termin wystawienia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu termin wystawienia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące termin wystawienia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 4 prawa pracownika przechodzącego na emeryturę

  4 prawa pracownika przechodzącego na emeryturę

  Osoba przechodząca na emeryturę otrzyma od pracodawcy odprawę pieniężną w wysokości przynajmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przysługuje jej także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

  czytaj więcej

 • To przecież nie jest pana mieszkanie: Policjanci w Warszawie przymykają oczy na dzikie eksmisje

  To przecież nie jest pana mieszkanie: Policjanci w Warszawie przymykają oczy na dzikie eksmisje

  Funkcjonariusze policji w Warszawie przymykają oczy na dzikie eksmisje. Kiedy lokatorzy są zastraszani i bici, stają po stronie właścicieli nieruchomości. Mundurem i odznaką sankcjonują bezprawie

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Nabywamy i sprzedajemy towary i usługi. Zdarza się, że w razie uszkodzenia towaru lub nienależytego wykonania usługi reklamujemy je u swoich kontrahentów. Również nasi odbiorcy czasem reklamują zakupione u nas towary (usługi). Jak ująć operacje związane z reklamacją towarów (usług) w ewidencji księgowej?

  czytaj więcej

 • Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  Split payment – na razie więcej wątpliwości niż pewników

  W ramach uszczelniania polskiego systemu podatkowego rząd zamierza wprowadzić przepisy umożliwiające stosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT. Pomysł – w obecnym kształcie – budzi liczne obawy ekspertów.

  czytaj więcej

 • Ulgę na złe długi trzeba zwrócić nawet po przedawnieniu

  Ulgę na złe długi trzeba zwrócić nawet po przedawnieniu

  Kto otrzyma zapłatę, musi wpłacić należny podatek do urzędu skarbowego, choćby od transakcji minęło kilkanaście lat

  czytaj więcej

 • PwC: Sprawdzając podatników fiskus w ok. 10 tys. przypadków wykorzystał JPK

  PwC: Sprawdzając podatników fiskus w ok. 10 tys. przypadków wykorzystał JPK

  Sprawdzając podatników fiskus w ok. 10 tys. przypadków wykorzystał Jednolity Plik Kontrolny, ale znacznie rzadziej to narzędzie wykorzystywane jest w postępowaniach kontrolnych - wynika z informacji przekazanych w środę dziennikarzom przez PwC.

  czytaj więcej

 • Pakiet onkologiczny pisany na nowo. Znamy jego przyjaźniejszą wersję

  Pakiet onkologiczny pisany na nowo. Znamy jego przyjaźniejszą wersję

  Ważną zmianą jest zniesienie zapisu o karaniu lekarzy POZ, którzy wystawiają karty dla pacjentów, u których nie wykryto raka.

  czytaj więcej

 • Nowy próg kradzieży, bardziej elastyczne kary dla kierowców. Będzie nowelizacja kodeksu wykroczeń

  Nowy próg kradzieży, bardziej elastyczne kary dla kierowców. Będzie nowelizacja kodeksu wykroczeń

  Katalog kar, jakie mogą grozić kierowcy, który prowadził po alkoholu, zostanie poszerzony o ograniczenie wolności. To samo będzie dotyczyło pijanych rowerzystów czy żeglarzy. Sądy mają orzekać ograniczenie wolności przy braku podstaw do nałożenia grzywny. To tylko jedna z propozycji uelastycznienia kar za wykroczenia, które znalazły się w projekcie przedstawionym wczoraj przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Każda kropla na wagę złota. „Wody Polskie” wystawią rachunek, także samorządom

  Każda kropla na wagę złota. „Wody Polskie” wystawią rachunek, także samorządom

  W naszym kraju zasoby wody w przeliczeniu na mieszkańca są zdecydowanie niższe niż średnia europejska. I niewiele możemy na to poradzić. Cóż, taki mamy klimat.

  czytaj więcej

 • Jak przygotować się na zmiany w ujmowaniu przychodów

  Jak przygotować się na zmiany w ujmowaniu przychodów

  Zostało już tylko pół roku do momentu, gdy zacznie obowiązywać nowy MSSF 15. To najwyższa pora, aby podjąć decyzję o sposobie jego wdrożenia. Od tego zależy skala przekształceń i modyfikacji w księgach.

  czytaj więcej

 • Split payment dodatkową trudnością dla podatników szybkiego VAT

  Split payment dodatkową trudnością dla podatników szybkiego VAT

  Aktualny projekt, z 12 maja 2017 r., zakładający wprowadzenie podzielonej płatności nie uwzględnia zasad rozliczania podatku od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, wprowadzonych tzw. pakietem paliwowym.

  czytaj więcej

 • Tax Free. Jakie warunki należy spełnić by uzyskać zwrot podatku?

  Tax Free. Jakie warunki należy spełnić by uzyskać zwrot podatku?

  System Tax Free umożliwia podróżnym odzyskanie zapłaconego z tytułu zakupów w Polsce podatku VAT. Usługi objęte systemem Tax Free z marketingowo punktu widzenia są także korzystne dla sprzedawców. Jakie wymogi musi wówczas spełnić kupujący i sprzedawca?

  czytaj więcej

 • Fiskus ogłosił właśnie pierwsze konsultacje podatkowe

  Fiskus ogłosił właśnie pierwsze konsultacje podatkowe

  Do 28 lipca można przesyłać do Ministerstwa Finansów propozycje w sprawie należytej staranności w VAT. Na tej podstawie resort wyda objaśnienia podatkowe.

  czytaj więcej

 • Prywatne leczenie za granicą. O czym trzeba pamiętać?

  Prywatne leczenie za granicą. O czym trzeba pamiętać?

  ZDROWIE | Obywatel państwa członkowskiego UE, czyli także Polski, ma prawo zarówno do korzystania na terenie Unii Europejskiej ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w sytuacjach nagłych (na podstawie karty EKUZ) jak też do leczenia planowanego. Aby skorzystać z leczenia za granicą i otrzymać za nie zwrot faktycznie poniesionych kosztów trzeba spełnić szereg wymogów.   

  czytaj więcej

 • Łukasz Bojarski: Przyszłym komisjom śledczym podpowiadam [OPINIA]

  Łukasz Bojarski: Przyszłym komisjom śledczym podpowiadam [OPINIA]

  Co zrobić, aby przekonać państwo i jego organy, żeby dzisiejszymi oszustwami zajmowały się z potrzebną energią, strategią, współdziałaniem różnych agend teraz, kiedy się dzieją, a nie po latach, w blasku fleszy?

  czytaj więcej

 • Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

  Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

  Dziś przedstawiamy studium przypadku w oparciu o kazus połączenia dwóch rzeszowskich szpitali. Opisują go osoby, które czynnie w tym procesie brały udział. Omawiany przez nas przypadek jest tym wartościowszy, że ze względu na utworzenie sieci szpitali i znalezienie się kilkuset placówek poza nią do takich sytuacji może obecnie dochodzić znacznie częściej. Warto więc się dowiedzieć, na co uważać i z czym mogą być największe kłopoty. A przeprowadzenie takiej fuzji to droga najeżona kolcami. Wprawdzie dwie wprowadzone do studium postaci prawnika Drewnowskiego i dyrektora szpitala w M. Gałązki są fikcyjne, ale prawdziwe jest zainteresowanie takimi połączeniami ze strony innych jednostek samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej

 • Wykonawstwo zastępcze. Minister rozwiał jedne wątpliwości, a już są kolejne

  Wykonawstwo zastępcze. Minister rozwiał jedne wątpliwości, a już są kolejne

  Wykonawstwo zastępcze to instytucja powszechnie znana i stosowana między innymi w branży budowlanej. Wątpliwości budzą natomiast jej skutki w VAT, w szczególności w kontekście niespójnych wypowiedzi organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników