termin zapłaty

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu termin zapłaty. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące termin zapłaty.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • PIT: Na jakim druku składamy korektę za 2014 rok?

  PIT: Na jakim druku składamy korektę za 2014 rok?

  ● Czy nie muszę już przekazywać fiskusowi sprawozdania● Na jakim druku należy złożyć korektę za 2014 rok● Czy korzystający z ulgi prorodzinnej nie muszą wypełniać i składać PIT/UZ

  czytaj więcej

 • Decyzja fiskusa może być jak owoc zatrutego drzewa

  Decyzja fiskusa może być jak owoc zatrutego drzewa

  Zaległość się przedawni, mimo rozłożenia jej na raty, jeżeli decyzja w sprawie samego podatku okazała się wadliwa – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Szybsza ścieżka w sądzie przyspieszy odzyskanie pieniędzy

  Szybsza ścieżka w sądzie przyspieszy odzyskanie pieniędzy

  Aby szybciej odzyskać pieniądze, unikając długotrwałych procesów, warto skorzystać z postępowania uproszczonego lub elektronicznego postępowania upominawczego, jeżeli tylko sprawa kwalifikuje się do rozpoznania w tym trybie. Na przykład wartość sporu nie przekracza 10 tys. zł, (w postępowaniu uproszczonym) lub roszczenie stało się wymagalne w ciągu trzech lat przed dniem wniesienia pozwu (w elektronicznym postępowaniu upominawczym).

  czytaj więcej

 • Ustawa Prawo zamówień publicznych [KOMENTARZ cz. I]

  Ustawa Prawo zamówień publicznych [KOMENTARZ cz. I]

  Długo oczekiwana nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) weszła w życie 28 lipca 2016 r.

  czytaj więcej

 • Jest projekt dot. reprywatyzacji. Ziobro: Szybka ścieżka przywracania stanu zgodnego z prawem

  Jest projekt dot. reprywatyzacji. Ziobro: Szybka ścieżka przywracania stanu zgodnego z prawem

  Komisja, kierowana przez wiceszefa MS lub MSWiA zbada kontrowersyjne decyzje reprywatyzacyjne w stolicy; gdy stwierdzi, że taka sprawa aktualnie się toczy, będzie mogła ją wstrzymać - głosi projekt ustawy. To szybka ścieżka przywracania stanu zgodnego z prawem - mówi PAP Zbigniew Ziobro.

  czytaj więcej

 • Gdzie należy złożyć PIT? Dowiedz się, który urząd skarbowy jest właściwy

  Gdzie należy złożyć PIT? Dowiedz się, który urząd skarbowy jest właściwy

  Właściwość miejscowa urzędu skarbowego określana jest na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Złożenie przez pomyłkę deklaracji do niewłaściwego urzędu nie poniesie jednak ze sobą negatywnych konsekwencji dla podatnika.

  czytaj więcej

 • Firmy mogą się domagać zwrotu pieniędzy za noclegi w kabinach ciężarówek

  Firmy mogą się domagać zwrotu pieniędzy za noclegi w kabinach ciężarówek

  Firmy, które przegrały procesy o wypłatę ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek, mogą się domagać od kierowców zwrotu pieniędzy. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  czytaj więcej

 • Zaliczki na poczet darowizny nie mogą być wyższe niż ona sama

  Zaliczki na poczet darowizny nie mogą być wyższe niż ona sama

  Student zapłaci 12 tys. zł podatku od 60 tys. zł, które dostał od rodziców. To niezgłoszona do opodatkowania pożyczka, a nie darowizna zwolniona z daniny – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Rząd wypowiada wojnę wysypiskom. Za śmieci zapłacimy jeszcze więcej?

  Rząd wypowiada wojnę wysypiskom. Za śmieci zapłacimy jeszcze więcej?

  Gminy będą musiały płacić za oddanie odpadów na składowisko ponad dwukrotnie więcej. Niestety koszty mogą przerzucić na mieszkańców.

  czytaj więcej

 • Jak ująć koszty pozyskiwania finansowania

  Jak ująć koszty pozyskiwania finansowania

  Jesteśmy firmą deweloperską działającą zarówno w segmencie budownictwa mieszkaniowego, jak i komercyjnego. Obecnie realizujemy kilka inwestycji, które są przez nas finansowane środkami własnymi, jak również środkami pozyskanymi z zewnątrz – kredytem bankowym inwestycyjnym w euro oraz pożyczką na bieżącą działalność od jednej ze spółek z grupy, którą również możemy częściowo przeznaczyć inwestycyjnie. Czy całość kosztów związana z obsługą zadłużenia może być przez nas zaklasyfikowana jako zwiększenie wartości powstających inwestycji, czy też nie?

  czytaj więcej

 • Niższe odsetki od zaległości także przy zaliczkach na podatek

  Niższe odsetki od zaległości także przy zaliczkach na podatek

  Wykazanie w rocznej deklaracji CIT-8 skorygowanych zaliczek na podatek dochodowy nie pozbawia prawa do preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowych – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Niezawinione przez wykonawcę opóźnienia nie spowodują finansowych konsekwencji

  Niezawinione przez wykonawcę opóźnienia nie spowodują finansowych konsekwencji

  Zawarłem z gminą umowę, w ramach której zobowiązałem się m.in. wybudować świetlicę szkolną i budynek hydroforni. Ponadto miałem wykonać instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Termin wykonania inwestycji określono na 30 września 2016 r. Zobowiązany zostałem do dołączenia do protokołu odbioru końcowego kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym także pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Umowa została wykonana do 30 września 2016 r., co zostało potwierdzone adnotacją tej treści zawartą w komisyjnym protokole odbioru końcowego z 18 listopada 2014 r. Tego bowiem dnia przedłożyłem gminie pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. To opóźnienie spowodowane było brakami w dokumentacji przekazanej mi przez burmistrza (nieważna była decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych). Dlatego starosta wydał ten dokument dopiero po 82 dniach od wszczęcia postępowania. Gmina naliczyła jednak karę umowną za opóźnienie w realizacji umowy. Czy miała do tego prawo?

  czytaj więcej

 • Spółka partnerska: Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

  Spółka partnerska: Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

  Spółka partnerska (dalej: sp. p.) jest spółką osobową utworzoną przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, może być ona zawiązana dla realizacji więcej niż jednej wolnej profesji. Natomiast za wszelkie długi ww. spółki odpowiedzialność ponosi ona sama, całym swoim majątkiem. Obok niej odpowiadają również jej partnerzy. Przy czym reguły odpowiedzialności tych ostatnich kształtują się odmiennie w zależności od tego, czego konkretnie dotyczy zadłużenie podmiotu. Poniżej opisujemy te reguły oraz przybliżamy je na przykładach.

  czytaj więcej

 • Jest ulga na badania i rozwój, tylko nie wiadomo, kiedy z niej korzystać

  Jest ulga na badania i rozwój, tylko nie wiadomo, kiedy z niej korzystać

  Jest problem z ustaleniem momentu odliczania wydatków na badania i rozwój. Ministerstwo Finansów twierdzi, że liczy się rok ujęcia ich w kosztach podatkowych. Inaczej uważa dyrektor warszawskiej izby skarbowej.

  czytaj więcej

 • Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 tys. zł. Jak zwykle wzrosną też niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których jest ona bazą

  czytaj więcej

 • Można żądać zwrotu korzyści, jeśli umowa to przewiduje

  Można żądać zwrotu korzyści, jeśli umowa to przewiduje

  Sprawa dotyczyła pozwu, jaki spółka D. skierowała przeciwko firmie leasingowej T. o zapłatę ok. 60 tys. zł. Chodziło o zwrot korzyści, jakie T. uzyskała w wyniku rozwiązania umowy. Spółka D. zawarła umowę leasingu samochodu osobowego, ale pod sam koniec jej trwania zaczęła mieć kłopoty ze spłatami rat.

  czytaj więcej

 • Z nowej ulgi w PIT i CIT skorzystają nie tylko przedsiębiorcy. Ale brutto czy netto?

  Z nowej ulgi w PIT i CIT skorzystają nie tylko przedsiębiorcy. Ale brutto czy netto?

  Ulga na złe długi w podatkach dochodowych będzie czymś na wzór obowiązującej już od lat ulgi w VAT. Wierzyciel wycofa zapłacony podatek, a dłużnik zwróci do budżetu państwa to, co zdążył już odliczyć.

  czytaj więcej

 • RPO do TK: Skarga pauliańska nie jest dla fiskusa

  RPO do TK: Skarga pauliańska nie jest dla fiskusa

  Organy podatkowe nie powinny chodzić do sądów powszechnych z żądaniem uznania za bezskuteczne transakcji zawieranych przez podatników. RPO złożył właśnie w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

  czytaj więcej

 • Bat na kartele: Poszkodowani łatwiej uzyskaja odszkodowanie

  Bat na kartele: Poszkodowani łatwiej uzyskaja odszkodowanie

  Kartele cenowe, porozumienia czy inne naruszenia prawa konkurencji niejednokrotnie powodują znaczne szkody po stronie kontrahenta, jak i odbiorców końcowych (konsumentów). To oni płacą wyższe ceny za objęte zmową cenową towary czy też ponoszą konsekwencje związane z koniecznością nabywania danego towaru tylko od jednego przedsiębiorcy. Dla wszystkich poszkodowanych przedsiębiorców i konsumentów dobrą wiadomością jest to, że wkrótce dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przez kontrahentów naruszających zasady konkurencji może stać się łatwiejsze. W konsultacjach społecznych znajduje się bowiem projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Implementuje on przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, („dyrektywa odszkodowawcza”).

  czytaj więcej

 • Łódzki pomysł na walkę z dopalaczami. Przyniesie więcej szkody czy pożytku?

  Łódzki pomysł na walkę z dopalaczami. Przyniesie więcej szkody czy pożytku?

  Problem: Za pomocą powództwa wytoczonego przez rzecznika konsumentów Łódź chce unieważniać umowy zakupu szkodliwych substancji z uwagi na wprowadzenie kupującego w błąd. Punktem zaczepienia jest inne niż spodziewane działanie produktu. To z kolei ma otworzyć drogę do kolejnego postępowania o odszkodowanie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników