termin wystawienia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu termin wystawienia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące termin wystawienia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Od 2016 roku część organizacji non profit bez ksiąg rachunkowych

  Od 2016 roku część organizacji non profit bez ksiąg rachunkowych

  Od 2016 r. niektóre jednostki mogą zrezygnować z pełnej rachunkowości. W zamian jednak zobowiązano je do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jest ona zbliżona do PKPiR.

  czytaj więcej

 • Rachunkowość: 11 najczęściej popełnianych błędów

  Rachunkowość: 11 najczęściej popełnianych błędów

  Każda jednostka sektora finansów publicznych, przystępując do zamknięcia ksiąg rachunkowych, które są podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, powinna wykonać wiele czynności, aby zrobić to prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Powracającego do pracy, który nadal jest do niej niezdolny, można zwolnić w trybie natychmiastowym

  Powracającego do pracy, który nadal jest do niej niezdolny, można zwolnić w trybie natychmiastowym

  TEZA: Zakaz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 par. 3 k.p.) nie ma zastosowania, jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby powodującej tę niezdolność, a do pracy zgłasza się tylko w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę.

  czytaj więcej

 • Jakie obowiązki ma chory pracownik wobec pracodawcy

  Jakie obowiązki ma chory pracownik wobec pracodawcy

  Pracownik powinien jak najszybciej powiadomić pracodawcę o chorobie i dostarczyć mu zwolnienie lekarskie.

  czytaj więcej

 • Francja: Złożą Hollande'a ofiarnego

  Francja: Złożą Hollande'a ofiarnego

  Dodatkowe cięcia finansowe w trakcie kampanii wyborczej mogłyby zaszkodzić urzędującemu prezydentowi, gdyby nie to, że i tak nie ma on praktycznie żadnych szans na reelekcję. Francja, która w ostatnich latach miała problemy z dotrzymywaniem uzgodnień z Brukselą w sprawie redukcji deficytu budżetowego, w tym zamierza je wypełnić i wprowadzić dodatkowe oszczędności. Ich ubocznym skutkiem będzie wprawdzie dalszy spadek popularności Francois Hollande’a, ale na niemal równo rok przed pierwszą turą wyborów prezydenckich jego szanse na reelekcję i tak są znikome.

  czytaj więcej

 • Kiedy musisz poinformować pracodawcę o ciąży

  Kiedy musisz poinformować pracodawcę o ciąży

  Nawet jeśli pracownica nie poinformuje przełożonego o ciąży, nadal przysługują jej ochrona prawna, w tym zakaz zwalniania z pracy.

  czytaj więcej

 • Chaos w składkach wypadkowych. Firmy powinny szybko sprawdzić stan swoich wpłat

  Chaos w składkach wypadkowych. Firmy powinny szybko sprawdzić stan swoich wpłat

  Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwa stracą możliwość ubiegania się o nienależnie opłacone składki sprzed dziesięciu lat, do czego teraz jeszcze mają prawo. Firmy powinny szybko sprawdzić stan swoich wpłat. Skróci się bowiem do 5 lat okres, za który płatnik będzie mógł otrzymać zwrot składek wypadkowych. A to wszystko za sprawą ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), która wprowadziła zmiany do art. 24 ust. 4 i ust. 6g ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm).

  czytaj więcej

 • Szpitale: Ustawa o terminach zapłaty nie rozwiązała problemów

  Szpitale: Ustawa o terminach zapłaty nie rozwiązała problemów

  Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) wprowadziła istotne zmiany w sposobie naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie płatności. Jednak jak twierdzą firmy nie spowodowało to zmian we współpracy z placówkami medycznymi. Do końca 2015 r. odsetki za zwłokę regulowała ordynacja podatkowa (stawka równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP i 2 pkt proc., ale nie niższa niż 8 proc.).

  czytaj więcej

 • Jakich zmian w rozliczaniu VAT mogą się spodziewać firmy

  Jakich zmian w rozliczaniu VAT mogą się spodziewać firmy

  Według szacunków wyłudzenia w zakresie VAT w Polsce sięgają 50 mld zł. Problem ten jest jednak problemem ogólnounijnym. Różnica między oczekiwanymi dochodami a faktycznie pobranym w państwach członkowskich podatkiem wyniosła w 2013 r. niemal 170 mld euro. Ogłaszane w Polsce i w Unii Europejskiej plany działania mają służyć skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw oraz wspieraniu przedsiębiorstw. Czy rzeczywiście tak będzie?

  czytaj więcej

 • Gmina się nie dowie, czyje odpady trafiają do kosza

  Gmina się nie dowie, czyje odpady trafiają do kosza

  Zamierzamy zmienić uchwałę w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej odpadów w naszej gminie. Zmiana ma polegać na wprowadzeniu obowiązku podawania w tej deklaracji oprócz danych osobowych składającego (na ogół danych właściciela) również danych innych osób, które zamieszkują ze składającym, czyli np. imion i nazwisk członków jego rodziny. Te dane byłyby ujęte w załączniku, tzw. wykazie osób zamieszkujących daną nieruchomość. To ma również służyć lepszej kontroli obowiązków mieszkańców w zakresie wnoszenia ww. opłaty. Czy będzie to zgodne z prawem?

  czytaj więcej

 • Funkcjonariusz straży ochrony kolei musi słyszeć szepty. I to z 2 metrów

  Funkcjonariusz straży ochrony kolei musi słyszeć szepty. I to z 2 metrów

  Funkcjonariusze straży ochrony kolei ze względu na specyfikę swojej pracy muszą posiadać odpowiednie warunki zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Niestety nie wszystkie osoby z ułomnością słuchu będą mogły cieszyć się karierą w tym zawodzie.

  czytaj więcej

 • Jakich dokumentów warto poszukać, aby podwyższyć emeryturę?

  Jakich dokumentów warto poszukać, aby podwyższyć emeryturę?

  Do wyliczenia, ile odłożyliśmy na starość przed reformą systemu, ważne są przede wszystkim staż pracy i wysokość zarobków.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników