termin zapłaty

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu termin zapłaty. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące termin zapłaty.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Podatek od nieruchomości: Syn, który jest współwłaścicielem działki odpowiada za dług rodziców

  Podatek od nieruchomości: Syn, który jest współwłaścicielem działki odpowiada za dług rodziców

  PROBLEM: Rodzice podatnika kilka lat temu kupili działkę, a on został jej współwłaścicielem. Sami rozpoczęli prowadzenie działalności. Wzięli kredyt, ale spowodował on, że wpadli w długi. Nie płacili podatku od nieruchomości. Gmina zaczęła ścigać ich syna, żądając spłaty tego podatku. Podatnik na spłatę musiałby wziąć kredyt, ale nie ma takiej możliwości, bo skarbówka weszła mu już na pensję. Czy za dług powstały w wyniku działalności rodziców odpowiada również ich syn, współwłaściciel nieruchomości? Jakie możliwości ma podatnik, aby wyjść na prostą w kwestii podatku od nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Interpretacje fiskusa nie są ostateczne. Szef KAS je porządkuje

  Interpretacje fiskusa nie są ostateczne. Szef KAS je porządkuje

  Podatnik nigdy nie może mieć pewności, że wydane przez fiskusa stanowisko jest ostateczne. Urząd może zmienić zdanie w dowolnym momencie, bo przepisy nie przewidują ograniczeń czasowych – wyjaśnia resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć odwrotne obciążenie VAT w transakcjach międzynarodowych

  Jak rozliczyć odwrotne obciążenie VAT w transakcjach międzynarodowych

  Spółka akcyjna zajmuje się produkcją zaawansowanych urządzeń dla różnych branż produkcyjnych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności często nabywa usługi i towary od zagranicznych kontrahentów. W większości przypadków zakupiony towar przyjeżdża z państw Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o usługi, to są one kupowane zarówno w ramach Wspólnoty, jak i z państw trzecich. W poprzednich latach zdarzało się, że księgowość firmy dowiadywała się o nabytych usługach w kilka miesięcy po ich wykonaniu przez zagranicznego kontrahenta. Najczęściej było to tak, że świadczący przesyłał fakturę, jednocześnie upominając się o zapłatę, a pracownik spółki, który obsługiwał z jej strony transakcję, dopiero wówczas przekazywał do księgowości dokument i wraz z nim informację. Niejednokrotnie główna księgowa spółki zwracała się do szefów innych działów z prośbą, aby ci motywowali swoich pracowników do tego, aby niezwłocznie przekazywali informacje o imporcie usług, ale skutek tych próśb był mizerny. Również zarząd był informowany o usprawnieniu przepływu informacji dla wyeliminowania częstych korekt składanych deklaracji VAT, jednak i to nie pomogło. Tłumaczenie pracowników dokonujących zakupu usług od zagranicznych kontrahentów zawsze było takie samo: owszem, nabywają takie świadczenia, ale zagraniczni kontrahenci przekazują faktury z opóźnieniem i dopiero wówczas mogą oni dostarczyć je do księgowości.

  czytaj więcej

 • Jakie podatki od wykonania robót budowlanych na rzecz bezpośredniego kontrahenta

  Jakie podatki od wykonania robót budowlanych na rzecz bezpośredniego kontrahenta

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) jest firmą budowlano-montażową. 26 września 2017 r. wykonał i zgłosił do odbioru usługę budowlaną (roboty malarskie, PKWiU 2008 43.34.10.0) na rzecz firmy X (podatnik VAT czynny). Prace polegały na odmalowaniu ścian lokalu użytkowego (biura) firmy X w Gdańsku. Firma X nie refakturuje nabytych usług na rzecz innego podmiotu. Wartość kontraktu wyceniono na kwotę 7000 zł netto. Protokół odbioru prac budowlanych został podpisany 9 października 2017 r. i tego dnia wystawiono fakturę. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć PIT i VAT od wykonanej usługi budowlanej na rzecz firmy X? Podatek VAT i zaliczki na PIT przedsiębiorca rozlicza za okresy miesięczne. PIT rozlicza na zasadach podatku liniowego.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa z 9 października

  Poradnia rachunkowa z 9 października

  ● Jak zaewidencjonować odroczoną opłatę za wycinkę drzew

  czytaj więcej

 • Rzeszów: W listopadzie proces prezesa SA w Krakowie Krzysztofa S.

  Rzeszów: W listopadzie proces prezesa SA w Krakowie Krzysztofa S.

  7 listopada przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie ma się rozpocząć proces b. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa S. Jest on oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie brudnych pieniędzy.

  czytaj więcej

 • Trzeba opracować nowy wzór wezwania do zapłaty

  Trzeba opracować nowy wzór wezwania do zapłaty

  Wierzyciel będzie musiał poinformować w nim dłużnika o prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Odpowiednią klauzulę trzeba uwzględnić w pismach wysyłanych od 13 listopada.

  czytaj więcej

 • Ordynacja podatkowa całkiem na nowo. Będzie można wystąpić z wnioskiem o odpłatną kontrolę

  Ordynacja podatkowa całkiem na nowo. Będzie można wystąpić z wnioskiem o odpłatną kontrolę

  Odpłatna kontrola na wniosek podatnika? Współpraca z urzędem skarbowym w sprawie bieżących rozliczeń? Takie możliwości są przewidziane w proponowanych przepisach.

  czytaj więcej

 • Odsetki ustawowe 2017: Ile wynoszą i jak je obliczyć

  Odsetki ustawowe 2017: Ile wynoszą i jak je obliczyć

  Jeżeli dłużnik zalega z zapłatą należności, możemy domagać się odsetek za opóźnienie. W sytuacji, gdy nie określimy ich wysokości w umowie, będą one ustalone zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego. W przepisach znajdziemy również określoną wysokość odsetek kapitałowych związanych z udzielonym nam kredytem lub pożyczką. Dowiedz się, czym są i ile wynoszą odsetki ustawowe.

  czytaj więcej

 • Mechanizm podzielonej płatności w Sejmie: 5 faktów o split payment

  Mechanizm podzielonej płatności w Sejmie: 5 faktów o split payment

  Szykują się zmiany dla podatników VAT. Wszystko wskazuje na to, że od 1 kwietnia 2018 roku firmy będą posiadały obowiązkowy rachunek VAT nieodpłatnie prowadzony przez bank. Co to oznacza?

  czytaj więcej

 • Prezydent podpisał nowelizację ws. opłat komorniczych

  Prezydent podpisał nowelizację ws. opłat komorniczych

  Dostosowanie opłat za opróżnienie lokalu mieszkalnego do orzeczenia TK z 2015 r. i wprowadzenie niższych stawek dla dłużników, którzy dobrowolnie opuszczają lokal - przewiduje nowelizacja ustawy o komornikach sądowych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

  czytaj więcej

 • Zmiany w kodeksie karnym skarbowym: Koniec z pobłażliwością dla zwlekających z zapłatą

  Zmiany w kodeksie karnym skarbowym: Koniec z pobłażliwością dla zwlekających z zapłatą

  Grzegorz Gręda: Jeśli ktoś może zapłacić podatek podczas rozprawy, to mógł to zrobić również wcześniej. Dlatego nie powinien uniknąć kary. Co najwyżej może dobrowolnie poddać się odpowiedzialności.

  czytaj więcej

 • Odsetki od nienależnych świadczeń: ZUS kontra sądy

  Odsetki od nienależnych świadczeń: ZUS kontra sądy

  Wbrew ustalonej już linii orzeczniczej organ rentowy wciąż nalicza je od daty wypłaty spornych kwot. Nie zamierza jednak zmieniać stanowiska. Wręcz przeciwnie, zabiega o zmianę obowiązujących przepisów.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 12 października

  Poradnia ubezpieczeniowa z 12 października

  ● Czy po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej zwolniony pracownik uzyska świadczenie przedemerytalne z ZUS

  czytaj więcej

 • Poszkodowani przez orkan Ksawery mogą liczyć na pomoc w opłaceniu składek ZUS

  Poszkodowani przez orkan Ksawery mogą liczyć na pomoc w opłaceniu składek ZUS

  Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wskutek orkanu „Ksawery”, mogą zwrócić się do ZUS o pomoc w zapłaceniu bieżących lub przyszłych składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W przypadku pozytywnej decyzji przedsiębiorca zyska możliwość odroczenia terminu płatności – tym samym nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jej wysokość to 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jest ona naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki.

  czytaj więcej

 • Rusza zapowiadana rewolucja w procedurze cywilnej

  Rusza zapowiadana rewolucja w procedurze cywilnej

  Zapobieganie tzw. nadużyciu prawa procesowego, stworzenie systemu zażaleń poziomych, wprowadzenie zasady ponownego rozpoznania sprawy po uchyleniu orzeczenia w II instancji przez ten sam skład sądu – to tylko niektóre cele, jakie chce osiągnąć rząd, planując zmiany w procedurze cywilnej.

  czytaj więcej

 • Drosik: Ulga na złe długi ułatwi odzyskanie CIT, a nie całej należności

  Drosik: Ulga na złe długi ułatwi odzyskanie CIT, a nie całej należności

  Ulga na złe długi w PIT i CIT nie zagwarantuje wpływów do budżetu, nie spełni też funkcji pozafiskalnych. Nie wiadomo, po co rząd chce ją przywrócić - mówi w wywiadzie dla DGP dr Jacek Drosik doradca podatkowy w Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

  czytaj więcej

 • Inwentaryzacja to nie tylko spis z natury

  Inwentaryzacja to nie tylko spis z natury

  Najwięcej zaangażowania i pracy wymaga przeprowadzenie spisu z natury, dlatego utożsamiamy tę metodę z całą inwentaryzacją. Tymczasem inne metody – weryfikacja zapisów w księgach i potwierdzenie salda – potrafią sprawiać kłopoty nie tylko księgowym.

  czytaj więcej

 • Od przedawnionego długu trzeba zapłacić PIT

  Od przedawnionego długu trzeba zapłacić PIT

  Obowiązek podatkowy może powstać ponownie nawet po 10 latach.

  czytaj więcej

 • Strony szanują to, co same wypracowały. Jak działa ugoda mediacyjna?

  Strony szanują to, co same wypracowały. Jak działa ugoda mediacyjna?

  - Ugoda mediacyjna, opatrzona klauzulą wykonalności, ma moc orzeczenia sądowego, które można skierować do egzekucji komorniczej. Ale, co ciekawe, 80–90 proc. takich ugód jest realizowanych dobrowolnie - mówi w wywiadzie dla DGP Cezary Jezierski, radca prawny, mediator, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, prezes Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników