sołtys

Sołtys (z języka niemieckiego Schultheiß (sędzia - ten, który wskazuje winnego)) forma zlatynizowana scultetus – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej.

Źródło: wikipedia.org


 • Sołtys nie dostanie diety

  ... o samorządzie gminnym. Jeden – poselski zakłada ustalenie dla sołtysów wynagrodzenia miesięcznego w wysokości od 100 do 250 ... obecnym stanie prawnym przepisy dotyczące kształtowania uposażeń dla sołtysów przewidują upoważnienie dla rady gminnej do ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży ...

  czytaj więcej

 • Sołtys nie dostanie diety

  ... zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Zakłada on, że sołtysowi przysługuje dieta w wysokości od 100 do 250 ... liczby mieszkańców sołectwa. – Przepisy dotyczące kształtowania uposażeń dla sołtysów przewidują upoważnienie dla rady gminnej do ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży ...

  czytaj więcej

 • Kryszkiewicz: Nawet sołtys z Wieruszowej popiera deregulację

  ... doszłam jeszcze do połowy. Wśród zgłaszających uwagi byli nie tylko prawnicy czy taksówkarze. Swoje poparcie dla projektu w toku konsultacji społecznych postanowił wyrazić m.in. sołtys wsi Wieruszowa. Znalazł się również zwykły obywatel, który tą drogą chciał wesprzeć ministra Gowina. Przykłady można mnożyć. Wygląda więc na to, że my, jako ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób przeprowadzić wybory na <strong>sołtysa</strong>

  W jaki sposób przeprowadzić wybory na sołtysa

  ... odbywają się wybory sołtysów i członków rad ... wyborów samorządowych. Kadencja sołtysów i rad sołeckich ... zgłaszania kandydatów na sołtysów i członków rad ... urzędu gminy bądź sołtys z radą sołecką ... wyłaniania kandydatów na sołtysa i członków rady ... głosowania. Procedurę wyborów sołtysów i członków rad ... , zgodnie z którym sołtys oraz członkowie rad ... . Ponad to sołtys musi być ...

  czytaj więcej

 • <strong>Sołtysi</strong> się buntują. Chcą mieć wyższe diety

  Sołtysi się buntują. Chcą mieć wyższe diety

  ... główne  Za sprawą sołtysów. Mają oni bowiem ... gminnych sesjach. Większość sołtysów może otrzymywać wynagrodzenie ... pokrywać koszty działalności sołtysów. Teoretycznie, bo ustawa ... zasady, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta ... tego powodu jedni sołtysi dostają dietę, inni ... jest jasno uregulowana, sołtysi coraz bardziej naciskają ... woj. kujawsko-pomorskim sołtysi, po złożonych wnioskach ... Kęsowo – tamtejsi sołtysi na sesji ...

  czytaj więcej

 • Gmina sama ustala zasady wyboru sołtysa

  ... przeprowadzone wybory na sołtysów. Zgodnie z postanowieniami ... zorganizowanie wyborów nowych sołtysów i przeprowadzenie ich ... zasady przeprowadzania wyborów sołtysa powinny być unormowane ... jest to, że sołtysi wybierani muszą być ... wyborczego. Datę wyboru sołtysa ustala i wybory ... terminie. W wyborach sołtysa i członków rady ... uniemożliwiają kandydowanie na sołtysa lub członka rady ... przy wyborze sołtysa należy umożliwić ...

  czytaj więcej

 • Wójt nie ma prawa dokonać wyboru sołtysa

  ... zgody na wybór sołtysa. W uchwale rada ... dwukrotnym niedokonaniem wyboru sołtysa przez zebranie wiejskie ... na dokonanie wyboru sołtysa przez wójta gminy. ... gminnym stanowi, że sołtys oraz członkowie rady ... tego, że wybór sołtysa został jednoznacznie przypisany zebraniu wiejskiemu. Sołtysa i radę sołecką ... na dokonanie wyboru sołtysa przez wójta gminy, ... przeprowadzania wyborów sołtysa i rady ...

  czytaj więcej

 • Sołtysi zapłacą PIT od podarowanych toreb do transportu podatków

  Gmina kupiła dla sołtysów torby służące im ... . torby otrzymane przez sołtysów do prac związanych ... . Dodaje, że działalność sołtysa związana z poborem ... . Generalnie torby przekazane sołtysom, które wykorzystywane są ... do pozostałych przychodów sołtysa z tego źródła ... gospodarczymi, udostępniając je sołtysom. Wydaje się, że ... byłyby wykorzystywane przez sołtysów w celach prywatnych, ... bezpośrednio przez sołtysów, a urząd ...

  czytaj więcej

 • <strong>Sołtysa</strong> wybierają mieszkańcy, a nie zebranie wiejskie

  Sołtysa wybierają mieszkańcy, a nie zebranie wiejskie

  ... . Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591), zgodnie z którym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej ... wyraźnie stwierdzono, że zebranie wiejskie jest w sołectwie organem uchwałodawczym, a wykonawczym – sołtys” – przypomina wojewoda. linki wyróżnione „Ustawodawca, wskazując na uchwałodawczy charakter organu, jakim ...

  czytaj więcej

 • Sołtysi zasiądą w komisjach wyborczych

  ... referendum ogólnokrajowym. Senacka propozycja przyznaje sołtysom prawo zasiadania w obwodowych komisjach ... oraz w celu przeprowadzenia referendum. Sołtysi na własny wniosek wejdą w ... . Jak twierdzą autorzy projektu, członkostwo sołtysa w komisji zmobilizuje też do ... lokalu wyborczego, gdyż to właśnie sołtys najczęściej zawiaduje lokalem wyborczym, ... techniczny lokalu. Znajomość sołtysa z mieszkańcami przyczyni ...

  czytaj więcej

 • Wyrok karny nie oznacza utraty mandatu przez sołtysa

  ... , że termin przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej uzależniony ... . Dodatkowo uznał, że mandat sołtysa i członka rady sołeckiej ... z przepisami tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej określony ... późn. zm.). W konsekwencji sołtys oraz członkowie rady sołeckiej ... związanych z wyborem sołtysa i rady sołeckiej. ... utratę mandatu przez sołtysa bądź członka rady ...

  czytaj więcej

 • Na jakich zasadach można decydować o wydatkach gminy

  Na jakich zasadach można decydować o wydatkach gminy

  ... . Czasem zdarza się, że sołtys w porozumieniu z lokalnymi ... rozmów z mieszkańcami i sołtysami. Można też przygotować petycję ... zaakceptuje do 31 lipca, sołtys powinien otrzymać informację, ile ... . 594 ze zm.). Czy sołtys sam zdecyduje o wydatkach ... tej sprawie podejmie sołtys? Wniosek o fundusz ... na zebraniu wiejskim. Sołtys nie może zakwestionować ...

  czytaj więcej

 • Polska B. U nas bogaty jest ten, kto ma posadę w państwowej instytucji

  Polska B. U nas bogaty jest ten, kto ma posadę w państwowej instytucji

  ... siedzibę oddział firmy Koral, jak mówi sołtys Łęgowa Zbigniew Lewandowski (a duma pobrzmiewa ... niewielka miejscowość, wszystkiego 29 uliczek – odpowiada sołtys. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, ... lepiej niż dobrze. – Eee tam – kwituje sołtys Lewandowski. Choć sam przyznaje, że kto ... wyjeżdża – Anglia, Irlandia, po sąsiedzku Niemcy. Sołtys Lewandowski się obawia, że ...

  czytaj więcej

 • Nie ma przeszkód, aby skazany rządził wsią

  Nie ma przeszkód, aby skazany rządził wsią

  Radni postanowili w nim, że mandat sołtysa i członków rady sołeckiej wygasa w ... kompetencje. Pierwsze trzy przesłanki wygaśnięcia mandatu sołtysa i członków pomagającej mu rady sołeckiej ... końcu czymś naturalnym jest, że mandat sołtysa wygasa, gdy ten umiera lub z ... gminy zapisy o odbieraniu mandatów skazanym sołtysom podważali już wojewoda kujawsko ...

  czytaj więcej

 • Tylko adresat odbierze z poczty pismo sądowe

  ... projekcie zaproponowano, że może to być dorosły domownik, którego listonosz zastanie w mieszkaniu adresata, a gdyby go nie było, to administracja domu, dozorca, a nawet sołtys, pod warunkiem że osoby te podejmą się oddać pismo adresatowi. Natomiast zamiast adresata osoby te nie będą mogły odebrać pisma na poczcie. Taki sposób ...

  czytaj więcej

 • Ustawa kominowa to absurd, twierdzi szef PZU

  Ustawa kominowa to absurd, twierdzi szef PZU

  MARCIN PIASECKI, PAWEŁ SOŁTYS: Dobrze się pan czuje jako członek Rady Gospodarczej przy premierze? ANDRZEJ KLESYK*: Bardzo dobrze. A nie czuje pan dyskomfortu, zabierając głos w sprawie rynku emerytalnego, ...

  czytaj więcej

 • Dziesięć zagrożeń, jakie Polakom przyniosły śnieg i mróz

  Dziesięć zagrożeń, jakie Polakom przyniosły śnieg i mróz

  ... weekendzie. Teraz tu już pięć dni bez prądu żyjemy – opowiada Jerzy Fornalik, sołtys liczącej ledwie 500 mieszkańców wsi Jamki Kowale niedaleko Częstochowy. – Ludzie przypomnieli sobie, ... i puzzle układać. Brakuje już tylko, by kobitki pierze drzeć zaczęły – opowiada sołtys. – Najgorsze jest to odcięcie od informacji. Ani nigdzie się dodzwonić, bo telefony ...

  czytaj więcej

 • Cała gmina zinformatyzowana za unijne pieniądze

  ... dokumentów w gminie i systemu E-Sołtys. Dostawa i instalacja 23 zestawów komputerowych do publicznych punktów dostępu zlokalizowanych u sołtysów, w każdym sołectwie. Dostawa i instalacja ... system obiegu dokumentów i systemu E-Sołtys. W wyniku tego zainteresowani mogą składać ... . Obecnie nastąpił postęp w rozwijaniu umiejętności sołtysów i mieszkańców gminy w ...

  czytaj więcej

 • Utworzenie sołectwa po konsultacji z mieszkańcami

  ... : zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy oraz sołtys jako organ wykonawczy. Działalność sołtysa powinna być wspierana przez radę sołectwa, ... zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący. Sołtysowi i przewodniczącemu przysługuje ochrona prawna, z jakiej korzystają funkcjonariusze publiczni. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej ...

  czytaj więcej

 • Ograniczenie prawa do głosowania w wyborach do organów sołectwa musi wynikać ze statutu gminy

  ... w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W uchwale gmina stwierdziła, że wybory sołtysa są ważne, zaś wybory do ... kwestii dotyczących stwierdzenia ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Wojewoda zwrócił ... wadliwie przeprowadzonych wyborów. Kwestię wyboru sołtysa i rady sołeckiej reguluje ... . Stanowi on, że sołtys oraz członkowie rady ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej