testament

Testament – rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci.