umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania - decyzja, która kończy sprawę w organie I lub II instancji bądź w trybie nadzwyczajnym.


 • Przestępcy nie boją się kar. Obawiają się jedynie utraty zysków i majątków

  Przestępcy nie boją się kar. Obawiają się jedynie utraty zysków i majątków

  Od dwudziestu lat w systemie prawa karnego mamy dziurę, przez którą wyciekają miliardy złotych. W jaki sposób ją załatać? O tym dyskutowali uczestnicy debaty DGP.

  czytaj więcej

 • Jak rozwiązać spór o granice nieruchomości

  Jak rozwiązać spór o granice nieruchomości

  Spór o granice nieruchomości między ich właścicielami rozstrzyga wójt (burmistrz, prezydent miasta) w postępowaniu rozgraniczeniowym. Jeżeli jednak sąsiedzi nie dojdą do porozumienia (nie zawrą ugody) albo nie zaakceptują decyzji o ustaleniu granic, konflikt będzie mógł rozwiązać już tylko sąd cywilny. W trakcie procedury prowadzonej przez organ gminy (którą pokazujemy na schemacie) rodzi się wiele problemów. Poniżej wskażemy, jak niektóre z nich rozwiązać.

  czytaj więcej

 • Szef CBA: Biuro zajmowało się błahymi sprawami

  Szef CBA: Biuro zajmowało się błahymi sprawami

  Wiele spraw prowadzonych w ostatnich latach w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym było błahych. Biuro powinno zajmować się sprawami największymi - powiedział szef CBA Ernest Bejda, informując senatorów o wnioskach z audytu działań CBA w latach 2009-2015.

  czytaj więcej

 • Niedoręczonej decyzji nie można zaskarżyć

  Niedoręczonej decyzji nie można zaskarżyć

  Po zakończeniu postępowania o umorzenie należności, wszczętego na mój wniosek, ZUS wydał decyzję odmawiającą umorzenia. Przesłał ją na mój adres wskazany we wniosku. Decyzję odebrała moja córka, która jest uczniem pierwszej klasy gimnazjum. ZUS musiał o tym wiedzieć ze znajdującego się w aktach sprawy oświadczenia o stanie rodzinnym i materialnym. Minął już termin na zaskarżenie tej decyzji, jak wynika z pouczenia – mogłem złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Czy mimo upływu tego terminu mogę ponownie zażądać prawidłowego doręczenia decyzji, uznając dokonane dotychczas za nieprawidłowe?

  czytaj więcej

 • Kierowca chciał pomóc zmarzniętym pasażerom. Przewoźnik zapłaci 3 tys. zł kary

  Kierowca chciał pomóc zmarzniętym pasażerom. Przewoźnik zapłaci 3 tys. zł kary

  Przedsiębiorca trudniący się regularnym przewozem osób zapłaci 3 tys. zł kary za to, że zatrudniony u niego kierowca zboczył z kursu i tym samym naruszył warunki zezwolenia. Na nic się zda tłumaczenie, że chciał pomóc zmarzniętym pasażerom.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Kto może wystąpić do ZUS o abolicję zaległości w 2016 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa: Kto może wystąpić do ZUS o abolicję zaległości w 2016 roku

  Razem z siostrą przyjęłyśmy spadek po naszym ojcu, który prowadził działalność gospodarczą. Niedawno otrzymałyśmy decyzje ZUS, którymi przeniesiono na nas odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek, z którymi ojciec zalegał za lata 2006–2008. Czy istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenia takich należności? Czy wystarczy, że taki wniosek złożę tylko ja, czy powinna złożyć go również moja siostra?

  czytaj więcej

 • Znajomość hasła nie uprawnia do jego wykorzystania

  Znajomość hasła nie uprawnia do jego wykorzystania

  Osoba trzecia nie powinna administrować danymi na internetowych profilach oraz wiadomościami w skrzynce mailowej, jeżeli nie posiada ku temu upoważnienia właściciela - uznał Sąd Okręgowy w Siedlcach.

  czytaj więcej

 • Prokuratura: Śledztwo smoleńskie w rękach delegowanych

  Prokuratura: Śledztwo smoleńskie w rękach delegowanych

  Przytłaczająca większość śledczych pracujących w Prokuraturze Krajowej jest tam tylko tymczasowo, na delegacji z niższych szczebli. Na tej zasadzie znalazło się na ul. Rakowieckiej już 125 oskarżycieli (za Andrzeja Seremeta było ich 82). Status prokuratorów PK mają zaledwie 53 osoby.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników