Siarka palna

Siarka palna - różnica między całkowitą zawartością siarki a zawartością siarki popiołowej w badanym paliwie.