ugoda

Ugoda – w hierarchii mają to samo miejsce, co akty administracyjne.


 • Od 2016 nowe zasady rozliczania faktur

  Od 2016 nowe zasady rozliczania faktur

  Podatnik musi pamiętać, że korekty wynikające z otrzymanych lub wystawionych w nowym roku faktur korygujących uwzględnia w 2016 roku. Z kolei same koszty i przychody rozlicza na dotychczasowych zasadach.

  czytaj więcej

 • Czy pracownik może zrzec się urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu

  Czy pracownik może zrzec się urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu

  Nawet jeżeli pracownik zrzeknie się prawa do urlopu, jego działanie nie będzie miało skutków prawnych. Co jednak z rezygnacją z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni wypoczynku?

  czytaj więcej

 • Komisja Europejska chce wyciszenia sporu z Polską

  Komisja Europejska chce wyciszenia sporu z Polską

  Bruksela nie zamierza iść na wojnę z naszym krajem. Ma większe problemy

  czytaj więcej

 • Nie można odliczyć kosztów sądowych zasądzonych na rzecz pracownika

  Nie można odliczyć kosztów sądowych zasądzonych na rzecz pracownika

  Odszkodowanie wypłacone podwładnemu jest kosztem podatkowym firmy, ale nie jest nim wydatek procesowy związany z dochodzeniem roszczeń – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Rewolucja w mediacji. Przedsiębiorcy dogadają się sami?

  Rewolucja w mediacji. Przedsiębiorcy dogadają się sami?

  Mediacja zamiast sądu? O tym, że to lepsze rozwiązanie dla firm, wszyscy doskonale wiedzą od wielu lat. Dotychczas jednak praktyka odbiegała znacząco od teorii. Do postępowania mediacyjnego trafiało bardzo niewiele spraw, a znikoma część kończyła się zawarciem ugody.

  czytaj więcej

 • Twitter szoruje brzuchem po dnie. Wycena serwisu spadła o 2,5 mld dolarów

  Twitter szoruje brzuchem po dnie. Wycena serwisu spadła o 2,5 mld dolarów

  Akcje spółki spadły do 18,5 dol. Po dwóch latach od debiutu wycena serwisu skurczyła się o 2,5 mld dol.

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o rentę rodzinną?

  Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o rentę rodzinną?

  Śmierć ojca, matki czy małżonka dla wielu rodzin oznacza także utratę środków do życia. Celem instytucji renty rodzinnej jest zabezpieczenie bytu finansowego bliskich zmarłego. Ile wynosi takie świadczenie i kto może się o nie ubiegać?

  czytaj więcej

 • Jak rzecznik finansowy może pomóc przedsiębiorcy

  Jak rzecznik finansowy może pomóc przedsiębiorcy

  Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie jest osamotniony w starciu z bankiem czy ubezpieczycielem. Może złożyć do nowej instytucji skargę i poprosić o mediację.

  czytaj więcej

 • Renta rodzinna wprost z konstytucji. ZUS nie odmówi rozwiedzionym prawa do świadczenia

  Renta rodzinna wprost z konstytucji. ZUS nie odmówi rozwiedzionym prawa do świadczenia

  ZUS, odmawiając rozwiedzionym prawa do świadczenia, stosuje regulację, która nie istnieje. Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił ukrócić tę praktykę.

  czytaj więcej

 • Zadłużeni lokatorzy ciągną polskie miasta w kierunku dna

  Zadłużeni lokatorzy ciągną polskie miasta w kierunku dna

  Akcje abolicyjne, możliwość odpracowania zaległości, rozkładanie ich na raty – władze lokalne szukają skutecznych metod ściągnięcia czynszów. Mimo to zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z roku na rok rośnie.

  czytaj więcej

 • Hipoteka przymusowa. Jak ją ustanowić?

  Hipoteka przymusowa. Jak ją ustanowić?

  Hipoteka przymusowa to narzędzie na odzyskanie długu od opornego dłużnika. Wierzyciel, który posiada tytuł wykonawczy może w łatwy sposób obciążyć hipoteką nieruchomość swojego dłużnika bez jego zgody, a nawet wbrew niej.

  czytaj więcej

 • GDDKiA procesuje się ze spółkami budowlanymi. Balon roszczeń ciągle rośnie

  GDDKiA procesuje się ze spółkami budowlanymi. Balon roszczeń ciągle rośnie

  GDDKiA procesuje się ze spółkami budowlanymi. Odrzuciła roszczenia za ponad 9 mld zł. W sądach czekają sprawy o wartości 6 mld zł. Grożą gigantyczne odsetki. Rząd będzie szukał ugodowych rozwiązań

  czytaj więcej

 • Rzecznik finansowy zajmie się mediacją

  Rzecznik finansowy zajmie się mediacją

  Z trzytygodniowym opóźnieniem, ale wreszcie jest: rozporządzenie ministra finansów w sprawie pozasądowego postępowania przed rzecznikiem finansowym. Wracają też przy okazji wątpliwości, czy przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) nie są zbyt rygorystyczne dla przedsiębiorców.

  czytaj więcej

 • O relacjach polsko-polskich

  O relacjach polsko-polskich

  Stronnictwo patriotów, w imię wzmocnienia państwa, podstępnie narzuciło obywatelom konstytucję. Przerażeni demokraci słali więc apele do europejskich stolic, błagając o ratowanie wolności. Szczęściem w jednej ich wysłuchano.

  czytaj więcej

 • Mediatorzy: Nigdy nie byli oczkiem w głowie wymiaru sprawiedliwości. Niezrozumiani i lekceważeni

  Mediatorzy: Nigdy nie byli oczkiem w głowie wymiaru sprawiedliwości. Niezrozumiani i lekceważeni

  Od lat nie mają szczęścia. Nigdy nie byli oczkiem w głowie wymiaru sprawiedliwości. Niezrozumiani i lekceważeni. Mediatorzy. Postanowiono kiedyś, że może być nim każdy. Każdy, czyli i ten, który w niedzielny poranek dozna olśnienia i zapała nieodpartą chęcią „pomediowania”. „Wy, mediatorzy, nie macie szans przeciwko masie kondotierów – zawodowych pełnomocników, którym klienci kazali walczyć w sądzie” – powiedział mi kiedyś pewien znajomy sędzia.

  czytaj więcej

 • Przegrywający przed sądem zapłaci teraz więcej

  Przegrywający przed sądem zapłaci teraz więcej

  Jestem wspólnikiem firmy dystrybucyjnej, która od pół roku zmaga się z przejściowymi trudnościami finansowymi. Prezes spółki, odbierając wezwania do zapłaty od kolejnych wierzycieli, rozważa, które wierzytelności są najpilniejsze i w jakiej kolejności je regulować. Doradca sugeruje mu, aby jak najszybciej zawrzeć ugody z kontrahentami, jeśli ich roszczenia uznaje. Prezes jednak nie zgadza się na takie rozwiązanie. Spółka 20 stycznia 2016 r. otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego 11 stycznia 2016 r. przez pełnomocnika jednego z wierzycieli. Zgodnie z treścią nakazu spółka została zobowiązana do zapłaty w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia kwoty 68 256,87 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 11 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 8830 zł tytułem kosztów procesu (w tym tytułem opłaty wpisowej – 3413 zł, tytułem kosztów zastępstwa procesowego – 5400 zł, pełnomocnictwa – 17 zł). Pouczono nas przy tym, że możemy wnieść sprzeciw. Czy wyliczone koszty są uzasadnione? Jakie koszty poniesiemy w przypadku gdy wniesiemy sprzeciw i przegramy? Czy biorąc pod uwagę koszty, warto podejmować spór?

  czytaj więcej

 • PiS spłaca długi Ojca Rydzyka?

  PiS spłaca długi Ojca Rydzyka?

  Platforma zarzuca PiS spłacanie politycznych długów u Ojca Rydzyka z pieniędzy publicznych. PiS odpowiada, że jeśli partia ma długi, to w banku.

  czytaj więcej

 • Orange oskarżono o nadużywanie pozycji na rynku. Spółka odwoła się od wyroku

  Orange oskarżono o nadużywanie pozycji na rynku. Spółka odwoła się od wyroku

  "Spółka podjęła decyzję, że zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości wyrok Sądu Unii Europejskiej. (...) Termin złożenia apelacji mija 26 lutego 2016. Spółka podtrzymuje opinię, że nie spodziewa się płatności kary nałożonej na Orange Polska przez Komisję Europejską w 2016 roku" - napisano w komunikacie.

  czytaj więcej

 • Co z podatkiem dochodowym od odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę

  Co z podatkiem dochodowym od odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę

  TEZA: Jeśli wypłata odszkodowania zwalnianym pracownikom będzie następowała na podstawie porozumienia zbiorowego, o którym mowa w art. 9 par. 1 kodeksu pracy, to spełniona zostanie przesłanka do zastosowania zwolnienia tej wypłaty z opodatkowania PIT.

  czytaj więcej

 • Obowiązek alimentacyjny automatycznie nie wygaśnie

  Obowiązek alimentacyjny automatycznie nie wygaśnie

  Czytelniczka ubolewa, że jej mąż płaci wysokie alimenty na syna z pierwszego małżeństwa, mimo że on ukończył już osiemnaście lat, więc mógłby się usamodzielnić i zapracować na swoje utrzymanie, a nawet zarabiać więcej niż ojciec. Matka chłopca nie żyje, więc jest jedynym spadkobiercą dziadków, jej rodziców, którzy wychowują go i planują przepisać na niego cały swój dosyć duży majątek. Zdaniem czytelniczki syn mógłby już teraz utrzymywać się z ich majątku, bo wysokie alimenty stanowią duży uszczerbek finansowy dla drugiej rodziny jego ojca. Czy w tej sytuacji ojciec może sam zaprzestać płacenia alimentów, nie czekając na wyrok sądu o zwolnieniu go z tego obowiązku – pyta czytelniczka.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne