umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania - decyzja, która kończy sprawę w organie I lub II instancji bądź w trybie nadzwyczajnym.


 • Jak sporządzić skargę na czynność komornika

  Jak sporządzić skargę na czynność komornika

  Jej samodzielne przygotowanie przez przedsiębiorcę jest możliwe. Ważne, by zawierała niezbędne elementy przewidziane dla pisma procesowego. Pamiętać trzeba również o opłacie 100 zł

  czytaj więcej

 • Nowacja nie przynosi szkody podatnikom

  Nowacja nie przynosi szkody podatnikom

  Odnowiona wierzytelność nie musi być zaliczona do przychodów, żeby po uprawdopodobnieniu nieściągalności można było te należność zaliczyć do kosztów – orzekł NSA. Wątpliwości wzięły się z tego, że zgodnie z ustawą o CIT wierzytelność może być zaliczona do kosztów podatkowych pod warunkiem, że wcześniej zarachowano ją do przychodów należnych, a następnie udokumentowano jej nieściągalność (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a tej ustawy).

  czytaj więcej

 • Ostrowska: Trzeba wykorzystywać dodatek motywacyjny

  Ostrowska: Trzeba wykorzystywać dodatek motywacyjny

  Nie jest dopuszczalne, aby nauczyciel zastępował pracę wychowawcy świetlicy. Organizacja świetlicy w szkole podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, stanowi obligatoryjne zadanie szkoły - mówi w wywiadzie dla DGP Anna Ostrowska, zastępca dyrektora departamentu informacji i promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  czytaj więcej

 • Rusza proces w sprawie "afery podsłuchowej". Falencie grozi 2 lata więzienia

  Rusza proces w sprawie "afery podsłuchowej". Falencie grozi 2 lata więzienia

  We wtorek ma ruszyć proces biznesmena Marka Falenty, jego współpracownika Krzysztofa Rybki oraz dwóch kelnerów oskarżonych w sprawie nielegalnych nagrań m.in. polityków PO w warszawskich restauracjach z lat 2013-2014. Podsądnym grozi do dwóch lat więzienia.

  czytaj więcej

 • Zasądzone od pracownika koszty procesu jako pozostałe przychody operacyjne

  Zasądzone od pracownika koszty procesu jako pozostałe przychody operacyjne

  W trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2015 r. ujawniono niedobór, który decyzją kierownika jednostki został uznany za zawiniony. Pracownik odpowiedzialny za powierzone mienie nie zgodził się z decyzją kierownika jednostki i odmówił pokrycia kosztów niedoboru, który został wyceniony na kwotę 1800 zł, równą wartości nieumorzonej części środka trwałego. Wartość początkowa brutto środka trwałego wynosiła 4500 zł.

  czytaj więcej

 • Rząd we wtorek podsumuje pierwsze półrocze swojej działalności

  Rząd we wtorek podsumuje pierwsze półrocze swojej działalności

  Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów zostanie przedstawione sprawozdanie z półrocza działalności rządu. Ministrowie mają omówić też projekt ws. umów koncesji na roboty budowlane i propozycję zmian w ustawie o KSAP. Zajmą się także programem pomocy dla producentów mleka.

  czytaj więcej

 • Rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie Falenty

  Rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie Falenty

  Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął we wtorek rozprawę ws. biznesmena Marka Falenty, jego współpracownika Krzysztofa Rybki i dwóch kelnerów oskarżonych w sprawie nielegalnych nagrań, m.in. polityków PO, w warszawskich restauracjach w latach 2013-14.

  czytaj więcej

 • Rząd podsumuje pierwsze półrocze swojej działalności

  Rząd podsumuje pierwsze półrocze swojej działalności

  Na rozpoczętym we wtorek przed południem posiedzeniu Rady Ministrów zostanie przedstawione sprawozdanie z półrocza działalności rządu. Ponadto omówiony zostanie projekt ws. umów koncesji i propozycje zmian w ustawie o KSAP, a także program pomocy dla producentów mleka.

  czytaj więcej

 • Rozpoczęcie procesu ws. Falenty przełożone na 20 maja

  Rozpoczęcie procesu ws. Falenty przełożone na 20 maja

  Na 20 maja warszawski sąd przełożył we wtorek rozpoczęcie procesu biznesmena Marka Falenty, jego współpracownika Krzysztofa Rybki i dwóch kelnerów oskarżonych w sprawie nielegalnych nagrań, m.in. polityków PO, w stołecznych restauracjach w latach 2013-14.

  czytaj więcej

 • Prawa oskarżonego zależne od wykładni jednego zwrotu

  Prawa oskarżonego zależne od wykładni jednego zwrotu

  Dokonany przez Sąd Najwyższy podział na „kinetykę” i „statykę” procesu nie wynika wprost z żadnego uregulowania ustawowego. Wejście w życie 15 kwietnia 2016 r. przeważającej części ustawy nowelizującej kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 437) zrodziło problemy interpretacyjne związane w dużej części z treścią przepisów przejściowych, w szczególności z art. 25 ust. 1. Regulacja ta dotyczy postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami k.p.k. obowiązującymi od 1 lipca 2015 r., a więc kontradyktoryjnie.

  czytaj więcej

 • Regulacje karne nie chronią prawa do informacji. Prokurator złamał przepisy w rażący sposób

  Regulacje karne nie chronią prawa do informacji. Prokurator złamał przepisy w rażący sposób

  Czy organ, który stoi na straży praworządności, może łamać prawo? Okazuje się, że tak. I to w rażący sposób.

  czytaj więcej

 • Były prezes spółki będzie jej kuratorem

  Były prezes spółki będzie jej kuratorem

  I nie wykręci się łatwo z pełnienia tej funkcji, ponieważ jest to zgodne z zasadą odpowiedzialności za prowadzenie biznesu. Kurator spółki ma co do zasady doprowadzić do powołania organów spółki i wówczas ustałby cel, dla którego został powołany. W przypadku rozwiązania spółki dopiero powołanie likwidatora prowadzi do zwolnienia kuratora.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników