urzędowe potwierdzenie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urzędowe potwierdzenie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urzędowe potwierdzenie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • PFRON: Do 20 sierpnia trzeba wypełnić INF-1-u

  PFRON: Do 20 sierpnia trzeba wypełnić INF-1-u

  PROBLEM: 1 lipca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886, dalej: nowelizacja) zmieniły się zasady wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Obecnie pojawiają się liczne problemy ze stosowaniem przepisów przejściowych do ulg udzielanych na przełomie czerwca i lipca br., które mogą skutkować błędami w informacjach INF-U oraz INF-1-u. Tę drugą trzeba przedłożyć PFRON do 20 sierpnia, a zatem na rozstrzygnięcie wątpliwości pracodawcy nie mają już wiele czasu.

  czytaj więcej

 • KOD manifestował poparcie dla Trybunału Konstytucyjnego

  KOD manifestował poparcie dla Trybunału Konstytucyjnego

  Zwolennicy i działacze Komitetu Obrony Demokracji manifestowali w czwartek pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego poparcie dla tej instytucji. Zgromadzeni z satysfakcją przyjęli orzeczenie Trybunału o niekonstytucyjności kilkunastu przepisów nowej ustawy o TK.

  czytaj więcej

 • Ustawa o rewitalizacji: Papierologia odbudowana. Notariusze żądają zaświadczeń

  Ustawa o rewitalizacji: Papierologia odbudowana. Notariusze żądają zaświadczeń

  Notariusze żądają zaświadczenia, że sprzedawana nieruchomość nie jest objęta procesem rewitalizacji. I to nawet tam, gdzie takich działań się nie planuje.

  czytaj więcej

 • 13 zł za godzinę: Wszystko co musisz wiedzieć o minimalnej stawce godzinowej

  13 zł za godzinę: Wszystko co musisz wiedzieć o minimalnej stawce godzinowej

  Zapewnienie pracującym bez etatu minimalnej, z góry ustalonej stawki godzinowej to obowiązek firm. Za niestosowanie się do nowych przepisów grożą im kary. Konieczne będzie również prowadzenie ewidencji czasu pracy.

  czytaj więcej

 • O asystę policji trzeba zwrócić się na piśmie

  O asystę policji trzeba zwrócić się na piśmie

  Kierownik ośrodka pomocy społecznej powinien wystąpić o wsparcie policji dla pracownika co najmniej trzy dni wcześniej od planowanej wizyty w terenie. W wyjątkowych sytuacjach będzie to można zrobić z pominięciem tego terminu.

  czytaj więcej

 • Kret Solidarności. Historia Adama Hodysza

  Kret Solidarności. Historia Adama Hodysza

  Losy Adama Hodysza dowodzą, że walka z komunistycznym reżimem była rzeczą chwalebną, lecz praca dla niego – zdecydowanie bardziej opłacalną.

  czytaj więcej

 • Sms-y pomogą wykazać pożyczkę

  Sms-y pomogą wykazać pożyczkę

  Nie tylko umowa na piśmie stanowi potwierdzenie, że strony pożyczyły sobie kwotę wyższą niż 500 zł. Dowodem na to może być też korespondencja mailowa czy wiadomość tekstowa.

  czytaj więcej

 • Gdy sędzia ma ochotę rzucić łańcuchem

  Gdy sędzia ma ochotę rzucić łańcuchem

  W każdej sytuacji, nawet w obliczu niewłaściwego postępowania innych osób, sędzia powinien zachować się godnie: kulturalnie, uprzejmie, bez krzyków, unoszenia się i zbyt emocjonalnych elementów wypowiedzi.

  czytaj więcej

 • Po ogłoszeniu wyroku TSUE w sprawie oleju napędowego zostało niewiele czasu na wniesienie żądań

  Po ogłoszeniu wyroku TSUE w sprawie oleju napędowego zostało niewiele czasu na wniesienie żądań

  PROBLEM: W Dzienniku Urzędowym UE z 8 sierpnia 2016 r. opublikowana została sentencja wyroku TSUE z 2 czerwca 2016 r. w sprawie oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe (sygn. sprawy C-418/14). Co to oznacza dla podatników? Od tego dnia rozpoczęły bieg terminy na wnoszenie żądań o wznowienie postępowań. W zależności od przyjętej podstawy prawnej liczymy miesięczny lub trzymiesięczny termin, który upływa odpowiednio 8 września lub 8 listopada 2016 r.

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Tryb ograniczony jeszcze bardziej

  Zamówienia publiczne: Tryb ograniczony jeszcze bardziej

  To efekt nałożenia na zamawiających obowiązku publikacji specyfikacji już w momencie ogłaszania przetargu – przypuszczają eksperci.

  czytaj więcej

 • Banki dają klucze do e-administracji

  Banki dają klucze do e-administracji

  Już osiem instytucji finansowych zgłosiło chęć udostępniania swoim klientom profilu zaufanego. Zrobią to darmo. Ale nie bezinteresownie. Niemal trzy czwarte z 16 mln użytkowników e-bankowości ma szansę na cyfrowy kontakt z urzędami za pomocą swoich kont. Po tym jak w poniedziałek Sejm jednogłośnie przegłosował ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która jasno stwierdza, że banki mogą „świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej”, swój akces do udostępniania profilu zaufanego, czyli włączenia się do e-administracji, zgłaszają kolejne banki.

  czytaj więcej

 • Minister rolnictwa nie powinien kontrolować żywności

  Minister rolnictwa nie powinien kontrolować żywności

  PROBLEM: To właściwie nie nowość. Postulaty scalenia kilku mniejszych inspekcji w jedną wielką – bezpieczeństwa żywności – pojawiały się od wielu lat. Jednak najnowsza próba, na którą zdecydował się rząd PiS, zaszła dalej niż poprzednie i ma spore szanse na realizację. Resort rolnictwa przygotował projekty dwóch ustaw (dostępne na stronach Rządowego Centrum Legislacji) – o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i bardzo szczegółową: przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

  czytaj więcej

 • Uwaga na oszustów. Kolejny raz próbują wyłudzać pieniądze od firm

  Uwaga na oszustów. Kolejny raz próbują wyłudzać pieniądze od firm

  Oszuści wyłudzający pieniądze od przedsiębiorców działają nadal. Procederu, który trwa już kilka lat nie udało się wyeliminować pomimo zgłoszeń spraw do prokuratury. Firmy, które otrzymały podejrzane wezwania do zapłaty nie powinny wykonywać żadnych przelewów oraz powiadomić o takim przypadku organy ścigania.

  czytaj więcej

 • W jakich sprawach można składać petycje do urzędów

  W jakich sprawach można składać petycje do urzędów

  Podania mogą być składane praktycznie w każdej sprawie, która ułatwi mieszkańcom życie i funkcjonowanie na terenie gminy. Adresaci muszą na nie odpowiedzieć, ale petycje powinny spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane prawem.

  czytaj więcej

 • Najczęstsze błędy popełniane w księgowości: Jak przeprowadzić inwentaryzację

  Najczęstsze błędy popełniane w księgowości: Jak przeprowadzić inwentaryzację

  Podmioty już mogły rozpocząć weryfikację aktywów i pasywów. Czynności muszą zakończyć do 15 stycznia. W tym roku mogą skorzystać z nowej instrukcji.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo refakturować usługi

  Jak prawidłowo refakturować usługi

  Firma Kowax sp. z o.o. zajmuje się produkcją urządzeń mechanicznych. Działa w grupie kilkunastu spółek, dla których w większości jest spółką matką. Z uwagi na pozycję tej spółki na rynku, ale i politykę wewnątrz grupy, wiele transakcji innych podmiotów z grupy jest prowadzonych z udziałem Kowaxu. Dotyczy to zarówno sprzedaży grupowej, której znaczna część jest dokonywana w łańcuchu, w ramach którego Kowax kupuje towar od spółki córki, by następnie sprzedać go kontrahentowi zagranicznemu, jak i zakupów.

  czytaj więcej

 • Wspólny VAT dla gminy oraz jej jednostek organizacyjnych

  Wspólny VAT dla gminy oraz jej jednostek organizacyjnych

  Gmina udostępnia odpłatnie na rzecz mieszkańców lub zainteresowanych podmiotów gospodarczych swoje zasoby lokalowe. W tym celu zawarła umowy, a otrzymane od najemców opłaty rozliczała i nadal rozlicza na gruncie VAT. Od 2004 r. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników