umorzenie długu

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu umorzenie długu. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące umorzenie długu.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.

Źródło: wikipedia.org


 • Grecja potrzebuje znowu <strong>umorzenia</strong> <strong>długu</strong>. Najdalej za rok

  Grecja potrzebuje znowu umorzenia długu. Najdalej za rok

  Ponieważ dług Grecji nadal pozostanie na „bardzo ... redukcji. „Grecji musimy zapewnić faktyczne umorzenie długu” – podkreślił Bofinger w wywiadzie dla ... największa w dotychczasowej historii restrukturyzacji długu państwowego. Wyniki tej operacji zostaną ... trudna”, bo swapy zapewnią ścięcie długu z poziomu 164 proc. PKB ... zaś sobie za cel redukcję długu Grecji do 120 ...

  czytaj więcej

 • Fiskus nie <strong>umorzy</strong> <strong>długu</strong> powstałego w czasie zawieszenia firmy

  Fiskus nie umorzy długu powstałego w czasie zawieszenia firmy

  ... momencie wznowienia działania firmy. Kiedy umorzenie jest zasadne? Zgodnie z przepisami ... lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub ... ma jednak dużych szans na umorzenie długu podatkowego, nawet jeśli zawiesił działalność ... sąd). Sąd orzekł jednak, że umorzenie długu z tytułu podatku dochodowego byłoby ... podatkowa, o której umorzenie ubiegała się strona, ...

  czytaj więcej

 • Podatnicy częściej proszą o umorzenie długu

  ... prosili oni o umorzenie zaległości podatkowych niż ... . 80 proc. dotyczy umorzenia podatku. Radosław Hancewicz ... podatku, a 150 umorzenia zaległości - podkreśla Radosław ... w Krakowie. Więcej umorzeń Praktycznie w każdym ... częściej wnioskowali o umorzenie długu wobec fiskusa. - Z ... podatku, a 4550 umorzenia zaległości podatkowej - mówi ... podatku, 331 dotyczyło umorzenia zaległości podatkowej. W ...

  czytaj więcej

 • Merkel już nie wyklucza <strong>umorzenia</strong> greckiego <strong>długu</strong>

  Merkel już nie wyklucza umorzenia greckiego długu

  ... am Sonntag” pytana o perspektywy umorzenia długu. Ale jej zdaniem nie dojdzie ... sprawie piętrzącego się długu Grecji, który trzy ... wyróżnione Otwartość Merkel na ewentualne umorzenie długu oznacza „kres negacji” – mówi Carsten ... ”- podkreśla Brzeski, według którego ewentualne umorzenie długu jest nieuniknione. Zeszłotygodniowe porozumienie ministrów ... czasu na redukcję długu, osłabiło niepokoje związane ...

  czytaj więcej

 • Przekazanie przedmiotów za umorzenie długu bez VAT

  ... majątku przez podatnika na gminę w zamian za umorzenie jego zobowiązań podatkowych to nie dostawa towarów opodatkowana ... kwestii opodatkowania VAT przeniesienia własności w zamian za długi podatkowe. Marcin Zawadzki stwierdza, że orzeczenia skłaniają do ... VAT od przeniesienia własności majątku w zamian za umorzenie zobowiązań podatkowych, bądź też (co bardziej prawdopodobne) ...

  czytaj więcej

 • Umorzenie długu w miejscu zamieszkania

  ... się właściwość miejscowa urzędu skarbowego. W związku z tym wniosek podatnika o umorzenie zaległości podatkowej powinien rozpoznać urząd skarbowy właściwy dla jego nowego miejsca ... ocenie sądu w przypadku skarżącego były podstawy do wyeliminowania ostatecznej decyzji przyznającej umorzenie długu. Unieważnienie decyzji nie oznacza, że postępowanie zostało zakończone. Wniosek zostanie oceniony ponownie, ...

  czytaj więcej

 • Zobowiązania podatkowe: Umorzenie długu tylko z ważnych przyczyn

  ... urzędu cywilnego z prośbą o umorzenie zaległości. Naczelnik odmówił umorzenia, twierdząc, że brak jest ważnego interesu publicznego jako przesłanki umorzenia. Podatnik odwołał się od tej ... podatkowej, traktując łącznie obie przesłanki umorzenia, a powinny je traktować ... rozpatrzenia wniosku o umorzenie konieczne jest łączne zaistnienie obu przesłanek umorzenia. Jednak to organ ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć umorzone długi

  ... źródeł będą zaliczane wartości umorzonych długów. Inne źródła Zgodnie z ... W SPÓŁCE W CELU UMORZENIA Podatnik ma otrzymać w ... spółce w celu umorzenia. Z tego tytułu ... udziałów w celu umorzenia będzie mógł ustalić ... w celu ich umorzenia rozliczyć koszt podatkowy, ... krajowej czy zagranicznej. Przy umorzeniu długów będziemy mieć do czynienia ...

  czytaj więcej

 • Poręczyciel notuje przychód z tytułu <strong>umorzenia</strong> <strong>długu</strong>

  Poręczyciel notuje przychód z tytułu umorzenia długu

  ... z nią do długu przystąpiły jeszcze dwie ... . Bank zgodził się umorzyć odsetki od kredytu, ... spełnił je, bank umorzył odsetki od kredytu ... jako przychód kwotę umorzonych odsetek. Skarżący złożył ... do przychodów wartość umorzonych odsetek od kredytu ... , czy zwolnienie z długu poręczyciela spowodowało powstanie ... . Świadczeniem tym są umorzone odsetki uzyskane na ... bank nie umorzył odsetek, to ...

  czytaj więcej

 • Można się domagać umorzenia długu i odsetek od istniejącego zobowiązania

  ... roszczenia na mniejsze raty, a nawet umorzenie części należności. Gdy nie ma pieniędzy ... korzystnych warunków spłaty, zamiast zaciągać kolejne długi i w ten sposób doprowadzić do ... zawieszenia naliczania odsetek za konkretny okres, umorzenia części należności lub zmniejszenia wysokości rat ... swojego wierzyciela, ponieważ zakupi obciążający go dług, który jeszcze się nie ...

  czytaj więcej

 • Bankrut będzie musiał zapłacić podatek od <strong>umorzonego</strong> <strong>długu</strong>

  Bankrut będzie musiał zapłacić podatek od umorzonego długu

  ... w wyniku ogłoszenia upadłości zostaną umorzone niespłacone należności, będą musieli zapłacić ... ewentualnego przychodu w związku z umorzeniem części jego długu wobec wierzycieli. Przepisy ustawy o ... w obecnym brzmieniu przewidują, że umorzone w postępowaniu upadłościowym wierzytelności nie ... podatek od kwoty umorzenia według stawki podatku ... podatkowy niespłaconej i umorzonej należności, nastąpi po ...

  czytaj więcej

 • Berlin zmusza komercyjne banki, aby <strong>umorzyły</strong> <strong>długi</strong> Atenom

  Berlin zmusza komercyjne banki, aby umorzyły długi Atenom

  ... wrażenie na inwestorach robią informacje dotyczące umorzenia greckiego długu. Domaganie się od banków 60 proc. ... odpowiadającą 40 procentom inwestycji w grecki dług. – Są granice tego, co można uznać ... na narzucone im straty, zaprzestanie obsługi długu przez Grecję będzie uznane za bankructwo ... porozumienia w sprawie kosztów obniżenia długu do poziomu, który ...

  czytaj więcej

 • Abolicja składkowa: Firmy poczekają na umorzenie długów

  ... jest ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby ... Europejskiej czeka też ZUS, który wstrzymuje decyzję o umorzeniu długów także wobec osób, które już dawno zlikwidowały swój ... osoby, które nie mogą się doczekać na swoje umorzenie, bo dostały odmowę ze swojego oddziału, ...

  czytaj więcej

 • Czy w ramach abolicji fiskus umorzy dług

  ... abolicyjna przewiduje trzy rozwiązania: umorzenie długu, zwrot części podatku oraz umorzenie i zwrot jednocześnie. Ustawa ... abolicji podatkowej w postaci umorzenia zaległości podatkowej w PIT ... dany rok podatkowy. Wysokość umorzenia stanowi różnicę między ... abolicję będzie dotyczył umorzenia zaległości podatkowej i ... podatku. Łączna kwota umorzonej zaległości podatkowej i ...

  czytaj więcej

 • 2,7 mld zł długów publicznych szpitali zostanie umorzonych

  ... się z Ministerstwem Finansów w sprawie umorzenia długów szpitali. - Zgodnie z propozycją, budżet umorzy wszystkie zobowiązania publicznoprawne, które powstały do ... już wcześniej uzyskały pomoc na spłatę długów. W 2005 roku mogły skorzystać z ... budżetu, która w większości przypadków została umorzona. Na ten cel ...

  czytaj więcej

 • Umorzony dług w spółdzielni jest przychodem lokatora

  ... , jakie osiąga dłużnik z tytułu umorzenia części opłat za lokal wraz ... dłużnika z całości lub części długu występuje u niego trwały przyrost majątku. Umorzenie zobowiązania oznacza zmniejszenie lub zlikwidowanie ... po stronie dłużnika określonej korzyści. Umorzenie przez wierzyciela (spółdzielnię) zobowiązania ... świadczenia. Wobec tego umorzone kwoty będą stanowić ...

  czytaj więcej

 • Student, któremu zostanie <strong>umorzony</strong> <strong>dług</strong>, nie zapłaci PIT

  Student, któremu zostanie umorzony dług, nie zapłaci PIT

  ... pokrywanie skutków finansowych umorzeń spłaty kredytów studenckich. ... w momencie jego umorzenia. zdjęcie główne ... zasadniczo w przypadku umorzenia kredytu, czy pożyczki ... dochodowego są kwoty umorzonych pożyczek lub kredytów ... pełne lub częściowe umorzenie korzysta ze zwolnienia ... , że w przypadku umorzenia częściowego, część pożyczki, która temu umorzeniu nie podlega, należy ... wysokości kwoty umorzonej, przy czym ...

  czytaj więcej

 • Dług w VAT do umorzenia

  ... urząd skarbowy o umorzenie tego długu – pyta pan Wojciech ... przewidują m.in. umorzenie całości lub części ... Nouel, podkreśla, że umorzenie takie obejmuje automatycznie ... zwłokę w zakresie umorzonej części. – Oznacza to, ... . Ekspert dodaje, że umorzenie jest dokonywane przede ... sprawia, że kwestia umorzenia pozostaje w znacznej ... nie ma możliwości umorzenia zobowiązania podatkowego ...

  czytaj więcej

 • Ulgi w spłacie zobowiązań celnych: <strong>dług</strong> nie zawsze do <strong>umorzenia</strong>

  Ulgi w spłacie zobowiązań celnych: dług nie zawsze do umorzenia

  ... pozytywnie rozpatrzonych wniosków o umorzenie zobowiązania podatkowego przekracza ... podatnik jest przedsiębiorcą, umorzenie zaległości podatkowych może ... pomocy publicznej. Przypadki umorzenia należności celnych uregulowane ... do niego. Procedura umorzenia cła w zasadzie ... w przepisach uzasadniające umorzenie muszą być szczegółowo ... złożyli wniosku o umorzenie, a których przeprowadzona ... . Procedura wstrzymania egzekucji długu celnego ma zastosowanie ...

  czytaj więcej

 • Jakie skutki rodzi zwolnienie z długu

  Ze zwolnieniem z długu podatnicy zazwyczaj mają ... , gdy dochodzi do umorzenia kredytu lub jego ... ustawy o PIT. Umorzenie należności głównej (kapitał ... innych nieodpłatnych świadczeń Umorzenie długu można powiązać z ... obojętne podatkowo. Natomiast umorzenie należności głównej (kapitał ... karne. Zwolnienie z długu i odsetek ... , gdyby nie nastąpiło umorzenie. Stąd też umorzenie tych należności jest ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej