sieci energetyczne

Sieć energetyczna to zestaw urządzeń i instalacji służący do przesyłania lub dystrybucji energii albo jej nośników.