umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania - decyzja, która kończy sprawę w organie I lub II instancji bądź w trybie nadzwyczajnym.


 • Umorzenie postępowania karnego oznacza utratę mandatu przez wójta

  ... sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina ... przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku ... pozbawienia wolności). Warunkowe umorzenie postępowania oznacza obalenie domniemania ... ostatnim przypadkiem – warunkowym umorzeniem postępowania karnego w stosunku ... w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania karnego. W ocenie ... , wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne, i osób, ... przypadku warunkowego umorzenia postępowania). Regulacje Ordynacji ...

  czytaj więcej

 • Strona nie musi uzasadniać wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

  ... wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego. Umorzenie na żądanie strony ... ogranicza możliwości fakultatywnego umorzenia do określonej fazy postępowania (postępowanie wstępne, dowodowe, rozstrzyganie), ... postępowaniach nadzwyczajnych stosowanie fakultatywnego umorzenia postępowania ... , Lex 493884 Przesłanki umorzenia fakultatywnego Umorzenie postępowania na wniosek strony ... , która żądała wszczęcia postępowania, ● inne strony postępowania nie sprzeciwiają się umorzeniu postępowania, ● umorzenie postępowania nie jest sprzeczne ...

  czytaj więcej

 • Jest lepsze rozwiązanie niż <strong>umorzenie</strong> <strong>postępowania</strong>

  Jest lepsze rozwiązanie niż umorzenie postępowania

  ... sprawach, w których postępowanie upadłościowe obejmowało likwidację ... podziału stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego. Sąd stwierdza zakończenie postępowania także wtedy, gdy w toku postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację ... zaspokojeni. Prawomocne zakończenie postępowania upadłościowego ... przewidywała zamiast zakończenia postępowania jego umorzenie. Wtedy upadły, którego ... masy upadłości, po umorzeniu postępowania wierzyciele mogliby odzyskać ...

  czytaj więcej

 • DSS broni się przed upadłością: Złożył wniosek o <strong>umorzenie</strong> <strong>postępowania</strong> upadłościowego

  DSS broni się przed upadłością: Złożył wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego

  ... 09 maja 2012 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek (...) o umorzenie postępowania upadłościowego upadłego Dolnośląskich Surowców Skalnych" - czytamy w komunikacie. zdjęcie główne W końcu kwietnia DSS złożyły zażalenie na postanowienie sądu, który ogłosił upadłość likwidacyjną ...

  czytaj więcej

 • Seremet: Majątek Kwaśniewskich ma pokrycie w dochodach. Ujawnimy uzasadnienie <strong>umorzenia</strong> <strong>postępowania</strong>

  Seremet: Majątek Kwaśniewskich ma pokrycie w dochodach. Ujawnimy uzasadnienie umorzenia postępowania

  czytaj więcej

 • Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko prezydentowi Częstochowy

  ... spowodowania wypadku drogowego i złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Sąd przychylił się do wniosku i umorzył je na rok - mówi Bogusław Zając - rzecznik sądu okręgowego w Częstochowie. Warunkowe umorzenie oznacza, że sąd nie ma wątpliwości ...

  czytaj więcej

 • Betanki chcą umorzenia postępowania przeciwko ks. Romanowi K.

  Jako warunek umorzenia procesu betanki domagają ... wniosku o warunkowe umorzenie sprawy. Ks. Roman ... betanki wniosły o warunkowe umorzenie postępowania. Jak powiedział pełnomocnik zgromadzenia, ... kwietnia lubelski sąd warunkowo umorzył postępowanie w zakresie zarzutów ... listopadzie ubiegłego roku umorzyła to postępowanie w części dotyczącej ... zbuntowanych byłych zakonnic postępowanie zostało umorzone ze względu na ...

  czytaj więcej

 • Prokuratura okręgowa zbada dwukrotne umorzenie postępowania ws. znęcania się nad psem

  ... wrześniu ub. roku kaliska prokuratura uznała wprawdzie zachowanie mężczyzny jako naganne, ale umorzyła śledztwo. Na to postanowienie zażalenie złożyło kaliskie Stowarzyszenie Help Animals. Miejscowy sąd ... "Nie doprowadziło to do zmiany ustaleń i w końcu stycznia śledztwo ponownie umorzono" - poinformował prokurator. Walczak podkreślił, że ocena zdarzenia oraz decyzje kaliskiej prokuratury mogą ...

  czytaj więcej

 • Po umorzeniu postępowania administracyjnego nie można egzekwować kosztów

  ... są związane z postępowaniem egzekucyjnym w ... skarbowe mogły odmówić umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w ... , w sytuacji gdy postępowanie zostało umorzone. Zgodnie bowiem z ... 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowanie umarza się, jeżeli ... postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ postanowienia ... więcej, postanowienie o umorzeniu postępowania nie może zawierać ...

  czytaj więcej

 • Sąd oddalił zażalenie KNF na umorzenie postępowania wobec Uinvest LLC

  Według informacji KNF, Uinvest LLC to podmiot nie zarejestrowany w Polsce. Uinvest LLC jest wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF w rubryce: Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez ...

  czytaj więcej

 • Podatek od dochodu z nieujawnionych źródeł: Prowadzone <strong>postępowania</strong> należy <strong>umorzyć</strong>

  Podatek od dochodu z nieujawnionych źródeł: Prowadzone postępowania należy umorzyć

  ... na toczące się postępowania? zdjęcie główne ... kontynuować dotychczas prowadzonych postępowań. Co to oznacza w praktyce? Postępowania prowadzone obecnie przez ... skarbowej powinny zostać umorzone ze względu na ... ogłoszeniu orzeczenia – takich postępowań na podstawie przepisów ... zrobić podatnicy, których postępowania zostały zakończone przed ... ) wniosek o wznowienie postępowania podatkowego. Składa się ... o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Umożliwi ...

  czytaj więcej

 • Czy ogłoszenie upadłości powoduje <strong>umorzenie</strong> <strong>postępowań</strong> arbitrażowych

  Czy ogłoszenie upadłości powoduje umorzenie postępowań arbitrażowych

  ... toczące się już postępowania polubowne ulegają umorzeniu. Gdyby zaś, mimo ... podlegałby uchyleniu w postępowaniu wszczętym na skutek ... służy realizacji celów postępowania upadłościowego. Te bowiem ... procesowego. Tymczasem w postępowaniu arbitrażowym panuje nierzadko ... co do sposobu postępowania (art. 1184 kodeksu postępowania cywilnego). Co więcej, ... (art. 1194 kodeksu postępowania cywilnego). Warto podkreślić, ... . 1 kodeksu postępowania cywilnego (post. ...

  czytaj więcej

 • Polimex-Mostostal: Sąd umorzył dwa postępowania o ogłoszenie upadłości

  W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Bankiem Pekao, PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do ...

  czytaj więcej

 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje utratę funkcji wójta

  ... osobom, wobec których sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Chodzi tu o popełnienie ... – Ustawodawca arbitralnie rozróżnił sytuację osób, wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne, i osób, wobec których odstąpiono od wymierzenia ... traktuje się człowieka jako niekaranego. Natomiast przy warunkowym umorzeniu postępowania skutki ostateczne wyroku uzależnia się od przebiegu okresu ...

  czytaj więcej

 • Sądy umorzą postępowania wobec Leppera w sprawie tzw. afery gruntowej

  ... , zgodnie z kodeksem postępowania karnego w przypadku ... oskarżonego sąd musi umorzyć postępowanie. "Sąd czeka na ... podjąć decyzję o umorzeniu. Sąd wystąpił już ... , że decyzja o umorzeniu zapadanie najprawdopodobniej podczas ... " Ziobry przez Leppera umorzono. W 2009 r. ... prokuratury i uchylił umorzenie, nakazując kontynuowanie śledztwa. ... będzie zobligowany do umorzenia sprawy Leppera oskarżonego ...

  czytaj więcej

 • Jest zażalenie na umorzenie postępowania ws. wpisu Palikota na blogu

  ... nadużywania alkoholu przez głowę państwa. W ubiegłym tygodniu Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ umorzyła śledztwo w tej sprawie, uznając, że czyn Palikota może być uznany tylko ... z oskarżenia prywatnego, zatem nie ma interesu społecznego w kontynuowaniu z urzędu postępowania karnego. Nie zgodził się z tym pełnomocnik prezydenta i złożył zażalenie na ...

  czytaj więcej

 • Palikot przekonany, że prokuratura umorzy postępowanie w sprawie jego zegarka

  Postępowanie sprawdzające w tej sprawie prowadzi prokuratura. ... . Jak mówił, jest to już trzecie postępowanie prokuratury wobec niego w czasie, gdy ... politykiem. Przypomniał, iż pierwsze z tych postępowań dotyczyło nielegalnego finansowania Platformy Obywatelskiej. Chodziło ... Donalda Tuska "Solidarność i Duma". - To postępowanie zakończyło się umorzeniem i tak będzie teraz - zapewniał Lider ...

  czytaj więcej

 • Niebieska karta: Umorzenie postępowania nie musi kończyć prac zespołu

  ... ustało stosowanie przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. linki wyróżnione Rozporządzenie nie wymienia więc jako jednej z przesłanek zakończenia przez prokuraturę postępowania przygotowawczego. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej muszą ocenić, czy dana sprawa kwalifikuje się do zamknięcia ...

  czytaj więcej

 • Nowak jest winny, ale <strong>postępowanie</strong> <strong>umorzono</strong>. Polityk nie zapłaci 20 tys. zł grzywny

  Nowak jest winny, ale postępowanie umorzono. Polityk nie zapłaci 20 tys. zł grzywny

  ... "W ocenie sądu okręgowego w tej sprawie zachodzą przesłanki do tzw. warunkowego umorzenia postępowania, które oznacza ustalenie sprawstwa winy oskarżonego" - mówił sędzia. Prokurator Przemysław Nowak nie ... rejestrze karnym, choć nie jako skazany, a jako osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne. Po roku, jeśli nie popełni przestępstwa, zostanie z niego ...

  czytaj więcej

 • Prokuratura umorzyła ostatnie wątki postępowania ws. fundacji Kwaśniewskiej

  "Decyzja o umorzeniu jest prawomocna" - podkreślił Tokarski. Informację o umorzeniu sprawy fundacji J. ... . Dziennik przypomniał, że postępowanie w sprawie fundacji ... potwierdziły. "Ten wątek postępowania został umorzony wobec braku danych ... . W drugim z umorzonych wątków śledztwa prokuratorzy ... już wcześniej częściowo umorzyła sprawę fundacji Kwaśniewskiej Umorzenie dotyczyło dwóch czynów, ... dwa inne postępowania dotyczące byłej ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne