termin zapłaty

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu termin zapłaty. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące termin zapłaty.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przy długich <strong>terminach</strong> <strong>zapłaty</strong> odsetki naliczane już po miesiącu

  Przy długich terminach zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu

  ... prezydenta ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. ... kwestie (ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ... niż 60 dni terminu zapłaty nie będzie rażąco ... przypadku umów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 ... , stosujące niejednokrotnie długie terminy zapłaty. W ustawie przewidziano ... jest organ publiczny, termin zapłaty nie może być ... 60-dniowy termin zapłaty mogą także ...

  czytaj więcej

 • Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Zbyt krótki termin zapłaty za usługę

  ... wykonanie zobowiązanie. Skrócony termin zapłaty Duży niepokój wzbudza ... brzmi: odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę ... ścieki w terminie 20 dni ... . 1 tego rozporządzenia termin zapłaty za dostarczoną wodę ... którego liczy się termin zapłaty. Rozporządzenie wyraźnie bowiem ... wyraźnie stanowi, że termin zapłaty za dostarczoną wodę ... budzić postanowienia dotyczące terminu zapłaty należności oraz konsekwencji ...

  czytaj więcej

 • Zbyt krótki <strong>termin</strong> <strong>zapłaty</strong> za usługę

  Zbyt krótki termin zapłaty za usługę

  ... wykonanie zobowiązanie. Skrócony termin zapłaty Duży niepokój wzbudza ... brzmi: odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę ... ścieki w terminie 20 dni ... . 1 tego rozporządzenia termin zapłaty za dostarczoną wodę ... którego liczy się termin zapłaty. Rozporządzenie wyraźnie bowiem ... wyraźnie stanowi, że termin zapłaty za dostarczoną wodę ... budzić postanowienia dotyczące terminu zapłaty należności oraz konsekwencji ...

  czytaj więcej

 • Dziś mija termin zapłaty raty podatku od nieruchomości

  ... każdego miesiąca. W kwietniu wyjątkowo termin przesunął się o jeden dzień, ... z niej obowiązek zapłaty raty podatku bez ... prezydent miasta) do zapłaty. Wezwanie takie organ ... jednak przesłać w sytuacji, gdy termin do zapłaty minął i powstała zaległość. Konsekwencją przekroczenia terminu zapłaty będzie nie tylko obowiązek uiszczenia ...

  czytaj więcej

 • Fiskus może przesunąć <strong>termin</strong> <strong>zapłaty</strong> podatku

  Fiskus może przesunąć termin zapłaty podatku

  ... wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku. Warto ... możliwość – niezapłacony w terminie płatności podatek stanowi ... wyznaczenia nowej daty zapłaty Otrzymanie pozytywnej odpowiedzi ... mniejsze koszty opóźnienia zapłaty należnego podatku. Jest ... pociągnięciem zalegającego z zapłatą podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej. Zapłata podatku po terminie stanowi bowiem wykroczenie ... , że udzielenie odroczenia terminu płatności ...

  czytaj więcej

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

  ... . Ustawa z o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ... w związku z terminami zapłaty w takich transakcjach. ... ciągu 30 dni. Termin ten liczony jest ... dłużnika do zapłaty. W przeciwnym ... w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 ... pieniężnego. Natomiast gdy termin zapłaty nie został określony ... 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ...

  czytaj więcej

 • 15 listopada upływa <strong>termin</strong> <strong>zapłaty</strong> ostatniej raty podatku od nieruchomości

  15 listopada upływa termin zapłaty ostatniej raty podatku od nieruchomości

  ... wpłacić podatek w terminach do 15 marca, ... . dnia każdego miesiąca. Przekroczenie terminu zapłaty podatku spowoduje konieczność zapłaty odsetek od nieterminowego rozliczenia ... sankcje karne skarbowe. Terminem nie muszą się ... . Wyjaśnijmy również, że termin zapłaty raty do 15 ... od nieruchomości w terminie 14 dni od ... podatku. Podobne zasady zapłaty obowiązują w podatku ...

  czytaj więcej

 • Podatnicy z problemami finansowymi mogą odroczyć <strong>termin</strong> <strong>zapłaty</strong> podatku

  Podatnicy z problemami finansowymi mogą odroczyć termin zapłaty podatku

  Odroczenie terminu płatności podatku lub jego rozłożenie na ... w stanie ponieść ciężaru podatku w terminie ustawowym. Konieczne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku. ... z dowodami spłaty kredytu, wezwania do zapłaty kierowane do swoich dłużników lub nakazy ... składanym wniosku zawrzeć własną propozycję nowego terminu zapłaty podatku lub propozycję harmonogramu spłaty rat. ...

  czytaj więcej

 • Dziś - 15 listopada - mija termin zapłaty rat podatku od nieruchomości i podatku rolnego

  Terminy zapłaty rat podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od ... r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Termin zapłaty ostatniej raty podatku określony dla osób fizycznych wypada ... ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i ...

  czytaj więcej

 • 15 lutego mija termin zapłaty podatku od ciężarówek

  Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (d.m.c.) powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych do używania z przyczepą (naczepą) o d.m.c. zespołu pojazdów od 3,5 tony wzwyż, przyczep lub naczep, które ...

  czytaj więcej

 • Dziś mija termin zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy

  ... 21 grudnia, w związku z tym, że ustawowy termin 20 grudnia wypadał w niedzielę. Do dziś płatna ... i za grudzień, co dla podatników oznacza konieczność zapłaty podatku w podwójnej wysokości. Zgodnie z ... za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnicy płacą w terminie zapłaty i w wysokości równiej zaliczce za miesiąc poprzedni. ...

  czytaj więcej

 • ZUS na wniosek płatnika może odroczyć termin zapłaty składek

  Z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności z tytułu ... można wystąpić o odroczenie terminu płatności składek bieżących lub przyszłych, czyli takich, których termin płatności jeszcze nie upłynął. ... o ulgę do ZUS Terminu i miejsca złożenia wniosku ... ZUS Okresu odroczenia terminu płatności Wysokości opłaty ... wniosek płatnika może odroczyć termin zapłaty składek .

  czytaj więcej

 • Dodatkowy termin na zapłatę raty leasingowej musi być rozsądny

  ... się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej ... na piśmie odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia ... że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne ... gdy opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z ... uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty. W sytuacji, gdy ... wyznaczony przez pozwanego termin zapłaty upływałby dnia następnego ... mu dodatkowego, odpowiedniego terminu na zapłatę. A finansujący jest ...

  czytaj więcej

 • Spóźnienie w zapłacie raty przywraca termin pierwotny

  ... rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości ... takiej decyzji nowym terminem płatności jest dzień, ... podatkowego, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub ... . Jeśli jednak w terminie określonym w decyzji przedsiębiorca nie dokonał zapłaty odroczonego podatku ... określono decyzją organu, termin zapłaty wynosi 14 dni ... wpłata. 14 dni Termin zapłaty Podatnik, który otrzymał ...

  czytaj więcej

 • Sześć tygodni po terminie zapłaty prąd zostanie odcięty

  ... tygodni, licząc od momentu upływu terminu płatności. Energetycy obawiają się, że ... zobowiązania, mimo że zwłoka w zapłacie wiąże się z dodatkowymi ... wystawia fakturę z terminem płatności ● Przy braku płatności w terminie czeka miesiąc na zapłatę ● Sprzedawca po upływie miesiąca: - powiadamia ... dwa tygodnie na zapłatę bieżących i zaległych ...

  czytaj więcej

 • Ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  ... umów, które zawierane są w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Gdy termin zapłaty nie został określony w kontrakcie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe po 30 dniach liczonych od spełnienia świadczenia do dnia zapłaty. Nie dłużej jednak niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Za koszty ...

  czytaj więcej

 • Mija termin zapłaty za stocznie w Gdyni i Szczecinie

  Powodem był list Szczecińskiego Stowarzyszenia Obrony Stoczni, w którym napisano m.in., że stocznia w Szczecinie mogła być "pralnią brudnych pieniędzy". Fundusz zapewnił jednak, że nie zamierza wycofać się z transakcji zakupu majątku obu stoczni. Spółka Polskie Stocznie, która będzie właścicielem majątku stoczni Gdynia i Szczecin, została zarejestrowana przez warszawski ...

  czytaj więcej

 • Zwrot książek wydawnictwu wpływa na termin zapłaty VAT

  ... przepisów przedstawiło Ministerstwo Finansów. Sposób określenia 120-dniowego terminu powstania obowiązku podatkowego ma na celu wskazanie, że ... dnia wydania towarów konkretnemu nabywcy. Przy określeniu tego terminu, np. na etapie dostawy książek przez hurtownię, nie ... chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy. Nie później jednak niż ...

  czytaj więcej

 • Brak decyzji ustalającej podatek od nieruchomości przesunie <strong>termin</strong> <strong>zapłaty</strong>

  Brak decyzji ustalającej podatek od nieruchomości przesunie termin zapłaty

  ... do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 ... musi mieć jednak 14 dni na zapłatę podatku od dnia doręczenia decyzji ustalającej. ... daniny, nie będzie mógł więc żądać zapłaty do 15 marca. zdjęcie główne ... I ratę za 2012 r. w terminie 14 dni. Jedynie kolejne ...

  czytaj więcej

 • 31 stycznia mija termin na zapłatę kapslowego za handel alkoholem

  ... Nawrot z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. Warto pamiętać, że przy wpłacie gotówkowej dokonywanej na rachunek gminy lub za pośrednictwem poczty za dzień zapłaty jest uważany dzień dokonania wpłaty w banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie. Za tę datę nie może być zaś uznana data ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne