skrzy

Skrzypce – muzyczny instrument strunowy z grupy smyczkowych.