siła nabywcza

Siła nabywcza – ilość towarów i usług jakie można zakupić za dany nominał pieniądza.