tereny wydzierżawić

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu tereny wydzierżawić. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące tereny wydzierżawić.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ogródek działkowy. Jak można uzyskać prawo do działki?

  Ogródek działkowy. Jak można uzyskać prawo do działki?

  Ogródek działkowy można wydzierżawić na cztery sposoby. Najpopularniejszą ścieżką jest ta, gdy działkowiec odstępuje (przenosi) swoje prawo na rzecz innej osoby w drodze umowy. Możliwe jest również wydzierżawienie wolnej działki od miejscowego stowarzyszenia ogrodowego. W nowo powstającym ogrodzie dzierżawa następuje w drodze umowy z zarządem ogrodu. Osobny tryb przewidziano dla współmałżonków zmarłych działkowców, którzy oświadczeniem mogą wstąpić w prawa do działki po zmarłym mężu lub żonie. Każda ze ścieżek wymaga sporządzenia odpowiednich dokumentów i dochowania terminów. 

  czytaj więcej

 • Nie drażnić Gazpromu

  Nie drażnić Gazpromu

  Thomas Triller nie jest podobny do Donalda Trumpa. Jest bardziej krępy, ma brodę i jest skromniejszy. To, co łączy go z amerykańskim prezydentem, to gazociąg Nord Stream 2 – obydwaj mogą zablokować jego budowę i obydwaj nie mają na to ochoty.

  czytaj więcej

 • Dzierżawy nie pomogą samorządom w odliczaniu VAT

  Dzierżawy nie pomogą samorządom w odliczaniu VAT

  Gmina wydzierżawiająca schronisko dla zwierząt organizacji, która je za nią prowadzi, nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków na jego modernizację – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Zakaz polowania: Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego?

  Zakaz polowania: Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego?

  Choć nowelizacja Prawa łowieckiego, która pozwala prywatnym właścicielom gruntów wyłączać je z obszaru polowań, jest już w Sejmie, zgodnie z obowiązującym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, można tego dokonać, nie czekając, aż nowe przepisy wejdą w życie. Uwaga! Zgłoszone nieruchomości nie zostaną wyłączone na czas nieokreślony!

  czytaj więcej

 • Sellin: W najbliższych dniach powołamy Muzeum Getta Warszawskiego

  Sellin: W najbliższych dniach powołamy Muzeum Getta Warszawskiego

  W najbliższych dniach powołujemy nową instytucję kultury - Muzeum Getta Warszawskiego - zapowiedział w środę wiceminister kultury Jarosław Sellin. Warto o tej tragedii bardziej szczegółowi opowiedzieć - podkreślił.

  czytaj więcej

 • Puszcza Białowieska: Rolnicy mogą oddać w dzierżawę łąki w ramach projektu ochrony żubra

  Puszcza Białowieska: Rolnicy mogą oddać w dzierżawę łąki w ramach projektu ochrony żubra

  Rolnicy posiadający łąki na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej mogą oddać je w dzierżawę w ramach projektu ochrony żubra. Rolnicy dostaną pieniądze za to, że zostawią siano na łąkach, z myślą m.in. o zimowym menu tych zwierząt.

  czytaj więcej

 • Władze Jersey City i Polonia porozumiały się w sprawie Pomnika Katyńskiego

  Władze Jersey City i Polonia porozumiały się w sprawie Pomnika Katyńskiego

  Władze Jersey City i społeczność polska osiągnęły porozumienie w sprawie Pomnika Katyńskiego; monument zostanie przeniesiony o 60 metrów. Nie było nigdy intencji okazania braku szacunku polskiej społeczności - zapewnił burmistrz Jersey City Steven Fulop.

  czytaj więcej

 • Były prezes Towarzystwa Finansowego Silesia skazany na 2 lata więzienia

  Były prezes Towarzystwa Finansowego Silesia skazany na 2 lata więzienia

  Na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności skazał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach byłego prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia Wojciecha B., oskarżonego o niegospodarność. Prezes musi też zapłacić 672 tys. zł, m.in. TFS tytułem naprawienia szkody.

  czytaj więcej

 • Odnowiony park Krakowski im. Marka Grechuty oficjalnie czynny

  Odnowiony park Krakowski im. Marka Grechuty oficjalnie czynny

  Odnawiany od maja 2017 r. park Krakowski im. M. Grechuty, jeden z największych i najpopularniejszych w mieście, jest od soboty oficjalnie czynny. W dniu inauguracji tej przestrzeni mieszkańcy uczestniczą w pikniku oraz warsztatach artystycznych.

  czytaj więcej

 • Gróbarczyk o stoczniowych planach rządu: Dziesięć promów w piętnaście lat

  Gróbarczyk o stoczniowych planach rządu: Dziesięć promów w piętnaście lat

  - Stocznie idą pod nasz nadzór, bo mamy ambitny plan uzdrowienia tego przemysłu - mówi Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

  czytaj więcej

 • Zagraniczne apetyty na Krupińskiego

  Niemiecka firma HMS Bergbau wznowiła 4 lipca starania o decyzję środowiskową dla kopalni Orzesze.

  czytaj więcej

 • Rolnicy domagają się skuteczniejszego zwalczania afrykańskiego pomoru świń

  Rolnicy domagają się skuteczniejszego zwalczania afrykańskiego pomoru świń

  Szybszej redukcji populacji dzików, a także ptaków drapieżnych i lisów roznoszących wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), domagali się rolnicy na spotkaniu w miejscowości Borki Kosy (Mazowieckie). Postulowali podporządkowanie gospodarki łowieckiej państwu.

  czytaj więcej

 • Śmieciowa kość niezgody. Tiry z nielegalnymi odpadami na barkach samorządów

  Śmieciowa kość niezgody. Tiry z nielegalnymi odpadami na barkach samorządów

  Zatrzymane tiry z nielegalnie przewożonymi odpadami są dla wielu samorządów jak kukułcze jajo. Nowe przepisy każą się nimi zająć , a o dodatkowych funduszach nie ma mowy.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Autostrada: Podatek od nieruchomości płaci dzierżawca MOP

  Autostrada: Podatek od nieruchomości płaci dzierżawca MOP

  Oddział GDDKiA, który otrzymał w trwały zarząd tereny przy autostradzie pod miejsce obsługi podróżnych, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Jest nim dzierżawca terenu MOP – uznał NSA.

  czytaj więcej

 • Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Każdy, kto zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wie, jak ważny jest właściwy tryb podejmowania uchwał przez wspólników oraz zwoływania i odbywania ich zgromadzeń. Zgromadzenia wspólników to jednak nie tylko nużący obowiązek, ale i świetna okazja do weryfikacji działań zarządu i doskonałe narzędzie kontroli. To także potężny oręż w ręku wspólników, którzy mają odrębne zdanie od pozostałych odnośnie do tego, jak spółka ma funkcjonować. Warto go sobie przypomnieć, a także zapoznać się nowymi informacjami na ten temat, bo za niespełna miesiąc wchodzą znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), który reguluje działanie m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników