siły powietrzne

Siły powietrzne - część sił zbrojnych niektórych państw.