skonkretyzowany plan

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu skonkretyzowany plan. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące skonkretyzowany plan.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy-zlecenia

  Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy-zlecenia

  Który kontrakt cywilnoprawny wybrać? Wskazówek udziela orzecznictwo sądowe

  czytaj więcej

 • Różny wiek stanu spoczynku sędziów to uprzywilejowanie czy dyskryminacja

  Różny wiek stanu spoczynku sędziów to uprzywilejowanie czy dyskryminacja

   W  ostatnich tygodniach Komisja Europejska podjęła wiele działań w związku z zarzucanymi Polsce naruszeniami prawa unijnego. Jednym z nich jest wezwanie Polski w trybie art. 258 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) do usunięcia uchybienia polegającego na uchwaleniu nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, która prowadzi do zróżnicowania wieku przejścia sędziów w stan spoczynku.

  czytaj więcej

 • MF zaskoczyło doradców. Do zdradzania sekretów doszło odebranie tajemnicy zawodowej

  MF zaskoczyło doradców. Do zdradzania sekretów doszło odebranie tajemnicy zawodowej

  PROBLEM: Kiedy zaczyna się transgraniczna optymalizacja, o której musimy poinformować fiskusa? Czy przed urzędnikami ochroni nas tajemnica zawodowa? Jakie grożą nam sankcje? Takie pytania zadają już sobie doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, ale też przedstawiciele banków inwestycyjnych. Wszystko za sprawą Ministerstwa Finansów, które chce implementować dyrektywę zakładającą, że doradca, który wymyśli schemat transgranicznej optymalizacji, będzie musiał sam poinformować o tym fiskusa. Jeśli tego nie zrobi, poniesie konsekwencje. Jako pierwsi informowaliśmy o tych planach, zawartych w piśmie wiceministra Pawła Gruzy skierowanym do przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w DGP 31 sierpnia 2017 r. (nr 168) „Fiskus pierwszy dowie się o optymalizacji”.

  czytaj więcej

 • Nie drażnić Gazpromu

  Nie drażnić Gazpromu

  Thomas Triller nie jest podobny do Donalda Trumpa. Jest bardziej krępy, ma brodę i jest skromniejszy. To, co łączy go z amerykańskim prezydentem, to gazociąg Nord Stream 2 – obydwaj mogą zablokować jego budowę i obydwaj nie mają na to ochoty.

  czytaj więcej

 • Rewolucja w pracy: Firma pozyska dane o niekaralności pracownika i zamontuje kamery

  Rewolucja w pracy: Firma pozyska dane o niekaralności pracownika i zamontuje kamery

  Za zgodą zatrudnionego firma pozyska m.in. jego dane biometryczne i o niekaralności. Za uprzedzeniem – zamontuje kamery w pomieszczeniach pracy. To rewolucja w pozyskiwaniu informacji o podwładnych.

  czytaj więcej

 • Jakich wad trzeba się wystrzegać w decyzjach i raportach środowiskowych

  Jakich wad trzeba się wystrzegać w decyzjach i raportach środowiskowych

  Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej: ustawa środowiskowa) obowiązuje już niemal 9 lat. Jednak z jej stosowaniem nadal są problemy. Na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny można pokusić się o wskazanie typowych, częstych błędów przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także tych dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Jest to o tyle istotne, że takie nieprawidłowości prowadzą do uchylania decyzji, a nawet do stwierdzania ich nieważności. To zaś komplikuje po stronie inwestora proces inwestycyjny, a po stronie organów pociąga za sobą koszty nie tylko pracownicze, ale szczególnie te związane z postępowaniami sądowymi. Poniżej pokazujemy te nieprawidłowości, z którymi można spotkać się najczęściej.

  czytaj więcej

 • Jak skutecznie i sensownie usprawnić system podatkowy

  Jak skutecznie i sensownie usprawnić system podatkowy

  Najważniejsze elementy planu uszczelniania podatków już działają i przynoszą efekty, ale przedsiębiorcy chcieliby szerszej dyskusji o wprowadzanych kolejnych – to wnioski z debaty „Uszczelnianie podatków – wyzwanie dla Polski, wyzwanie międzynarodowe”. Resort finansów deklaruje otwartość na postulaty biznesu

  czytaj więcej

 • Ulga mieszkaniowa: Fiskus zarabia na śmierci podatników. Spadkobiercy wciąż w patowej sytuacji

  Ulga mieszkaniowa: Fiskus zarabia na śmierci podatników. Spadkobiercy wciąż w patowej sytuacji

  Czy syn może dokończyć ulgę mieszkaniową za ojca, który zmarł w trakcie jej realizacji? Nie – odpowiada DGP resort finansów. Podatnicy nie mają wątpliwości: budżet chce się bogacić na ludzkim nieszczęściu. Potrzebna jest nie tyle interpretacja ogólna, ile uchwała NSA

  czytaj więcej

 • Gruza: Projekty dot. budowy systemu podatkowego 3xP powinny być gotowe jesienią br.

  Gruza: Projekty dot. budowy systemu podatkowego 3xP powinny być gotowe jesienią br.

  Projekty zmian dotyczące budowy podatkowego systemu 3xP: przejrzystego, prostego i przyjaznego, powinny zostać pokazane jesienią tego roku - powiedział PAP w środę wiceminister finansów Paweł Gruza.

  czytaj więcej

 • Recykling pomysłów na samorząd

  Recykling pomysłów na samorząd

  Obiecywany zastrzyk funduszy i kluczowe usprawnienia w gospodarce komunalnej to ubieranie w nowe szaty tych samych rozwiązań, nad którymi rząd pracuje od dawna. I to na razie z mizernym skutkiem

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 4 października 2018 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 4 października 2018 roku

  Czy choroba zawodowa może stanowić podstawę żądania renty od pracodawcy? Dlaczego proste prace nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło? W poradni ubezpieczeniowej odpowiadamy na najważniejsze pytania. 

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Zdjęcie pracownika w folderze reklamowym to dla pracodawcy podwójny dylemat

  Zdjęcie pracownika w folderze reklamowym to dla pracodawcy podwójny dylemat

  Zawarcie umowy z pracownikiem na rozpowszechnianie jego wizerunku oznacza domniemaną na to zgodę. Nie wyłącza to jednak jego prawa do wycofania tego zezwolenia w przyszłości. Przeciwne zastrzeżenie w kontrakcie byłoby niezgodne z prawem. Przed publikacją podobizny pracownika w folderze trzeba mieć także jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Również i w tym przypadku może on ją wycofać. 

  czytaj więcej

 • Ciąg dalszy problemów z cenami prądu: Nowelizacją zajmie się MPiT?

  Ciąg dalszy problemów z cenami prądu: Nowelizacją zajmie się MPiT?

  To szef resortu przedsiębiorczości i technologii może zająć się drugą nowelizacją dokumentu zamrażającego ceny energii – ustalił DGP. Bruksela z przepisów wciąż nie jest zadowolona.

  czytaj więcej

 • Fundusz pekaesowy. Kto i kiedy ma szansę na wsparcie

  Fundusz pekaesowy. Kto i kiedy ma szansę na wsparcie

  Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zwana dalej ustawą pekaesową) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2019 r. pod poz. 1123 i weszła w życie 18 lipca 2019 r. Reguluje ona utworzenie i funkcjonowanie funduszu oraz zasady dofinansowania z jego środków organizatorów publicznego autobusowego transportu zbiorowego, którzy utworzą nowe linie autobusowe niebędące komunikacją miejską. Kilka dni temu został też zatwierdzony plan finansowy funduszu na 2019 r. Na tej podstawie między województwa podzielono tegoroczną pulę środków. W tym roku do wzięcia jest łącznie 300 mln zł. Najwięcej otrzymają województwa: podlaskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż alkoholu. Czego gmina może zabronić?

  Sprzedaż alkoholu. Czego gmina może zabronić?

  We wrześniu minie rok od momentu, kiedy to gminy musiały dostosować swoje lokalne przepisy do znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 310). Niestety, okazuje się, że nie wszystkie jednostki sobie poradziły z przygotowaniem i wprowadzeniem aktów prawa miejscowego jednakowo dobrze. Świadczą o tym liczne wyroki wydane przez sądy administracyjne. Na ich przykładzie analizujemy najczęściej powtarzające się błędy.

  czytaj więcej

 • Proces cywilny w nowej odsłonie to wyzwanie dla pracownika. Sprawdź zmiany

  Proces cywilny w nowej odsłonie to wyzwanie dla pracownika. Sprawdź zmiany

  Ostatnia nowelizacja procedury cywilnej to nie tylko kontrowersje z powracaniem do zatrudnienia przed prawomocnym rozstrzygnięciem. Zmian w postępowaniach przed sądami pracy jest dużo więcej i część z nich nie jest korzystna dla zatrudnionych.

  czytaj więcej

 • Byli więźniowie skazani na samodzielność

  Byli więźniowie skazani na samodzielność

  Osoby wychodzące z zakładów karnych i aresztów śledczych są zdane same na siebie. I to pomimo tego, że pomoc osobom mającym trudności adaptacyjne po zwolnieniu z zakładu karnego to zadanie własne gmin o charakterze obowiązkowym. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli. Wskazuje ona w swym najnowszym opracowaniu, że koszty kompleksowej pomocy byłym więźniom stanowiłyby mniejsze obciążenie dla budżetu aniżeli dopuszczenie do sytuacji, gdy blisko połowa dawniej osadzonych wraca na przestępczą ścieżkę.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników