sołtys

Sołtys (z języka niemieckiego Schultheiß (sędzia - ten, który wskazuje winnego)) forma zlatynizowana scultetus – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej.