Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny – orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający:


 • Trybunał zbada przepisy o przedawnieniu roszczeń zabezpieczonych hipoteką

  Trybunał zbada przepisy o przedawnieniu roszczeń zabezpieczonych hipoteką

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną dotyczącą art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej u.k.w.ih., t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007). Przepis ten stanowi, że przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

  czytaj więcej

 • Ważne zmiany dla kierowców: Więcej aut nie przejdzie pozytywnie badań diagnostycznych

  Ważne zmiany dla kierowców: Więcej aut nie przejdzie pozytywnie badań diagnostycznych

  Odsetek aut, które nie przejdą pozytywnie badań technicznych, może wzrosnąć 10-krotnie. A to dzięki wchodzącym dziś w życie przepisom, które uszczelniają system.

  czytaj więcej

 • TK: niedopuszczalność eksmisji "na bruk" przesądzona już przed miesiącem

  TK: niedopuszczalność eksmisji "na bruk" przesądzona już przed miesiącem

  Niedopuszczalność eksmisji "na bruk" z lokalu służbowego została przesądzona przed miesiącem w wyroku ws. przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wskazał Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym TK uznał za konstytucyjne zapisy ustawy o policji ws. tych lokali.

  czytaj więcej

 • Ochrona przed eksmisją na bruk z lokalu służbowego

  Ochrona przed eksmisją na bruk z lokalu służbowego

  TK uznał wczoraj, że choć ustawa o policji nie przewiduje obowiązku wskazania osobie eksmitowanej z policyjnego lokalu służbowego innego lokum, to jest zgodna z konstytucją. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zapewnia jej bowiem ochronę przed eksmisją na bruk.

  czytaj więcej

 • Pierwszej egzekucji w KL Auschwitz Niemcy dokonali w 1940 roku

  Pierwszej egzekucji w KL Auschwitz Niemcy dokonali w 1940 roku

  77 lat temu Niemcy dokonali pierwszej egzekucji w obozie Auschwitz. 22 listopada 1940 r. rozstrzelali 40 Polaków z więzienia w Katowicach. Wydarzenie dało początek rozstrzeliwaniom w obozie. W ten sposób zgładzono później wiele tysięcy osób, głównie Polaków.

  czytaj więcej

 • Jak liczyć przedawnienie na zwrot nienależnie pobranych świadczeń

  Jak liczyć przedawnienie na zwrot nienależnie pobranych świadczeń

  Jestem pracownikiem wydziału księgowości gminy. Mamy kilka przypadków nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych, które były pobierane przez osoby m.in. w latach 2012 i 2013 (pracowały i jednocześnie pobierały zasiłki). Problem w tym, czy można żądać zwrotu, skoro minął trzyletni termin przedawnienia? Osoby te złożyły wnioski, abyśmy odstąpili od zwrotów.

  czytaj więcej

 • Przekształcenie spółki bez skutków dla egzekucji

  Przekształcenie spółki bez skutków dla egzekucji

   Nie ma sensu dublowanie dokumentów, jeśli ten sam skutek można osiągnąć za pomocą prostszej wykładni przepisów. Taki wniosek płynie z zeszłotygodniowej uchwały Sądu Najwyższego.

  czytaj więcej

 • Ułomny pręgierz dłużników państwa: Już jest pomysł na nowy rejestr

  Ułomny pręgierz dłużników państwa: Już jest pomysł na nowy rejestr

  1 stycznia 2018 r. rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych, nowe narzędzie monitoringu rzetelności płatniczej osób prywatnych i przedsiębiorców. Nie należy jednak przeceniać jego wartości, bo nie wszyscy zadłużeni znajdą się w tej bazie danych.

  czytaj więcej

 • BTE powróci poprzez unijne salony. W wersji dla przedsiębiorców

  BTE powróci poprzez unijne salony. W wersji dla przedsiębiorców

  (Nie)sławny bankowy tytuł egzekucyjny – umożliwiający przyspieszone ściągnięcie wierzytelności od dłużnika z pominięciem drogi sądowej – wkrótce może powrócić. Komisja Europejska intensywnie pracuje bowiem nad formułą nowego instrumentu prawnego ALS (ang. Accelerated Loan Security), którego zadaniem będzie lepsze zabezpieczenie kredytów i ułatwienie bankom dochodzenia roszczeń w przypadku opóźnienia ze spłatą. Jak dowiedzieliśmy się w Brukseli, w pierwszej połowie 2018 r. Komisja przedstawi szczegóły nowego rozwiązania.

  czytaj więcej

 • Bruksela przywróci BTE. W wersji dla przedsiębiorców

  Bruksela przywróci BTE. W wersji dla przedsiębiorców

   Bankowy tytuł egzekucyjny – (nie)sławny instrument umożliwiający przyspieszone ściągnięcie wierzytelności od dłużnika z pominięciem drogi sądowej – wkrótce może powrócić. Komisja Europejska intensywnie pracuje bowiem nad formułą nowego instrumentu prawnego ALS (ang. Accelerated Loan Security), którego zadaniem będzie lepsze zabezpieczenie kredytów i ułatwienie bankom dochodzenia roszczeń w przypadku opóźnienia ze spłatą.

  czytaj więcej

 • Podatki 2018: W życie wejdzie 35 fundamentalnych zmian. Zobacz jakich

  Podatki 2018: W życie wejdzie 35 fundamentalnych zmian. Zobacz jakich

  W przyszłym roku wejdzie w życie 35 fundamentalnych zmian podatkowych. Zebraliśmy te, nad którymi prace zostały już zakończone lub właśnie są na finiszu.

  czytaj więcej

 • ZAiKS ma prawo dużo wiedzieć

  ZAiKS ma prawo dużo wiedzieć

  Organizacja zbiorowego zarządzania ma prawo domagać się podania jej takich informacji, jakie uznaje za niezbędne dla obliczenia wynagrodzenia należnego twórcom. Nie musi się ograniczać wyłącznie do nakładu, w jakim wydano płyty DVD, i ceny, po jakiej je sprzedawano – wynika z wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Komornicy nie zawsze mogą zajmować całe wynagrodzenie ze zlecenia. Ale często to ignorują

  Komornicy nie zawsze mogą zajmować całe wynagrodzenie ze zlecenia. Ale często to ignorują

  Jeśli wypłaty są okresowe i stanowią źródło utrzymania, powinny korzystać z ochrony przed egzekucją tak samo, jak pensja pracownika. Takie stanowisko wzmacniają przepisy o stawce godzinowej.

  czytaj więcej

 • Opłata recyklingowa za foliówki: w jaki sposób ją naliczyć oraz jak się z niej rozliczyć

  Opłata recyklingowa za foliówki: w jaki sposób ją naliczyć oraz jak się z niej rozliczyć

  Od 1 stycznia 2018 r. na przedsiębiorców, którzy sprzedają towary w lekkich torbach (foliówkach, reklamówkach), nałożono nowy obowiązek: są zobligowani do pobierania opłaty recyklingowej za każdą sprzedaną sztukę. Ta opłata następnie będzie przekazywana na rachunek Skarbu Państwa. Jednostkowa stawka daniny została określona w drodze rozporządzenia przez ministra środowiska na 20 gr. Obowiązek jest wprowadzany na mocy ustawy z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2056; dalej: nowelizacja). W przypadku zaniechania wykonania obowiązku przez sprzedawcę będzie nakładana na niego administracyjna kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

  czytaj więcej

 • Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2018 roku

  Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2018 roku

  Na rozstrzygnięcie NSA czekają m.in. wynajmujący nieruchomości na doby, pracownicy jeżdżący prywatnie służbowymi autami oraz muzycy chcący odliczać 50-proc. koszty. TSUE natomiast zajmie się gminami, komornikami oraz VAT od noclegów i posiłków.

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Prezesami polskich spółek zostają słupy z Ukrainy

  Prezesami polskich spółek zostają słupy z Ukrainy

  Rodzimi inwestorzy coraz częściej powołują do zarządu firmy obywateli ze wschodu. Dzięki temu unikają odpowiedzialności majątkowej w razie bankructwa.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników