tymczasowy zarząd

Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych (TZTPiE) − struktura administracji cywilnej na terenach wschodnich byłego zaboru rosyjskiego, powołana 9 września 1920 roku rozkazem Wodza Naczelnego WP.