Termin wymagalności

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu Termin wymagalności. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące Termin wymagalności.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Koniec ze sztucznym wydłużaniem wymagalności wierzytelności

  Koniec ze sztucznym wydłużaniem wymagalności wierzytelności

  Instytucja przedawnienia długów nie działa prawidłowo. Problem zauważył resort sprawiedliwości. I pracuje nad zmianami mającymi poprawić sytuację.

  czytaj więcej

 • Rezerwy na zapłatę opłat reprograficznych nie są kosztem

  Rezerwy na zapłatę opłat reprograficznych nie są kosztem

  Spółka, która na podstawie ustawy o rachunkowości utworzyła rezerwy na uiszczenie zaległych opłat za prawa autorskie, nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 6)

  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 6)

  W szóstej części komentarza zostaną omówione m.in. trzy ważne przepisy. Pierwszy dotyczy obligatoryjnych elementów tytułu wykonawczego. Prawidłowe wystawienie tego dokumentu ma niezwykle istotne znaczenie, gdyż nie można skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wadliwego lub niezawierającego wszystkich postanowień wymaganych przez prawo.

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Niektóre instrumenty finansowe można przekształcić łatwiej, niż wynika to z MSSF 9

  Niektóre instrumenty finansowe można przekształcić łatwiej, niż wynika to z MSSF 9

  Standard wymaga retrospektywnego zastosowania. A to oznacza, że na 1 stycznia 2018 r. oraz na potrzeby danych porównawczych, czyli za 2017 r., trzeba ująć informacje tak, jakby był stosowany zawsze. Są jednak wyjątki.

  czytaj więcej

 • Jak kopalnie wymuszają dobrowolne upusty

  Jak kopalnie wymuszają dobrowolne upusty

  Górnictwo rozlicza się ze swoimi kontrahentami z dużym poślizgiem. Ci, jeśli chcą dostać pieniądze wcześniej niż po 120–150 dniach, muszą... zapłacić. Od 1 do 2 proc. należnej im sumy – ustalił DGP.

  czytaj więcej

 • Skutki wyceny akcji mogą być różnie ujmowane w ewidencji księgowej

  Skutki wyceny akcji mogą być różnie ujmowane w ewidencji księgowej

  Spółka nabyła akcje notowane na giełdzie i zaliczyła je do lokat długoterminowych. Skutki wyceny posiadanych akcji odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny. Czy wycena tych akcji wpłynie na podatek odroczony?

  czytaj więcej

 • W sporze z bankiem warto pilnować przedawnienia rat

  W sporze z bankiem warto pilnować przedawnienia rat

   Większość kredytów frankowych udzielona została dekadę temu, w czasie boomu w latach 2006–2008. Obecnie w sieci krąży wiele pytań na temat możliwości ich przedawnienia się. I wiele odpowiedzi – często niestety błędnych. Warto więc zastanowić się poważnie, co się przedawnia, kiedy i w jakim zakresie.

  czytaj więcej

 • Od przedawnionego długu trzeba zapłacić PIT

  Od przedawnionego długu trzeba zapłacić PIT

  Jeżeli zobowiązanie wobec banku się przedawni, to kredytobiorca uzyskuje przychód, chyba że minęło już tyle czasu, iż wygasło nie tylko zobowiązanie wobec wierzyciela, ale i wobec fiskusa – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

  czytaj więcej

 • Trzeba opracować nowy wzór wezwania do zapłaty

  Trzeba opracować nowy wzór wezwania do zapłaty

  Wierzyciel będzie musiał poinformować w nim dłużnika o prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Odpowiednią klauzulę trzeba uwzględnić w pismach wysyłanych od 13 listopada.

  czytaj więcej

 • Dobre zmiany w ustawie o BIG-ach

  Dobre zmiany w ustawie o BIG-ach

  Przedsiębiorcy bardzo pozytywnie oceniają większość nadchodzących zmian w ustawie o biurach informacji gospodarczej – wynika z badania przeprowadzonego wśród klientów BIG InfoMonitor. Po wejściu w życie zmian 13 listopada możliwe będzie znacznie szybsze zmobilizowanie dłużnika wpisem do rejestru BIG.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorcy zbyt długo czekają na płatności

  Przedsiębiorcy zbyt długo czekają na płatności

  Niezapłacone faktury to zmora wszystkich przedsiębiorców. Średnio co druga faktura w Polsce opłacana jest z 30-dniowym opóźnieniem, a aż 13 procent  zostaje uregulowanych  po 60 dniach. Z myślą o tych problemach Finiata - europejski lider mikrofaktoringu przygotowała proste i skuteczne rozwiązanie na takie problemy.

  czytaj więcej

 • Walka z fałszywym wpisem w BIG jest już łatwiejsza

  Walka z fałszywym wpisem w BIG jest już łatwiejsza

  Od wczoraj, jeżeli biuro prowadzące rejestr nie usunie nieprawdziwej informacji gospodarczej o firmie, odpowie za czyn nieuczciwej konkurencji. Także wtedy, gdy wniosek złożył dłużnik.

  czytaj więcej

 • Jednolity plik kontrolny. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

  Jednolity plik kontrolny. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

  Choć o jednolitym pliku kontrolnym firmy mogły dowiedzieć się już w 2016 roku, temat ten wciąż rodzi wątpliwości wśród przedsiębiorców. Obawy dotyczą w dużej mierze mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2018 roku po raz pierwszy zmierzą się z obowiązkową wysyłką JPK_VAT.

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku niższe ekwiwalenty za jeden dzień urlopu

  W przyszłym roku niższe ekwiwalenty za jeden dzień urlopu

  A wszystko przez wyższy współczynnik urlopowy. W 2018 r. wyniesie on 20,92. Plany urlopów i liczba dni wolnych wpływajacych na czas pracy pozostają zasadniczo bez zmian.

  czytaj więcej

 • Długi przedawnią się szybciej, niektóre nawet z automatu

  Długi przedawnią się szybciej, niektóre nawet z automatu

  Skrócenie z 10 do 6 lat podstawowego terminu przedawnienia roszczeń przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumentów, który w tym tygodniu trafi już na Stały Komitet Rady Ministrów.

  czytaj więcej

 • Procedura cywilna: Przyspieszanie procesów przez ich pomnażanie

  Procedura cywilna: Przyspieszanie procesów przez ich pomnażanie

  Reforma sprawi, że wiele wzajemnych roszczeń nie zostanie rozsądzonych tak jak teraz w jednym postępowaniu, a w dwóch. Resort przekonuje jednak, że dodatkowych spraw nie będzie dużo.

  czytaj więcej

 • Niemożność odstąpienia od umowy powoduje jej "odfrankowienie"

  Niemożność odstąpienia od umowy powoduje jej "odfrankowienie"

  Rozwikłanie wad prawnych kredytów frankowych jest obecnie jednym z największych wyzwań dla świata prawniczego i sądów. Zagadnieniem tym zajmują się przedstawiciele nauki, sędziowie i, rzecz jasna, pełnomocnicy (zarówno banków, jak i „frankowiczów”).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników