umorzenie długu

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu umorzenie długu. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące umorzenie długu.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Odzyskiwanie zaległych składek. ZUS z nowymi przywilejami

  Odzyskiwanie zaległych składek. ZUS z nowymi przywilejami

  W tygodniku Kadry i Płace w dodatku Ubezpieczenia i Świadczenia (nr 23 z 4 lutego 2016 r.) opisywaliśmy już część zmian, które ustawa z 10 września 2015 r. wprowadziła do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.; dalej: ustawa systemowa), a dokładnie do przepisów regulujących kwestie zabezpieczeń oraz dochodzenia przez ZUS należności składkowych. Dziś jednak opisujemy je kompleksowo.

  czytaj więcej

 • Ulgi dotyczące spłaty zobowiązań do zmiany

  Ulgi dotyczące spłaty zobowiązań do zmiany

  Ministerstwo Finansów chce ujednolicić zasady przyznawania preferencji dotyczących należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych (niepodatkowych) oraz doprecyzować kryteria ich udzielania.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 3 marca 2016

  Poradnia ubezpieczeniowa z 3 marca 2016

  ● Dlaczego nie każda przewlekła choroba uzasadnia umorzenie składek● Kiedy wspólna praca małżonków nie oznacza współpracy w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych● Czy przedsiębiorca ma wpływ na to, kto będzie przeprowadzał u niego kontrolę● Jakie konsekwencje ponosi ZUS, gdy wystawi błędne rozliczenie podatkowe● Co powinien zrobić ubezpieczony, gdy organ rentowy uchylił swoją decyzję w trakcie postępowania sądowego

  czytaj więcej

 • Zakład nie zawsze ściągnie zaległe składki od prezesa spółki

  Zakład nie zawsze ściągnie zaległe składki od prezesa spółki

  Członek zarządu spółki nie ponosi odpowiedzialności za zaległe składki wobec ZUS za okres, kiedy skutecznie zrezygnował ze swojej funkcji – uznał Sąd Najwyższy, oddalając kasację zakładu.

  czytaj więcej

 • Kiedy wsparcie w restrukturyzacji to pomoc publiczna

  Kiedy wsparcie w restrukturyzacji to pomoc publiczna

  W przypadku gdy w ramach układu zawieranego z wierzycielami przewidziane jest zaangażowanie państwa – konieczne jest ustalenie, czy to dopuszczalne. Ułatwić to mają dwa nowe instrumenty wprowadzone do polskiego prawa: test prywatnego inwestora i test prywatnego wierzyciela

  czytaj więcej

 • Argentyna: Koniec kosztownego bankructwa

  Argentyna: Koniec kosztownego bankructwa

  Ugoda z wierzycielami wciąż nie została zatwierdzona przez parlament. Argentyna, której bankructwo było do czasu kryzysu w Grecji największym w dziejach świata, wychodzi na prostą. Po tym jak rząd w Buenos Aires zawarł ugodę z niewielką grupą wierzycieli, którzy do tej pory nie zgadzali się na umorzenie części długu, jej władze czekają już na kwiecień.

  czytaj więcej

 • Nie będzie podwyżek mandatów

  Nie będzie podwyżek mandatów

  Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą: w najbliższym czasie nie będzie podwyżek mandatów. Wstępny projekt zmian w taryfikatorze opracowany przez policję został już przedstawiony Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale nie zyskał akceptacji. W tej sytuacji jedyna planowana dziś modyfikacja taryfikatora ograniczy się do dostosowania do zmian wynikających z nowych zasad przewożenia dzieci w fotelikach. Nie będzie się to jednak wiązało z wyższymi karami.

  czytaj więcej

 • Frankowicze zabiją gospodarkę? Banki zapłacą za przewalutowanie kredytów nawet 100 mld zł

  Frankowicze zabiją gospodarkę? Banki zapłacą za przewalutowanie kredytów nawet 100 mld zł

  KNF: Koszty przewalutowania kredytów ponieśliby deponenci, instytucje finansowe i budżet państwa.

  czytaj więcej

 • Aktualizacja KRS online. Ale tylko dla wybranych

  Aktualizacja KRS online. Ale tylko dla wybranych

  Od 1 kwietnia część spółek prawa handlowego będzie mogła robić wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym przy wykorzystaniu internetu. Żeby jednak skorzystać z ułatwień, najpierw trzeba spełnić wiele warunków, m.in. spółka będzie musiała być zarejestrowana drogą elektroniczną.

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy także może ocenić konstytucyjność normy

  Sąd Najwyższy także może ocenić konstytucyjność normy

  W wyjątkowych sytuacjach Sąd Najwyższy może zdecydować o niezastosowaniu przepisu niezgodnego z konstytucją. I może to zrobić zanim na ten temat wypowie się Trybunał Konstytucyjny. Takie działanie uzasadnia trwający obecnie wokół TK kryzys, negatywnie wpływający na jego funkcjonowanie.

  czytaj więcej

 • Czas na czyszczenie bankowych bilansów

  Czas na czyszczenie bankowych bilansów

  Wprowadzony niedawno podatek może zachęcić instytucje finansowe do wyprzedaży złych długów. Zwłaszcza hipotecznych.

  czytaj więcej

 • Czy samozatrudniony może ogłosić upadłość konsumencką

  Czy samozatrudniony może ogłosić upadłość konsumencką

  Problem: Osoba, która przeszła na samozatrudnienie, nawet jeśli po uszy pogrążona jest w prywatnych długach, które narastały przez wiele lat, nie może ogłosić upadłości konsumenckiej! A to dlatego, że z przepisów wynika wprost, że upadłość konsumencką może ogłosić wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. A samozatrudniony w myśl przepisów jest właśnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Problem jest tym większy, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dla wielu osób pogrążonych w finansowych tarapatach szybsze i bardziej korzystne niż ogłoszenie upadłości na zasadach obowiązujących przedsiębiorców. W praktyce więc osoby, dla których samozatrudnienie jest często jedyną możliwością utrzymania źródła dochodów, mają poważny problem. Zwłaszcza że powszechna jest praktyka przedsiębiorców, którzy uzależniają zatrudnienie kandydata do pracy od tego, czy założy i będzie prowadził własną działalność gospodarczą. Pojawia się pytanie: czy osoby, których samozatrudnienie wiąże się ze świadczeniem usług na rzecz jednej firmy, a przeważający udział w ich zobowiązaniach mają kredyty konsumenckie i inne prywatne długi, nie powinny składać wniosków o upadłość jako konsumenci, licząc na to, że sąd uzna, że ta działalność jest de facto fikcyjna? ©?

  czytaj więcej

 • Grecka tragedia 2.0: spór wierzycieli o kraj

  Grecka tragedia 2.0: spór wierzycieli o kraj

  MFW uważa, że złagodzenie warunków pomocy finansowej jest konieczne. Niemcy są temu przeciwne, choć pośrednio przyczyniły się do tego, że Ateny nie są w stanie ich wypełnić. Wraca sprawa niewypłacalności Grecji, którą w ostatnich miesiącach nieco przysłonił kryzys migracyjny.

  czytaj więcej

 • W bankach mogą się pojawić inwestorzy spekulacyjni

  W bankach mogą się pojawić inwestorzy spekulacyjni

  Sprawa kredytów frankowych, niskie stopy procentowe i konsolidacja to kluczowe wyzwania, jakie stoją przed polskimi instytucjami finansowymi. Do tego dochodzą problemy, z którymi muszą się zmierzyć finansiści na całym świecie: zmiany demograficzne, wpływ nowoczesnych technologii i coraz ostrzejsze regulacje – oceniają uczestnicy dyskusji DGP.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników