termin wystawienia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu termin wystawienia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące termin wystawienia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nie zawsze pośrednik musi ewidencjonować sprzedaż w kasie

  Nie zawsze pośrednik musi ewidencjonować sprzedaż w kasie

  Podatnik zdecydował się na pośredniczenie przez aplikację w sprzedaży usług oferowanych przez różne restauracje (usługodawców). Klient może wybrać jedną z trzech form zapłaty: gotówką w lokalu lub przy dostawie płatną do rąk usługodawcy za pokwitowaniem, kartą w lokalu usługodawcy lub poza lokalem przy dostawie, jeśli usługodawca zapewnia taką możliwość, za pośrednictwem aplikacji (w przypadku zarejestrowania konta w serwisie). Wszelkie płatności dokonywane przez klientów za pośrednictwem aplikacji są realizowane za pośrednictwem portalu i na warunkach wskazanych przez jego właścicieli. Podatnik w terminach wskazanych w umowie agencyjnej przelewa środki pieniężne na wskazane przez usługodawcę konto. Nie jest on stroną umowy zawieranej za pośrednictwem aplikacji, a jedynie pośrednikiem w jej zawarciu i nie nabywa ani nie sprzedaje usług. Wszelkie płatności pobierane przy użyciu aplikacji pobierane są w imieniu i na rzecz usługodawców, którzy są zobowiązani wystawić klientowi paragon lub fakturę. Podatnik rozlicza się z usługodawcą na podstawie faktury VAT dokumentującej wysokość prowizji. Do tego typu usług podatnik stosuje 23-proc. stawkę VAT. Podatnik nie dokonuje sprzedaży usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i nie przewiduje tego w przyszłości. Czy jest zobligowany do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

  czytaj więcej

 • Skutki wystawienia spóźnionego rachunku

  Skutki wystawienia spóźnionego rachunku

  Nie ulega wątpliwości, że zbyt późno wystawiona faktura obciąża, z punktu widzenia VAT, jedynie jej wystawcę.

  czytaj więcej

 • Czy nie będąc w związku małżeńskim można ubiegać się o wspólny wyjazd z partnerem do sanatorium?

  Czy nie będąc w związku małżeńskim można ubiegać się o wspólny wyjazd z partnerem do sanatorium?

  Skierowania wystawione dla obojga partnerów warto zapakować do wspólnej koperty i złożyć je razem we własnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Dobrze byłoby dołączyć informację o chęci wspólnego wyjazdu, ale nie jest to absolutnie konieczne.

  czytaj więcej

 • Przyszłość polskiego systemu emerytalnego: Albo zmiany albo niewypłacalność

  Przyszłość polskiego systemu emerytalnego: Albo zmiany albo niewypłacalność

  "Systemy z pewnymi dobrymi cechami, ale również z istotnymi brakami, które powinny być wyeliminowane" - taką ocenę Melbourne Mercer Global Pension Index 2016 wystawił systemom emerytalnym kilku krajów, wśród nich Polski. O raporcie, koniecznych zmianach i przeglądzie emerytalnym rozmawiali w PAP uczestnicy debaty Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

  czytaj więcej

 • Egzekucja: Przekazywanie długów przez komorników działa za szybko

  Egzekucja: Przekazywanie długów przez komorników działa za szybko

  Nie po czterech, ale po maksymalnie siedmiu dniach komornik będzie przelewał zajęte środki na konto wierzyciela. Zmiana ma lepiej chronić osoby pokrzywdzone niesłuszną egzekucją.

  czytaj więcej

 • Zmiany w prawie: Firma podpisze umowę i zwolni za pomocą e-maila

  Zmiany w prawie: Firma podpisze umowę i zwolni za pomocą e-maila

  Pracodawca będzie mógł zawrzeć lub rozwiązać umowę oraz prowadzić dokumentację w wersji elektronicznej. Akta przechowa tylko przez 10 lat.

  czytaj więcej

 • Powodzenie zmian w II i III filarze emerytalnym będzie zależało od szczegółów i współpracy z partnerami

  Powodzenie zmian w II i III filarze emerytalnym będzie zależało od szczegółów i współpracy z partnerami

  "System z pewnymi dobrymi cechami, ale również z istotnymi brakami, które powinny być wyeliminowane" - taką ocenę Melbourne Mercer Global Pension Index 2016 wystawił polskiemu systemowi emerytalnemu. O koniecznych zmianach i przeglądzie emerytalnym rozmawiali w PAP uczestnicy debaty Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

  czytaj więcej

 • Zmiana sprzedawcy energii: Kolejny przykład wprowadzania klientów w błąd

  Zmiana sprzedawcy energii: Kolejny przykład wprowadzania klientów w błąd

  Podawanie się przez telefon za dotychczasowego sprzedawcę energii czy sztuczki z zaklejaniem nazwy firmy na umowie nie są skuteczne. Pokrzywdzeni dochodzą swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Prawa autorskie majątkowe: Jak skutecznie chronić swoje interesy [ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW]

  Prawa autorskie majątkowe: Jak skutecznie chronić swoje interesy [ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW]

  Twórcy, który stworzył utwór (dzieło) przysługują autorskie prawa majątkowe, którymi może on swobodnie dysponować i tym samym w drodze umowy przenieść je na osobę trzecią. Strony umowy z uwagi na ogólną zasadę swobody umów (art. 353¹ KC) mogą w zasadzie w sposób dowolny ukształtować postanowienia wiążącej je umowy.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć w firmie usługi detektywistyczne

  Jak rozliczyć w firmie usługi detektywistyczne

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) jest firmą transportową. W maju 2016 r. został skradziony jeden z samochodów ciężarowych będący własnością spółki i ujęty w ewidencji środków trwałych. Kradzież została zgłoszony na policję. Dodatkowo spółka zleciła poszukiwanie samochodu ciężarowego agencji detektywistycznej. Wykonała ona swą usługę 7 listopada 2016 r., wskazując w pisemnym sprawozdaniu miejsce, gdzie samochód się obecnie znajduje. Spółka zamierza podjąć kroki prawne mające na celu odzyskanie pojazdu. Za wykonanie usługi detektywistycznej spółka otrzymała 21 listopada 2016 r. fakturę wystawioną przez agencję detektywistyczną 14 listopada 2016 r. na kwotę 5000 zł plus 1150 zł VAT. Faktura nie została jeszcze zapłacona. Jak spółka powinna rozliczyć tę fakturę na gruncie podatku CIT i VAT, czy może odliczyć VAT, a pozostałą część wynagrodzenia zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

  czytaj więcej

 • Jak zarejestrować znak towarowy w grupie spółek córek

  Jak zarejestrować znak towarowy w grupie spółek córek

  OPIS SYTUACJI: Spółka z o.o. działająca pod firmą Nowe Produkty przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kilku nowych wyrobów. W związku z rozbudową oferty podjęto decyzję o opracowaniu spójnej polityki marketingowej. Zarząd chce przede wszystkim zarejestrować znak towarowy wspólny dla wszystkich produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo. W tym celu zlecono znajomemu grafikowi opracowanie logotypu oraz innych elementów kampanii marketingowej. W związku z zamiarem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy konieczne stało się zawarcie umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych przez grafika na zamówienie spółki. Członkowie zarządu mają jednak wątpliwości co do prawidłowej konstrukcji tego typu umowy, dlatego postanowili zlecić jej opracowanie współpracującemu prawnikowi. Spółka pierwszy raz będzie występować do Urzędu Patentowego RP. W trakcie przygotowania do procedury rejestracji znaku towarowego pojawiły się kolejne trudności wynikające ze zmiany sposobu obliczania opłat pobieranych przez Urząd Patentowy RP. Zarząd postanowił zatem zapytać prawnika, jak we właściwy sposób obliczyć wysokość opłat, a także podjąć decyzję o liczbie klas, w których znak towarowy ma zostać zarejestrowany.

  czytaj więcej

 • PFRON: Sprzeczne stanowiska w sprawie sankcji za brak informacji o uldze

  PFRON: Sprzeczne stanowiska w sprawie sankcji za brak informacji o uldze

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wskazuje, że nieprzekazanie każdemu kontrahentowi druku INF-U określającego wysokość obniżenia we wpłacie na fundusz grozi karą finansową. Pracodawcy są zdezorientowani, bo wcześniej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) twierdziło, że niewystawienie tej informacji nie jest sankcjonowane.

  czytaj więcej

 • Sejm zaakceptował "dużą" nowelizację ustawy o VAT

  Sejm zaakceptował "dużą" nowelizację ustawy o VAT

  Ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych - taki ma być efekt "dużej" noweli ustawy o VAT, którą zaakceptował w środę Sejm.

  czytaj więcej

 • Chorzy na raka nie będą odsyłani do przychodni

  Chorzy na raka nie będą odsyłani do przychodni

  Kartę DiLO, uprawniającą do skorzystania z szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia nowotworów, wreszcie bez problemów będą mogli wypisywać lekarze specjaliści z poradni, a nawet ci realizujący badania przesiewowe np. w mammobusach. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793), który w trybie obiegowym w najbliższych dniach ma przyjąć Rada Ministrów.

  czytaj więcej

 • Z dawnego projektu został tylko profiskalizm [WYWIAD]

  Z dawnego projektu został tylko profiskalizm [WYWIAD]

  - Nie jestem przeciwna sankcyjności, jeśli jest ona wymierzona w podmioty nadużywające prawa. Mam jednak poważne wątpliwości, czy ofiarą nowych rozwiązań nie padną uczciwi podatnicy - uważa Dorota Kosacka-Olszewska, doradca podatkowy, DK Doradztwo w Białymstoku.

  czytaj więcej

 • Konstytucja dla biznesu: Fiskus złagodnieje, obciążenia dla przedsiębiorców spadną

  Konstytucja dla biznesu: Fiskus złagodnieje, obciążenia dla przedsiębiorców spadną

   Będzie ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Dziedziczenie firmy będzie nieopodatkowane. Minister finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, gdy wyrok NSA będzie sprzeczny z jego wcześniejszym stanowiskiem

  czytaj więcej

 • Rehabilitant przyjedzie do domu niesprawnego pacjenta

  Rehabilitant przyjedzie do domu niesprawnego pacjenta

  Rehabilitacja w warunkach domowych jest możliwa i przeznaczona dla osób nieporuszających się samodzielnie i niemających możliwości dotarcia do zakładu rehabilitacyjnego. Jednak w każdym konkretnym przypadku decyduje lekarz prowadzący.

  czytaj więcej

 • Putin czerpie z kryzysu elit. Vaissié: Tylko socjaliści są odporni na rosyjską propagandę [WYWIAD]

  Putin czerpie z kryzysu elit. Vaissié: Tylko socjaliści są odporni na rosyjską propagandę [WYWIAD]

  Spośród francuskich partii tylko socjaliści są odporni na rosyjską propagandę - profesor Cécile Vaissié, historyk i politolog z Uniwersytetu w Rennes, autorka książki „Les Réseaux du Kremlin en France” (Sieci Kremla we Francji).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników