ustawa kominowa

Pułap płacowy - to poziomy płac, które mogą być określane, w praktyce, wyłącznie wobec komercyjnych podmiotów państwowych.