umowa dzierżawy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu umowa dzierżawy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące umowa dzierżawy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jakie problemy podatkowe występują przy <strong>umowach</strong> <strong>dzierżawy</strong> lub najmu gruntu

  Jakie problemy podatkowe występują przy umowach dzierżawy lub najmu gruntu

  ... bardzo szerokie rozumienie umowy leasingu gruntów. Jest to nie tylko umowa leasingu zdefiniowana w ... też wszystkie te umowy, gdzie jedna ze ... podatkowych są też umowy będące od strony cywilistycznej umowami najmu lub dzierżawy, jeśli zawarte są ... jest określona w umowie, ustala się ... . Należałoby przyjrzeć się umowom dzierżawy (najmu) zawartym na ...

  czytaj więcej

 • Upadłość wynajmującego a trwałość <strong>umowy</strong> najmu lub <strong>dzierżawy</strong>

  Upadłość wynajmującego a trwałość umowy najmu lub dzierżawy

  ... . 1 cytowanej ustawy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego wiąże ... komisarza syndyk wypowiada umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego z ... z powodu rozwiązania umowy najmu lub dzierżawy przed terminem przewidzianym ... postanowień wiążących strony umów najmu lub dzierżawy. Prawo upadłościowe i ... tej sytuacji trwałość umowy najmu lub dzierżawy będzie zależała od ...

  czytaj więcej

 • Jakie prawa i obowiązki mają strony, które zawarły umowę dzierżawy

  ... przychód z przedmiotu dzierżawy uległ ... dlatego, że w umowie dzierżawy nie znalazł się ... dziesięć lat, ponieważ umowa dzierżawy nie przewidywała jego ... czytelnik może rozwiązać umowę dzierżawy, nie dając żadnego ... rok na rozwiązanie umowy Podpisałem umowę dzierżawy gruntu rolnego na ... zawartą z nim umowę. Czy przed wypowiedzeniem umowy muszę najpierw dać ...

  czytaj więcej

 • <strong>Umowa</strong> <strong>dzierżawy</strong> nie przekazuje posiadania

  Umowa dzierżawy nie przekazuje posiadania

  ... 1992 roku spółka dzierżawiła nieruchomość. Po wygaśnięciu ostatniej umowy spółka zaczęła użytkować nieruchomość bezumownie, ... przepisie pierwotnym chodzi o jakikolwiek dokument, jest nim umowa dzierżawy. Od tego wyroku spółka wniosła skargę kasacyjną. Sąd ... pierwotnym brzmieniu była przejęta z poprzedniego okresu. Dlatego umowa dzierżawy nie jest takim dokumentem. Powódka jest posiadaczem samoistnym, ...

  czytaj więcej

 • Jak sporządzić zgodną z prawem <strong>umowę</strong> <strong>dzierżawy</strong> gruntu

  Jak sporządzić zgodną z prawem umowę dzierżawy gruntu

  zdjęcie główne Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony wyklucza możliwość jej ... Prawnej: Jak sporządzić zgodną z prawem umowę dzierżawy gruntu W pełnej wersji artykułu znajdziesz ... zwrócić się do sądu o wpisanie dzierżawy gruntu do księgiwieczystej? - Czy z powodu ... - Czy właściciel gruntu ma prawo wypowiedzieć umowę, którą zawarł naczas oznaczony?

  czytaj więcej

 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w <strong>umowie</strong> <strong>dzierżawy</strong>

  Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie dzierżawy

  ... właściwe ukształtowanie postanowień umowy dzierżawy, stanowiącej główne źródło ... , jednostronnie uznaniowym rozwiązaniem umowy przez wydzierżawiającego. W ... , by inwestor zawarł umowę dzierżawy na czas określony, ... uprawniające do rozwiązania umowy. Dla inwestora korzystnym ... ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego do ... . 1 kodeksu cywilnego, dzierżawę na ... przysługuje nabywcy, jeżeli umowa dzierżawy była zawarta na ...

  czytaj więcej

 • Po upływie okresu <strong>dzierżawy</strong> wójt może przedłużyć <strong>umowę</strong>

  Po upływie okresu dzierżawy wójt może przedłużyć umowę

  ... przypadku, gdy po umowie zawartej na czas ... strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ... do oddania w dzierżawę. W ogłoszeniu o ... podstawą do zawarcia umowy dzierżawy. Powołanie komisji Do ... w dzierżawę najczęściej w ... drodze przetargu. Jeżeli umowa dzierżawy w danym roku ... . Po upływie okresu umowy wójt może przedłużyć umowę na tych samych ...

  czytaj więcej

 • Jakie obowiązki podatkowe wiążą się z podpisaniem umowy dzierżawy

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy rozstrzygnął: <strong>umowa</strong> pod wiatraki nie jest <strong>dzierżawą</strong>

  Sąd Najwyższy rozstrzygnął: umowa pod wiatraki nie jest dzierżawą

  ... teoretyków pojawiała się umowa dzierżawy gruntów pod elektrownie ... . Kwestia pożytków Klasyczna umowa dzierżawy zakłada, że dzierżawca ... niego sprawie zawarta umowa dzierżawy o korzystanie z ... i infrastrukturę techniczną umową dzierżawy nie jest. Sąd ... umów przepisy o dzierżawie ... z przepisów dotyczących umowy dzierżawy należy zastosować, a ... , nie rozstrzyga, że umowa dzierżawy nie ma racji ...

  czytaj więcej

 • Do wypowiedzenia umowy można stosować przepisy o najmie

  ... październiku 2001 r. umowę dzierżawy jej części z ... przepisami. Wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej, ... poleceń, spółka wypowiedziała umowę na podstawie art. ... ma zastosowania do dzierżawy, gdyż kwestia nim ... .c. (wykonywanie dzierżawy). Spółka odwołała ... o najmie) do umowy dzierżawy stosuje się odpowiednio ... za niestosowaniem do dzierżawy posiłkowo przepisów umowie najmu. W odpowiedzi ...

  czytaj więcej

 • Jak przygotować <strong>dzierżawę</strong> gruntu

  Jak przygotować dzierżawę gruntu

  ... elementy Przez zawarcie umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się ... z niej pożytków. Umowa dzierżawy jest zawsze odpłatna. ... na rzecz wydzierżawiającego. Umowa dzierżawy wyróżnia się z ... terminów wypowiedzenia. Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości ... takich obostrzeń. Wzór umowy dzierżawy Umowa zawarta 28 maja ... Chodak Marian Stokłosa Umowa dzierżawy W zawieranej umowie powinny zostać określone ...

  czytaj więcej

 • Dzierżawiąc lokal użytkowy, trzeba zapłacić VAT

  ... – Czy od takiej dzierżawy trzeba rozliczyć VAT ... podatkowego w przypadku umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. ... płatności wynikającego z umowy lub faktury. Dodatkowo, w przypadku dzierżawy obowiązują szczególne zasady ... praktyką w przypadku umów dzierżawy jest pobieranie czynszu ... można wprowadzić w umowie dzierżawy zapis, zgodnie z ... kwocie czynszu dzierżawy (najmu) lub ...

  czytaj więcej

 • Syndyk zawsze może wypowiedzieć umowę najmu

  ... ochrony przed wypowiedzeniem umowy najmu lub dzierżawy lokalu albo nieruchomości. ... też zasady wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy przez syndyka wówczas, ... nie może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, w których ... upadnie, to umowa najmu lub dzierżawy wiąże strony ... . Kiedy syndyk wypowie umowę Syndyk może wypowiedzieć umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego z ...

  czytaj więcej

 • Można zastrzec wcześniejsze wypowiedzenie

  ... rozwiązania za wypowiedzeniem umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas ... w umowie? Jakie skutki ... się także do umowy dzierżawy. Problem praktyczny bierze ... 10 lipca terminowych umów najmu i dzierżawy tylko wtedy, gdy ... przyczyn określonych w umowach najmu lub dzierżawy. Zdaniem rpo konsekwencją ... dopuszczalne było wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy, zawartej przed 10 ...

  czytaj więcej

 • Ustna <strong>umowa</strong> najmu może drogo kosztować

  Ustna umowa najmu może drogo kosztować

  Najogólniej mówiąc, zawierając umowę najmu wynajmujący zobowiązuje ... – można mówić, że umowa została zawarta. Wielu ... i nie spisuje umowy najmu z lokatorami ... . Zawierając ustną umowę najmu, musimy ... przystąpieniem do realizacji umowy. Umowa najmu powinna zawierać ... wszystkie istotne dla umowy najmu postanowienia – przedmiot umowy najmu, okres wynajmu, ... strony ustalą warunki umowy. Rozwiązanie umowy przez najemcę mogło ...

  czytaj więcej

 • W księdze wieczystej można ujawnić nie tylko umowy nazwane

  ... , jak najem czy dzierżawa. Wpis do księgi ... .in. prawo najmu, dzierżawy, odkupu, pierwokupu, dożywocia. ... w tym przypadku umowy, których przedmiotem jest ... sądowego wynika, że umowa taka nie jest ani umową najmu, ani dzierżawy. Stanowi natomiast umowę nienazwaną, dopuszczalną na ... praktyczna tego rodzaju umów – a także innych umów obejmujących inwestycje w ...

  czytaj więcej

 • Trudna droga do zmiany <strong>umowy</strong> na dostarczanie energii elektrycznej

  Trudna droga do zmiany umowy na dostarczanie energii elektrycznej

  ... . Odmawia też przepisania umowy na mnie. Byłem ... się na przepisanie umowy, mimo że okazałem ... Krzysztofa jest stroną umowy o dostarczenie energii ... zakład energetyczny zawarł umowę z nim, powinien ... dostawę energii i umowa zostanie rozwiązana. W ... mógł podpisać nową umowę o dostawę energii ... wieczystych oraz kopię umowy dzierżawy). Trzeba się liczyć ...

  czytaj więcej

 • Do dzierżawy nieruchomości konieczny jest przetarg

  ... bez przetargu zawrzeć umów użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli nie ... także wówczas, gdy umowa ma być zawarta ... wynika, że zawarcie umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości bez przetargu ... gmina chce zawrzeć umowę na ... zawarcie bezprzetargowej dwudziestopięcioletniej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej ... przypomniał, że podpisując umowę dzierżawy, gmina miała obowiązek ...

  czytaj więcej

 • Umowy nienazwane: umowa know-how

  Umowę know-how, dotyczącą ... w umowie zobowiązuje się ... celu zachowania poufności. Umowa nienazwana Umowy know-how nie ... . Zawierają jednak elementy umów uregulowanych – np. najmu, dzierżawy, licencji czy sublicencji ... informacji o przedmiocie umowy- Do czego w umowie know-how można ... są obowiązku stron umowy- Co zawiera umowa- Jak wygląda wzór umowy know-how

  czytaj więcej

 • <strong>Umowa</strong> o wynajem z eksmisją w tle? Deweloperzy będą mogli łatwiej pozbyć ...

  Umowa o wynajem z eksmisją w tle? Deweloperzy będą mogli łatwiej pozbyć ...

  ... , które umożliwią deweloperom podpisywanie z lokatorem umowy notarialnej, w której najemca zgadza się ... Związku Firm Deweloperskich. zdjęcie główne Umowa notarialna, która umożliwia szybką eksmisję, nie ... . Działa to jednak słabo, bo taka umowa wiąże się z ujawnieniem przychodów z ... z lokatorem – za rozwiązanie z nim umowy i dopilnowanie wyprowadzki. Średni ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej