Team Leader

Team Leader (przywódca grupy) - menedżer obdarzony umiejętnościami przywódczymi oraz organizatorskimi, stojący na czele danej grupy.