Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny – orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający:


 • PO złożyła projekt dot. likwidacji bankowego <strong>tytułu</strong> <strong>egzekucyjnego</strong>

  PO złożyła projekt dot. likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego

  Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający ... bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z ... zakłada likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego. Od lipca 2013 ... kompetencji do wystawiania tytułów egzekucyjnych. Skowrońska zapowiedziała, że ... poddanie się bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, który ma zabezpieczyć ... od sądu takiego tytułu egzekucyjnego - nie trzeba w ... o taki tytuł egzekucyjny i klient ...

  czytaj więcej

 • Bankowy tytuł egzekucyjny - klienci muszą być lepiej informowani

  ... proponuje wiele zmian w zakresie możliwości wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE). Przede wszystkim zamierza wprowadzić po stronie banków ... BTE dopiero z zawiadomienia komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W oczywisty sposób pogarsza to sytuację klienta. Następna ... ) do wystąpienia do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Mam nieodparte wrażenie, że w przypadku ...

  czytaj więcej

 • Resort sprawiedliwości: Bez pośpiechu ws. bankowego <strong>tytułu</strong> <strong>egzekucyjnego</strong>

  Resort sprawiedliwości: Bez pośpiechu ws. bankowego tytułu egzekucyjnego

  ... . linki wyróżnione Trybunał Konstytucyjny zakwestionował formułę bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE), uznając, że narusza ona konstytucyjną zasadę równości. ... na jak najniższym poziomie" - wskazano w liście. Bankowy tytuł egzekucyjny stwierdza wymagalną wierzytelność banku wobec osoby, której instytucja ... Polskich banki wystawiają corocznie 300-500 tys. bankowych tytułów egzekucyjnych, podczas gdy jeszcze w ...

  czytaj więcej

 • Sąd musi zatwierdzić wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego

  ... prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i wskazać dłużnika ... do zapłaty. W tytule egzekucyjnym bank określa wysokość ... wynikają dochodzone roszczenia. Tytuł egzekucyjny powinien też podawać ... oszczędnościowo-kredytowa. Ważne! Tytuł egzekucyjny może wystawić tylko ... Na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego opatrzonego przez ... umieszczona na bankowym tytule egzekucyjnym. Bankowy tytuł egzekucyjny może być także ...

  czytaj więcej

 • Bankowy <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong> przeciwko spadkobiercom dłużnika. Czy to możliwe?

  Bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercom dłużnika. Czy to możliwe?

  ... o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (BTE) przeciwko spadkobiercy dłużnika. Rozbieżne ... stanowi podstawy do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika banku. Stanowisko ... wystawienie przeciw niej tytułu” – uznał SN. Jednak ... także uprawnienie banku do wystawienia tytułu egzekucyjnego” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. ... co prawda bankowe tytuły egzekucyjne, jednak czyni to ...

  czytaj więcej

 • Bankowy <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong> może być niebezpieczny dla kredytobiorców

  Bankowy tytuł egzekucyjny może być niebezpieczny dla kredytobiorców

  ... .in. wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych na podstawie . Te ... w wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie skumulowanych ... od razu. Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) jest bowiem ... na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego dwa i pół ... zostaje wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny, a sąd nada ... może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Nie znaczy to ... klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu płaci zawsze ...

  czytaj więcej

 • Bankowy <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong> zostaje? Projekt uktnął w rządzie

  Bankowy tytuł egzekucyjny zostaje? Projekt uktnął w rządzie

  ... prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE). Zaproponowane przez ... opartych na bankowym tytule egzekucyjnym opatrzonym klauzulą wykonalności ... ciągu trzech dni. Tytuł egzekucyjny z nadaną klauzulą ... do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnym w jeszcze większym ... swoją rzecz wystawia tytuł wykonawczy, nie podlega ... klauzulą wykonalności bankowy tytuł wykonawczy bada jedynie ... przykład ile wystawiły tytułów w stosunku ...

  czytaj więcej

 • "Bankowy <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong> to relikt poprzedniej epoki"

  "Bankowy tytuł egzekucyjny to relikt poprzedniej epoki"

  ... – sam wystawia bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko swojemu klientowi ... czasu nadania bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Czy ... daleko idące przywileje egzekucyjne jak polskie banki. ... z podobnym przywilejem egzekucyjnym, są Węgry. Czy ... gwarantowanie im przywilejów egzekucyjnych sprawia wrażenie, jakby ... dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej ... natychmiastowe wyeliminowanie przywileju egzekucyjnego banków jest, ...

  czytaj więcej

 • PiS: jak najszybciej zlikwidujmy bankowy tytuł egzekucyjny

  Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający ... bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z ... poddanie się bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, który ma zabezpieczyć ... od sądu takiego tytułu egzekucyjnego - nie trzeba w ... sądu o taki tytuł egzekucyjny i klient może ... przed wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego wezwać dłużnika do ... bank wystawi tytuł egzekucyjny.

  czytaj więcej

 • Prezydent podpisał ustawę likwidującą bankowy <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong>

  Prezydent podpisał ustawę likwidującą bankowy tytuł egzekucyjny

  ... , które przyznają bankom możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i zarazem przesądzają, że takie tytuły – po nadaniu im klauzuli wykonalności przez ... albo są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku ... nowela uchyla przepisy dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Reguluje także procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców ...

  czytaj więcej

 • Wierzyciel powinien uzyskać <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong> przeciwko nowemu właścicielowi

  Wierzyciel powinien uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko nowemu właścicielowi

  ... D.B. kwotę tytułem zapłaty. Spółka w ... .p.c.), stwierdzonego tytułem wykonawczym obowiązku na ... wierzyciel powinien uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko tej osobie. ... uzyskać przeciwko niemu tytuł wykonawczy. W rozpoznawanej ... powódki dochodzone kwoty. Tytułem egzekucyjnym, o jakim mowa ... zajęciem w postępowaniu egzekucyjnym – zaspokojenie wierzyciela z ... , wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko ...

  czytaj więcej

 • Bank wystawi tytuł egzekucyjny bez uzyskania od kredytobiorcy oświadczenia o poddaniu się egzekucji

  ... starego portfela nie mają zastosowania wymagania stawiane bankom normalnie przy wystawianiu bankowego tytułu egzekucyjnego – mówi poseł Andrzej Mikołaj Dera (PIS). Wskazuje, że Trybunał podkreślił, że wyrok nie oznacza zmiany linii orzeczniczej w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego i trzeba go rozpatrywać tylko w kontekście kredytów udzielanych spółdzielniom. ...

  czytaj więcej

 • Czy europejski <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong> jest skuteczny przy ugodzie

  Czy europejski tytuł egzekucyjny jest skuteczny przy ugodzie

  ... roku instytucja europejskiego tytułu egzekucyjnego, uregulowana w rozporządzeniu ... sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE) dla roszczeń ... wyjątkiem Danii. Europejski tytuł egzekucyjny wykorzystywany jest przy ... członkowskich. Tytuł ten stosuje ... . Dzięki ETE uzyskanie tytułu egzekucyjnego jest szybsze, ponieważ ... przedsiębiorcy z europejskiego tytułu egzekucyjnego mogą skorzystać w ... stanowią one europejski tytuł egzekucyjny. Pojawia się jednak ...

  czytaj więcej

 • PiS apeluje: Zlikwidujmy bankowy <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong>

  PiS apeluje: Zlikwidujmy bankowy tytuł egzekucyjny

  ... na jego spłacenie. "W Polsce został relikt PRL-u w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego, który powoduje, że bank może zrujnować każdego człowieka, bez wyroku sądu" - przekonuje ... przypomniał, że w kwietniu ubiegłego roku PiS złożyło projekt ustawy likwidującej bankowy tytuł egzekucyjny. Pierwsze czytanie odbyło się w czerwcu. Polityk dodał, że projekt ...

  czytaj więcej

 • PO za zniesieniem prawa do wystawiania <strong>tytułów</strong> <strong>egzekucyjnych</strong> przez banki i SKOK-i

  PO za zniesieniem prawa do wystawiania tytułów egzekucyjnych przez banki i SKOK-i

  ... prowadzenia egzekucji na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych, którym przed dniem 1 sierpnia ... likwidację analogicznego prawa do wystawiania tytułów egzekucyjnych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ... i jego klienta w postępowaniu egzekucyjnym". "Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki i SKOK-i postępowania egzekucyjnego w postępowaniu sądowym. Zapewni ...

  czytaj więcej

 • Bankowy <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong> zniknie dopiero w sierpniu 2016

  Bankowy tytuł egzekucyjny zniknie dopiero w sierpniu 2016

  ... oszczędnościowo-kredytowych. Przepis ten pozwala SKOK-om wystawiać tytuły egzekucyjne na podstawie ich ksiąg lub innych dokumentów. I ... wpłynie na sytuację klientów banków. „Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki i SKOK-i postępowania egzekucyjnego w postępowaniu sądowym. Zapewni to ...

  czytaj więcej

 • Co to jest europejski <strong>tytuł</strong> <strong>egzekucyjny</strong>

  Co to jest europejski tytuł egzekucyjny

  ... roku instytucja europejskiego tytułu egzekucyjnego, uregulowana w rozporządzeniu ... sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego (ETE) dla roszczeń ... na obszarze UE. Tytuł ten stosuje się ... . Dzięki ETE uzyskanie tytułu egzekucyjnego jest szybsze, ponieważ ... stanowią one europejski tytuł wykonawczy. Gdy nie ... przepisów o europejskim tytule wykonawczym, konieczne jest ... zapłaty lub nakaz egzekucyjny, włącznie ...

  czytaj więcej

 • bankowy tytuł egzekucyjny

  Bankowy tytuł egzekucyjny – dokument wystawiony przez bank, w formie oświadczenia, stwierdzający ... należności klienta wobec banku. Po nadaniu przez sąd tytułu natychmiastowej wykonalności, staje się podstawą do egzekucji komorniczej. ... 2 oraz 98.1 Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania ...

  czytaj więcej

 • Firmy chcą większej ochrony przed bankowymi tytułami egzekucyjnymi

  Banki przed wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) powinny być zobligowane do wysłania ... obowiązek poinformować dłużnika o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego. Takie postulaty zgłaszają przedsiębiorcy zrzeszeni w ... sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego. W 2009 r. wpłynęło do sądów ... . Co zmieni się w bankowym tytule egzekucyjnym ● Banki będą miały ...

  czytaj więcej

 • TK: Bankowy <strong>Tytuł</strong> <strong>Egzekucyjny</strong> niezgodny z konstytucją

  TK: Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z konstytucją

  Według konińskiego sądu, ta sytuacja narusza przede wszystkim konstytucyjną zasadą równości podmiotów wobec prawa. "Taka sytuacja rodzi przekonanie społeczne, iż podmiot prawny o dużej sile ekonomicznej może korzystać z rozwiązań prawnych, które uprzywilejowują go w stosunku do innych podmiotów, z uwagi na jego znaczne możliwości finansowe" - czytamy w pytaniu. Prawo ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne