ugoda

Ugoda – w hierarchii mają to samo miejsce, co akty administracyjne.