Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny – orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający: