami nowelizacji ustaw: o prawach pacjenta i ... doprecyzowujące i redakcyjne. Ustawa o działalności leczniczej wchodzi ... rządowego pakietu zdrowotnego Ustawa o działalności leczniczej wchodzi ... ) lub jego likwidacji. Ustawa o działalności leczniczej uniemożliwia ...

  czytaj więcej

 • Kopacz: Rząd za nowelą <strong>ustawy</strong> <strong>o</strong> CIT i PIT. Zwolnienia podatkowe dla przyzakładowych żłobków

  Kopacz: Rząd za nowelą ustawy o CIT i PIT. Zwolnienia podatkowe dla przyzakładowych żłobków

  ... z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń, które nie są sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a które pracownik otrzymuje od pracodawcy z tytułu objęcia ... przedszkola – w kwocie 200 zł. Zwolnieniami objęte też będą świadczenia, otrzymane z ZFŚS, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych w przedszkolach. Obecnie zwolnieniem objęte są ...

  czytaj więcej

 • Zorganizowanie żłobka lub klubu dziecięcego może zwiększyć <strong>ZFŚS</strong>

  Zorganizowanie żłobka lub klubu dziecięcego może zwiększyć ZFŚS

  ... świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS) określa zasady tworzenia ... . 3 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Chodzi tu o pracodawców nieprowadzących działalności ... . 4 ust. 1 ustawy o ZFŚS). U pracodawców, których ... . 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Uregulowania ... mieszkalnych, który zwiększa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ustawa o ZFŚS uważa przychód ze ...

  czytaj więcej

 • Dyskusyjny termin wpłaty na <strong>ZFŚS</strong>. Przesuwać czy nie?

  Dyskusyjny termin wpłaty na ZFŚS. Przesuwać czy nie?

  ... .c., skoro w ustawie o ZFŚS nie ma do ... wprost zapisany w ustawie o ZFŚS, która nie przewiduje ... nie ustanawiają ani ustawa o ZFŚS, ani też inne ustawy”. Trzeba jednak pamiętać, ... odpowiedzialna za wykonanie ustawy o ZFŚS, która nie wykonuje ... niezgodne z przepisami ustawy o ZFŚS, podlega karze grzywny. ... . Ustawa o ZFŚS ...

  czytaj więcej

 • 900 tys. osób bez przywilejów emerytalnych

  900 tys. osób bez przywilejów emerytalnych

  ... rodzajów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze (zamieszczamy go powyżej), • ma ... zasadach określonych w art. 5-11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które ...

  czytaj więcej

 • Rząd proponuje dwie podwyżki dla nauczycieli - o 1 i o 3 proc.; "to efekt kryzysu"

  ... została już zrealizowana: wiosną płace zasadniczenauczycieli stażystów wzrosły o 390 zł brutto, kontraktowych - o 220 złbrutto, mianowanych - o 100 zł brutto i dyplomowanych o 125 zł brutto ...

  czytaj więcej

 • Wpłaty na <strong>ZFŚS</strong> to koszt pracodawcy

  Wpłaty na ZFŚS to koszt pracodawcy

  ... ust. 1–3 ustawy o ZFŚS). Przepisy określają też ... ustawy o ZFŚS). ... odpisy i zwiększenia, o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ... wynika zarówno z ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT – dotyczy odpisów ... sposób niezgodny z ustawą o ZFŚS, to żaden przepis ustawy podatkowej nie obliguje ...

  czytaj więcej

 • Rozliczenie <strong>ZFŚS</strong> przy likwidacji jednostki wynika z praktyki, a nie z przepisów

  Rozliczenie ZFŚS przy likwidacji jednostki wynika z praktyki, a nie z przepisów

  ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS) jednoznacznie wynika, że ... zgodnie z zasadami ustawy o ZFŚŚ. Dlatego na ... przypadku likwidacji jednostki. Ustawa o ZFŚS ani żadna inna ... w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... . 12 ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ będzie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik może ubiegać się <strong>o</strong> dopłatę do wakacji

  Kiedy pracownik może ubiegać się o dopłatę do wakacji

  ... roku, powinien utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ... . 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), ustalony w ten ... fizycznych. Zgodnie z ustawą o ZFŚS środki z funduszu ... socjalną Zgodnie z ustawą o ZFŚS środki z funduszu ... środkami socjalnymi reguluje ustawa o ZFŚS, ale zdarza się, ...

  czytaj więcej

 • Zakładowe żłobki i kluby dziecięce można finansować ze środków ZFŚS

  Kolejna nowelizacja ustawy o ZFŚS, wprowadzona przez ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi ... w życie ww. ustawy, tj. od 4 ... . Zwiększenie odpisu na ZFŚS Wysokość odpisu podstawowego ... mógł zwiększyć o 7,5 ... wpłacone na rachunek ZFŚS. Przedmiotowa ustawa wprowadziła również zmiany w ustawie o PIT. Świadczenia otrzymane ...

  czytaj więcej

 • Odpisy na <strong>ZFŚS</strong> w szkole przekazujemy na jedno wspólne konto

  Odpisy na ZFŚS w szkole przekazujemy na jedno wspólne konto

  ... zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) ... mają zastosowanie przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS). Odpisy na ZFŚS dokonywane są w ... w art. 5 ustawy o ZFŚS. W 2015 roku ... obsługi zgodnie z ustawą o ZFŚS: 4 + 2 ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ...

  czytaj więcej

 • <strong>Fundusz socjalny</strong>: Czas rozliczenia i decyzji <strong>o</strong> kontynuacji

  Fundusz socjalny: Czas rozliczenia i decyzji o kontynuacji

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzy się z ... , pracodawca otrzymuje informację o nadwyżce lub niedoborze środków na rachunku ZFŚS. Jeśli planowana liczba ... do zasady ZFŚS tworzą pracodawcy ...  marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; ... . Natomiast informując tylko o nietworzeniu ZFŚS, decyduje się na ... nie poinformuje pracowników o rezygnacji z ZFŚS, a jednocześnie nie ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać wydatki na ZFŚS

  ... firma musi tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Obowiązek taki zasadniczo ... . Mniejsi pracodawcy tworzą ZFŚS na zasadach ... 7 lit. b) ustawy o PIT oraz art. ... 9 lit. b) ustawy o CIT kosztem uzyskania ... w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... podstawie art. 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ...

  czytaj więcej

 • Zwolnienia w PIT z <strong>ZFŚS</strong> na opiekę przedszkolną: W nowym roku nowe zasady

  Zwolnienia w PIT z ZFŚS na opiekę przedszkolną: W nowym roku nowe zasady

  ... finansowanych środkami z ZFŚS. O ile obecnie rodzice ... dziecięcego, otrzymawszy z ZFŚS świadczenie na ten ... przychodu podatku dochodowego, o tyle od nowego ... świadczenia środkami z ZFŚS zwolniony jest ... r. Źródło finansowania ZFŚS ZFŚS Sposób opieki nad ... w placówce Ani ustawa o podatku dochodowym, ani ustawa regulująca zasady funkcjonowania ZFŚS nie definiują pojęcia ...

  czytaj więcej

 • Czas na wypłatę świadczenia urlopowego nauczycielom

  Czas na wypłatę świadczenia urlopowego nauczycielom

  ... wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w ustawie o ZFŚS. Ustala się je ...  marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ... . 3 ust. 2 ustawy o ZFŚS. Dlatego też, ponieważ ... dotyczą ich zapisy ustawy o ZFŚS o tzw. świadczeniu urlopowym. ... oświatowych dotyczą przepisy ustawy o ZFŚS, nie przysługuje świadczenie ... . o zakładowym ...

  czytaj więcej

 • Nieprawidłowe wypłaty z ZFŚS będą oskładkowane

  ... społeczne pracowników reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. ... rozumieniu przepisów o podatku dochodowym ... oskładkowane wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przeznaczone na cele ... jego środkami reguluje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ... zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych. Ustawa o ZFŚS przewiduje, że przyznanie ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ...

  czytaj więcej

 • Czy zamiast wycieczki z <strong>ZFŚS</strong> wolno wypłacić gotówkę

  Czy zamiast wycieczki z ZFŚS wolno wypłacić gotówkę

  ... marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... dokumentem, jeżeli chodzi o ZFŚS, oprócz ustawy, jest regulamin ZFŚS. Zgodnie z ustawą regulamin ten określa ... . 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych) albo ... stosownymi postanowieniami regulaminu ZFŚS – podjął decyzje o wydatkowaniu środków z ZFŚS na określony cel, ... 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Pracownicy otrzymają z ZFŚS 380 zł bez podatku

  ... przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz funduszy związków ... gotówkowe. Zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o PIT, którą przyjął ... ekspert. Niestety, nowelizacja ustawy o PIT nie zmieniła ... i w gotówce o łącznej wartości nieprzekraczającej ... . 1 pkt 67 ustawy o PIT można wnioskować, ... pieniężnych) ze środków ZFŚS lub funduszu związków ...

  czytaj więcej

 • Bez regulaminu <strong>ZFŚS</strong> pracownik zapłaci PIT

  Bez regulaminu ZFŚS pracownik zapłaci PIT

  ... z PIP. Utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) pociąga za sobą ... świadczeń ze środków ZFŚS. Stworzenie ... Z art. 8 ustawy o ZFŚS wynika, że pracodawca ... . 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. ... odwołują się do ustawy o ZFŚS, z którą regulamin ... niż określone w ustawie o ZFŚŚ – wyjaśnia Michał ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne