Termin wymagalności

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu Termin wymagalności. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące Termin wymagalności.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przychód powstaje w dacie wymagalności zapłaty

  ... . 176 z późn. zm.). Wymagalność świadczenia W jednym z ... się na ujęciu cywilistycznym wymagalności świadczenia, sąd dokonał jednak ... tym możliwość ustalenia odrębnych terminów płatności poszczególnych części, to ... przewiduje zapłatę w różnych terminach, przychód powstaje zatem wtedy, ... umowy, co do wymagalności płatności ceny - uważa ... spłaci rat w terminie. 19 proc. stawka ...

  czytaj więcej

 • Czy <strong>termin</strong> odliczenia podatku naliczonego jest zgodny z prawem wspólnotowym

  Czy termin odliczenia podatku naliczonego jest zgodny z prawem wspólnotowym

  ... rozliczających się kwartalnie). Dyrektywa unijna przewiduje nieco odmienne terminy odliczenia podatku naliczonego. Artykuł 167 Dyrektywy 2006/112 ... dyrektywy posługuje się w tym przepisie nieprecyzyjnym pojęciem wymagalności podatku). Warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia jest ... mogą kwestionować u podatników odliczenia podatku naliczonego w terminach określonych w dyrektywie, nawet w przypadku gdy ...

  czytaj więcej

 • PIT 2013: Jak rozliczyć sprzedaż akcji lub udziałów w spółkach

  PIT 2013: Jak rozliczyć sprzedaż akcji lub udziałów w spółkach

  ... zł. Sądy: ważny jest termin wymagalności Coraz częściej jednak aprobatę ... powstanie przychodu do terminu płatności każdej z ... nawet domagać. Przed nadejściem terminu wymagalności wierzytelności trudno mówić, by ... udziałów, czyli data wymagalności roszczenia z tego ... domagać. Przed nadejściem terminu wymagalności wierzytelności trudno mówić, ... , w którym upłynie termin wymagalności pozostałych rat płatności ...

  czytaj więcej

 • Wierzytelność powstaje w dniu jej wymagalności

  ... 2001 r. Na obu fakturach odebranych przez kupującego figuruje zapis o siedmiodniowym terminie płatności od daty wystawienia. Ponadto z umowy nie wynika, że wynagrodzenie będzie należne na podstawie kosztorysu, a o wymagalności wynagrodzenia można mówić dopiero w momencie uzgodnienia wielkości kosztorysu. Wprost przeciwnie, z ...

  czytaj więcej

 • Data faktury to nie data wymagalności roszczenia

  ... . Zgodnie z jego art. 21 dłużnik jest obowiązany – nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości – zgłosić ... . Problem polega na tym, że data faktury nie jest tożsama z datą wymagalności roszczenia. Obowiązek zapłaty może nastąpić znacznie później. Nie można więc w tych ...

  czytaj więcej

 • Przy długich <strong>terminach</strong> zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu

  Przy długich terminach zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu

  ... prezydenta ustawa o terminach zapłaty w transakcjach ... kwestie (ustawę o terminach zapłaty w transakcjach ... cyklu „Płacę w terminie”, omawia najważniejsze punkty ... innymi zasadę, że terminy płatności w transakcjach ... mogą ustalić dłuższy termin, pod warunkiem jednak, ... niż 60 dni terminu zapłaty nie będzie ... maksymalnym, 60-dniowym terminie płatności warto dodać, ... umów z terminem zapłaty dłuższym ...

  czytaj więcej

 • Dłużnik firmy może się bronić zarzutem potrącenia

  ... wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił. Z art. 96 wynika, że wierzyciel, ... wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obydwa zobowiązania istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił

  czytaj więcej

 • Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po trzech latach

  ... , jeśli upłynął już termin ich przedawnienia. Kodeks ... wprowadził jako zasadniczy termin przedawnienia okres trzech lat. Termin ten wiąże zarówno ... także pracodawców. Ponadto termin określony w art. ... 1998/1/1). Wymagalność roszczeń Początkiem biegu terminu przedawnienia, ustanowionego w ... wymagalne. O wymagalności roszczenia decyduje ... pracowników zapisy dotyczące terminów wymagalności poszczególnych świadczeń, np. ...

  czytaj więcej

 • W księgach rachunkowych nie tworzy się rezerw na skutki powodzi

  ... jednostki. Podstawą tworzenia rezerw nie powinny być wszystkie zdarzenia występujące lub mogące wystąpić w otoczeniu gospodarczym jednostki. Rezerwę powinno tworzyć się, w przypadku gdy termin wymagalności przyszłego świadczenia/wydatku jest w dużym stopniu prawdopodobny i jego wartość można w sposób wiarygodny oszacować.  Michał Włodarczyk podkreśla również, że w świetle przepisów ...

  czytaj więcej

 • Odroczenie terminu płatności można określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  ... czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach ... w związku z terminami zapłaty w transakcjach ... w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż ... niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. W ... oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach ... przedmiotu zamówienia ponad termin 30 dni. Konieczne ... 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach ...

  czytaj więcej

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

  ... . Ustawa z o terminach zapłaty w transakcjach ... w związku z terminami zapłaty w takich ... ciągu 30 dni. Termin ten liczony jest ... umowie przewidywany jest termin płatności (dłuższy lub ... strony nie uregulowały terminu, w którym odbiorca ... w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż ... niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Natomiast gdy termin zapłaty nie ...

  czytaj więcej

 • Terminy dochodzenia roszczeń się przedawniają

  Terminy przedawnienia wynoszą dziesięć ... wystąpiło przedawnienie. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się ... przysługującego mu roszczenia). Wymagalność roszczenia czasem zależy ... uprawnionego. Wtedy bieg terminu rozpoczyna się od ... czynności w najwcześniej możliwym terminie. Na przykład: • terminem biegu przedawnienia o ... ogłoszeniu testamentu, • bieg terminu przedawnienia roszczenia o ... latach. Taki sam termin obowiązuje przy roszczeniach ...

  czytaj więcej

 • Nowak: w MON nie ma dziury budżetowej

  ... w sumie było ok. 3 mld zł - z terminami płatności,które przekraczały 31 grudnia 2008 roku. Zatem ... faktury dopiero po 1 stycznia, wtedy,kiedy upływa termin" - wyjaśniał sprawę Nowak. Jak mówił, "zatem ... nadzwyczajnego i nic złego" w tym,że skoro "termin wymagalności" faktur upływa w nowym roku, "totrzeba je zapłacić ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra finansów z 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

  ... do obrotu,-kredyty i pożyczki oraz inne należności,-aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,-aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.Jeżeli ze względu na zmianę przez kasę ... lub możliwości nie jest właściwe kwalifikowanie składników aktywów finansowych do utrzymywanych do terminu wymagalności, to zalicza się je do kategorii dostępnych do sprzedaży oraz ...

  czytaj więcej

 • Ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  ... umów, które zawierane są w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Gdy termin zapłaty nie został określony w kontrakcie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe ... od spełnienia świadczenia do dnia zapłaty. Nie dłużej jednak niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Za koszty odzyskiwania należności wierzycielowi przysługuje równowartość 40 euro według ...

  czytaj więcej

 • Sąd pomoże odzyskać należności od sieci sklepów

  Sąd pomoże odzyskać należności od sieci sklepów

  ... przewidują bardzo długie terminy płatności za dostarczony ... 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach ... jeśli umowa przewiduje termin zapłaty dłuższy niż ... dnia określonego jako termin zapłaty w wystawionej ... należności po nadejściu terminu jej wymagalności, to za okres od dnia wymagalności do dnia ... , to od momentu wymagalności (np. termin zapłaty z faktury) ...

  czytaj więcej

 • Prawo do urlopu wypoczynkowego się przedawnia

  Roszczenie o urlop wypoczynkowy podlega ogólnemu trzyletniemu terminowi przedawnienia. Najistotniejsze jest ustalenie chwili wymagalności tego roszczenia. Pracodawca jest ... przewidują obowiązek udzielenia przez pracodawcę urlopu w innych terminach. Najpóźniej rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy następuje z końcem ...

  czytaj więcej

 • Przepisy o VAT nie mogą naruszać prawa upadłościowego

  Przepisy o VAT nie mogą naruszać prawa upadłościowego

  ... towarów od różnych dostawców. Termin uregulowania części należności upływał ... już 150. dzień od terminu wymagalności. Termin płatności niektórych z nich ... należności – zarówno tych, których termin płatności minął już 150 ... , że nawet jeśli termin płatności wypada dopiero ... dni od upływu terminu płatności, żeby dokonać ... . dzień od dnia terminu płatności określonego w ...

  czytaj więcej

 • Poradnik dłużnika: jak nie doprowadzić do egzekucji zobowiązań kredytowych

  ... z odsetkami w terminach określonych w umowie. ... się, że akurat termin takiego badania przypadnie ... - spłacimy kredyt przed terminem. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE W ... spłaty zobowiązania przed terminem, jak i trybu ... spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Termin dokonania spłaty powinien ... nie stanowi inaczej, termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz ...

  czytaj więcej

 • Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  ... Pracy. Warunki odroczenia terminu płatności Odroczenie terminu płatności jest stosowane, ... upływem określonego ustawowo terminu płatności składek. Odroczenie terminu płatności składek może ... . Konsekwencją niedotrzymania tego terminu jest restytucja ustawowego terminu płatności składek, a ... wpływ na bieg terminu przedawnienia. Bieg tego terminu nie rozpoczyna się, ... w odroczonym terminie płatności, bieg dziesięcioletniego terminu przedawnienia rozpocznie ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Marzec 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej