umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania - decyzja, która kończy sprawę w organie I lub II instancji bądź w trybie nadzwyczajnym.

Źródło: wikipedia.org


 • Umorzenie postępowania karnego oznacza utratę mandatu przez wójta

  ... sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina ... przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku ... pozbawienia wolności). Warunkowe umorzenie postępowania oznacza obalenie domniemania ... ostatnim przypadkiem – warunkowym umorzeniem postępowania karnego w stosunku ... w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania karnego. W ocenie ... , wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne, i osób, ... przypadku warunkowego umorzenia postępowania). Regulacje Ordynacji ...

  czytaj więcej

 • Strona nie musi uzasadniać wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

  ... wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego. Umorzenie na żądanie strony ... ogranicza możliwości fakultatywnego umorzenia do określonej fazy postępowania (postępowanie wstępne, dowodowe, rozstrzyganie), ... postępowaniach nadzwyczajnych stosowanie fakultatywnego umorzenia postępowania ... , Lex 493884 Przesłanki umorzenia fakultatywnego Umorzenie postępowania na wniosek strony ... , która żądała wszczęcia postępowania, ● inne strony postępowania nie sprzeciwiają się umorzeniu postępowania, ● umorzenie postępowania nie jest sprzeczne ...

  czytaj więcej

 • Jest lepsze rozwiązanie niż <strong>umorzenie</strong> <strong>postępowania</strong>

  Jest lepsze rozwiązanie niż umorzenie postępowania

  ... sprawach, w których postępowanie upadłościowe obejmowało likwidację ... podziału stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego. Sąd stwierdza zakończenie postępowania także wtedy, gdy w toku postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację ... zaspokojeni. Prawomocne zakończenie postępowania upadłościowego ... przewidywała zamiast zakończenia postępowania jego umorzenie. Wtedy upadły, którego ... masy upadłości, po umorzeniu postępowania wierzyciele mogliby odzyskać ...

  czytaj więcej

 • DSS broni się przed upadłością: Złożył wniosek o <strong>umorzenie</strong> <strong>postępowania</strong> upadłościowego

  DSS broni się przed upadłością: Złożył wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego

  ... 09 maja 2012 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek (...) o umorzenie postępowania upadłościowego upadłego Dolnośląskich Surowców Skalnych" - czytamy w komunikacie. zdjęcie główne W końcu kwietnia DSS złożyły zażalenie na postanowienie sądu, który ogłosił upadłość likwidacyjną ...

  czytaj więcej

 • Po umorzeniu postępowania administracyjnego nie można egzekwować kosztów

  ... są związane z postępowaniem egzekucyjnym w ... skarbowe mogły odmówić umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w ... , w sytuacji gdy postępowanie zostało umorzone. Zgodnie bowiem z ... 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowanie umarza się, jeżeli ... postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ postanowienia ... więcej, postanowienie o umorzeniu postępowania nie może zawierać ...

  czytaj więcej

 • Podatek od dochodu z nieujawnionych źródeł: Prowadzone <strong>postępowania</strong> należy <strong>umorzyć</strong>

  Podatek od dochodu z nieujawnionych źródeł: Prowadzone postępowania należy umorzyć

  ... na toczące się postępowania? zdjęcie główne ... kontynuować dotychczas prowadzonych postępowań. Co to oznacza w praktyce? Postępowania prowadzone obecnie przez ... skarbowej powinny zostać umorzone ze względu na ... ogłoszeniu orzeczenia – takich postępowań na podstawie przepisów ... zrobić podatnicy, których postępowania zostały zakończone przed ... ) wniosek o wznowienie postępowania podatkowego. Składa się ... o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Umożliwi ...

  czytaj więcej

 • Czy ogłoszenie upadłości powoduje <strong>umorzenie</strong> <strong>postępowań</strong> arbitrażowych

  Czy ogłoszenie upadłości powoduje umorzenie postępowań arbitrażowych

  ... toczące się już postępowania polubowne ulegają umorzeniu. Gdyby zaś, mimo ... podlegałby uchyleniu w postępowaniu wszczętym na skutek ... służy realizacji celów postępowania upadłościowego. Te bowiem ... procesowego. Tymczasem w postępowaniu arbitrażowym panuje nierzadko ... co do sposobu postępowania (art. 1184 kodeksu postępowania cywilnego). Co więcej, ... (art. 1194 kodeksu postępowania cywilnego). Warto podkreślić, ... . 1 kodeksu postępowania cywilnego (post. ...

  czytaj więcej

 • Polimex-Mostostal: Sąd umorzył dwa postępowania o ogłoszenie upadłości

  W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Bankiem Pekao, PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do ...

  czytaj więcej

 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje utratę funkcji wójta

  ... osobom, wobec których sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Chodzi tu o popełnienie ... – Ustawodawca arbitralnie rozróżnił sytuację osób, wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne, i osób, wobec których odstąpiono od wymierzenia ... traktuje się człowieka jako niekaranego. Natomiast przy warunkowym umorzeniu postępowania skutki ostateczne wyroku uzależnia się od przebiegu okresu ...

  czytaj więcej

 • Trybunał Konstytucyjny <strong>umorzył</strong> <strong>postępowanie</strong> w sprawie zwrotu mienia Kościołowi Katolickiemu

  Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie zwrotu mienia Kościołowi Katolickiemu

  Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie zwrotu mienia Kościołowi Katolickiemu. ... , że pozbawienie samorządów prawa udziału w postępowaniu, dotyczącego zwrotu majątku gminom żydowskim, jest ... terytorialnego (w szczególności gminy) w tzw. postępowaniach regulacyjnych. linki wyróżnione Chodzi o ... regulacyjne. Pozbawienie jednostek samorządowych, statusu uczestnika postępowania - mimo że często właśnie gminom rozstrzygnięcia ...

  czytaj więcej

 • Niebieska karta: Umorzenie postępowania nie musi kończyć prac zespołu

  ... ustało stosowanie przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. linki wyróżnione Rozporządzenie nie wymienia więc jako jednej z przesłanek zakończenia przez prokuraturę postępowania przygotowawczego. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej muszą ocenić, czy dana sprawa kwalifikuje się do zamknięcia ...

  czytaj więcej

 • ... orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego

  czytaj więcej

 • ... orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego

  czytaj więcej

 • Po <strong>umorzeniu</strong> <strong>postępowania</strong> karnego dowód rzeczowy staje się przedmiotem depozytu

  Po umorzeniu postępowania karnego dowód rzeczowy staje się przedmiotem depozytu

  ... roku dochodzenie zostało umorzone, a samochód z ... przechowywanie samochodu w postępowaniu karnym nalicza się ... przechowywania auta po umorzeniu dochodzenia, w czasie ... w sprawie kosztów postępowania, powstałych po prawomocnym umorzeniu dochodzenia. Jednocześnie wskazał, ... policji jako organu postępowania. Policja, żądając zwrotu ... występuje jako organ postępowania, ale jest uprawnionym podmiotem przechowującym w postępowaniu karnym. Wydatki ...

  czytaj więcej

 • Prokuratura umorzyła postępowanie ws. uboju rytualnego

  ... rodziców, by maluchy nie brały w tej części uroczystości. To było kolejne postępowanie dotyczące muzułmańskich praktyk religijnych w Bohonikach. Wcześniej prokuratura umorzyła sprawę z zawiadomienia obrońców zwierząt, którzy starali się nie dopuścić do tegorocznego ...

  czytaj więcej

 • Gdy skarga dotyczy zdarzeń z przeszłości, GIODO powinien umorzyć postępowanie

  GIODO wszczął postępowanie na wniosek mężczyzny, do którego zadzwonił z ofertą ... , naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. Generalny inspektor umorzył postępowanie ze względu na to, że ING natychmiast usunęło ... inspektora ochrony danych osobowych i zaskarżył decyzję o umorzeniu do WSA w Warszawie. Zdaniem pełnomocnika skarżącego, organ ...

  czytaj więcej

 • "Śledztwo w rok albo sąd <strong>umorzy</strong> <strong>postępowanie</strong>"

  "Śledztwo w rok albo sąd umorzy postępowanie"

  ... skończyć ze wszystkimi postępowaniami, w których areszty ... też skrócić takie postępowania, w których wprawdzie ... miesiącach czy latach postępowanie przeciw nim jest ... aktu oskarżenia, ani umorzyć postępowania, to podejrzany może ... do sądu o umorzenie postępowania. A ile czasu ... wyjątkowo skomplikowanych spraw postępowanie nie powinno trwać ... alibi dla przedłużania postępowania. Czy aby ...

  czytaj więcej

 • Sąd <strong>umorzył</strong> <strong>postępowanie</strong> wobec niemal 200 kibiców

  Sąd umorzył postępowanie wobec niemal 200 kibiców

  ... niemal 200 osób umorzył postępowanie, nie dopatrując się ... prokuraturę. To kolejne umorzenie w tej sprawie. ... Warchoł z Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa ... oczekiwania na wynik postępowania jest zdaniem ekspertów ... sądu rejonowego, który umorzył postępowanie. – Wszystkie decyzje o umorzeniu zostały zaskarżone przez ... , aby w jednym postępowaniu umorzyć postępowania wobec aż 200 ...

  czytaj więcej

 • Kiedy <strong>postępowanie</strong> egzekucyjne może zostać <strong>umorzone</strong>

  Kiedy postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone

  ... bez wniosku uczestnika postępowania egzekucyjnego) postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone, jeśli: - okaże się, ... już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego) albo gdy ... egzekucji świadczeń pieniężnych). Postępowanie egzekucyjne może ... do przedmiotu zastawu. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie ... jest niedopuszczalna. Przed umorzeniem postępowania organ egzekucyjny ma ... prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo gdy umorzenie ma nastąpić z ...

  czytaj więcej

 • Niewłaściwe urzędy kontroli skarbowej nie <strong>umorzą</strong> <strong>postępowań</strong>

  Niewłaściwe urzędy kontroli skarbowej nie umorzą postępowań

  ... wątpliwości, czy np. konieczne będzie umorzenie postępowań kontrolnych prowadzonych w 2012 r. ... przejściowego, który pozwalałby dokończyć wszczęte postępowania dotychczasowym organom kontroli. linki ... właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania pozostaje właściwy aż do dnia ... skarbowej będą musiały umarzać prowadzone postępowania, a inne wszczynać nowe wobec ... w trakcie trwania postępowania kontrolnego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej