Układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy pracy - jest to uregulowane działem jedenastym Kodeksu pracy porozumienie normatywne, zawierane pomiędzy pracodawcami lub organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi.


 • Układ zbiorowy pracy a sytuacja osób zarządzających zakładem pracy

  ... regulacji płacowej zakładowego układu zbiorowego jest ich pozycja w zakładzie pracy, nieporównywalna z pozostałą ... w ramach stosunku pracy, ale ... obejmowania regulacją płacową układu zbiorowego dotyczy też, zgodnie ... co do zasady układem zbiorowym. Jeżeli jednak wchodzą ... podlegają regulacji płacowej układu zbiorowego. Co do zakresu ... zrządzającej w ponadzakładowym układzie zbiorowym.n

  czytaj więcej

 • Układ zbiorowy pracy a zasada korzystności

  ... do nowo zawartego układu zbiorowego, jak i do ... niż przepisy ustawodawstwa pracy. Przykładowo, układem zbiorowym pracy można ustalić odszkodowanie ... z poprzednio obowiązującego układu zbiorowego. Natomiast wprowadzenie do ... norm minimalnych. Do układu zbiorowego można wprowadzać postanowienia ... . również zakładowy układ zbiorowy nie może ... pracowniczych w zakładach pracy, objętych tym układem, natomiast w układzie zakładowym strony mogą ...

  czytaj więcej

 • Układ zbiorowy pracy – zasady zawarcia i obowiązywania

  Układy zbiorowe pracy, wraz z innymi porozumieniami zbiorowymi, regulaminami i statutami ... obowiązki stron stosunku pracy, zaliczane są do ... . autonomicznych źródeł prawa pracy. Miejsce układów zbiorowych w hierarchii źródeł prawa pracy określa art. ... ponadzakładowym i zakładowym zbiorowym układom pracy (art. 9 par. ... -wydaniu Gazety Prawnej: Układ zbiorowy pracy - zasady zawarcia i ...

  czytaj więcej

 • Jaki wpływ na zakładowy <strong>układ</strong> <strong>zbiorowy</strong> <strong>pracy</strong> mają zmiany organizacyjne pracodawcy

  Jaki wpływ na zakładowy układ zbiorowy pracy mają zmiany organizacyjne pracodawcy

  Podział zakładu pracy nie stanowi podziału ... . Przejście części zakładu pracy (art. 231 par. ... działający w zakładzie pracy nie ma obowiązku ... przypadku przekształceń zakładu pracy. Kwestia kontynuowania działalności ... niż trzy miesiące. Układ zbiorowy będzie obowiązywał u ... okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę lub innych aktów ...

  czytaj więcej

 • Trwałość warunków zatrudnienia wynikająca z <strong>układu</strong> <strong>zbiorowego</strong> <strong>pracy</strong>

  Trwałość warunków zatrudnienia wynikająca z układu zbiorowego pracy

  ... odróżniają obowiązywanie samego układu od obowiązywania warunków ... , wynikających z tego układu. Utrata mocy obowiązującej przez układ wcale nie ... wynikające z tego układu. Moc obowiązującą sam układ może utracić albo ... lub całości zakładu pracy objętego układem na innego pracodawcę ... wynikające z tego układu. Mimo że układ już nie obowiązuje, ...

  czytaj więcej

 • Czy możliwa jest automatyczna zmiana treści <strong>układu</strong> <strong>zbiorowego</strong> <strong>pracy</strong>

  Czy możliwa jest automatyczna zmiana treści układu zbiorowego pracy

  ... i formułować w układzie zbiorowym pracy postanowienia dotyczące automatycznej ... ), zmiana postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy może nastąpić tylko ... wynikającego z zapisu układu zbiorowego pracy, który ogólnikowo przewidywał, ... nietypową, gdyż funkcjonowanie układów zbiorowych pracy w ogóle zależy ... o możliwości modyfikacji układu zbiorowego pracy w trybie innym ... prawie o układach zbiorowych pracy. Pracodawca nie ...

  czytaj więcej

 • TK: Korpus służby cywilnej bez prawa do zawierania <strong>układów</strong> <strong>zbiorowych</strong> <strong>pracy</strong>

  TK: Korpus służby cywilnej bez prawa do zawierania układów zbiorowych pracy

  ... służby cywilnej zawieranie układów zbiorowych z pracodawcą, złożyła ... celu rozwiązywania sporów zbiorowych) oraz zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. ... z możliwości zawarcia układu zbiorowego pracy. Podkreślił, że w ... korpusie służby cywilnej układów zbiorowych jest dopuszczalne w ... . Zaznaczył, że układ zbiorowy mógłby także ... , gdyby uznano, że układy zbiorowe pracy są dopuszczalne na ...

  czytaj więcej

 • Korpus służby cywilnej bez prawa do zawierania <strong>układów</strong> <strong>zbiorowych</strong> <strong>pracy</strong>? Zadecyduje TK

  Korpus służby cywilnej bez prawa do zawierania układów zbiorowych pracy? Zadecyduje TK

  ... . Zgodnie z nim układu zbiorowego pracy nie zawiera się ... brak możliwości zawierania układów zbiorowych z pracodawcą – podkreśla ... celu rozwiązywania sporów zbiorowych) oraz zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. ... ). linki wyróżnione – Układ zbiorowy byłby dla nas ... priorytety w układzie zbiorowym, niż rozpatrywać ... z możliwości zawarcia układu zbiorowego pracy. linki wyróżnione ...

  czytaj więcej

 • Co stanowi treść układu zbiorowego pracy

  ... pracowników od postanowień układów zbiorowych (por. art. 18 ... uprawnienia pracownicze, ponieważ układ zbiorowy jest tradycyjnie instrumentem ... pracowniczych w poszczególnych układach zbiorowych jest czynnikiem dyferencjacji ... tzw. promocyjna funkcja układów zbiorowych, polegająca na torowaniu ... . dopuszcza się normowanie układem zbiorowym materii regulaminu pracy, a więc m ... obowiązki pracownicze w układach zbiorowych nie mogą ...

  czytaj więcej

 • Rejestracja <strong>układów</strong> <strong>zbiorowych</strong> <strong>pracy</strong>

  Rejestracja układów zbiorowych pracy

  ... właściwy do spraw pracy, czyli obecnie minister pracy i polityki społecznej. ... prowadzącego do zawarcia układu zbiorowego, a więc np. ... odmownych decyzji inspektorów pracy rozpatrują sądy pracy właściwe dla siedziby ... przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy (np. przepisu mówiącego ... w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych ...

  czytaj więcej

 • Stosowanie <strong>układu</strong> <strong>zbiorowego</strong> <strong>pracy</strong>

  Stosowanie układu zbiorowego pracy

  ... zakładu pracy (lub jego ... skutki przejścia zakładu pracy w sferze zbiorowych stosunków pracy. Oba przepisy zatem ... chwili przejścia zakładu pracy układu zbiorowego a interesem nowego ... zatem przyjąć, że układ zbiorowy wygasa z chwilą ... wypowiedzenie wynikających z układu warunków umów o pracę (wypowiedzenie zmieniające) lub ... sam ponad zakładowy układ zbiorowy, który obowiązywał u ...

  czytaj więcej

 • Nowy pracodawca nie jest stroną <strong>układu</strong> <strong>zbiorowego</strong> <strong>pracy</strong>

  Nowy pracodawca nie jest stroną układu zbiorowego pracy

  ... z umów o pracę, regulaminów wewnętrznych i układu zbiorowego pracy obowiązujących u dotychczasowego ... ich umowy o pracę, ale również układy zbiorowe pracy oraz regulaminy wewnętrzne, ... od przejścia postanowień układu zbiorowego pracy, którym objęci byli ... jest związany tym układem zbiorowym pracy - nie staje się ... regulaminem wynagradzania niż układem zbiorowym pracy, to ...

  czytaj więcej

 • Czy rozwiązanie <strong>układu</strong> <strong>zbiorowego</strong> oznacza automatyczną zmianę warunków <strong>pracy</strong> i płacy

  Czy rozwiązanie układu zbiorowego oznacza automatyczną zmianę warunków pracy i płacy

  ... wysokości przewidzianej w układzie zbiorowym pracy. W prawie pracy obowiązuje zasada uprzywilejowania ... bardziej korzystne postanowienia układu zbiorowego pracy. Wynika ona z ... , że korzystniejsze postanowienia układu zbiorowego z dniem jego ... pracy warunki umowy o pracę ... , że przejęte z układu zbiorowego elementy treści stosunku pracy przestają obowiązywać. Ich ... . Warunki wynikające z układu zbiorowego powinny zatem być ...

  czytaj więcej

 • Zmiany <strong>układu</strong> <strong>zbiorowego</strong> <strong>pracy</strong>

  Zmiany układu zbiorowego pracy

  ... stanowi integralną część układu zbiorowego pracy; stosuje się do ... odpowiednio przepisy dotyczące układu (art. 2419 par. ... się do zawarcia układu zbiorowego, np. co do ... . Przez okres obowiązywania układu zbiorowego stosuje się zasadę tożsamości związkowej strony układu, tzn. wszelkie czynności dotyczące układu, takie jak: ... się do ponadzakładowych układów zbiorowych pracy zawieranych na forum ...

  czytaj więcej

 • OZZL chce zbiorowego układu pracy dla lekarzy

  ... ), które zamierzają przekształcić się w spółki handlowe i zachęciła ich do podpisania układu zbiorowego pracy dla lekarzy" - informuje OZZL w komunikacie przesłanym w piątek PAP. Związkowcy podkreślają, ... najbliższym czasie do dyrektorów szpitali i organów założycielskich z propozycją zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla lekarzy.

  czytaj więcej

 • <strong>Układy</strong> <strong>zbiorowe</strong> <strong>pracy</strong> znikają szybciej, niż powstają

  Układy zbiorowe pracy znikają szybciej, niż powstają

  ... wypowiadane były wieloletnie układy zbiorowe pracy. Dotyczy to zarówno ... w przypadku ponadzakładowego układu zbiorowego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych ... nie zawsze wypowiadają układ zbiorowy. Czasem zawieszają go ... w części – stosowania układów zbiorowych pracy. OIP we Wrocławiu ... gospodarczej firm objętych układami zbiorowymi pracy – mówi Agata Kostyk ... uważają natomiast, że układy zbiorowe są dla ...

  czytaj więcej

 • Postanowienia obligacyjne <strong>układów</strong> <strong>zbiorowych</strong> <strong>pracy</strong>

  Postanowienia obligacyjne układów zbiorowych pracy

  ... zobowiązania przy stosowaniu układu, mogą w szczególności ustalić: sposób publikacji układu i rozpowszechniania jego ... okresowych ocen funkcjonowania układu, tryb wyjaśniania treści postanowień układu oraz rozstrzygania ... kształtujących treść stosunków pracy pracowników objętych układem. Publikacja układu nie stanowi obowiązku ... do zobowiązania stron układu zbiorowego do autentycznej wykładni ... w części obligacyjnej układu zbiorowego uregulować zasady prowadzenia ...

  czytaj więcej

 • SN: Rekompensata za wypowiedzenie <strong>układu</strong> <strong>zbiorowego</strong> <strong>pracy</strong> także dla byłych pracowników

  SN: Rekompensata za wypowiedzenie układu zbiorowego pracy także dla byłych pracowników

  ... odstąpienia od ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników przemysłu ... zmierzające do wypowiedzenia układu. Z kolei pracodawca ... podstawie umów o pracę 1 lipca 2011 ... rezygnację z układu oraz zawrzeć ... 22 do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników przemysłu ... możliwości odstąpienia od układu zbiorowego pracy. Dlatego inna była ... wyniku rezygnacji z układu zbiorowego, ale za wyrażenie ...

  czytaj więcej

 • 8-godzinny dzień <strong>pracy</strong> do lamusa, elastyczna dniówka w <strong>układzie</strong> <strong>zbiorowym</strong>

  8-godzinny dzień pracy do lamusa, elastyczna dniówka w układzie zbiorowym

  ... tylko w drodze układu zbiorowego. Gdyby przepisy krajowe ... uelastycznienia organizacji czasu pracy także w drodze układów zbiorowych pracy czy odpowiednich porozumień. ... podstawą może być układ zbiorowy, ale osobiście nie ... uprawnień pracowniczych są układy zbiorowe pracy. Trudno sobie wyobrazić, ... być wydłużany w układzie zbiorowym pracy, podobnie jak można ... tamtejsze układy zbiorowe. zdjęcie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy sytuacja firmy uzasadnia zawieszenie <strong>układu</strong> <strong>zbiorowego</strong> <strong>pracy</strong>

  Kiedy sytuacja firmy uzasadnia zawieszenie układu zbiorowego pracy

  Układy zbiorowe pracy zazwyczaj przyznają pracownikom ... czasowego zawieszenia stosowania układu (art. 24127 k.p.). Zawieszenie stosowania układu możliwe jest, gdy ... uzasadnia zawieszenie stosowania układu, należy do pracodawcy. ... wówczas zobowiązany przestrzegać układu. Jeśli jednak związki ... , wówczas podstawy zawieszenia układu – sytuacja finansowa nie ... z zawieszonego układu, twierdząc, że ... dotyczy zawieszania innych układy zbiorowe przepisów wewnętrznych – np. ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne